Досвіт розвинутих країн Європи (Франція, Німеччина, Італія та ін.) довів, що використання логістичних систем дозволяє зменшитиДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Досвіт розвинутих країн Європи (Франція, Німеччина, Італія та ін.) довів, що використання логістичних систем дозволяє зменшити:

 • Досвіт розвинутих країн Європи (Франція, Німеччина, Італія та ін.) довів, що використання логістичних систем дозволяє зменшити:

 • загальні логістичні витрати до 35%,

 • транспортні витрати до 20%,

 • витрати на навантажувально-розвантажувальні роботи і збереження матеріального потоку до 20-30%,

 • прискорити швидкость обігу матеріальних ресурсів на 20-40%.

 • Ефективним інструментом в цьому процесі є розвиток на основі кластерної моделі.При визначенні схеми ТЛК Харківської області повинні бути враховані аспекти:

 • При визначенні схеми ТЛК Харківської області повинні бути враховані аспекти:

 • 1. ТЛК Харківської області в рамках єдиного транспортного комплексу країни має позиціонуватися як комплекс міжнародного рівня Сходу України з повним спектром логістичних послуг на основі транзитних та регіональних потоків.

 • 2. Створення ТЛК Харківської області спрямоване на комплексний розвиток його інфраструктури, що включає:

 • реконструкцію та модернізацію існуючих об'єктів залізничної, автомобільної та авіаційної інфраструктури;

 • оптимізацію розміщення пунктів митного оформлення і митних складів;

 • будівництво великих розподільних центрів для створення сучасної системи зберігання та дистрибуції товарів;

 • удосконалення системи транспортних перевезень та логістичних схем обслуговування замовників.

 • Основна мотивація участі підприємств та організацій:

 • створення єдиного для ТЛК інституту логістичних посередників і операторів (організаторів системи товароруху), що дозволить скоротити операційні витрати окремих компаній на утримання власного штату логістів та диспетчерів;

 • доступ до інформації, яку буде надавати новостворений при ТЛК єдиний інформаційно-диспечерський центр щодо:

 • - потенційних клієнтів;

 • - доступу до засобів транспорту інших учасників ТЛК;

 • - доступу до логістичних терміналів, складів та інших елементів транспортної інфраструктури;

 • - доступ до ремонтної бази учасників ТЛК;

 • загальне керівництво єдиним інформаційно-диспечерським центром;

 • можливість збільшення «клієнтської бази» за рахунок надання більш якісних послуг (підвищення доступності та функціональності);

 • цільової підготовки необхідних робітничих професій та інших кадрів для учасників ТЛК;

 • можливість залучення нових вантажопотоків регіону від вантажовласників, які не входять до ТЛК, за рахунок оптимізації розподілу вантажопотоків усередині ТЛК і послідовного зниження навантаження на транспортні комунікації Харківської області.  • Додаткова мотивація для всіх учасників ТЛК
  • стає гарантована ім державна підтримка та регулювання, забезпечення умов найбільшого сприяння учасникам Харківського ТЛК на основі:
 • пільгової системи ліцензування;

 • пільгового кредитування та інвестицій;

 • спрощення процедур митного оформлення;

 • виділення земельних ділянок під будівництво терміналів та інших об'єктів логістичної інфраструктури.

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року № 1186 про «Порядок розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку».

 • 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року № 1186 про «Порядок розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку».

 • 2. Стратегія розвитку регіональної транспортної системи на базі формування транспортно-логістичного кластеру (ТЛК) Харківської області. - Харків: Харківська обласна державна адміністрація. Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури, 2012.

 • 3. Концепція створення кластерів в Україні від 29.08.2008 р. [Електронний ресурс] / Міністерство економіки України – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=12116.

 • 4. Постанова Кабінету міністрів України «Про схвалення Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки» від 28 липня 2003 р. № 1174 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1174-2003-%D0%BF.

 • 5. Концепція національної стратегії формування та розвитку транскордонних кластерів / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ved.odessa/gov/ua/Main/aspx?sect=Page&IDPage=23566&id=1150.

 • 6.  Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kharkivoda.gov.ua/documents/2922/104.pdf.

 • 7.  Державна програма розвитку внутрішнього виробництва № 1130 від 12.09.2011 [Електронний ресурс] / Постанова Кабінету Міністрів України. Київ. - Режим доступу: http://ukrlegprom.org.ua/ua/derjavna_programa_rozvitku_vnutrishnogo_virobnictva.html.

 • 8. Рішення Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Харківській обласній державній адміністрації від 24.11.2011р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kharkivoda.gov.ua/documents/6636/510.pdf.

 • 9. Закон Верховної Ради України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

 • 10. Закон Верховної Ради України «Про холдингові компанії в Україні» від 15.03.2006 № 3528-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3528-15.

економіка та виробництво

 • економіка та виробництво

 • залучення приватних інвестицій та коштів технічної допомоги;

 • збільшення відрахувань до державного бюджету;

 • збільшення обсягів перевезень, у тому числі транзитних;

 • збільшення обсягів товарообороту;

 • налагодження міжрегіональних та транскордонних зв’язків за рахунок оптимізації переміщення торгівельних та транспортних потоків як в регіонах України, так і за їх межами;

 • створення необхідної транспортної, торгівельної та сервісної інфраструктури та за рахунок цього розвиток виробництв у регіоні;

     • удосконалення технології перевезень на основі логістичних принципів та розвитку транспортно-складських комплексів;
     • зменшення транспортної складової частини у вартості товарів і послуг;
     • скорочення часу проведення митних та інших установлених законодавством контрольних процедур митного оформлення під час перетину митного кордону;
     • підвищення рівня експлуатаційної безпеки транспортних засобів та збереження транспортної інфраструктури;
     • оптимізація переміщення торгових та транспортних потоків як в межах регіону, так і за його межами.
     • політика
     • - укріплення та поглиблення міждержавних відносин;
 • екологія

 • підвищення рівня екологічної безпеки та збереження природних ресурсів: зниження рівня шкідливих викидів транспортних засобів, а також зниження шкідливого впливу факторів шуму, вібрації, загазованості на навколишнє середовище.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка