Етіологія і патогенез цукрового діабету Доцент Мартинюк Л. ПДата конвертації29.05.2016
Розмір446 b.
#814


Етіологія і патогенез цукрового діабету

 • Доцент Мартинюк Л.П.


Цукровий діабет синдром хронічної гіперглікемії, що розвивається внаслідок впливу генетичних та екзогенних факторів, зумовлений абсолютним або відносним дефіцитом інсуліну в організмі та характеризується порушенням вуглеводного, білкового, жирового обмінів речовин і приводить до розвитку змін з боку різних органів і системІсторична довідка

 • Діабет був відомий ще в 1500 – 3000 рр. до н.е.

 • Клінічний опис даного захворювання був зроблений: Цельсом (30 р до н.е – 50 р. н.е.), Авіценою (1000 р. н.е.), Галеном, Парацельсом.

 • Термін «діабет» (від грецького diabaino – протікати через щось) був введений Аретеусом Кападокійським (30 – 90 рр. до н.е.).

 • В 1600 р. до слова диабет було додано цукровий (mellitus) от латинського слова «mel» - мед, що свідчило про солодкий смак сечі хворих.

 • В 1688 р. Бруннер видаляючи підшлункову залозу у собак спостерігав у них спрагу і голод, але висновків щодо ЦД і порушення підшлункової залози не зробив. Це зробили Мінковський і Мерінг (1889 – 1892 рр.). • В 1921 р. Ф.Бантінг і Бест виділили інсулин з підшлункової залози теляти.Епідеміологія цукрового діабету

 • Розповсюдженість явного ЦД становить 4 % в популяції

 • Кількість хворих на ЦД: в світі - 175 млн. осіб, в Україні - 1 млн.чол .

 • Число хворих на ЦД кожні 10 років – подвоюється.

 • Тривалість життя хворих на ЦД скорочується на 10-12 років.

 • Серед всіх хворих частота ЦД ІІ типу становить 80 – 90% і ЦД І типу – 10 - 15 %.

 • ЦД характеризується ранньою інвалідизацією:

 • Хворі на ЦД складають 60 – 85 % сліпих;

 • 50 % хворих на ЦД 1 типу помирають від ХНН;

 • серед хворих на ЦД в 2 – 5 р. частіше діагностують ІМ

 • гангрена нижніх кінцівок зустрічається в 200 р. частіше;

 • 50 – 70 % ампутацій, не пов’язаних з травматизмом, викликані діабетом.Гормони острівців підшлункової залозиІнсулін

 • Білкова речовина з молекулярною масою 6000.

 • До молекули входить 51 амінокислотний залишок з 16 різних амінокислот

 • Інсулін складається з двох поліпептидних ланок (короткої А (21 ам-ий зал.) і довгої В (30 ам-их зал.), сполучених двома дисульфідними містками

 • Інсулін утворюється з проінсуліна під впливом протеазІнсулін

 • Головним біологічним стимулятором виділення інсуліну є глюкоза глюкоза.

 • Інсулін діє через рецептори, для яких характерний ефект «негативної кооперативності»: чим вищий рівень інсуліна, тим нища чутливість периферичних рецепторів до нього

 • Нервова тканина, кришталик, сітківка, еритроцити, не чутливі до дії інсуліну

 • Інсулін безпосередньої дії на ниркову тканину немає такожБіологічна дія інсуліна

 • Інсулін (СТГ, андрогени) – анаболічний гормон

 • Вуглеводний обмін.

 • Підвищення проникності мембран інсулінозалежних тканин для глюкозы.

 • Окислення глюкози шляхом окисного фосфорилювання (аеробного гликолиза – 36 мол. АТФ)

 • Стимулює синтез глікогена в печінці (глікогенез).

 • Гальмує процеси гліконегенеза.

 • Білковий обмін.

 • Підвищує проникність клітинних мембран для амінокислот

 • Стимулює синтез білка

 • Гальмує розпад білка

 • Жировой обмін.

 • Підвищує проникність клітинних мембран для жирних кислот

 • Стимулює синтез жирів

 • Гальмує розпад жирівБіологічні ефекти інсулінуМетаболічні зрушення при діабеті та їх проявиФактори, які регулюють секрецію інсулінуКонтрінсулярні гормони

 • Глюкагон

 • Посилює глікогеноліз (разпад глікогена в печінці)

 • Гальмує синтез глікогена

 • Посилює ліполіз

 • Посилює гліконеогенез

 • Збільшує утворення СТГ, катехоламінов

 • Соматостатин

 • Пригнічує секрецію інсуліна

 • Регулює всмоктування глюкози з кишечника в кров

 • Глюкокортикоїди

 • Знижують поглинання і утилизацію глюкози тканинами

 • Стимулюють процеси глюконеогенеза

 • Посилюють гликогенолиз (разпад глікогена в печенці)

 • Стимулюють ліпогенез при зниженні чутливості периф. тканин до інсулінаКонтрінсулярні гормони

 • Соматотропін

 • Посилює поглинання і утилізацію глюкози жировими клітинами

 • Стимулює А-клітини підшлункової залози

 • Катехоламіни

 • Пригнічують секрецію бета –клітин

 • Стимулюють продукцію кортикотропіна

 • Посилюють глікогеноліз в печенці і м’язах

 • Кортикотропін

 • Стимулює кору надниркових залоз і виробіток глюкокортикоїдів

 • Тиреоїдні гормони

 • Посилюють всмоктування глюкози з кишечника в кров

 • Посилюють глікогеноліз в печінці, серцевому і скелетних м’язах

 • Пригнічують утворення жирів з вуглеводівІнсулінова недостатність

 • Абсолютна

 • 1. Генетичні порушення

 • 2. Автоімунне пошкодження β-клітин

 • 3. Вірусні інфекції

 • 4. Токсичні впливи на β-клітини

 • 5. Захворювання і пошкодження підшлункової залозиЕтіологічна класифікація цукрового діабету (ВООЗ, 1999)

 • І. Цукровий діабет типу 1 (деструкція бета-клітин, що призводить до абсолютної інсулінової недостатності).

 • І. Аутоімунний .

 • 2. Ідіопатичний

 • ІІ. Цукровий діабет типу 2 (від переважання резистентності до інсуліну з відносною інсуліновою недостатністю до переважання секреторного дефекту з інсуліновою резистентністю або без неї). • ІІІ. Інші специфічні типи діабету

 • 1. Генетичні дефекти клітинної функції.

 • 2. Генетичні дефекти дії інсуліну.

 • 3. Захворювання екзокринної частини підшлункової залози (панкреатит, травми, неоплазії, кистозний фіброз).

 • 4. Ендокринопатії (акромегалія, синдром Кушинга, тиреотоксикоз).

 • 5. Діабет, індукований лікарськими засобами, або хімічними речовинами (глюкокортикоїди, тіазиди).

 • 6. Інфекції (вроджена краснуха, цитомегаловірус та ін.)

 • 7. Незвичайні форми імуно- опосередкованого діабету (“Stiff-man” –синдром нерухомості, аутотіла до рецептора інсуліну).

 • 8. Інші генетичні синдроми, інколи поєднані з діабетом (синдром Дауна, Тернера, Клайнфельтера).

 • ІV. Гестаційний цукровий діабетКлінічна (робоча) класифікація цукрового діабету (А.С. Єфімов)

 • І. Клінічні форми

 • 1. Первинний: есенціальний, генетичний (з ожирінням або без нього).

 • 2. Вторинний (симптоматичний): гіпофізарний, стероїдний, тиреогенний, адреналовий, панкреатичний (запалення підшлункової залози, пухлини або видалення), бронзовий (при гемахроматозі)

 • 3. Діабет вагітних (гестаційний).

 • 4. Порушення толерантності до вуглеводів (латентний).

 • 5. Фактори ризику (переддіабет).

 • ІІ. Типи діабету за перебігом:

 • І тип – інсулінозалежний (ІЗЦД) (тип 1)

 • ІІ тип – інсулінонезалежний (ІНЦД) (тип 2). 

 • ІІІ. Ступінь важкості: Легкий. Середньої важкості. Важкий. 

 • IV. Стан компенсації: Компенсація. Субкомпенсація. Декомпенсація.  • V. Наявність ангіопатій (І – ІІ – ІІІ стадії) та нейропатії:

 • - Мікроангіопатія – ретинопатія, нефропатія, ангіопатія (капіляропатія) нижніх кінцівок або іншої локалізації.

 • - Макроангіопатія – ураження судин серця, мозку, нижніх кінцівок або іншої локалізації.

 • - Універсальна мікро-, макроангіопатія.

 • - Нейропатія (периферійна, автономна, вісцеральна, енцефалопатія )

 • VІ. Ураження інших органів і систем:

 • гепатопатія, ентеропатія, дерматопатія, остеоартропатія та ін.

 • VІІ. Гострі ускладнення цукрового діабету:

 • 1. Гіперкетонемічна кома.

 • 2. Гіперосмолярна кома.

 • 3. Гіперлактатацидемічна кома.

 • 4. Гіпоглікемічна кома.Цукровий діабет 1 типу

 • Схильність до розвитку ЦД визначають гени, які відносять до системи HLA і знаходяться на короткому плечі 6- хромосоми (B8, B15, B18, DR3 DW3, DRW3, DR4, DW4, DRW4)

 • В8, DRW3 – ризик розвитку ЦД в більш ранньому віці, з високим титром АТ до екзогенного інсуліну, раннім развитком ускладнень, лабільним перебігом

 • В15, В18, DRW4 – більш старший вік, низький титр АТ до екзогенного інсуліну, більш пізній розвиток судинних ускладнень, стабільний перебіг

 • Наявність антигенів HLA-B7, A3, Dw2, DRw2 – знижує ризик захворіти на ЦДПатогенез ЦД 1 типу

 • Наявність генетичної схильності або порушення імунітету

 • Пошкоджуючий вплив різних факторів зовнішнього середовища (наприклад, вірусна інфекція: віруси Коксаки, паротита, краснухи, інфекційного мононуклеоза, цитомегаловирус, тощо)

 • Активний автоімунний інсулін в підшлунковій залозі, з виробітком антитіл до β- клітин підшлункової залози з їх руйнуванням

 • Прогресування автоімунного інсуліта, загибель > 50 % β- клітин

 • Розвиток явного ЦД

 • Повна деструкція β- клітин

 • Тривалість кожної стадії залежить від стану імунітетуЦукровий діабет 2 типу

 • Гетерогенне захворювання, основу якого складає инсулінорезистентність і недостатність функції β- клітинСтадії розвитку цукрового діабету

 • Фактори ризику (предіабет)

 • Порушення толерантності до глюкози

 • (латентний діабет)

 • 3. Явний цукровий діабетФактори ризику цукрового діабету

 • Діабетогенні гени (1 тип ЦД), спадковість (2 тип ЦД)

 • Периоди максимального росту, гормональної, імунологічної перебудови організму: 3 – 6, 11- 13, 21 – 23 рр. (1 тип ЦД), понад 40 років (2 тип ЦД)

 • Надлишкова вага ожиріння (2 тип)

 • Виражений атеросклероз, гіпертонічна хвороба, ІМ

 • Особи з ранами, що тривалий час не загоюються, катарактою, ксантомами

 • Хронічні , захворювання печінки, підшлункової залози, шкіри- Патологія вагітності (токсикози, плід вагою понад 4 кг, врождені вади розвитку, мертвонародженість) - Епізоди гіперглікемії і глюкозурії під час стресових ситуацій (операції, травми) - Супутні ендокринні захворювання (тиреотоксикоз, акромегалія, гіперкортицизм) - Спонтанні гіпоглікемії - Тривалий прийом медикаментозниих препаратів (глюкокортикоїди, тіазидові діуретики тощо)Глюкозо-толерантний тестСтупені важкості ЦД

 • Легкий

 • Середній

 • ВажкийСтупені важкості ЦДСтадії компенсації ЦД

 • Компенсації

 • Субкомпенсації

 • ДекомпенсаціїГліколізований гемоглобін -

 • гемоглобін, зв´язаний з глюкозою шляхом неферментативного глікування, цей процес нелімі-тований.

 • Ступінь глікування прямо пропорційний концентрації глюкози, незворотній, не залежить від наявності інсуліну та свідчить про ступінь компенсації захворювання за останні 90 діб.

 • Норма – 4,0 - 6,0 %, при цукровому діабеті – 6,0–20 %.Критерії компенсації вуглеводного обміну при ЦДКритерії компенсації ЦД

 • Відсутність нових скарг

 • Рівень глікемії в нормі

 • Аглюкозурія

 • Коливання глікемії протягом доби в межах 3 - 5 ммоль/л

 • Рівень гліколізованого гемоглобіна до 6 – 6,5 (7,0)

 • Рівень ліпідів в межах норми

 • Відсутність прекоматозних і коматозних станівПеребіг ЦД

 • Стабільний

 • Відсутність прекоматозних і коматозних станів протягом доби

 • Коливання добової глікемії в межах 4 – 5 ммоль/л

 • Лабільний

 • Наявність прекоматозних і коматозних станів протягом доби

 • і/або коливання добової глікемії понад 4 – 5 ммоль/лДіагностичні критерії ЦДДіагностичні критерії ЦДЦД 1 типу

 • ЦД 1 типу

 • Гострий початок

 • Скарги на: спрагу, поліурію, сухість в роті, поліфагію швидку втрату ваги тіла

 • Прекоматозні, коматозні стани (кетоз, кетоацидоз, кетоацидотична кома)

Зміни з боку шкіри

     • - Шкіра суха
 • - При кетозі – діабетичний рубеоз (почервоніння щік, повік, підборіддя)

 • - Підвищена чутливість до бактеріальної та грибкової інфекції (піодерміх, панарицій, фурункули, інколи розвиток флегмони і сепсиса)

 • - Епідермофітія та інші грибкові захворювання

 • - Тотальна атрофія підшкірної клітковини при ліпоатрофічній формі цурового діабетуЗміни з боку серцево – судинної системи

 • Кардіоміопатія (ІХС, порушення кровообігу, серцевого ритму)

 • Особливості ІХС у хворих на ЦД

 • Розвивається частіше і в більш молодому віці

 • Неінтенсивний боьовий синдром з непостійною ірадіацією

 • Частота ІМ в 3 – 5 раз вища, ніж без ЦД, дещо частіше у жінок

 • Смертність в 2 р. вища (за рахунок рецидивів, повторних ІМ, ускладнень)

 • Атипові форми (безбольова, астматична, ін.)

 • Повільна ЕКГ – динамика

 • Супроводжується декомпенсацією ЦД

 • Диабетична автономна кардіоміопатія (постуральная гіпотензія, постійна тахікардія)Зміни з боку органів травлення

 • прогресуючий карієс, пародонтоз, альвеолярна піорея, гінгівіти, хроничний гастрит, дуоденіт

 • Нейропатия стравоходу (печія, дисфагія)

 • Діабетичний гастропарез (здуття живота, біль в епігастрії, виснажлива блювота)

 • Діабетична ентеропатія (частий рідкий стілець, особливо вночі (от 2- 3 до 20 – 30 разів на добу), закрепи)

 • Диабетична гепатопатія (жировий гепатоз, дискінезії жовчевивідних шляхів; відчуття важкості в правому підребер’ї, іктеричність слизових і склер, збільшення і болючість при пальпації печінки)Зміни з боку сечостатевої системи

 • Інфекція сечостатевих шляхів (10 – 30 %) у вигляді: гострого і хронічного пієлонефритів, циститів, аднекситів

 • Диабетична цистопатія (збільшення об’єму сечового міхура, наяввність залишкової сечі в ньому, зменшення частоти сечовиділень або нетримання сечі)

 • Розвиток імпотенції

 • Диабетична нефропатіяДіабетична нефропатія (Mogensen, 1983)Діабетична нефропатія (Mogensen, 1983)Зміни з боку органів дихання

 • Схильність до

 • туберкульозу легень

 • гострих пневмоній (затяжний перебіг, повільне розсмоктування запального інфільтрару, необхідність тривалої антибактеріальної терапії)

 • хронічних обструктивних захворювань легеньЗміни з боку кістково – суглобової системи

 • Діабетична хайропатія (синдром синдром обмеженої рухомості суглобів)

 • Контрактура Дюпюітрена (двобічні згинальні контрактури кистей рук, частіше у чоловіків і дітей при ЦД 1 типу внаслідок порушення метаболизму глікозаміногліканів, що приводить до дегенеративно – дистрофічних змін)

 • Діабетична остеоартропатія (або «діабетична ступня»: нейропатична, ішемічна, змішана)

 • ОстеопорозДіабетична ступняДіабетична ступняДиабетическая ретинопатияДіабетична ретинопатіяКлінічна класифікація діабетичної нейропатії

 • I. Субклінічна стадія нейропатії

 • А. Порушені електродіагностичні тести.

 • 1) зниження провідності нервового імпульсу по чутливих і рухових периферичних волокнах;

 • 2) зниження амплітуди нервово-м’язевих індукованих потенціалів.

 • Б. Порушені тести на чутливість: 1) вібраційну; 2)тактильну; 3)теплову; 4) холодову

 • В. Порушені функціональні тести (вегетативної) нервової системи автономної: 1)порушення функції синусового вузла та ритму серцевої діяльності; 2)зміни потовиділення і зіничного рефлекса.

 • ІІ. Клінічна стадія нейропатії

 • А. Центральна: енцефалопатія, мієлопатія.

 • Б. Периферична дифузна нейропатія: 1) Дистальна симетрична сенсорно-рухова полінейропатія;

 • 2) Проксимальна аміотрофія.

 • В. Вісцеральна автономна нейропатіяДіагностика ЦД

 • Клінічна картина

 • Лабораторні дані:

 • 1. Прямі показники вуглеводного обміну:

 • Рівень глікемії, глікемічний профіль (3,3 – 5,5 ммоль/л натще, від 4 до 8-9 ммоль/л пртягом доби)

 • ГТТ

 • Глюкозурія (краще в добовій сечі)

 • 2. Показники компенсації вуглеводного обміну

 • Рівень гліколіколізованого гемоглобіну (4 - 7 %)

 • 3. Неспецифічні показники, які в комплексі з специфічними (глікемії) допомагають в діагностиці невідкладних станів

 • Кетонурія (ацетонурія)

 • Рівень лактату, коефіцієнту лактат/піруват

 • 4. Допомагають визначити тип захворювання:

 • Глюкагон, С – пептид, імунореактивний інсулінМета лікування цукрового діабету

 • – досягнути максимальної компенсації усіх метаболічних зрушень.

 • Поняття “компенсація” включає в себе

 • нормоглікемію,

 • аглюкозурія і

 • нормалізацію метаболічних зрушень.Завдання лікування цукрового діабету

 • досягнути нормоглікемії;

 • попередити розвиток макро- і мікроангіопатій;

 • підтримка нормальної маси тіла;

 • покращити якість і продовжити тривалість життяКритерії компенсації вуглеводного обміну при ЦД типу 1Методи лікування цукрового діабету

 • Дієтотерапія

 • Медикаментозна терапія

 • Дозоване фізичне навантаження

 • Фітотерапія

 • Фізіотерапія

 • Навчання хворого самоконтролюДІЄТОТЕРАПІЯ

 • Розрахунок енергетичної цінності раціону.

 • Розрахунок основних інгредієнтів.

 • Розподіл прийомів їжі протягом доби.1. Розрахунок енергетичної цінності раціону

 • Мета – забезпечити всі енергетичні потреби організму і підтримати “ідеальну” вагу

   • Добова к-ть енергії (ДЕП), що необхідна для підтримання основного обміну залежить від фенотипу хворого.
Розрахунок базального енергетичного балансу:

 • Розрахунок базального енергетичного балансу:

 • А = ДЕП (ккал/кг) * вагу (кг)

 • Розрахунок добової енергетичної потреби з урахуванням енергетичних витрат на трудову діяльність.

Глікемічний індекс – умовний коефіцієнт, що відповідає глікемії після вживання 100 гр білого хліба. Високий ГІ – кондитерські вироби, солодкі напої, здоба, подрібнені крупи. Низький ГІ – цільні крупи, овочі, фрукти, збагачені харчовими волокнами.Розподіл прийому їжі протягом дня

 • Перший сніданок – 30 %

  • Другий сніданок – 10-15 %
 • Обід – 40 %

  • Полудніх – 5-10 %
 • Вечеря – 20 %

  • Перед сном – 0-5 %


Особливості дієтотерапії ЦД типу 1

 • Добова енергетична цінність раціону повинна забезпечувати нормальну вагу – ізокалорійна (35-40 ккал/кг).

 • Необхідність дотримання сталості калорійності і годин прийому їжі.

 • Квота вуглеводів у кожному із прийомів їжі повинна бути сталою і відповідати схемі інсулінотерапії.

 • Обов'язковий прийом їжі перед фізичним навантаженням.

 • Обмеження квоти насичених жирів і збільшення квоти ненасичених жирів (рослинні).Пероральні цукрознижуючі препарати

 • Сенситайзери інсуліну (група препаратів, що підвищують чутливість тканин до інсуліну): бігуаніди, тіазолідиндіони

 • Секретагоги (підвищення секреції інсуліну): похідіні сульфонілсечовини, метиглініди

 • Інгібітори альфа-глюкозидази

 • Інкретин-модулятори: агоністи рецепторів глюкагон-подібного пептиду-1 ; інгібітори дипептидилпептидази-4ПОКАЗИ ДО ІНСУЛІНОТЕРАПІЇ

 • Кетоацидоз, діабетична прекома, кома

 • Важкі декомпенсовані форми діабету

 • Цукровий діабет у дітей і підлітків

 • Цукровий діабет з різким падінням вгодованості

 • При важкій фізичній праці

 • Цукровий діабет у вагітних, у період лактації

 • Травми (фізичні, психічні), операції та інші хірургічні втручання

 • Наявність ускладнень (ангіопатії, нейропатії)

 • Супутні захворювання (печінки, нирок, серця, легень), інфекції

 • Відсутність ефекту від лікування пероральними препаратами

 • Вторинна сульфаніламідорезистентністьМета інсулінотерапії

 • Нормалізувати вуглеводний обмін.

 • Підтримати нормальну вагу.

 • Звести до мінімуму судинні та неврологічні ускладнення.

 • Забезпечити якість життя.Розрахунок середньодобової дози інсуліну

 • Вперше виявлений ЦД типу 1 – 0,5 Од/1 кг на добу

 • Стійка компенсація ЦД (у т.ч. “медовий місяць”) – 0,4 Од/1 кг на добу

 • Незадовільна компенсація ЦД – 0,7-0,8 Од/1 кг на добу

 • Кетоацидоз, приєднання інфекційно-запальних захворювань – 1 Од/1 кг на добуВиди інсулінотерапії

 • “Традиційна” інсулінотерапія

  • Базальна інсулінотераппія у режимі 1 або 2-х ін'єкцій.
  • Терапія змішаними інсулінами.
 • Інтенсивна інсулінотерапія

  • Болюсна у режимі 3-х ін'єкцій /добу
  • Базисно-болюсна


Традиційна інсулінотерапія

 • Використання препаратів інсуліну середньої або тривалої дії

 • Інсуліни короткої дії використовують у невеликих дозах при наявності показів

 • Прийом їжі “підганяють” під піки дії інсуліну

 • Кратність прийомів їжі не менше 5-6 разів на добу

 • Добову дозу інсуліну вводять у 1-2 ін'єкціях

 • Режим традиційної інсулінотерапії використовують у хворих з невеликою потребою в інсулініТрадиційна інсулінотерапія

 • Введення інсуліну 1 раз на день:

  • “медовий місяць” діабетика
  • ЦД типу 2 у поєднанні із ПЦЗП
 • Введення інсуліну 2 рази на добу:

  • Інсулін короткої тривалості дії + інсулін середньої тривалості дії
  • Готова суміш інсулінів різної тривалості дії


Оптимальний раціональний режим введення інсуліну

 • Вранці перед сніданком – інсулін короткої дії + інсулін середньої дії (суміш інсулінів різної тривалості дії) – 2/3 добової дози

 • Перед вечерею - інсулін короткої дії +

 • На ніч (у 22 або 23 годині) – інсулін середньої дії (суміш інсулінів різної тривалості дії) – 1/3 добової дозиІнтенсивна інсулінотерапія – режим багаторазових ін'єкцій інсуліну, введення інсуліну за допомогою дозаторів і мікронасосів.

 • Основа методу – природній ритм секреції інсуліну (“базисно-болюсний”)

 • Призначається при потребі у великій дозі інсуліну

 • Ін'єкції інсуліну “підганяють” під години прийому їжі, а не навпаки.

 • Використання інсуліну ультракороткої дії

 • Кількість ін'єкцій інсуліну на добу – не менше 3-4

 • Інсулін тривалої дії використовують у невеликих дозах у вигляді базальної ін'єкції (безпікові базальні інсуліни середньої тривалості – Гларгін і Інсулін детемірВранці інсулін тривалої дії (1/3 добової дози)

 • Вранці інсулін тривалої дії (1/3 добової дози)

 • Інсулін короткої дії (2/3):

  • Перед сніданком – 3 частини
  • Перед обідом – 2 частини
  • Перед вечерею – 1 частина
 • Інсулін короткої дії (2/3 добової дози):

  • Перед сніданком – 3 частини
  • Перед обідом – 2 частини
  • Перед вечерею – 1 частина
 • На ніч (23 г) – інсулін тривалої дії (1/3).Ефекти інтенсивної інсулінотерапії

 • Зменшення глікемії на 10 % зменшує ризик розвитку

  • Ретинопатії – на 56 %
  • Нейропатії – на 41 %
  • Нефропатії – на 31 %.
 • При цьому ризик розвитку важких гіпоглікемій збільшується у 3 рази.Контроль інсулінотерапії

 • Глікемічний профіль – контроль глікемії кожні 2-3 години

 • Глюкозуричний профіль:

  • І порція (8.00-14.00) – контроль ранкової дози інсуліну
  • ІІ порція (14.00-19.00) – контроль інсуліну введеного перед обідом
  • ІІІ порція (19.00-8.00) – контроль інсуліну введеного ввечері


Класифікація інсулінів

 • За тривалістю дії:

  • Ультракороткої дії
  • Короткої дії
  • Середньої тривалості
  • Тривалої дії
 • За ступенем очистки (ррт – к-ть молекул проінсуліну на 1 млн. молекул інсуліну):

  • Звичайна технологія – 10 000 ррm
  • Монопікові інсуліни – 2 000 ррm
  • Покращені монопікові інсуліни – 50-500 ррm
  • Монокомпонентні – менше 10 ррт (деякі – 1 ррm)
 • Видова приналежність:

  • Препарати свинячого інсуліну
  • Інсулін крупного рогатого скота
  • Інсулін людини
 • Аналоги інсулінуХарактеристика основних препаратів інсулінуХарактеристика основних препаратів інсуліну

Змішані інсуліни

 • Суміш інсулінів короткої та середньої (тривалої) дії.

 • Людські – інсуман-комб НМ (50/50), мікстард НМ 10 (10/90) (пенфіл), хумулін М1 (10/90), хумулін М2 (20/80), хумулін М3 (30/70), хумулін М4 (40/60), фармасулін Н (30/70) тощо.Рейтинг препаратів інсуліну

 • Інсуліни людини монокомпонентні (ДНК-рекомбінантні технології, ррm менше 10).

  • Ново-Нордінск – Актрапід НМ, Протофан НМ, Монотард НМ;
  • Елі-Ліллі – Хумулін Р, Хумулін Н;
  • Авентіс – Інсуман Рапід, Інсуман базаль.
 • Інсуліни людини монокомпонентні (напівсинтетичні).

  • Інсулідд Р, Інсулідд НПХ (“Марвел лайф сайнсез, ЛТД”).
 • Аналоги інсуліну

  • Ультракороткої дії: Хумалог (Елі-Ліллі) і Аспарт-Інсулін або Новорапід (Ново-Нордінск)
  • Середньої тривалості дії: Лантус або Гларгін (“Авентіс”), Інсулін детемір (NN – 304) (“Ново-Нордінск”).
 • Інсуліни свинячі монокомпонентні.

  • Актрапід МС, Монотард і Лента МС (Ново-Нордінск)
  • Інсулін С і Інсулін амінохінурід (Авентіс)
  • Левулін Р і НПХ ((“Марвел лайф сайнсез)
  • Моносуінсулін, Лента і Ультралента (Белмедпрепарати)


Ускладнення інсулінотерапії

 • Алергічні реакції локальні і генералізовані

 • Ліподистрофія

 • Інсулінорезистентність

 • Інсулінові набряки

 • Гіпогліемічні стани

 • Синдром Сомоджи

 • Інсулінова пресбіопія – порушення рефракції.Інсулінові шприци

 • Інсулінові шприци

 • Багаторазові ін'єкції інсуліну за допомогою шприц-ручок (1 мл – 100 Од інсуліну):

  • “Ново-пен - І” і “Ново-пен - ІІ” (Данія, ємність 1,5 мл)
  • “Пліва-пен - І” і “Пліва-пен - ІІ” (Югославія, ємність 1,5 мл)
  • “Оптіпен - І” і “Оптіпен - ІІ” (Німеччина, ємність 3 мл)


Перспективи

 • Пересадка підшлункової залози (її фрагментів або у комплексі із ниркою) та острівців Лангенгарса.

 • Неінвазивна генна терапія ЦД.

 • Стовбурові клітини.Дозоване фізичне навантаження при ЦД типу 1

 • Часткова утилізація глюкози у працюючих м'язах без інсуліну

 • +

 • Підвищене зв'язування глюкози еритроцитами

 • Зменшення гіперглікемії

 • Зменшення потреби в інсулініЗбільшення утилізації жирних кислот і кетонових тіл у працюючих м'язах

 • Збільшення утилізації жирних кислот і кетонових тіл у працюючих м'язах

 • Підвищення толерантності до глюкози

 • на 40 % у перші 48 годин після 45 хв. навантаження.Заборонені усі види фізичних навантажень із енергетичними витратами понад 40 ккал/кг:

 • Заборонені усі види фізичних навантажень із енергетичними витратами понад 40 ккал/кг:

  • Усі види важкої атлетики
  • Силові види спорту
  • Альпінізм, марафон тощо


Протипокази до фізичних навантажень

 • Гіперглікемія більше 13,9 ммоль/л

 • Гіпоглікемічні стан

 • Кетоацидоз

 • Синдром СомоджиКритерії адекватності фізичних навантажень

 • Покращення самопочуття

 • Покращення показників компенсації ЦДСамоконтроль

 • Регулярне визначення глюкози крові за допомогою глюкометрів

 • Тест-системи для швидкого визначення цукру, кетонових тіл та мікроальбумінурії в сечі:

  • “Глюкотест” (глюкозурія до 2 %);
  • “Біофан”, “Кліністикс”, “Лобстікс” тощо (глюкозурія 0,1 - 0,25 %);
  • “Кето-Діабур” (глюкозурія і кетонові тіла),
  • “Комбур-10-тест” (відносна щільність, рН, білок, глюкоза, кетонові тіла, уробіліноген, білірубін, лейкоцити, еритроцити, гемоглобін)
 • Заповнення щоденника

Спрага, поліурія;

 • Спрага, поліурія;

 • адинамія;

 • нудота;

 • анорексія;

 • Обличчя бліде чи діабетичний рубеоз;

 • шкіра і слизові сухі, холодні, знижений тургор;

 • гіпотонія скелетних м”язів, очних яблук;

 • запах ацетону у видихуваному повітрі;

 • дихання Кусмауля;

 • Тахікардія, аритмії;

 • Гіпотензія, пульс слабкого наповнення;

 • Температура тіла нормальна чи знижена, при супутній інфекції – підвищена.

Шлунково-кишкова форма (діабетичний псевдоперитоніт, несправжній гострий живіт, кишкова кровотеча) проявляється гострим болем у надчеревній ділянці, диспепсичним синдромом різного ступеня тяжкості: від нудоти та одноразового блювання слизом і жовчю до нестримного блювання великою кількістю рідини кавового кольору. Біль зникає через 3 – 4 год після адекватного лікування кетоацидозу. Подібну форму виявляють при цукровому діабеті типу 1 у пацієнтів молодого віку.

 • Шлунково-кишкова форма (діабетичний псевдоперитоніт, несправжній гострий живіт, кишкова кровотеча) проявляється гострим болем у надчеревній ділянці, диспепсичним синдромом різного ступеня тяжкості: від нудоти та одноразового блювання слизом і жовчю до нестримного блювання великою кількістю рідини кавового кольору. Біль зникає через 3 – 4 год після адекватного лікування кетоацидозу. Подібну форму виявляють при цукровому діабеті типу 1 у пацієнтів молодого віку.

 • Кардіоваскулярна форма проявляється колапсом, значним зниженням артеріального та венозного тиску, тахікардією, ниткоподібним пульсом, ціанозом, похолодінням кінцівок. Цю форму спостерігають переважно у хворих літнього віку. Не слід забувати про можливість поєднання діабетичної коми та інфаркту міокарда.

 • Ниркова форма розвивається переважно у хворих із тривалим перебігом цукрового діабету з діабетичною нефропатією і супроводжується протеїнурією, гематурією, циліндрурією. Ці зміни в сечі в сукупності з невираженою азотемією, зумовленою кетаболізмом білків, а також нейтрофільним лейкоцитозом носять назву гематоренального синдрому Альтгаузена.

 • Енцефалопатична форма спостерігається в осіб літнього віку, які хворіють на атеросклероз мозкових судин. Вона проявляється симптомами вогнищевого ураження головного мозку: геміпарезом, асиметрією рефлексів, появою однобічних пірамідних ознак.

інсулінотерапія;

 • інсулінотерапія;

 • боротьба з ацидозом;

 • ліквідація зневоднення;

 • відновлення лужного резерву та електролітного обміну;

 • боротьба з шоком і нормалізація функції органів кровообігу;

 • лікування супутніх захворювань.

Діагноз встановлено (0-1 година)

 • Діагноз встановлено (0-1 година)

 • Інсулін – 20 ОД внутрішньомязово і 20 ОД внутрішньовенно струменево та 10-16 ОД/кг внутрівенно крапельно.

 • Ізотонічний розчин натрію хлориду – 500-1000 мл, унітіол – 10-15 мл 5% розчину, кокарбоксилаза – 100-150 мг в/в крапельно. При рН крові менше 7,0 – 2,5% розчин нітрію бікарбонату – 100 ммоль/г.

 • Інгаляція кисню. За показаннями – строфантин, кордіамін.

 • Через 1 годину після початку лікування

 • Якщо артеріальний тиск залишається низьким, гідрокортизон – 100 мг або преднізолон – 30-60 мг внутрішньовенноструменево.

 • В подальшому – інсулін – 6 ОД/год внутрішньомязово або 4-6 ОД/г в/в крапельно.

 • Ізотонічний розчин натрію хлориду – 0,5 л/г і розчин калію хлориду в/в крапельно – 20 ммоль/г (контроль калію плазми крові!)

 • Після виведення з коми

 • Після виведення з коматозного стану и зниження рівня глюкози в крові до 14 ммоль/л:

 • 500 мл 5% розчину глюкози з калію хлоридом (13 ммоль калію на 500 мл глюкози);

 • внутрішньовенно крапельно кожні 4 години; інсулін по 6 ОД через 2 години (або по 12 ОД одночасно з 500 мл 5% р-ну глюкозою внутрішньовенно крапельно кожні 4 години

 • Після усунення кетоацидозу

 • Лікування інсуліном короткої дії (3-4 рази на добу) до повної компенсації порушень метаболізму.Інсулінова недостатність

 • Інсулінова недостатність

 • Гіперглікемія Гіпернатріємія

 • Позаклітинна гіперосмолярність

 • Дегідратаціясухість шкіри

 • сухість шкіри

 • - Ознаки зниження тонусу

 • дегідратації очних яблук

 • сонливість

 • геміпарез

 • - Неврологічна паралічі ністагм

 • симптоматика афазія

 • патологічні рефлексиВведення гіпотонічного розчину NaCl;

 • Введення гіпотонічного розчину NaCl;

 • Інсулінотерапія;

 • Корекція електролітного обміну;

 • Усунення причин коми;

 • Симптоматичне лікування.Діагноз коми встановлено.

 • Діагноз коми встановлено.

 • 0 – 1 година

 • 1. Інсулін короткої дії в/в струминно 0,1-0,2 ОД/кг або 10 ОД в/м.

 • 2. В/в краплинно (150 кр. за хв.) гіпотонічний (0,45 %) розчин натрію хлориду 1000 мл

 • з інсуліном короткої дії 0,1-0,2 ОД/кг і кокарбоксилази 100 мг з 3 мл 5 % розчину

 • аскорбінової кислоти; 0,5 мл корглікону, при колапсі 0,5 мл 1 % розчину мезатону

 • в/в краплинно.

 • 3. Калію хлорид 20 ммоль/год (1,5 г – 30 мл 5 % розчину) в/в краплинно.

 • 4. Гепарин 5000 ОД в/в краплинно (при відсутності колапсу – в/м).

 • 5. Інгаляція зволоженого кисню, аспірація слизу і блювотиння, промивання шлунку,

 • очисна клізма, катетеризація сечового міхура (за показаннями).

 • 2-а година

 • 1. Гіпотонічний розчин (0,45 %) натрію хлориду 1000 мл, інсулін короткої дії 0,1-0,2 ОД/кг,

 • 1 % розчин глутамінової кислоти 25 мл в/в краплинно.

 • 2. При низькому артеріальному тиску – гідрокортизон 75-100 мг або преднізолон 30-60 мг

 • в/в струминно, 0,5 % розчин ДОКСА 2 мл в/м.

 • 3. Калію хлориду 13,4 ммоль/год (1 г – 20 мл 5 % розчину) в/в краплинно. Інгаляція

 • зволоженого кисню.

 • 3-я година

 • 1. Гіпотонічний (0,45 %) розчин хлориду натрію 750 мл, інсулін короткої дії 0,1 ОД/кг, калію

 • хлориду 6,7 ммоль/год (0,5 г – 10 мл 5 % розчину) в/в краплино.

 • 4-а година і у подальшому

 • до виведення із стану коми продовжують в/в краплинне введення гіпотонічного розчину

 • натрію хлориду, при зниженні осмолярності крові до 300 мосмоль/л – фізіологічний розчин

 • натрію хлориду 500 мл/год, інсулін короткої дії 6-8 ОД/год, калію хлорид 6,7 ммоль/год (0,5 г).

 • При зниженні глікемії до 12 ммоль/л переходять на в/м введення інсуліну короткої дії 4-6 ОД

 • кожні 2 - 4 год.Осмолярність плазми крові (ОПК) в мосмоль/л = 2 х (К + ммоль/л + Na + ммоль/л)

 • + глюкоза у крові в ммоль/л.

патогенез

 • патогенез

 • гіпоксія → стимуляція анаеробного гліколізу → накопичення молочної кислоти → ацидоз → блокування адренергічних рецепторів серця і судин → вивільнення контрінсулярних гормонів

 • провокуючі фактори

 • похилий вік,

 • супутні захворювання легень,

 • печінки,

 • хронічний алкоголізм • клініка

 • продромального періоду:

 • біль у м’язах

 • стенокардитичний біль

 • нудота

 • виражених змін:

 • почащення дихання,

 • сонливість,

 • гіпотензія,

 • олігурія, ануріяПАТОГЕНЕЗ

 • ПАТОГЕНЕЗ

 • Зниження рівня глюкози в тканинах головного мозку

 • Активація функцій Дегенеративні Набряк

 • гіпоталамуса, гіпо- зміни тканин мозку

 • фіза і наднирників головного мозку

 • Збільшення рівня Активація тонусу

 • в крові сомато- і вегетативної нер-

 • кортикотропіну, вової системи

 • глюкокортикоїдівГострий раптовий розвиток;

 • Гострий раптовий розвиток;

 • Слабість;

 • Пітливість;

 • Занепокоєння;

 • Почуття голоду;

 • Блідість шкіри;

 • Розширення зіниць;

 • Ригідність м”язів;

 • Парестезії;

 • Підвищення сухожилкових рефлексів;

 • Прекоматозний стан.Прийом вуглеводів (до початку коми);

 • Прийом вуглеводів (до початку коми);

 • Введення глюкози;

 • Введення глюкагону;

 • Глюкокортикоїди;

 • Транквілізатори при збудженні;

 • Дегідратаційна терапія при набряку мозку.Ефекту немає (15-30 хв)

 • Ефекту немає (15-30 хв)Каталог: data -> kafedra -> theacher -> nev stan -> martynyuk -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D0%A4%D0%9F%D0%9E
martynyuk -> Гострі отруєння
martynyuk -> Кома — це стан, якому властива втрата свідомості, порушення рефлекторної діяльності, функцій життєво важливих органів і систем, відсутність свідомих реакцій на зовнішні і внутрішні подразнення. Кома
%D0%A4%D0%9F%D0%9E -> Хронічна хвороба нирок Доц. Мартинюк Л. П
martynyuk -> Захворювання щитоподібної залози Доц. Мартинюк Л. П
martynyuk -> Гострі ураження нирок Доц. Мартинюк Л. П


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка