Етно-демографічні особливості УкраїниДата конвертації27.05.2016
Розмір445 b.


Модуль 1. Лекція 4.

 • Тема: Етно-демографічні особливості України
1. Характеристика демографічної ситуації

 • 1. Характеристика демографічної ситуації

 • Що вивчає демографія?

 • Демографія – наука, що вивчає процеси

 • відтворення населення.

 • Що таке відтворення?

 • Відтворення – це сукупність процесів

 • народжуваності, смертності та

 • природного приросту, які

 • забезпечують зміну людських

 • поколінь.

 • Що таке природний приріст?

 • Природній приріст – різниця між кількістю

 • народжених та померлих.ПП = Н – С;

 • де ПП – природній приріст;

 • Н – народжуваність;

 • С – смертність.

 • Природний приріст залежить від багатьох чинників, як біологічних, так і соціально-економічних: умов життя людей, їхнього добробуту, стану охорони здоров'я та харчування, залучення жінок до участі у виробництві, співвідношення міського та сільського населення тощо.

 • У наш час все відчутнішу роль відіграють саме соціально-економічні чинники.Показники природного руху населення в різних країнах коливаються в доволі широких межах. Тому виділяють три типи відтворення населення: розширене (чисельність населення зростає), звужене (чисельність населення зменшується), просте (чисельність не змінюється).

 • Показники природного руху населення в різних країнах коливаються в доволі широких межах. Тому виділяють три типи відтворення населення: розширене (чисельність населення зростає), звужене (чисельність населення зменшується), просте (чисельність не змінюється).

 • Крім того, виділяють ще два типи відтворення населення.Що таке депопуляція населення?

 • Що таке депопуляція населення?

 • Депопуляція населення − різке зменшення населення, за рахунок перевищення смертності над народжуваністю.

 • Демографічна політика – комплекс державних заходів, спрямованих на регулювання народжуваності у необхідний для держави бік.

 • Чисельність населення - кількість людей які проживають в певному насленому пункті, місцевості, країні.

 • Чисельність населення змінюється в результаті народжування, смертності й міграції. Тому динаміка зміни чисельності населення є важливим демографічним показником. Чисельність мешканців країни щорічно розраховується станом на 1 січня. 

 • Чисельність мешканців країни щорічно розраховується станом на 1 січня. 

 • На 1 січня 2012 р. чисельність населення України становила 45,6 млн. осіб.

 • На 1 серпня 2012 р. чисельність населення України становила 45,5 млн. осіб.Чисельність населення України за областями станом на 01.01.2012 р.)Динаміка чисельності населення України за період з 1913 по 2012 рокиЧинники впливу на сучасну демографічну ситуацію України:

 • Перша Світова та Друга світова війна;

 • Громадянська війна (1917-1920);

 • Голодомори (1921-1923, 1932-1933);

 • Масові репресії (1935-1939);

 • Освоєння цілинних земель (1953-1954);

 • Чорнобильська трагедія.

 • Економічні кризи.

Густота насе́лення — рівень заселеності певної території; кількість постійного населення, що проживає на одиниці площі (як правило, в розрахунку на один квадратний кілометр).

 • Густота насе́лення — рівень заселеності певної території; кількість постійного населення, що проживає на одиниці площі (як правило, в розрахунку на один квадратний кілометр).

 • ГН = ЧН : S;

 • де ГН – густота населення,

 • ЧН – чисельність населення,

 • S – площа території.

 • Статево-вікова піраміда або, як її ще називають, вікова піраміда чи піраміда віку - це графічне зображення розподілу населення за віком і статтю.

 • Вона являє собою двосторонню гістограму, на якій вікові інтервали в роках відкладені на вертикальній осі, а абсолютна кількість людей кожного певного віку та статі чи їх відносна частка в населенні відображені горизонтальними прямокутниками (або горизонтальними відрізками) з довжиною однакового масштабу.

Етногенез - це походження, виникнення і початки становлення певного народу.

 • Етногенез - це походження, виникнення і початки становлення певного народу.

 • Існують три теорії щодо походження українців:

 • Теорія давнього походження – трипільська

 • Ранньослов’янська теорія

 • Староруська теорія

 • Головні ознаки культурно-психологічної єдності українського народу:

 • Просторова дніпровсько-київська орієнтація

 • Історична пам’ять народу

 • Самобутня міфологія та символіка

 • Ментальність українцівНа території України мешкають представники близько 130 національностей

 • Етнографічні групи українців:

 • лемки, бойки, гуцули, поліщуки, русини,

 • подоляни, слобожаниНаціональний склад населення України

Частка українців більше 90 %: Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська,Київська, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська

 • Більше 80 %: Закарпатська, Миколаївська, Сумська, Херсонська, м. Київ

 • Більше 70 %: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Чернівецька

Частка українців за областями • Росіяни: АРК – 58 %

 • Луганська обл. – 39 %

 • Донецька обл. – 38 %

 • Білоруси: АРК – 1,4 %

 • Рівненська – 1 %

 • Донецька обл. – 0,9 %

 • Поляки: Житомирська – 3,5 %

 • Хмельницька – 1,6 %

 • Львівська – 0,7 % • Кримські татари: АРК – 12 %

 • Румуни: Чернівецька – 12,5 %

 • Закарпатська – 2,6 %

 • Молдавани: Чернівецька – 7,3 %

 • Одеська 5 %

 • Угорці: Закарпатська – 12,1 % • Греки: Донецька – 1,6 %

 • Болгари: Одеська – 5 %

 • Запорізька – 1,4 %

 • Гагаузи - Одеська – 1,1 %

 • Цигани: Закарпатська – 1,1 %Особливості етнічного складу населення України

 • в усі часи значно переважала частка українців

 • за радянських часів спостерігалося поступове загальне збільшення частки представників народів-сусідів

 • частка представників кожної іншої нації в Україні не перевищує одного відсотка

 • постійно залишається малою частка представників просторово віддалених націй

 • за період самостійного розвитку України у ній поступово зростає кількість представників кавказьких націй

 • майбутньому корінних змін у національному складі України не відбудетьсяДіаспора – розселення значної частини народу за межами країни.

 • Діаспора – розселення значної частини народу за межами країни.

 • Українська діаспора є досить численною групою - більше 7 млн. українців проживають в колишніх радянських республіках і до 5 млн. - в далекому зарубіжжі.У Східній Словаччині живуть русини, в Польщі після насильницьких виселень і розселень - українці, що сильно асимілюють, в Білорусі - українци-полещуки. Українська діаспора є в Канаді, США і т.д.

 • У Східній Словаччині живуть русини, в Польщі після насильницьких виселень і розселень - українці, що сильно асимілюють, в Білорусі - українци-полещуки. Українська діаспора є в Канаді, США і т.д.

 • Загальна чисельність російських українців складає 4 379 690 чоловік. Найбільше число українців проживає на Кубані (до 47%), в Тюменській області - до 800 тис., у Воронежській, Брянській, Омській областях, Ставропольському і Приморському краях. У Молдові проживають 600,4 тис. українців, що складає 13,8% населення республіки.Міграції – це механічний рух населення

Сальдо міграції - різниця числа осіб, які прибули на будь-яку територію, і числа осіб, які вибули звідти за один і той же проміжок часу.

 • Сальдо міграції - різниця числа осіб, які прибули на будь-яку територію, і числа осіб, які вибули звідти за один і той же проміжок часу. • Депортація – це примусове вислання особи або окремої категорії осіб в іншу державу або іншу місцевість, часто під конвоєм. Нерідко застосовується у відношенні іноземних громадян або осіб без громадянства, що незаконно в’їхали в ту чи іншу державу.

 • Вислання – суверенне право кожної держави переміщувати, добровільно чи примусово, іноземця зі своєї території. Це означає також насильне вигнання під охороною представника іншої країни у випадку, якщо дипломат є персоною “нон грата”, і якщо він не покинув території країни протягом строку, встановленого Віденською конвенцією з дипломатичних відносин (1961 року).Етнічні депортації з України

 • Поляки – у 1936 р. з приграничних районів України виселяли у Казахстан (близько 35 тис. осіб). До 1941 року було вислано більш ніж 210 тис. осіб польського походження.

 • Німці – в період з 15.08 по 9.09.1941 більш ніж 50 тис. етнічних німців разом з сім'ями було вислано до Ставропольського краю з Криму. На початку Великої Вітчизняної війни було наказано вислати всіх етнічних німців з Донецької, Запорізької та Луганської областей (майже 80 тис. осіб), пізніше – з Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей (11,7 тис. чол).

 • Кримські татари – у 1944 у зв'язку з обвинуваченнями у зрадництві, співробітництві з нацистами, були виселені з території Криму до Узбекистану. Менш, ніж за три доби було депортовано 187,9 тис. осіб.

 • Вірмени, греки, болгари – у 1944 року за наказом Сталіна, за тими ж причинам, що й татар, було виселено з Криму 37 тис. осіб до Казахстану, на Урал, в Сибір, Башкирію. • Репатріація (від лат. re – повторна дія, протилежна дія + patria – батьківщина) – повернення на батьківщину громадян, які в силу різних обставин опинились на території інших держав.Репатріація в Україну

 • Українці – найбільший потік у 1992-1993 роках з країн Балтії, Туркменистану, Казахстану. Найбільше іммігрантів прибуло до областей з переважно українським населенням (Вінницька, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька область тощо). Найменше Українців прибувало до АР Крим.

 • Поляки – значна частка повернулась ще під час війни (поселялись у Сумській, Полтавській, Харківській, Чернігівській області тощо). Інші поляки, що мали бажання повернутись до України, могли без перешкод це зробити у 1970-1980 рр., тому з набуттям незалежності Україною не спостерігалось інтенсивного потоку поляків до нашої держави.

 • Німці – наказ від 3.12.1972 р. дозволив німцям повернутись до місць їх колишнього проживання. У 1992 р. був створений Українсько-Німецький Фонд, який запрошував етнічних німців з інших країн до України. Але Україна опинилась нездатною до прийому великої кількості переселенців з причини економічної кризи. • Кримські татари – у 1990 р. було створено Державну комісію з проблем кримськотатарського народу. Але на практиці повернення татар до Криму з 1989 року було масовим, неорганізованим та спонтанним. Виникало дуже багато проблем – самозахват землі татарами, конфлікти з владою, життя людей в непристосованих умовах, неможливість працевлаштування репатріантів. Велику допомогу в цей час надали Україні міжнародні організації.

 • Вірмени, греки, болгари – їх повна реабілітація відбулась наприкінці 1980х років. Українська держава надає їм допомогу в поверненні на колишні місця проживання, в будуванні житла.

 • Турки-месхетинці – вони історично не пов'язані з Україною, але так склалось, що за останні роки значна група турок (близько 10 тис.) оселилась на території України. Найбільше їх проживає у Донецькій області, а також у Миколаївські, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській областях.Система розселення – сукупність населених пунктів певної території, неоднакових за кількістю жителів і функціями та об'єднаних різними видами зв'язків.

 • Система розселення – сукупність населених пунктів певної території, неоднакових за кількістю жителів і функціями та об'єднаних різними видами зв'язків.

За адміністративно-територіальним поділом на території України виділяється АР Крим, 24 області; 490 районів; 458 міст, в т.ч. – 179, що мають спеціальний статус, державне та обласне значення; 886 смт.; 28504 сільс. нас. пунктів; 2 міста державного підпорядкування (Київ, Севастополь).

 • За адміністративно-територіальним поділом на території України виділяється АР Крим, 24 області; 490 районів; 458 міст, в т.ч. – 179, що мають спеціальний статус, державне та обласне значення; 886 смт.; 28504 сільс. нас. пунктів; 2 міста державного підпорядкування (Київ, Севастополь).

 • МІСТО – це населений пункт з чисельністю населення не менше 10 тис. осіб, за умови, що 85 % його мешканців робочі та службовці.За чисельністю населення:

 • Малі (до 20 тис. осіб)

 • Середні (20-100 тис. осіб)

 • Великі (100-500 тис. осіб)

 • Дуже великі (500 тис. – до 1 млн. осіб)

 • Міста-мільйонери (1 млн. осіб і більше )За адміністративним підпорядкуванням:

 • Державного значення (підпорядкування)

 • Обласного підпорядкування

 • Районного підпорядкуванняЗа функціями:

 • Багатофункціональні адміністративні центри

 • Багатогалузеві промислові центри

 • Промислові центри

 • Транспортні центри

 • Курортні центри

 • Організаційно-господарські центри місцевого значенняУрбанізація – процес зростання частки міст та міського населення

 • Донецька – 90 %

 • Луганська – 86 %

 • Дніпропетровська – 83 %

 • Закарпатська – 37 %

 • Чернівецька – 40 %

 • Івано-Франківська – 42 %Міська агломерація – злиття міст та інших населених пунктів у єдине міське поселення

 • Моноцентричні

 • Біцентричні

 • Поліцентричні

Села

 • За кількістю мешканців:

 • Малі (до 500 осіб)

 • Середні (500-1500 осіб)

 • Великі (1500 – 3000 осіб)

 • За типом:

 • Багатовуличної забудови

 • Гірсько-долинні

 • Одновуличні

 • ШаховіСоціальна структура населення – система різноманітних видів спеціальностей і стійких впорядкованих зв'язків між ними.

 • Соціальна структура населення – система різноманітних видів спеціальностей і стійких впорядкованих зв'язків між ними.

 • Трудовий потенціал – дієздатна частина населення, що може бути зайнята у різних сферах і видах трудової діяльності. У 2006 р. За офіційними даними трудове населення України склало 22 280,8 тис. осіб (11 467 тис. жінок та 10 813,8 тис. чоловіків)

 • Перебудова соціальної структури населення відбувається шляхом зміни співвідношення між чисельністю осіб, зайнятих фізичною і розумовою працею, а також зміни в професійній структурі населення.

 • Трудові ресурси України характеризуються високим рівнем професійної підготовки та освіти. Більш освіченим є міське населення.Спостерігається тенденція до зменшення трудових ресурсів країни через віковий склад населення.

 • Спостерігається тенденція до зменшення трудових ресурсів країни через віковий склад населення.

 • Найбільший показник зайнятості населення традиційно в промисловості та сільському господарстві. Простежується тенденція до збільшення зайнятих в невиробничій сфері.

 • Тенденція до зменшення частки зайнятих в економічній діяльності по всіх областях України, окрім АРК, Одеська, Дніпропетровська, Закарпатська, Миколаївська, Сумська і Харківська області та міста Харків і Севастополь, де відносна величина задіяних у народногосподарському виробництві збільшилася.

 • Проблема безробіття притаманна сільській місцевості і менш розвинутим регіонам; у віковому розрізі, найбільш уразливі вікові групи 20-26 років та старше 50 років.Висновки

 • Для визначення багатогранного впливу населення на процес економічного і соціального розвитку країни треба детально дослідити як його демографічні параметри, так і особливості розселення, трудову діяльність.

 • Чисельність населення, його динаміка, показник природного приросту населення, його статево-вікова структура – найважливіші показники демографічної характеристики народонаселення.

 • Відбувається скорочення населення України природним і механічним шляхом.

 • Мають місце диспропорції статево-вікової структури.

 • Актуальною залишається проблема раціонального використання трудового потенціалуОсновні поняття

 • Населення, етногенез, етнічний та національний склад населення, демографічна ситуація, природний приріст, міграційний приріст, статево-вікова структура населення, система розселення, сільські і міські населені пункти, соціальна структура населення, трудовий потенціал, зайнятість, безробіття, діаспора, глобальний український простір.Рекомендована література

 • Блій Г. де, Муллер Пітер. Географія: світи, регіони, концепти/ переклад з англ.; Передмова та розділ «Україна» О.Шаблія. – К.: Либідь, 2004. – 740с.

 • Жупанський Я. Економічна і соціальна географія України. – К., 1998.

 • Заставецька О.В., Заставецький Б.І., Ткач Д.В. Географія населення України. - Тернопіль, 2007.

 • Паламарчук М.М. Економiчна i соцiальна географiя України з основами теорiї: Посiбник для геогр.вузiв- К.: Знання, 1998. - 416 с.

 • Руденко В.П. Довідник з географіі ПРП України. К., 1998;

 • Шаблій О.І. Економічна географія України. Львів, 2000;

 • Матеріали періодичних видань:

 • Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна; Географічний журнал;

 • Економіка України; Регіональна економіка.Каталог: files -> %D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> 10 лекційних занять
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Особливості розвитку географії як науки. Особливості розвитку географії як науки
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Об’єкт та мета курсу. Визначення математичних методів та моделювання
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Загальнонаукові аспекти теорії і
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Андорра, Ватикан, Греція, Іспанія, Італія, Мальта, Португалія, Андорра, Ватикан, Греція, Іспанія, Італія, Мальта, Португалія
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Розташування Подільського району в межах України можна оцінити як західно-центральне. Розташування Подільського району в межах України можна оцінити як західно-центральне
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Еволюція уявлень про географічний «простір – час». Соціально-географічний простір та час. Еволюція уявлень про географічний «простір – час». Соціально-географічний простір та час
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Основи суспільної географії


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка