Доповідь викладача фізичної культури оош І-ІІІ ст. №10 Курочки В. П



Дата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.


Впровадження сучасних інформаційних технологій на уроках фізичної культури в середній школі

 • Доповідь викладача фізичної культури ООШ І-ІІІ ст. № 10

 • Курочки В.П.


Сучасні педагогічні технології, зокрема, використання нових інформаційних технологій , Інтернет- ресурсів , дозволяють вчителю досягти максимальних результатів у вирішенні багатьох завдань, таких як:

 • 1) Інтенсифікація всіх рівнів навчально -виховного процесу за рахунок застосування засобів сучасних інформаційних технологій:

 • - підвищення ефективності та якості процесу навчання ;

 • - підвищення активності пізнавальної діяльності;

 • - поглиблення міжпредметних зв'язків;

 • - збільшення обсягу та оптимізація пошуку потрібної інформації.

 • - індивідуалізація і диференціація процесу навчання



2 ) Розвиток особистості учня , підготовка особистості до комфортного життя в умовах інформаційного суспільства:

 • 2 ) Розвиток особистості учня , підготовка особистості до комфортного життя в умовах інформаційного суспільства:

 • - розвиток комунікативних здібностей;

 • - формування умінь приймати оптимальне рішення або пропонувати варіанти вирішення в складній ситуації ;

 • - естетичне виховання за рахунок використання комп'ютерної графіки , технології мультимедіа;

 • 3 ) Робота на виконання соціального замовлення суспільства:

 • - підготовка інформаційно грамотної особистості;

 • - підготовка користувача комп'ютерними засобами.



Продуманість методики застосування сучасних інформаційних технологій , не тільки змінює традиційне уявлення про урок фізичної культури , але і робить його дійсно сучасним.

 • Продуманість методики застосування сучасних інформаційних технологій , не тільки змінює традиційне уявлення про урок фізичної культури , але і робить його дійсно сучасним.

 • Підвищується щільність уроку, точність виконання вправ і навчальних завдань вчителя, істотно змінюється система попередження травматизму на уроці , відбувається - інтелектуальний розвиток учнів, розширюється їх кругозір.



 Основними формами роботи на уроці фізичної культури із застосуванням інформаційних технологій є:

 • демонстрація кінестетичної активності груп м'язів в ході виконання вправ ;

 • фіксування техніки і точності виконання навчальних завдань;

 • включення музичного супроводу;

 • випереджаючі завдання для учнів.



Демонстрація кінестетичної активності груп м'язів у ході виконання вправ допомагає учням зрозуміти послідовність та правильність виконання тієї чи іншої вправи

 • Демонстрація кінестетичної активності груп м'язів у ході виконання вправ допомагає учням зрозуміти послідовність та правильність виконання тієї чи іншої вправи



Використання анімованих зображень , анатомічних розрізів , дозволяє показати учням перед виконанням завдання вчителя, з якою метою воно виконується з точки зору роботи відповідних груп м'язів, і чому одну частину вправи слід виконувати на вдиху, а іншу - на видиху.

 • Використання анімованих зображень , анатомічних розрізів , дозволяє показати учням перед виконанням завдання вчителя, з якою метою воно виконується з точки зору роботи відповідних груп м'язів, і чому одну частину вправи слід виконувати на вдиху, а іншу - на видиху.



Фіксування техніки і точності виконання навчальних завдань має певні труднощі під час традиційного уроку . Традиційно, в ході виконання учнями вправ, зустрічаються два підходи, пов'язані з управлінням навчальною ситуацією під час заняття . Перший підхід: вчитель показує вправу сам, дає необхідні пояснення і коментарі, потім клас приступає до виконання, а вчитель допомагає учням його правильно виконувати.

 • Фіксування техніки і точності виконання навчальних завдань має певні труднощі під час традиційного уроку . Традиційно, в ході виконання учнями вправ, зустрічаються два підходи, пов'язані з управлінням навчальною ситуацією під час заняття . Перший підхід: вчитель показує вправу сам, дає необхідні пояснення і коментарі, потім клас приступає до виконання, а вчитель допомагає учням його правильно виконувати.

 • Інший полягає в тому, що після демонстрації вправи, на місці вчителя вправу виконує один з учнів, а вчитель так само допомагає іншим учням його виконувати.



 Сучасні інформаційних технології дозволяють урок зробити технічно досконалішим .

 •  Сучасні інформаційних технології дозволяють урок зробити технічно досконалішим .

 • За допомогою відеокамери проводитиметься запис виконання вправи (або використовується готовий запис з колекції цифрових освітніх ресурсів), причому з усіх необхідних ракурсів.



Включення музичного супроводу завжди створює позитивний настрій на уроці. Музика на уроці фізичної культури є необхідним елементом у розвитку в учнів почуття ритму і пластики. Використання комп'ютера дозволяє вибудовувати музичні композиції в потрібній для даного уроку послідовності , планувати хронометраж їх програвання

 • Включення музичного супроводу завжди створює позитивний настрій на уроці. Музика на уроці фізичної культури є необхідним елементом у розвитку в учнів почуття ритму і пластики. Використання комп'ютера дозволяє вибудовувати музичні композиції в потрібній для даного уроку послідовності , планувати хронометраж їх програвання



Випереджаючі завдання до уроку - це новий напрямок у сучасній дидактиці навчання

 • Потенціал використання таких завдань для розвитку в учнів універсальних навчальних дій, пізнавальних здібностей до кінця ще не вивчений. Разом з тим звернення вчителя фізичної культури до випереджаючих завдань дозволяє вирішити одну з найактуальніших проблем уроку - розвиток світогляду школярів .



Один з найпростіших прикладів застосування таких завдань - це виконання учнями коротких і ємних презентацій про видатних спортсменів , про найважливіші події в історії світового спорту.



Правила гри у волейбол

 • Волейбол- коллективная игра.

 • Она проводится между двумя командами.

 • На площадке в каждой команде выступают шесть человек.

 • Цель – игры ударами рук направить мяч на сторону соперника и там приземлить.

 • Матч состоит из пяти партий, а они - из эпизодов, в любом из них разыгрывается одно очко.

 • Эпизод начинается с подачи мяча через сетку (подающий находится за линией своей площадки), после чего игроки неприятельской команды, передавая мяч, друг другу не более двух раз, третьим ударом отправляют его через сетку.

 • Команда получает очко и право на следующую подачу, если её соперник не сумеет отбить мяч ( и он коснётся земли либо пола) или не перекинет мяч обратно через сетку за три касания. Выигрывает партию команда, набравшая 25 очков. При счете 24 : 24 игра продолжается до тех пор, пока разница не достигнет двух очков.

 • В мачте побеждает команда, которая одолела соперника в трёх партиях из пяти.

 • Правда. В пятой партии требуется набрать не 25, а 15очков.



Таким чином, методика застосування сучасних інформаційних технологій на уроці фізичної культури полягає в органічному вбудовуванні в етапи уроку запропонованих форм організації навчальної діяльності, що забезпечує досягнення мети уроку .

 • Таким чином, методика застосування сучасних інформаційних технологій на уроці фізичної культури полягає в органічному вбудовуванні в етапи уроку запропонованих форм організації навчальної діяльності, що забезпечує досягнення мети уроку .



Список використаних джерел:

 • 1. Аксьонова О.П. Формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання: Дис…. пед. наук: 13.00.07 – теорія та методика виховання. – Запоріжжя, 2005. – 226

 • 2.Больсевич В.К., Лубышева Л.И. Фізична культура;молодь і сучасність //Теор. і практ. фіз. культ., 1995, № 4, с. 2-7.

 • 3. Вукіна Н.В., Дементієвськаа Н.Л., Суизенко І. М. Критичне мислення: як цього навчити: Науково-методичним посібник / За наук. ред. О. 1. Пометун. -Х„ 2007.-190 с.

 • 4.Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: Вільний вибір. Відкритість. Діяльність. Зворотний зв’язок. Ідеальність: посібник для вчителів. – Луганськ: Навчальна книга, Янтар, 2004. – 84 с.

 • 5. Дичківська І. М. Інноваційні педаго­гічні технології.- К.: Академвидав,2004.

 • 6. Евдокшюв В.И., Олейник Т.А., Горькова С. А. Практикум по развитию критического мышления.- X.: Торнадо,2002,- 144 с.

 • 7. Зайцев Г. М. Використання ІКТ на уроках фізичної культури та в позаурочний час / Спорт у школі та здоров’я дітей

 • 8. Корчинський Ю. Ю. Методика використання сучасних інформаційних технологій на уроках фізичної культури в середній школі. – М.: 2012

 • 9. Савченко О. Я. Сучасний урок у почат­кових класах. - К.: Магістр-5, 2007.-255 с.

 • 10.Соціолого-педагогічний словник / За ред.. В.В. Радула. – К.: "Ексоб”, 2004. – 304 с.

 • 11.Столярів В.И., Биховська И.М., Лубишева Л.И. Концепція фізичної культури і фізкультурного виховання (інноваційний підхід) //Теор. і практ. фіз. культ., 1998, № 5, с. 11-15.

 • 12. Тягло О. В. Критичне мислення,- X.: ВГ «Основа», 2008,-190с.



Каталог: attachments
attachments -> Робота з епіграфом
attachments -> Водичка, водяний, підводний водичка, водяний, підводний
attachments -> Поглибити і узагальнити знання учнів про додаток; формувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати способи вираження додатку
attachments -> Поглибити знання учнів про другорядні члени речення; формувати навички розпізнавання їх у реченні, дати поняття про поширені і непоширені речення
attachments -> Рід невідмінюваних іменників визначається так
attachments -> 1. Дано одне речення. Скласти програму, яка визначає з якої букви починається друге слово в реченні
attachments -> 1. Роль козацтва в захисті південних кордонів українських земель
attachments -> Урок до нас прийшов за розкладом сьогодні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка