Дубчак Леся Сергіївна адвокат, кандидат юридичних наукДата конвертації27.05.2016
Розмір445 b. • Дубчак Леся Сергіївна

 • адвокат, кандидат юридичних наук,

 • член Правління ААУ, Президент КМА ААУ, член КМКДКА1. Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

 • 1. Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

 • 2. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. • 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;

 • Збитками є:

 • - втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

 • - доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

 • 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, яка полягає у:

 • - фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

 • - у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;

 • - у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

 • - у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

 • Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. • Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.

 • Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи внаслідок непереборної сили, відшкодовується у випадках, встановлених законом.

 • Шкода, завдана правомірними діями, відшкодовується у випадках, встановлених цим Кодексом та іншим законом.- діяльність, пов'язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання;

 • - діяльність, пов'язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання;

 • - діяльність, пов’язана з використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних та інших речовин;

 • діяльність, пов’язана з утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб.

 • Перелік невичерпний1. Відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку.

 • 1. Відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку.… Для вирішення питання про притягнення тієї чи іншої особи до відповідальності за ст.1187 ЦКУ треба визначити дві основні ознаки володільця: юридичну та матеріальну (фактичну).

 • … Для вирішення питання про притягнення тієї чи іншої особи до відповідальності за ст.1187 ЦКУ треба визначити дві основні ознаки володільця: юридичну та матеріальну (фактичну).

 • Юридична ознака означає, що володільцем визнається тільки та особа, яка володіє об'єктом, діяльність з яким створює підвищену небезпеку, на відповідній правовій підставі: право власності, інше речове право, договір оренди, доручення, підряду тощо.

 • Матеріальна або фактична ознака володільця джерела підвищеної небезпеки означає, що особа повинна здійснювати фактичне володіння (експлуатацію, використання, зберігання, утримання) небезпечних об'єктів. Як правило, обидві ознаки володільця джерела підвищеної небезпеки повинні мати місце, крім випадків, передбачених в законі…

 • Рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 16.12.2015 р. у справі № 495/1421/15-ц (www.reyestr.court.gov.ua/Review/54620797) • 2. Особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, відповідає за завдану шкоду, якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок:

 • - непереборної сили (надзвичайних або невідворотних за даних умов подій);

 • - умислу потерпілого (така протиправна поведінка потерпілого, коли потерпілий не лише передбачає, але і бажає або свідомо допускає настання шкідливого результату (наприклад, суїцид).В теорії цивільного права більшість авторів відзначають, що особливість правил відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, полягає в наявності лише трьох підстав для виникнення відповідальності:

 • В теорії цивільного права більшість авторів відзначають, що особливість правил відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, полягає в наявності лише трьох підстав для виникнення відповідальності:

 • а) наявність шкоди;

 • б) протиправна дія заподіювача шкоди;

 • в) наявність причинного зв'язку між протиправною дією та шкодою.

 • Вина заподіювача шкоди (ні у формі умислу, ні у формі необережності) не вимагається, тобто особа, яка завдала шкоди джерелом підвищеної небезпеки, відповідає й за випадкове її завдання (без вини). Відповідальність такої особи поширюється до межі непереборної сили, тому її називають в теорії права підвищеною.З. звернулась до суду з позовом до Т. про відшкодування моральної шкоди, обґрунтовуючи позовні вимоги тим, що відповідач збив її своїм автомобілем, унаслідок чого вона отримала тілесні ушкодження.

 • З. звернулась до суду з позовом до Т. про відшкодування моральної шкоди, обґрунтовуючи позовні вимоги тим, що відповідач збив її своїм автомобілем, унаслідок чого вона отримала тілесні ушкодження.

 • Рішенням Нетішинського міського суду Хмельницької області від 13 липня 2009 року позовні вимоги було задоволено частково.

 • Не погоджуючись із судовим рішенням, відповідач подав апеляційну скаргу, мотивуючи її тим, що у порушенні кримінальної справи за ст. 286 КК України відносно нього відмовлено, а за висновками автотехнічної експертизи він не мав технічної можливості уникнути наїзду на пішохода З.

 • Ухвалою Апеляційного суду Хмельницької області у задоволенні апеляційної скарги відмовлено, рішення суду першої інстанції залишено без змін із посиланням на те, що відповідальність у такому випадку відповідач несе за відсутності вини.Рішенням Сакського міськрайонного суду Автономної Республіки Крим від 22 травня 2009 року задоволено позов З. до ТОВ «РіфСервіс» про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої у зв’язку з отриманням тілесних ушкоджень під час відвідування атракціонів аквапарку.

 • Рішенням Сакського міськрайонного суду Автономної Республіки Крим від 22 травня 2009 року задоволено позов З. до ТОВ «РіфСервіс» про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої у зв’язку з отриманням тілесних ушкоджень під час відвідування атракціонів аквапарку.

 • Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив із того, що відповідач є володільцем джерела підвищеної небезпеки і відхилив його доводи про те, що тілесні ушкодження Х. було отримано внаслідок порушення нею правил експлуатації атракціонів і непереборної сили, якою слід вважати вітер швидкістю понад 10 м/сек.

 • Ухвалою Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 13 січня 2010 року рішення міськрайонного суду залишено без змін.3. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану діяльністю, що є джерелом підвищеної небезпеки, настає у разі або:

 • 3. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану діяльністю, що є джерелом підвищеної небезпеки, настає у разі або:

 • її цілеспрямованості (наприклад, використання транспортних засобів за їх цільовим призначенням);

 • при мимовільному прояві шкідливих властивостей об'єктів, що використовуються в цій діяльності (наприклад, у випадку завдання шкоди внаслідок мимовільного руху автомобіля).

 • В інших випадках шкода відшкодовується на загальних підставах, передбачених ст. 1166 ЦКУ, особою, яка її завдала (наприклад, коли пасажир, відчиняючи двері автомобіля, що не рухався, спричинив тілесні ушкодження особі, яка проходила поруч).Відповідно п.5.17 Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки від 01.03.2006 № 110 встановлено додаткові вимоги безпеки до дитячих гойдалок. Так, відповідно п 5.17.9 Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки «  На гойдалці   забороняється  застосовувати  жорсткі елементи підвішування.     Гнучкі елементи  підвішування  гойдалок  зі  стальних канатів мають відповідати вимогам пункту 5.14.89 цих Правил».

 • Відповідно п.5.17 Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки від 01.03.2006 № 110 встановлено додаткові вимоги безпеки до дитячих гойдалок. Так, відповідно п 5.17.9 Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки «  На гойдалці   забороняється  застосовувати  жорсткі елементи підвішування.     Гнучкі елементи  підвішування  гойдалок  зі  стальних канатів мають відповідати вимогам пункту 5.14.89 цих Правил».

 • Проте, встановлена на дитячому майданчику прибудинковій території будинку № 1 по вул. Рози Люксембург у м. Мелітополі гойдалка, побудована із застосуванням жорстких елементів підвішування (металевої арматури) та непередбаченими Правилами елементів конструкції гойдалки, зокрема - металевих поручнів, закріплених до сидіння гойдалки та жорсткого елементу підвішування, що в робочому режимі (під час руху) гойдалки створює підвищену небезпеку для життя дітей - відвідувачів дитячого майданчику, та є джерелом підвищеної небезпеки в розумінні ст. 1187 ЦК України, згідно з якою джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, повязана з використанням, зберіганням та утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухово- та вогненебезпечних речовин, утриманням диких тварин, службових собак та собак бійцівських порід тощо, що становить підвищену небезпеку для осіб, які здійснюють цю діяльність, та інших осіб.

 • Згідно роз'яснень,   викладених в п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» від 27 березня 1992 року № 6, визначено, що Джерелом підвищеної небезпеки належить визнавати будь-яку діяльність, здійснення якої створює підвищену імовірність заподіяння шкоди через неможливість контролю за нею людини, а також діяльність по використанню, транспортуванню, зберіганню предметів, речовин і інших об'єктів виробничого, господарського чи іншого призначення, які мають такі ж властивості. Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну діями таких джерел, має наставати як при цілеспрямованому їх використанні, так і при мимовільному прояві їх шкідливих властивостей.

 • Рішення Мелітопольського районного суду Запорізької області від 24 липня 2014 року у справі №320/2421/14-ц (www.reyestr.court.gov.ua/Review/39939084)Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Житломасив»,  72319, Запорізька область, м.Мелітополь, вул. Бєляєва, 18, ЄДРПОУ 38446012 на користь ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_1,який діє в інтересах малолітньої дочки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, у відшкодування матеріальної шкоди, яка складається з витрат на лікування  2426 (дві тисячі чотириста двадцять шість) гривень 67 копійок та 60000 (шістдесят тисяч) гривень у відшкодування моральної шкоди, всього - 62426 (шістдесят дві тисячі чотириста двадцять шість) гривень 67 копійок.

 • Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Житломасив»,  72319, Запорізька область, м.Мелітополь, вул. Бєляєва, 18, ЄДРПОУ 38446012 на користь ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_1,який діє в інтересах малолітньої дочки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, у відшкодування матеріальної шкоди, яка складається з витрат на лікування  2426 (дві тисячі чотириста двадцять шість) гривень 67 копійок та 60000 (шістдесят тисяч) гривень у відшкодування моральної шкоди, всього - 62426 (шістдесят дві тисячі чотириста двадцять шість) гривень 67 копійок.В обґрунтування позовних вимог зазначає, що 02.08.2013 року разом із знайомими відпочивала в парку ім. 50 річчя Жовтня /Дендропарк/ Корпорації «ХХІ століття». Приблизно в 21 год.18 хв. нею було придбано квиток на проїзд атракціону «Круговий огляд», в 21 год.20 хв. вона пройшла через турнікет атракціону, вийшла на посадковий майданчик та зайняла оглядову кабіну. Будь-яких вказівок або попереджень з боку оператора атракціону щодо посадки в оглядову кабіну не було, посадка та висадка відвідувачів здійснювалася при безперервному обертанні колеса. Коли позивач зайшла на посадковий майданчик та зайняла оглядову кабіну, оператор не пояснюючи причини, на відстані, почала кричати, щоб вона негайно злізла та що не можна їхати в цій кабіні. Виконуючи вказівку оператора позивач намагалась вийти із кабіни, але так як колесо рухалося, то кабіною її збило з ніг.

 • В обґрунтування позовних вимог зазначає, що 02.08.2013 року разом із знайомими відпочивала в парку ім. 50 річчя Жовтня /Дендропарк/ Корпорації «ХХІ століття». Приблизно в 21 год.18 хв. нею було придбано квиток на проїзд атракціону «Круговий огляд», в 21 год.20 хв. вона пройшла через турнікет атракціону, вийшла на посадковий майданчик та зайняла оглядову кабіну. Будь-яких вказівок або попереджень з боку оператора атракціону щодо посадки в оглядову кабіну не було, посадка та висадка відвідувачів здійснювалася при безперервному обертанні колеса. Коли позивач зайшла на посадковий майданчик та зайняла оглядову кабіну, оператор не пояснюючи причини, на відстані, почала кричати, щоб вона негайно злізла та що не можна їхати в цій кабіні. Виконуючи вказівку оператора позивач намагалась вийти із кабіни, але так як колесо рухалося, то кабіною її збило з ніг.

 •             В результаті падіння ОСОБА_1 отримала тілесні ушкодження, в вигляді закритого перелому правої променевої кістки, забої та садна правого ліктьового суглобу, ніг та голови. В  зв'язку  з  отриманими  травмами  була   вимушена   була звертатися до лікарні та проходити тривале лікування…..

 • Згідно ст. 10 ЗУ «Про захист прав споживачів», виконавець несе відповідальність за шкоду, завдану життю, здоров'ю або майну споживача, що виникла у зв'язку з використанням речей, матеріалів, обладнання, приладів, інструментів, пристосувань чи інших засобів, необхідних для виконання ним робіт, незалежно від рівня його наукових і технічних знань, що дає змогу визнати їх властивості, згідно із законодавством.

 • З матеріалів справи вбачається, що травму позивач отримала з вини відповідача, а причиною цього було не надання позивачу необхідної та своєчасної інформації стосовно отримуваних послуг, в тому числі і правил та умов безпечного користування  атракціоном «Круговий огляд».

 • Рішення Кіровського районного суду м.Кіровограда від 17.06.2014 р. у справі №  404/83/14-ц (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3934465)Не надано доказів, щодо неправомірного встановлення та використання надувного батуту (без відповідних дозволів та погоджень), порушення правил поводження з джерелом підвищеної небезпеки, порушення прав споживачів при наданні вищевказаних послуг, в тому числі ненадання саме відповідачем правил та умов безпечного користування зазначеним батутом, що призвело до спричинення матеріальної та моральної шкоди саме з вини відповідача, як особи, що на відповідній правовій підставі володіла  предметом завдання вищевказаної шкоди - надувним батутом, а відтак позовні вимоги щодо відшкодування майнової шкоди у розмірі 46475 грн. не підлягають задоволенню судом.

 • Не надано доказів, щодо неправомірного встановлення та використання надувного батуту (без відповідних дозволів та погоджень), порушення правил поводження з джерелом підвищеної небезпеки, порушення прав споживачів при наданні вищевказаних послуг, в тому числі ненадання саме відповідачем правил та умов безпечного користування зазначеним батутом, що призвело до спричинення матеріальної та моральної шкоди саме з вини відповідача, як особи, що на відповідній правовій підставі володіла  предметом завдання вищевказаної шкоди - надувним батутом, а відтак позовні вимоги щодо відшкодування майнової шкоди у розмірі 46475 грн. не підлягають задоволенню судом.

 • Рішення Деснянського районного суду міста Києва від 28.01.2014 року у справі №754/8690/13-ц (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47525281)4. Розмір відшкодування шкоди зменшується, якщо груба необережність потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди (залежно від ступеня вини потерпілого, а в разі вини особи, яка завдала шкоди, також залежно від ступеня її вини) – ч.2 ст.1193 ЦКУ.

 • 4. Розмір відшкодування шкоди зменшується, якщо груба необережність потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди (залежно від ступеня вини потерпілого, а в разі вини особи, яка завдала шкоди, також залежно від ступеня її вини) – ч.2 ст.1193 ЦКУ.5. Вина потерпілого не враховується (ч.3 ст.1193 ЦКУ):

 • 5. Вина потерпілого не враховується (ч.3 ст.1193 ЦКУ):

 • - у разі відшкодування додаткових витрат, викликаних необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду;

 • - у разі відшкодування шкоди, завданої смертю годувальника;

 • - у разі відшкодування витрат на поховання. • 6. Суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, залежно від її матеріального становища, крім випадків, коли шкоди завдано вчиненням злочину (ч.4 ст.1193 ЦКУ).Постанова Пленуму ВССУРЦКС від 01.03.2013 р. №4 «Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки»

 • Постанова Пленуму ВССУРЦКС від 01.03.2013 р. №4 «Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки»

 • По суті, присвячена відшкодуванню шкоди, завданої транспортним засобом • Постанова Пленуму ВССУРЦКС

 • від 30.03.2012 р. №2

 • «Про узагальнення судової практики розгляду судами цивільних справ про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, у 2010 - 2011 роках»

 • Крім транспортного засобу, фрагментарно згадує й інші джерела підвищеної небезпекиПостанова Пленуму Верховного Суду України від 27.03.1992 р. № 6 «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди», в якій визначено, що джерелом підвищеної небезпеки належить визнавати будь-яку діяльність, здійснення якої створює підвищену імовірність заподіяння шкоди через неможливість контролю за нею людини, а також діяльність по використанню, транспортуванню, зберіганню предметів, речовин і інших об'єктів виробничого, господарського чи іншого призначення, які мають такі ж властивості.

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.03.1992 р. № 6 «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди», в якій визначено, що джерелом підвищеної небезпеки належить визнавати будь-яку діяльність, здійснення якої створює підвищену імовірність заподіяння шкоди через неможливість контролю за нею людини, а також діяльність по використанню, транспортуванню, зберіганню предметів, речовин і інших об'єктів виробничого, господарського чи іншого призначення, які мають такі ж властивості.

 • Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну діями таких джерел, має наставати як при цілеспрямованому їх використанні, так і при мимовільному прояві їх шкідливих властивостей (пункт 4).Право потерпілого на відшкодування шкоди її заподіювачем є абсолютним і суд не вправі відмовити в такому позові з тих підстав, що цивільно-правова відповідальність заподіювача шкоди застрахована. У разі задоволення такого позову заподіювач шкоди не позбавлений можливості пред’явити майнові вимоги до страхової компанії, з якою ним укладено договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності...

 • Право потерпілого на відшкодування шкоди її заподіювачем є абсолютним і суд не вправі відмовити в такому позові з тих підстав, що цивільно-правова відповідальність заподіювача шкоди застрахована. У разі задоволення такого позову заподіювач шкоди не позбавлений можливості пред’явити майнові вимоги до страхової компанії, з якою ним укладено договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності...

 • Завдання потерпілому шкоди особою, цивільна відповідальність якої застрахована, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди породжує деліктне зобов’язання, в якому праву потерпілого (кредитора) вимагати відшкодування завданої шкоди в повному обсязі кореспондується відповідний обов’язок боржника (особи, яка завдала шкоди). Водночас така дорожньо-транспортна пригода слугує підставою для виникнення договірного зобов’язання згідно з договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, в якому потерпілий так само має право вимоги до боржника – в договірному зобов’язанні ним є страховик.Разом із тим, зазначені зобов’язання не виключають одне одного. Деліктне зобов’язання – первісне, основне зобов’язання, в якому діє загальний принцип відшкодування шкоди в повному обсязі, підставою його виникнення є завдання шкоди. Натомість страхове відшкодування – виплата, яка здійснюється страховиком відповідно до умов договору, виключно в межах страхової суми та в разі, якщо подія, в результаті якої завдана шкода, буде кваліфікована як страховий випадок.

 • Разом із тим, зазначені зобов’язання не виключають одне одного. Деліктне зобов’язання – первісне, основне зобов’язання, в якому діє загальний принцип відшкодування шкоди в повному обсязі, підставою його виникнення є завдання шкоди. Натомість страхове відшкодування – виплата, яка здійснюється страховиком відповідно до умов договору, виключно в межах страхової суми та в разі, якщо подія, в результаті якої завдана шкода, буде кваліфікована як страховий випадок.

 • Одержання потерпілим страхового відшкодування за договором не обов’язково припиняє деліктне зобов’язання, оскільки страхового відшкодування може бути недостатньо для повного покриття шкоди, й особа, яка завдала шкоди, залишається зобов’язаною. При цьому, потерпілий стороною договору страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів не є, але наділяється правами за договором: на його, третьої особи, користь страховик зобов’язаний виконати обов’язок зі здійснення страхового відшкодування.Дикі звірі є джерелом підвищеної небезпеки лише за умови їх перебування у володінні людини.

 • Дикі звірі є джерелом підвищеної небезпеки лише за умови їх перебування у володінні людини.

 • При відшкодуванні шкоди, завданої діяльністю, пов’язаною з утриманням диких тварин, слід враховувати вимоги:

 • - ст. 8 Закону України від 21.02.2006 р. № 3447-IV р. «Про захист тварин від жорстокого поводження»;

 • - Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30.09.2010 р. № 429 (зареєстрованого в МЮУ від 29.12.2010 р. № 1384/18679).Позивачка О. звернулась до суду з вимогою відшкодувати матеріальну та моральну шкоду з тих підстав, що 06 серпня 2009 року та 10 вересня 2009 року на її земельній ділянці дикими кабанами було знищено урожай кукурудзи та картоплі. Рішенням Тлумацького районного суду Івано-Франківської області у задоволенні позовних вимог О. до ЛМП «Хотимир» с. Хотимир Тлумацького району Івано-Франківської області відмовлено.

 • Позивачка О. звернулась до суду з вимогою відшкодувати матеріальну та моральну шкоду з тих підстав, що 06 серпня 2009 року та 10 вересня 2009 року на її земельній ділянці дикими кабанами було знищено урожай кукурудзи та картоплі. Рішенням Тлумацького районного суду Івано-Франківської області у задоволенні позовних вимог О. до ЛМП «Хотимир» с. Хотимир Тлумацького району Івано-Франківської області відмовлено.

 • Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд виходив із положень ст.ст. 1166, 1167 ЦК України та ст. ст. 2, 3 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», відповідно до яких мисливські тварини, що перебувають у стані природної волі, належать до природних ресурсів загальнодержавного значення та в межах території України є об’єктами права власності українського народу. Від імені українського народу права власника мисливських тварин здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України. Судом у ході розгляду було встановлено, що ЛМП «Хотимир» не є органом державної влади, а відтак – і власником диких тварин, які перебувають в урочищі Тисменицького району Івано-Франківської області.Службові собаки – це не просто порода тварини, це собаки цільового використання, які пройшли спеціальний курс навчальної підготовки та залучені до несення служби з охорони майна, стратегічних об’єктів, пошуку та розшуку певних речовин і людей, спецслужби в армії та поліції, випасання худоби тощо.

 • Службові собаки – це не просто порода тварини, це собаки цільового використання, які пройшли спеціальний курс навчальної підготовки та залучені до несення служби з охорони майна, стратегічних об’єктів, пошуку та розшуку певних речовин і людей, спецслужби в армії та поліції, випасання худоби тощо.

 • Відповідно до п.5.1. Настанови з організації діяльності кінологічних підрозділів органів внутрішніх справ України, собака вважається службовим після проходження відповідного курсу дресирування та здачі іспитів.

 • На наш погляд, неправильно відносини до службових собак собак службових порід, які такого дресирування не пройшли.узагальнена назва групи порід собак, що використовуються в Національній гвардії України.

 • узагальнена назва групи порід собак, що використовуються в Національній гвардії України.

 • Службові собаки поділяються на:

 • - розшукових;

 • - вартових;

 • - спеціальних;

 • - племінних;

 • - цуценят.

 • П.7 Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05.08.2014  № 772 (зареєстровано в МЮУ 08.10.2014 р. за № 1213/25990)Законодавчого визначення собаки бійцівської породи немає

 • Законодавчого визначення собаки бійцівської породи немає

 • Додаток до наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 09.11.2007 р. N 175 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення правил утримання домашніх тварин в населених пунктах»

 • Рекомендований перелік порід собак, визнаних як потенційно небезпечні :

 • Акіта-іну.

 • Американський бульдог.

 • Американський стафордширський тер'єр.

 • Англійський мастиф.

 • Аргентинський дог.

 • Бельгійська вівчарка.

 • Бернський зенненхунд.

 • Бордоський дог.

 • Бразильська філа.

 • Бульмастиф.

 • Бультер'єр.

 • Доберман.

 • Кавказька вівчарка.14. Кане корсо.

 • 14. Кане корсо.

 • 15. Мастіно неаполетано.

 • 16. Московська сторожова.

 • 17. Німецька вівчарка.

 • 18. Німецький дог.

 • 19. Перо преса канаріо.

 • 20. Південноруська вівчарка.

 • 21. Пітбультер'єр.

 • 22. Різеншнауцер.

 • 23. Родезійський ріджбек.

 • 24. Ротвейлер.

 • 25. Середньоазіатська вівчарка.

 • 26. Тосаіну.

 • 27. Чорний тер'єр.

 • 28. Німецький боксер.

 • 29. Фокстер'єр.

 • 30. Ягтер'єр німецький.

 • 31. Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками. • Статтею 1187 ЦКУ передбачено спеціальний делікт, який характеризується наявністю таких елементів, як протиправна поведінка, настання шкоди, причинно-наслідковий зв'язок між протиправною поведінкою та настанням шкоди.

 • Підвищена небезпека в розумінні даної статті є об'єктивною категорією, не пов'язаною з психологічним поняттям страху, та означає більшу вірогідність настання негативних, шкідливих наслідків, ніж при проведенні будь-якої іншої діяльності. Причиною підвищеної небезпеки є такі властивості об'єктів, з якими проводиться діяльність, які обумовлюють неможливість повного контролю за такою діяльністю з боку людини на даному етапі розвитку науки та технологій. Тому, незважаючи на дотримання правил техніки безпеки, існує підвищена вірогідність завдання шкоди внаслідок проведення такої діяльності.

 • ЦК України відносить до джерел підвищеної небезпеки, зокрема, утримання диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід, використання, зберігання хімічних та радіоактивних речовин тощо. Однак перелік видів діяльності, які створюють підвищену небезпеку, не є вичерпним. Питання про те, чи є та чи інша діяльність джерелом підвищеної небезпеки, повинне вирішуватися судом у кожному конкретному випадку.

 • Суд враховує, що відповідачу належить собака, яку останній характеризує як велику, сильну тварину, яка за лічені хвилини «обирає яловичу голову» та те, що існує більша вірогідність настання негативних, шкідливих наслідків, ніж при проведенні будь-якої іншої діяльності, а сам собака має такі властивості, які обумовлюють неможливість повного контролю за ним з боку людини. Т

 • Тому суд вважає діяльність відповідача, пов'язану з утриманням вказаної собаки - джерелом підвищеної небезпеки, відповідно, до вказаних правовідносин підлягають застосуванню положення ст. 1187 ЦК України.

 • Рішення Васильківського міськрайонного суду Київської області від 20.01.2016 р.

 • № 362/6296/15-ц (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55136201)Застосування поняття «джерело підвищеної небезпеки» в кримінальному процесі

 • Застосування поняття «джерело підвищеної небезпеки» в кримінальному процесі

 • Вважання джерелом підвищеної небезпеки лише механічних транспортних засобів

 • Джерелом підвищеної небезпеки є не тільки діяльність, але й сам об’єкт

 • Як бути з ч.2 ст.58 Конституції України, яка закріплює норму, що ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення?Плідної дискусії та

 • Плідної дискусії та

 • позитивних вражень від Форуму!

 • Судову практику творимо ми самі!

 • З повагою,

 • Адвокат Леся Сергіївна Дубчак
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка