Ефективність ДержекоінспекціїДата конвертації27.05.2016
Розмір445 b. • Ефективність Держекоінспекції: - у 2013 році проведено 1548 планових перевірок екоінспекції у лісовій сфері; - за результатами складено 7519 протоколів, з яких –7373 - відносно посадових осіб л/г, - накладено 743 тис. грн. штрафів;

 • ПРОБЛЕМА: - критерії ефективності контролю в л/г ?

 • “Палочна” система показників роботи інспектора не може бути прийнятною, так як націлена на “статистику”, а не на результат • ПРОБЛЕМА: - Екоінспекцією здійснюється фрагментарний, вибірковий контроль л/г заходів “від випадку до випадку”, який не може надати об’єктивного уявлення про стан ведення л/г на рівні підприємства;

 • ПРОПОЗИЦІЇ: - Змінити підхід у проведенні перевірок ведення л/г у напрямок комплексного аудиту лісогосподарської діяльності підприємства;

 • Запровадити принцип неприпустимості оцінки ефективності діяльності екоінспекції по кількості виявлених порушень;

 • Пріоритетом має стати профілактична та аналітична робота інспекції; • Проект космічного моніторингу довкілля

 • (реалізується Мінприроди з 2012 року,

 • витрачено 49 млн. грн.)

 • - Відсутня інформація про ефективність запровадженої системи;

 • - Обгрунтованість наказу Мінприроди №91 від 05.03.2013 року • 2. Значна кількість перевірок л/г підприємств

 • ПРОПОЗИЦІЇ: - вдосконалити існуючі критерії планових перевірок л/г підприємств з боку екоінспекції;

 • - Нормативно запровадити спільні планові перевірки різними контролюючими органами (ДФІ та ДЕІ);

 • - Створити єдину автоматизовану систему з питань здійснення контролю всіма уповноваженими органами, яка б містила інформацію про проведені перевірки господарюючих суб”єктів; • ПРОБЛЕМА: - відсутність координації у роботі правоохоронних органів при здійсненні перевірок з аналогічних питань, надмірна кількість запитів;

 • ПРОПОЗИЦІЇ: - Нормативно запровадити обов”язок правоохоронних органів за результатами перевірки надавати висновок про виявлені порушення;

 • - Розробити міжвідомчий наказ МВС та ДЕІ щодо співпраці при здійсненні планових заходів держ.контролю (в тому числі – у л/г); • 3. ПРОБЛЕМА - Слабкість внутрішнього контролю на рівні л/г підприємства у зв’язку із конфліктом функцій (дозвільна та контрольна)

 • ПРОПОЗИЦІЇ: - Розробити ефективну систему внутрішньогосподарського контролю у лісгоспах (регламенти господарських операцій);

 • Кадрова політика: встановити жорсткі кваліфікаційні критерії призначення на посади керівників підприємств та ОУЛМГ;

 • Провести відповідну нормотворчу роботу щодо удосконалення механізмів внутрішнього контролю при відводі і таксації лісосік, проведенні рубок; • 4. ПРОБЛЕМА: Формальне дублювання ДАЛРУ функцій державного контролю у лісовій сфері, які практиці здійснюються органами Держекоінспекції;

 • ПРОПОЗИЦІЇ: - внести відповідні зміни до ЛКУ, “Положення про ДАЛРУ”,

 • скасувати наказ Держкомлісгоспу №263 від 31.08.2010 року;

 • виключити інспекційні повноваження держлісохорони в ЛКУ та профільному Положенні; • 5. Надання лісгоспам адмін.послуг на платній основі

 • ПРОБЛЕМА: Можливість необгрунтованого встановлення плати за супутні послуги при видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів

 • ПРОПОЗИЦІЇ: - Внести зміни до профільного закону щодо звільнення постійних лісокористувачів від обов’язку отримання сертифікатів;

 • альтернатива: у зв’язку із запровадженням ЄДСЕОД розглянути питання щодо скасування системи сертифікації щодо походження деревини;

 • надання супутніх послуг при видачі сертифікатів покласти на ОУЛМГ; • 6. Оцінка ЄДСЕОД як засобу контролю

 • ПРОБЛЕМА: Недосконалість системи електронного обліку деревини у протидії незаконним рубкам та зловживанням при відпуску лісопродукції;

 • Недоліки:

 • неналежна нормативна регламентація системи електронного обліку деревини;

 • скарги на надмірну комерціалізацію ЄДСЕОД;

 • відсутність економічного обгрунтування запровадження ЄДСЕОД;

 • правова необгрунтованість маркування бірками другорядних лісових матеріалів (ялинок); • ПРОПОЗИЦІЇ: - органам ДФІ провести комплексний аудит запровадженої системи ЕДСЕОД із публічним оприлюдненням результатів;

 • у разі економічної обгрунтованості системи:

 • вжити заходів щодо її здешевлення;

 • забезпечити нормативно-правове закріплення електронного обліку деревини (включаючи встановлення юридичної відповідальності за транспортувння деревини без маркування);

 • виконати положення Концепції щодо інтеграції ЕДСЕОД у діяльності МВС, ДМС щодо контролю з обігом деревини; • 7. Необхідність скорочення документообігу

 • ПРОПОЗИЦІЇ: - Необхідно запровадження відповідної державної програми на урядовому рівні;

 • Здійснити поетапний аналіз наявного документообігу та шляхів його скорочення в системі ДАЛРУ: від лісництва до центрального апарату;

 • інвентаризація нормативно-правової бази щодо можливості скорочення звітно-контрольної документації;Застосування лісового законодавства при здійсненні державного контролю в л/г

 • Застосування лісового законодавства при здійсненні державного контролю в л/г

 • ПРОБЛЕМА: - законодавство містить значну кількість недоліків, що призводить до конфліктів у його застосуванні;

 • ПРОПОЗИЦІЇ: - необхідність структурної побудови лісового законодавства;

 • Усунення недоліків: - фрагментованості підзаконних актів (відсутність Інструкції із проведення рубок формування та оздоровлення лісів, Інструкції із відведення і таксації лісосік у лісах, Правил огляду місць використання ліс.ресурсів тощо) • Неналежний статус нормативно-правових актів (наказ ДАЛРУ №9 від 21.01.2013 р.”Методичні вказівки з відведення…”; Закон “Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських..”; наказ МінАПК №136 від 21.03.12 р. “Санітарні правила в лісах..” та ін.)

 • Неузгодженості в норм.-правових актах (“Санітарні правила в лісах…” та “Правила поліпшення якісного складу лісів” та ін.)

 • Застарілість окремих нормативів (“Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів” - 1996 р.) • Невідповідність нормативів положенням лісової науки (“Санітарні правила в лісах України” – судовий спір лісгоспів Івано-Франківського ОУЛМГ із екологічною інспекцією);

 • ПРОПОЗИЦІЇ: - Об’єднати порядок проведення всіх рубок в єдиний нормативний акт (постанову уряду);

 • Вирішити питання щодо затвердження низки законів та підзаконних актів, зокрема:

 • Закон “Про лісову політику…”,

 • - Порядок відведення і таксації лісосік (наказ МінАПК);

 • - Інструкція з впорядкування лісового фонду (урядова постанова) тощо. • 9. Цивільно-правова відповідальність за вчинення лісопорушень

 • ПРОБЛЕМА: чинні такси, передбачені Постановою КМУ №665 є вкрай недосконалими, що обумовлює низку значних економічних ризиків для постійних лісокористувачів

 • Недоліки:

 • І. Такси є необгрунтовано великими

 • (у 2013 екоінспекцією у галузі охорони лісів нараховано 46,5 млн. грн. шкоди, проте реально стягнуто 3,8 млн. грн.) • ІІ. Постанова КМУ №665 майже не враховує породи незаконно зрубаних дерев (дуб звичайний = клен американський)

 • ІІІ. Постанова КМУ №665 не розмежовує відповідальність громадян та постійних лісокористувачів

 • (на відміну від громадян, лісгоспи несуть витрати при веденні л/г)

 • ІV. Постанова КМУ №665 не розмежовує типи лісорослинних умов країни (розмір стягнення однаковий для як степової зони так і для Карпатських лісів)V. Законодавство не містить єдиного поняття “незаконна рубка”

 • V. Законодавство не містить єдиного поняття “незаконна рубка”

 • Застосування чинної постанови КМУ №665 тягне значні корупційні ризики

 • ПРОПОЗИЦІЇ: - Негайно затвердити нові такси за лісопорушення, а Постанову КМУ №665 – скасувати. • 10. Передача земель лісгоспам у постійне користування для лісорозведення

 • ПРОБЛЕМА: Вкрай ускладнена процедура землевідводу малопродуктивних та деградованих с/г земель (запасу та резерву) суперечить програмним заходам ДАЛРУ щодо створення нових лісонасаджень.

 • Результат: лісгоспи виступають порушниками, оскільки змушені самовільно займати землі під заліснення, витрачаючи бюджетні кошти з формальним порушенням закону • ПРОПОЗИЦІЇ: - Внести відповідні зміни до Земельного кодексу України щодо спрощеного надання малопродуктивних та деградованих с/г земель під заліснення;

 • - Розробку документації землевідводу нормативно покласти на органи влади;

 • - Скасувати “Показники регіональних нормативів оптимальної лісистості території України”, затверджені наказом Держкомлісгоспу №371 від 29.12.2008 р.; • 11. Державний контроль за утриманням полезахисних лісосмуг та інших захисних смуг лінійного типу

 • ПРОБЛЕМА: Через значні прогалини законодавства, ПЗЛС опинились без реальних власників та користувачів, що обумовило “правовий вакуум” з боку екологічної інспекції щодо контролю за їх охороною та використанням

 • ПРОПОЗИЦІЯ: Для розробки відповідної законодавчої бази негайно створити робочу групу фахівців11. Відсутність у держлісгоспів правовстановлюючих документів на раніше надані лісові землі

 • 11. Відсутність у держлісгоспів правовстановлюючих документів на раніше надані лісові землі

 • ПРОБЛЕМА: Крім підгрунття для спорів із суміжними землекористувачами, це створює підстави у Держсільгоспінспекції для притягнення лісгоспів до юридичної відповідальності за використання земель л/г призначення без правовстановлюючих документів

 • ПРОПОЗИЦІЯ: - До вирішення питання на рівні законодавства, Держсільгоспінспекції надати відповідне роз’яснення підлеглим тер. органам12. Удосконалення законодавства про адміністративні правопорушення в лісовій сфері

 • 12. Удосконалення законодавства про адміністративні правопорушення в лісовій сфері

 • ПРОБЛЕМА: - статті КУпАП, які стосуються охорони, захисту, використання лісів є вкрай недосконалими, а саме:

 • - окремі статті втратили актуальність;

 • - деякі статті мають невдалу правову конструкцію, містять застарілу термінологію;

 • - розміри штрафів вкрай незначні;

 • - склади проступків не узгоджені між собою тощо • ПРОПОЗИЦІЇ: розділ КУпАП, що встановлює відповідальність за лісопорушення потребує комплексного перегляду. Для розробки нового законодавства рекомендується створити робочу групу за участю зацікавлених сторін. • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка