Духовно-моральне виховання у контексті правовиховної роботи Підготувала заступник директораДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Духовно-моральне виховання у контексті правовиховної роботи

 • Підготувала заступник директора

 • з виховної роботи

 • Декусар Вікторія Миколаївна


В той час, коли людство у технічному розвитку прямувало уперед семимильними кроками, усе більше зростав розрив між розвитком зовнішнім, тобто науково-технічним прогресом, та внутрішнім, моральним, розвитком людини.

 • Зовнішній розвиток людства повинен супроводжуватися духовним розвитком, свого роду, моральним відродженням, яке стає підґрунтям для розвитку людства. • “Що може бути шкідливіше за людину, котра володіє знаннями найскладніших наук, але не має доброго серця?”Людство знайшло скарб світового значення - цінностей гуманізму, які переможно проходять через усі бурі земних потрясінь.

 • Нова соціально-політична ситуація, з одного боку, вимагає переосмислення мети виховної діяльності педагогів, провідних теоретико-методологічних принципів та критеріїв ефективності змісту, форм і методів виховання, а з другого - призводить до порушення елементарних прав дитини на її розвиток.Мораль виступає як регулятор взаємовідносин людей. Керуючись моральними нормами, особистість тим самим спонукає до життєдіяльності суспільства. В свою чергу, суспільство, підтримуючи і розповсюджуючи ту чи іншу мораль, тим самим формує особистість відповідно до свого ідеалу.“Ніхто не вчить маленьку людину: “Будь байдужим до людей, ламай дерева, попирай красу, вище за все став своє особисте”. Все діло в одній, в дуже важливій закономірності морального виховання. Якщо людину вчать добру - вчать уміло, розумно, вимогливо, в результаті буде добро. Вчать злу (дуже рідко, але буває і так), в результаті буде зло. Не вчать ні добру, ні злу - всеодно буде зло, тому що і людиною її треба зробити ”

 • “Ніхто не вчить маленьку людину: “Будь байдужим до людей, ламай дерева, попирай красу, вище за все став своє особисте”. Все діло в одній, в дуже важливій закономірності морального виховання. Якщо людину вчать добру - вчать уміло, розумно, вимогливо, в результаті буде добро. Вчать злу (дуже рідко, але буває і так), в результаті буде зло. Не вчать ні добру, ні злу - всеодно буде зло, тому що і людиною її треба зробити ”

 • В.О. СухомлинськийНепорушна основа морального переконання закладається в дитинстві і ранній юності, коли добро і зло, честь і безчестя, справедливість і несправедливість доступні розумінню дитини лише при умові яскравої наглядності, очевидності моральної суті того, що вона бачить, робить, спостерігає.

Вихованняцілеспрямований свідомий процес формування гармонійної особистості: - формування гуманності, - працелюбства, - чесності, - правдивості, - дисциплінованості, - почуття відповідальності, - власної гідності, - виховання патріотизму, любові до Батьківщини.Мораль -- це система ідей, принципів, законів, норм і правил поведінки та діяльності, які регулюють гуманні стосунки між людьми за будь-якої ситуації на демократичних засадах.

 • Мораль -- це система ідей, принципів, законів, норм і правил поведінки та діяльності, які регулюють гуманні стосунки між людьми за будь-якої ситуації на демократичних засадах.

 • Мораль - це імперативно-оцінний спосіб ставлення людини до дійсності, котрий регулює поведінку людей з огляду на принципове протиставлення добра і зла.Моральне виховання

 • Моральне виховання

 • виховна діяльність школи і сім'ї, що має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участь у практичній діяльності.Соціальний розвиток сучасної молоді потребує рішучого переведення його з позиції виконавця у позицію активного учасника, співавтора, автора і співвиконавця всього виховного процесу.

 • Соціальний розвиток сучасної молоді потребує рішучого переведення його з позиції виконавця у позицію активного учасника, співавтора, автора і співвиконавця всього виховного процесу.

 • Адже відома істина стверджує, що бездумний виконавець ніколи не стане господарем ситуації.ІНСТИТУТИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ Сім'я Дитина в сім`ї закладає основи характеру своєї особистості. Моральні стосунки в сім'ї накладають відбиток на все життя людини, оскільки їх вплив пов'язаний, по-перше, із сильними переживаннями, по-друге, вони постійніші, по-третє, в них закладаються підвалини всіх моральних ставлень людини до суспільства, до праці, до інших людей.Школа та позашкільні навчально-виховні заклади Позашкільні навчально-виховні заклади - це широкодоступні заклади освіти, які дають дітям та юнацтву додаткову освіту, спрямовану на здобуття знань, умінь і навичок за інтересами, забезпечують потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля. До них належать палаци, будинки, станції, клуби й центри дитячої, юнацької творчості, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтва, студії, бібліотеки, оздоровчі та інші заклади.Основні принципи морального виховання:

 • цілеспрямованість виховання

 • Передбачає спрямування виховної роботи на досягнення основної мети виховання - всебічно розвиненої особистості, підготовки її до свідомої та активної трудової діяльності • Обов'язковий зв'язок виховання з життям

 • Суть принципу полягає в тому, що виховна діяльність має орієнтувати особистість на необхідність жити у суспільстві • Єдність свідомості та поведінки у вихованні

 • Поведінка людини - це її свідомість у дії. Виховання такої єдності свідомості -складний і суперечливий процес, оскільки формування навичок правильної поведінки набагато складніше, ніж виховання свідомості • Виховання в праці

 • В основі цього принципу -- ідея, що формування особистості безпосередньо залежить від її діяльності, від особистої участі в праці. Цей принцип спирається і на таку психологічну якість, як прагнення дитини до активної діяльності • Комплексний підхід у вихованні ґрунтується на діалектичній взаємозалежності педагогічних явищ і процесів

 • Втілення його в життя передбачає: єдність мети, завдань і змісту виховання; єдність форм, методів і прийомів виховання; єдність виховних впливів школи, сім'ї, громадськості, засобів масової інформації, вулиці; врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; єдність виховання і самовихованняВиховання особистості в колективі

 • Виховання особистості в колективі

 • Індивід стає особистістю завдяки спілкуванню і пов'язаному з ним відокремленню. Найкращі умови для спілкування й відокремлення створюються в колективі. Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю учнів. Педагогічне керівництво зумовлюється відсутністю в учнів життєвого досвіду; виховання творчої особистості можливе, якщо існують умови для вияву самостійності й творчості, схвалюються ініціатива та самодіяльність • Поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього

 • У цьому -- головний сенс гуманістичної педагогіки щодо формування необхідних взаємин вихователів і вихованців. Цей принцип передбачає: єдність вимог до вихованців з боку педагогів, контроль за їх поведінкою, гуманне ставлення до них, поважання їхньої думки • Індивідуальний підхід до учнів у вихованні

 • Такий підхід як індивідуальна корекція загальної системи виховання -- важлива вимога до організації виховного процесу і одна з умов підвищення його ефективності • Принцип системності, послідовності й наступності у вихованні

 • Виходить з того, що для формування свідомості, вироблення навичок і звичок поведінки потрібна система певних послідовних виховних заходів. Такі якості людської особистості не можна сформувати, якщо виховний процес являтиме собою випадковий набір виховних заходів, що матимуть епізодичний, а не системний характер • Єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості

 • Повинна охоплювати всі сторони навчально-виховної роботи школи, всі форми діяльності учнівського та педагогічного колективів, сім'ї, знаходити свій вияв у змісті, формах навчання та виховання, у правилах поведінки школярів, у стилі життя школи, її традиціях. Така єдність є однією з умов оптимізації виховного процесуГрупи моральних якостей

 • перша група - світоглядна переконаність, цілеспрямованість, обов'язок, відповідальність, гуманізм, патріотизм, інтернаціоналізм, які у сукупності забезпечують громадянську спрямованість. Саме ця група забезпечує зміст соціальних цінностей • друга група - моральні якості, які забезпечують досягнення поставлених цілей: ініціативність, енергійність, наполегливість, самостійність, обов'язковість тощо.

 • Ці якості пов'язані з моральною свідомістю, яка керує і коригує їх прояв. • третя група - витримка, стриманість, ввічливість, володіння собою.

 • Вони допомагають контролювати і гальмувати негативні прояви у поведінці. • четверта група - діловитість, навички і звички у поведінці, уміння її організовувати, моральний досвід особистості.

 • Ці якості певною мірою допомагають швидше досягати мети і зосередити в основному увагу на змісті вчинків . • п'ята група - здатність до самооцінки, самокритичність, вимогливість з себе, справедливе ставлення до інших.

 • Ці якості сприяють самовдосконаленню і створенню позитивної моральної сфери подальшого розвитку особистості.Основними методами і способами морального виховання дітей і молоді Ушинський вважав переконання, запобігання неправильній поведінці, педагогічний такт учителя та заохочення і покарання, але не тілесні, особистий приклад учителя, а також батьків і старших, правильний режим, навчання тощо.

 • Основними методами і способами морального виховання дітей і молоді Ушинський вважав переконання, запобігання неправильній поведінці, педагогічний такт учителя та заохочення і покарання, але не тілесні, особистий приклад учителя, а також батьків і старших, правильний режим, навчання тощо.

 • Але найкращим засобом морального виховання, на його думку, є фізична праця, за допомогою якої формуються кращі моральні якості дітей і молоді, але з умовою правильного поєднування її з працею розумовою.

Завдяки моральному вихованню перебудовується сама людська особистість відповідно до моральних цінностей, які віддзеркалюють суспільні відносини, правила та норми поведінки людей.Моральність постає як узагальнення та усуспільнення інваріантних вимог до людини, які випливають із духовно-культурного надбання, із самої природи людини. Мораль безпосередньо пов'язана з таким явищем, такою якістю особистості, як духовністьДУХОВНІСТЬ

 • Поняття “духовність” завжди мало у філософії важливе значення, і відіграє визначну роль у ключових проблемах: людина, її місце й призначення у світі, зміст її буття, культура, суспільне життя. І тому такі філософи: Платон, Аристотель, Юркевич, Григорій Сковорода вважали, що поняття "духовність" є похідним від слова "дух" (лат. “spirit” та грец. “pneuma”), що означає рухливе повітря, повівання дихання, носія життя. • Поняття “духовність” це категорія етики, яка визначає моральний вимір людської життєдіяльності, це живе джерело доброчесностей людини, її моральна спроможність та вища цінність.Серед загальних моральних цінностей найголовнішою усвідомлюється цінність людського життя, цінність кожної людини, її свободи, її духовного розвитку. Саме розуміння неповторності особистості складає зміст гуманістичної традиції в духовній культурі.

 • Серед загальних моральних цінностей найголовнішою усвідомлюється цінність людського життя, цінність кожної людини, її свободи, її духовного розвитку. Саме розуміння неповторності особистості складає зміст гуманістичної традиції в духовній культурі.

 • Визнання цінності життя і свободи особи зумовлює і моральні основи людських взаємин, які можна сформулювати як «золоте правило моралі»,

 • котре приписують давньогрецькому філософу Фалесу, а також мудрецю стародавнього Китаю Конфуцію: «Не чини стосовно інших так, як ти не хотів би, щоб вони чинили тобі».Загальнолюдські моральні цінності непорушні при будь-якому суспільстві, їх вироблення знаменує прогрес моральної культури. Серед них ще можна відзначити

 • Загальнолюдські моральні цінності непорушні при будь-якому суспільстві, їх вироблення знаменує прогрес моральної культури. Серед них ще можна відзначити

 • повагу та шану до батьків, любов до батьківщини, толерантність (тобто визнання припустимості іншої точки зору та повага до неї), незрадливість, дотримання слова,— словом, усе те у взаєминах людей, що спрямоване на їх гармонізацію і що єднає людей у суспільну духовну єдність.Душа людська — загадка,— мовить народна мудрість, вона не піддається соціологічному аналізу. У своїй неповторній унікальності людина постає як моральний вимір.

 • Душа людська — загадка,— мовить народна мудрість, вона не піддається соціологічному аналізу. У своїй неповторній унікальності людина постає як моральний вимір. • Кожна людина має можливості для розвитку своїх моральних якостей до самоусвідомлення як носія духовного морального закону, постаючи в такому разі як в с е з а г а л ь н о - і н ди в і д у а л ь н а істота, моральний вимір, її розвиток як морального суб'єкта становить критерій прогресу людської спільноти.Здійснення

 • Здійснення

 • морального виховання

 • у практичній роботі вчителяСьогодні педагогам доводиться боротися з гігантським інформаційним потоком, в якому активно рекламується зовсім інше життя, яке аж ніяк не збігається зі шляхетними навчальними програмами. За спиною педагогів стоять мізерні державні дотації, а за індустрією розваг – олігархи та мільйонери.

 • Сьогодні педагогам доводиться боротися з гігантським інформаційним потоком, в якому активно рекламується зовсім інше життя, яке аж ніяк не збігається зі шляхетними навчальними програмами. За спиною педагогів стоять мізерні державні дотації, а за індустрією розваг – олігархи та мільйонери.Порядок у суспільстві, розгалужена система права, моральність влади, піклування про духовний розвиток громадян пом’якшить гостроту проблеми.

 • Порядок у суспільстві, розгалужена система права, моральність влади, піклування про духовний розвиток громадян пом’якшить гостроту проблеми.

 • Адже право – це мораль в дії.

 • Коли суспільство регулюється на основі правових засад, значно легше вибудовується процес виховання, знімаються болючі проблеми.На уроці взаємодіють всі основні елементи виховного процесу: мета, зміст, засоби, методи, організація. Виховує весь процес навчання на уроці, а не так звані виховні моменти.

 • В процесі навчання відбувається систематичне залучення до моральних знань. Важливим джерелом їх накопиченням являється знайомство школярів з навколишнім середовищем: туризм, екскурсії по місту, на виробництво.Форми роботи

 • Розповідь вчителя

 • Етична бесіда

 • Колективна форма навчальної діяльності

 • Групова форма навчальної діяьності

 • Парна форма навчальної діяьності

 • Активна участь у суспільно-корисній праці

 • Самостійна оцінка моральних вчинків

 • Певні ділові і моральні відносини між учнямиУрок або виховний захід, на якому діти відчувають задоволення і радість від успішно виконаної спільної роботи, який пробуджує самостійну думку і викликає сумісні переживання учнів, сприяє їх

 • Урок або виховний захід, на якому діти відчувають задоволення і радість від успішно виконаної спільної роботи, який пробуджує самостійну думку і викликає сумісні переживання учнів, сприяє їх

 • моральному вихованню.ПРАВОВИХОВНА РОБОТА

 • Народна мудрість говорить:

 • “Якщо твої плани розраховані на рік – сій жито, якщо на десятиріччя – сади дерева, якщо на віки – виховуй дітей”.“Усі міркування щодо того, що діти бувають різні, не мають сенсу. Дитина має потребу у вашій допомозі – вважайте це над завданням. Чим “важча” дитина тим більше любові в неї потрібно вкласти...” Ель ТатПедагогічний колектив ЗОШ № 1 працює над реалізацією проблеми:

 • Педагогічний колектив ЗОШ № 1 працює над реалізацією проблеми:

 • виховання гуманіста, патріота, громадянина України в умовах особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу. Впровадження і розробка особистісно зорієнтованої технології виховання на основі цільових творчих програм.Народна педагогіка говорить:

 • не роби зла ні людям, ні природі;

 • тільки в чесній праці твоя добра слава і твоє безсмертя;

 • у найтяжчі дні свого народу, своєї батьківщини стань на її захист, бо так роблять справжні патріоти;

 • найбільше багатство людини – її здоров’я; воно потрібне тобі, людям, батьківщині;

 • навчайся прекрасному і величному.ПРАВОВА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВ

 • Батько і матір – взірці поведінки для дитини

 • Захист ідеалів добра і безкорисливості, чесності, порядності і милосердя

 • Тісний контакт з кожною сім’єю

 • Індивідуальна робота з учніми

 • Велика роль шкільної бібліотеки

 • Значення соціально-психологічної служби

 • Чітке планування роботи з батькамиВиди допомоги неповній сім’ї

 • Спостереження та консультації соціального педагога, практичного психолога.

 • Залучення повної сім’ї, якщо це можливо, для роботи з дитиною та її сім’єю.

 • Залучення найближчих родичів до виховання дитини.

 • Залучення неповної сім’ї до занять у дитячо-батьківських групах.

 • Залучення класного керівника або вчителя до активної діяльності, спрямованої на надання дитині додаткової освіти (гуртки, центри творчості тощо).

 • Проведення батьківського лекторію.

 • Навчання одного з батьків навичок виховання дітей за відсутності іншого.

 • Постановка на облік у заклади й органи соціального захистуВиди допомоги дисфункціональній сім’ї (через зайнятість батьків)

 • Супровід дитини соціальним педагогом.

 • Спостереження й консультація психолога освітнього навчального закладу.

 • Консультативна допомога практичного психолога, психотерапевта чи ігротерапевта.

 • Залучення дитини до занять у центрі денного перебування.

 • Залучення батьків до занять з психології підлітка.

 • Допомога дитині у плануванні свого вільного часу (соціальний педагог, класний керівник).Форми роботи з батьками з правоосвітницької роботи

 • І Батьківський університет.

 • Зустріч з учителями: “Батьківська п’ятниця”.

 • Консультпункт для батьків: “Сімейна скринька”.

 • Батьківські збори для батьків тих учнів, які схильні до правопорушень.

 • Диспут для батьків: “Яку сім’ю можна вважати зразковою?”

 • ІІ. Загальношкільні батьківські збори по паралелях на тему: “Адміністративна відповідальність батьків згідно Закону України “По освіту”.

 • ІІІ. Спільна робота зі службою у справах неповнолітніх.Система профілактичної роботи

 • контроль за відвідуванням учнями школи ведеться класними керівниками в журналі, черговим учителем у спеціальному журналі;

 • розроблені правила для учнів, які вивчаються ще у початкових класах;

 • проводяться цикли бесід на правову тематику по паралелях;

 • створено Центр Дисципліни та порядку, що слідкує за дотриманням правил поведінки і правопорядку учнями в урочний час. На розгляд центру виносяться питання, пов’язані з цими проблемами;

 • учні охоплені заняттями в шкільних гуртках, студіях, у музичній та спортивній школах;

 • учні охоплені постійними та тимчасовими дорученнями;

 • ведеться постійна індивідуальна робота зі школярами.Рівні профілактичної роботи з попередження правопорушень

 • 1. Первинна профілактика - соціальна профілактика, спрямована на збереження психічного, фізичного і духовного здоров’я дітей, попередження несприятливого впливу на нього факторів соціального і природного середовища.

 • 2. Вторинна профілактика - якомога раніше виявлення негативних змін у поведінці дитини, що дає змогу попередити їх подальший розвиток. Показник необхідності початку профілактичних заходів – поведінка, що завдає шкоди суспільству або окремим особам, з проявами агресивності, грубості, брехливості, лінощів та інших негативних якостей, які свідчать про створення негативних орієнтацій, недоліки внутрішніх регуляторів поведінки: свідомості, почуттів, волі, мотивів.

 • 3. Третинна профілактика - цілеспрямована профілактика правопорушень неповнолітніх, має індивідуальний характер, містить заходи з усунення конкретних недоліків сімейного, шкільного і суспільного виховання, включає цілеспрямовану роботу з тими підлітками, які мають відхилення у поведінці від моральних та правових норм.Форми роботи з важковиховуваними підлітками

 • Психолого-соціологічні дослідження умов проживання і спілкування важковиховуваних підлітків.

 • Психодіагностичне вивчення учнів з труднощами в шкільній та соціальній адаптації і своєчасна корекція поведінки.

 • Індивідуальна робота з важковиховуваними підлітками по створенню “Зони безпеки” (залучення до роботи в гуртках, секціях, клубах, контроль за відвідуванням занять в школі, контакти з батьками в ІСН).

 • Організація роботи спортивного клубу (секції) східних єдиноборств для підлітків.

 • Проведення родинного свята для неблагополучних та багатодітних сімей.У дитинстві закладається людський корінь.

 • У дитинстві закладається людський корінь.

 • Жодної людської рисочки природа не відшліфовує – вона закладає, а відшліфовувати нам – батькам, педагогам, суспільству.

 • В.О.Сухомлинський • Філософ Конфуцій казав:

 • "Люди ставляться до моральності як до величезної та чудової гори — завмирають, здивовані її красою, та обминають стороною".Показником моральної культури особистості у нас завжди була і є єдність високої моральної свідомості, переконань, громадянськості і людяності, благородства, справедливості.

 • Показником моральної культури особистості у нас завжди була і є єдність високої моральної свідомості, переконань, громадянськості і людяності, благородства, справедливості.

 • Формування життєвої позиції людини починається із засвоєння дитиною простих норм моралі: почуття обов'язку, честі, гідності. З виховання емоційної розвиненості, сумлінності, здатності радіти чужим радощам, співчувати чужій біді, нести відповідальність за свої вчинки, поважати і любити людей, вміти спілкуватися, вміти берегти природу.М.М.Дубинін переповів притчу про виноградну лозу. Пам'ятаєте: коли лозу запитали, до яких висот вона може дотягтися, лоза відповіла: «Дайте мені опору і я дотягнусь до сонця». І побажав учителям: дайте дітям опору, хай кожна дитина дотягнеться до сонця...

 • М.М.Дубинін переповів притчу про виноградну лозу. Пам'ятаєте: коли лозу запитали, до яких висот вона може дотягтися, лоза відповіла: «Дайте мені опору і я дотягнусь до сонця». І побажав учителям: дайте дітям опору, хай кожна дитина дотягнеться до сонця...Наше духовне багатство

 • Наше духовне багатство

 • Воскресайте, камінні душі,

 • Розчиняйте серця і чоло,

 • Щоб не сказали

 • Про вас грядущі:

 • Їх на землі не було...

 • Василь Симоненко

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка