Еволюція уявлень про географічний «простір – час». Соціально-географічний простір та час. Еволюція уявлень про географічний «простір – час». Соціально-географічний простір та часДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Еволюція уявлень про географічний «простір – час». Соціально-географічний простір та час.

 • Еволюція уявлень про географічний «простір – час». Соціально-географічний простір та час.

 • Особливості просторової організації суспільства, рівні організації соціально-географічного простору.

 • Поняття регіональної свідомості та менталітету соціуму.

 • Поняття про соціально-географічний процес, його структуру. Поняття «соціогеосистема».


Перші уявлення про концепцію географічного простору – А. Гумбольта та К. Ріттера в 19 ст.

 • Перші уявлення про концепцію географічного простору – А. Гумбольта та К. Ріттера в 19 ст.

 • А. Геттнера на поч. 20 ст. (не пов'язували простір із часом).У середині 20 ст. Р.Хартшорн розвинув ідеї про простір і ввів поняття "час".

 • У середині 20 ст. Р.Хартшорн розвинув ідеї про простір і ввів поняття "час".

 • Річард Хартшорн –

 • американський географ,

 • засновник

 • поведінкової географії.Географічний простір (геопростір) виступає як простір географічних об’єктів, а час при цьому є обов’язковою властивістю геосистем, як і сам простір. Враховуючи абстрактний характер, велику протяжність географічних об’єктів та процесів в просторі та часі, важливе значення для географії мають зазначені категорії в філософському значенні.

 • Географічний простір (геопростір) виступає як простір географічних об’єктів, а час при цьому є обов’язковою властивістю геосистем, як і сам простір. Враховуючи абстрактний характер, велику протяжність географічних об’єктів та процесів в просторі та часі, важливе значення для географії мають зазначені категорії в філософському значенні.Географічний простір – одне з фундаментальних понять географічної науки, за допомогою якого позначають впорядкованість географічних об’єктів і явищ відносно земної поверхні, їх просторову організацію.

 • Географічний простір – одне з фундаментальних понять географічної науки, за допомогою якого позначають впорядкованість географічних об’єктів і явищ відносно земної поверхні, їх просторову організацію.«…Что такое географическое пространство? Земное пространство еще не является географическим. Географическое пространство — это результат процесса описания, осознания и осмысления земного пространства, т.е. его географизации, В ходе осмысления земного пространства выделяются и формируются наиболее важные и решающие образы и стереотипы восприятия пространства…»

 • «…Что такое географическое пространство? Земное пространство еще не является географическим. Географическое пространство — это результат процесса описания, осознания и осмысления земного пространства, т.е. его географизации, В ходе осмысления земного пространства выделяются и формируются наиболее важные и решающие образы и стереотипы восприятия пространства…»

 • М.Д.Замятинструктурність,

 • структурність,

 • системність,

 • динамічність

 • Є й інші якості геопростору, які можна виразити за допомогою математики:

 • розмірність,

 • дискретність,

 • континуальність,

 • компонентна структура,

 • територіальна структура,

 • концентрація,

 • ентропія тощо.Соціальний простір – це соціально освоєна частина природного простору як середовища проживання людей.

 • Соціальний простір – це соціально освоєна частина природного простору як середовища проживання людей.

 • Соціальна дистанція — це не "віддаль" в її фізичному розумінні, а ступінь близькості індивідів, групи, інших спільностей, "щільність" їх зв'язків.

 • Соціальний час – специфічна характеристика часу, в якому існує і розвивається суспільство, соціальні спільноти, індивіди.Соціально-географічний простір - простір антропосфери – заселеної, освоєної або в інший спосіб втягненої в орбіту життя суспільства частини географічної оболонки землі з її просторовими структурами господарства і формами організації життя суспільства

 • Соціально-географічний простір - простір антропосфери – заселеної, освоєної або в інший спосіб втягненої в орбіту життя суспільства частини географічної оболонки землі з її просторовими структурами господарства і формами організації життя суспільства

 • Я. Олійник, А. Степаненко

Спостерігається тенденція до встановлення найвищої збалансованості і гармонізації всіх соціально-економічних компонентів та складових елементів в просторі, відбувається формування територіальних систем суспільства (ТСС) як складного організму.

 • Спостерігається тенденція до встановлення найвищої збалансованості і гармонізації всіх соціально-економічних компонентів та складових елементів в просторі, відбувається формування територіальних систем суспільства (ТСС) як складного організму.

 • В процесі функціонування в цих системах консолідуються та інтегруються різнорівневі функціональні підсистеми.

 • Під час спільного просторово-часового функціонування всі сфери і підсистеми внутрішньо організуються, узгоджуються і адаптуються одна до одної, що в свою чергу, сприяє утворенню ТСС різного таксономічного рівня.

Менталітет – це характер та лад людського мислення, що реалізується на рівні свідомості, але базується на сфері підсвідомого, що включають в себе архетипи як окремої особистості, так і етносу в цілому.

 • Менталітет – це характер та лад людського мислення, що реалізується на рівні свідомості, але базується на сфері підсвідомого, що включають в себе архетипи як окремої особистості, так і етносу в цілому.Регіональна свідомість - система поглядів та уявлень, безпосередньо пов’язаних з проживанням на певній території.

 • Регіональна свідомість - система поглядів та уявлень, безпосередньо пов’язаних з проживанням на певній території.Сталість звичок, цінування сімейних традицій

 • Сталість звичок, цінування сімейних традицій

 • Витриманість зовнішнього вигляду, планування майбутнього

 • Скрупульозні у витратах та покупках

 • Спокійний спосіб життя

 • Активний спосіб відпочинку

 • Чесність, скромністьВідсутність національності = громадянство.

 • Відсутність національності = громадянство.

 • індивідуалізм;

 • загострене почуття патріотизму;

 • відрізняються особливим поглядом на реальність;

 • загострене почуття небезпеки;

 • підприємництво,

 • ділова хватка;

 • кожен повинен

 • робити свою

 • справу;

 • чоловік і жінка

 • рівноправні.групізм;

 • групізм;

 • поміркований консерватизм, виняткова обережність, не приймають поспішні рішення;

 • важко сприймають перебудови;

 • емоціонально стримані,

 • вміють слухати;Геосистема – це весь ієрархічний ряд природних географічних одиниць – від географічної оболонки до її елементарних структур.

 • Геосистема – це весь ієрархічний ряд природних географічних одиниць – від географічної оболонки до її елементарних структур.гетерогенна система, яка містить різні за рівнем узагальнення та ієрархії соціальні елементи або підсистеми, а також техногенні, кісні та біогенні елементи (підсистеми), що знаходяться у взаємодії через потоки речовини, енергії та інформації в географічному просторово-часовому континуумі.

 • гетерогенна система, яка містить різні за рівнем узагальнення та ієрархії соціальні елементи або підсистеми, а також техногенні, кісні та біогенні елементи (підсистеми), що знаходяться у взаємодії через потоки речовини, енергії та інформації в географічному просторово-часовому континуумі.Соціальний процес – послідовна зміна станів суспільства та його окремих систем і елементів соціальних груп, верств, прошарків, людини.

 • Соціальний процес – послідовна зміна станів суспільства та його окремих систем і елементів соціальних груп, верств, прошарків, людини.

 • Соціальні зміни – конкретний вид руху соціальних явищ і соціальних структур у суспільстві.Соціально-географічний процес послідовна закономірна зміна ситуацій в розвитку соціумів в історичному та географічному контексті.

 • Соціально-географічний процес послідовна закономірна зміна ситуацій в розвитку соціумів в історичному та географічному контексті.Еволюція уявлень про географічний «простір-час»

 • Еволюція уявлень про географічний «простір-час»

 • Діалектика розвитку геосистем у «просторі-часі».

 • Поняття географічного простору, його властивості та параметри. Роботи Б. Ромодана, О. Топчієва.

 • Поняття соціального простору, його відмінності від географічного простору. Еволюція соціального простору, проблеми цього явища. Соціальний час та його особливості.

 • Соціально-географічний простір, його особливості та еволюціонування.

 • Робота Геттнера А. «География. Ее история, сущность и методы». Роботи К. Ріхтера, а також українських вчених О. Топчієва, В. Бокова про особливості дослідження «простору-часу» в географії. Дати аналіз зазначеним дослідженням.

 • Просторова організація суспільства. Територіальні спільноти (О. І. Шаблій)

 • Понятття соціально-географічного процесу

 • Менталітет як категорія та об’єкт дослідження соціальної географії.

 • Просторові зони та території людини з точки зору соціальної географії (навести конкретні приклади та аргументи).

 • Поняття функції науки. Формування функцій соціальної географії, їх роль в розвитку науки.

 • Існуючі функції соціальної географії як віддзеркалення соціального запиту на соціально-географічні дослідження.

 • Новий соціальний запит на розширення предметно-об’єктної області соціальної географії та поява нових її функцій.Каталог: files -> %D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> %D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> 10 лекційних занять
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Етно-демографічні особливості України
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Особливості розвитку географії як науки. Особливості розвитку географії як науки
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Об’єкт та мета курсу. Визначення математичних методів та моделювання
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Загальнонаукові аспекти теорії і
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Андорра, Ватикан, Греція, Іспанія, Італія, Мальта, Португалія, Андорра, Ватикан, Греція, Іспанія, Італія, Мальта, Португалія
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Розташування Подільського району в межах України можна оцінити як західно-центральне. Розташування Подільського району в межах України можна оцінити як західно-центральне
%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 -> Основи суспільної географії
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97 -> План: План: Визначення науки. Об’єкт і предмет дослідження соціальної географії


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка