Факультети 14, факультети 14Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.

факультети - 14,

 • факультети - 14,

 • загальна кількість кафедр – 54,

 • загальна чисельність викладачів - 476,

 • докторів наук, професорів – 37,

 • кандидатів наук, доцентів – 252.

8 заслужених працівників освіти України,

 • 8 заслужених працівників освіти України,

 • 1 заслужений діяч науки і техніки України,

 • 1 заслужений діяч мистецтв України,

 • 8 заслужених працівників культури України,

 • 2 заслужені артисти України,

 • 2 заслужених юриста України,

 • 3 заслужені тренери України,

 • 1 народний художник України,

 • 1 заслужений художник України,

 • 3 дійсні члени Академії безпеки життєдіяльності та основ здоров’я,

 • 2 дійсні члени Академії педагогічних і соціальних наук (Росія),

 • 1 дійсний член Академії зв’язку України та Міжнародної Академії екології та безпеки життєдіяльності,

 • 1 дійсний член Української Академії економічної кібернетики,

 • 1 дійсний член Академії економічних наук України.

Докторантура з 5 наукових спеціальностей.

 • Докторантура з 5 наукових спеціальностей.

 • Аспірантура з 32 наукових спеціальностей.

 • Захищено дисертацій у 2011 році:

 • докторських – 5,

 • кандидатських – 28.Біологічні науки:

 • Біологічні науки:

 • 03.00.05 – ботаніка

  • Економічні науки:
 • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

 • 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит

 • Педагогічні науки:

 • 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

 • Психологічні науки:

 • 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботиБіологічні науки

 • Біологічні науки

 • 03.00.05 Ботаніка 1

 • 03.00.13 Фізіологія людини і тварин 1

 • Технічні науки

 • 05.05.10 Машини легкої промисловості 1

 • 05.13.06 Інформаційні технології 1

 • Філологічні науки

 • 10.01.01 Українська література 1

 • 10.01.02 Російська література 1

 • 10.02.01 Українська мова 2

 • 10.02.16 Перекладознавство 4

 • Географічні науки

 • 11.00.02 Економічна та соціальна географія 1

 • Юридичні науки

 • 12.00.00 Кримінальне право та кримінологія; 1

 • кримінально-виконавче правоПедагогічні науки

 • Педагогічні науки

 • 13.00.02 Теорія та методика навчання 2

 • 13.00.03 Корекційна педагогіка 2

 • 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти 5

 • 13.00.05 Соціальна педагогіка 1

 • Соціологічні науки

 • 22.00.04 Спеціальні та галузеві соціології 1

 • Фізичне виховання та спорт

 • 24.00.01 Олімпійський і професійний спорт 2

 • Мистецтвознавство

 • 26.00.01 Теорія та історія культури 1Збірник наукових праць “Педагогічні науки”,

 • Збірник наукових праць “Педагогічні науки”,

 • “Південний архів” (філологічні науки)”,

 • “Чорноморський ботанічний журнал”,

 • “Природничий альманах. Серія: “Біологічні науки”,

 • Науковий вісник ХДУ. Серія: “Лінгвістика”,

 • “Інформаційні технології в освіті”.Наукові публікаціїВідповідно до наказу МОНмолодьспорту України № 535 від 07.06.11р. до переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок Херсонського державного університету включено:

 • Відповідно до наказу МОНмолодьспорту України № 535 від 07.06.11р. до переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок Херсонського державного університету включено:

 • Фауністичні, флористичні та мікологічні дослідження. Екологія збереження біорізноманіття та проблеми раціонального використання біоресурсів.

 • Зміст, форми і технології вищої освіти.

 • Формування регіональної екологічної мережі та збереження біорізноманіття півдня України.

 • Вивчення властивостей окремих тканин і органів, закономірностей їх об’єднання в функціональні системи.«Провідні тенденції підготовки фахівців у галузі освіти в контексті Болонського процесу» Науковий керівник: д.пед.н. В.Л. Федяєва

 • «Провідні тенденції підготовки фахівців у галузі освіти в контексті Болонського процесу» Науковий керівник: д.пед.н. В.Л. Федяєва

 • «Роль “біологічної кірки” в постпірогенних стадіях демутації псамофітних ландшафтів нижньодніпровських арен» Науковий керівник: д.біол.н. О.Є. Ходосовцев«Впровадження європейської тематики у навчальний процес вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації» Науковий керівник: д.філол.н. О.В. Мішуков

 • «Впровадження європейської тематики у навчальний процес вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації» Науковий керівник: д.філол.н. О.В. Мішуков

 • «Сучасні технології управління науково-дослідною роботою студентів вищого навчального закладу» Науковий керівник: професор Ю.І. Бєляєв

 • «Технологія підвищення імунокомпетентності дітей з вадами сенсорних систем» Науковий керівник: д.біол.н. В.П.Завьялов • “Наукове обґрунтування використання запасів природного ресурсу місцевого значення – ромашки лікарської на території Краснознам’янської сільської ради Голопристанського району Херсонської області” Науковий керівник: професор О.Є. Ходосовцев

 • “Наукове обґрунтування використання запасів природного ресурсу місцевого значення – ромашки лікарської на території Садівської сільської ради Голопристанського району Херсонської області” Науковий керівник: професор О.Є. Ходосовцев

 • “Наукове обґрунтування використання запасів природного ресурсу місцевого значення – ромашки лікарської на території Приморської сільської ради Скадовського району Херсонської області“

 • Науковий керівник: професор О.Є. Ходосовцев

 • “Наукове обґрунтування доцільності заготівлі технічної сировини очерету звичайного на території Токарівського лісництва державного підприємства “Херсонське лісомисливське господарство” Науковий керівник: професор М.Ф.Бойко

 • “Контроль складу стічних вод підприємств та організацій м.Херсона, що скидаються у міську комунальну систему каналізації” Науковий керівник: доцент С.М. Іванищук“Сучасні стратегії та креативні технології корпоративного управління” (№державної реєстрації 0108U010879; керівник –доц.К.С.Шапошников);

 • “Сучасні стратегії та креативні технології корпоративного управління” (№державної реєстрації 0108U010879; керівник –доц.К.С.Шапошников);

 • “Актуальні проблеми регіональної екологічної освіти учнівської молоді” (№ державної реєстрації 0110U002000; керівник – проф. С.В.Шмалєй);

 • “Сучасна дискурсологія в перекладознавстві та міжкультурній комунікації” (№ державної реєстрації 0110U002452; керівник – проф.В.В.Демецька);

 • “Лінгвокогнітивні і комунікативно-прагматичні аспекти дослідження мовно-мовленнєвих одиниць сучасної англійської мови” (№ державної реєстрації 0110U002453; керівник – проф. Л.І.Бєлєхова);

 • “Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку і планування території Херсонської області” (№ державної реєстрації 0111U007781; керівник – доц.І.О.Пилипенко);

 • “Дослідження впливу сенсоневральної туговухості на імунну та ендокринну систему дітей” (№ державної реєстрації 0111U007782; керівник – доц. О.М.Гасюк );

 • “Дія гетероциклічних сполук на систему імунітету та морфологію внутрішніх органів лабораторних мишей” (№ державної реєстрації 0111U007783; керівник – доц. О.М.Гасюк);

 • “Інноваційні технології сервісної та проектувальної діяльності готельно-ресторанних господарств” (№ державної реєстрації 0111U007784; керівник – доц. І.О.Носова);“Корпоративне управління організаційним розвитком: теорія, методологія, стратегія” (№ державної реєстрації 0111U007785 керівник – доц.К.С.Шапошников);

 • “Корпоративне управління організаційним розвитком: теорія, методологія, стратегія” (№ державної реєстрації 0111U007785 керівник – доц.К.С.Шапошников);

 • “Нові технології в шкільній і вузівський дидактиці фізики” (№ державної реєстрації 0111U007786; керівник – проф. В.Д.Шарко);

 • “Біоісторіографія. Історія історичної науки в особах” (№ державної реєстрації 0111U007787; керівник – доц. В.М.Андрєєв);

 • “Дослідження психофізіологічних та педагогічних основ навчання та виховання дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку”; (№ державної реєстрації 0111U007788; керівник – доц. С.Д.Яковлева);

 • “Цитоекологічні дослідження в модельних системах” (№ державної реєстрації 0111U007789; керівник – проф. М.М.Сидорович);

 • “Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості” (№ державної реєстрації 0111U008736; керівник – доц. Н.І.Тавровецька);

 • “Теоретичні і методичні засади професійного становлення фахівця в галузі соціальної роботи” (№ державної реєстрації 0111U008735; керівник – доц. С.М. Копилова).Отримано патент на корисну модель № 58048 “Привідний ланцюг для просторових конвеєрів”, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.03.2011 р.

 • Отримано патент на корисну модель № 58048 “Привідний ланцюг для просторових конвеєрів”, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.03.2011 р.

 • Подано матеріали заявки на винахід “Зірочка привідного ланцюга просторового конвеєра”Монографія “Екологічна особистість”, автор Шмалєй С.В. (свідоцтво №36996 від 18.02.11 р.);

 • Монографія “Екологічна особистість”, автор Шмалєй С.В. (свідоцтво №36996 від 18.02.11 р.);

 • монографія “Основы наркологии”, автор Шмалєй С.В. (свідоцтво №36997 від 18.02.11р.);

 • практичний посібник з оздоровлення “Диагностика здоровья”, автор Шмалєй С.В. (свідоцтво №36998 від 18.02.11 р.);

 • науковий твір “Навчальна програма “Фізіологія вищої нервової діяльності”, автори Шмалєй С.В., Редька І.В. (свідоцтво №38683 від 21.06.11 р.);

 • книга “Макроекономіка”, автори Тюхтенко Н.А., Синякова К.М. (свідоцтво №39810 від 29.08.11 р.);

 • монографія “Русская мемуаристика первой половины ХІХ века: проблемы жанра и стиля”, автор Мішуков О.В. (свідоцтво №39835 від 30.08.11 р.);

 • книга “Евразия: транскультурній дискурс. Культурологические студии”, автор Мішуков О.В. (свідоцтво №39811 від 29.08.11 р.);

 • книга “Методика викладання креслення: Навчальний посібник (для студентів напряму підготовки 6.010.103 Технологічна освіта)”, автори Дубовик Л.П., Чепок В.І., Чепок Р.В. (свідоцтво №41570 від 28.12.11р.).

Міжнародні заходи

 • ІV міжнародний симпозіум «Література - театр - суспільство»;

 • V міжнародна конференція молодих науковців «Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи»;

 • VIІ міжнародна науково-практична конференція «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань»;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти»;

 • VІI міжнародна наукова конференція «Фальцфейнівські читання»;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток правової держави і громадянського суспільства в Україні: проблеми, теорії і практики».Експериментально-фізіологічні дослідження,

 • Експериментально-фізіологічні дослідження,

 • систематика, географія та охорона рослинного та грибного світу,

 • підвищення якості освіти у вищих та загальноосвітніх навчальних закладах України,

 • інформаційні технології в освіті,

 • соціально-правове та економічне обґрунтування регіональних змін;

 • соціальний захист населення;

 • екотуризм.

Досліджується:

 • Досліджується:

 • рівень пероксидазної активності (мієлопероксидази КФ 1.11.1.7), лужної фосфатази (КФ 3.1.3.1), рівень катіонного білку, ліпідв, глікогену нейтрофілів периферичної крові у дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху та дітей з контрольної групи;

 • визначається вплив сенсорної депривації на фагоцитарну активність лейкоцитів периферичної крові;

 • методом імуноферментного аналізу (ELISA) досліджується рівень секреторних імуноглобулінів слини у дітей із сенсорною депривацією.

 • Виявлено:

 • статистично достовірне збільшення рівня саліварного IgG та зниження саліварного IgМ у дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку у порівнянні з контрольною групою.Досліджується:

 • Досліджується:

 • вплив спірокарбону на рівень пероксидазної активності (мієлопероксидази КФ 1.11.1.7), лужної фосфатази (КФ 3.1.3.1), рівень катіонного білку, ліпідв, глікогену та токсигенну зернистість (по Фреінфельд) нейтрофілів периферичної крові у білих мишей;

 • вплив спірокарбону на фагоцитарну активність нейтрофілів, стан мембрани еритроцитів та лейкоцитів білих мишей.

 • Частина даних знаходиться у стані обробки.

 • З'ясовано:

 • гідрофобні ліганди впливають на неспецифічну взаємодію імуноглобулінів з антигенами. Спірокарбон, який є конденсованою гетероциклічною сполукою і містить чотири метильні гідрофобні групи може впливати на метаболічну активність лейкоцитів мієлоїдного ряду, зменшуючи їх пероксидазну активність • Описані нові для науки види лишайників.Основними завданнями курсу є:

 • Основними завданнями курсу є:

 • Розкриття якісних змін в розвитку педагогічної думки та шкільної практики.

 • Цілісна характеристика виховання, як світового процесу, в основі якого знаходяться загальнолюдські цінності та досягнення цивілізації.

 • Довести, як школа і педагогіка відповідали потребам суспільного розвитку, як процес розвитку науки впливав на теорію і практику.

Середовище дистанційного навчання «Дискретна математика» призначене для комп’ютерної підтримки курсу дискретної математики у ВНЗ.

 • Середовище дистанційного навчання «Дискретна математика» призначене для комп’ютерної підтримки курсу дискретної математики у ВНЗ.

 • Система «Дискретна математика» є персоніфікованою системою: кожен користувач має свій власний робочий простір та можливість віддаленого доступу до свого робочого місця.СДН KSU Online побудована на платформі moodle та задовольняє багатьом вимогам організації дистанційного навчання в мережі Internet.

 • СДН KSU Online побудована на платформі moodle та задовольняє багатьом вимогам організації дистанційного навчання в мережі Internet.Сервіс «KSU Feedback» призначений для проведення анонімного або звичайного голосування за чітко визначеними критеріями серед суворо визначеної множини респондентів.

 • Сервіс «KSU Feedback» призначений для проведення анонімного або звичайного голосування за чітко визначеними критеріями серед суворо визначеної множини респондентів.

дерегуляція підприємницької діяльності;

 • дерегуляція підприємницької діяльності;

 • фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;

 • ресурсна та інформаційна підтримка розвитку малого підприємництва, інфраструктура підтримки малого підприємництва;

 • профорієнтаційна підготовка, підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва.Робота у складі науково-дослідних лабораторій, студентських наукових об’єднань;

 • Робота у складі науково-дослідних лабораторій, студентських наукових об’єднань;

 • Участь в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт;

 • Підготовка одноосібних наукових публікацій;

 • Апробація результатів досліджень на студентських науково-практичних конференціях.Проведено I Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів “Науково-дослідна робота студентів: стан, проблеми, перспективи”

 • Проведено I Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів “Науково-дослідна робота студентів: стан, проблеми, перспективи”

Каталог: images -> files -> nauka -> prezent -> 2011
2011 -> Основними завданнями лабораторії оцінки рівня креативності та інтелекту є
2011 -> 1. Тяньцзінський університет технології та навчання, кнр
2011 -> За 2011 р захищено дисертацій: За 2011 р захищено дисертацій
2011 -> Основні напрями наукової діяльності
2011 -> Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
2011 -> Науковий керівник – засл діяч науки і техніки України д-р техн наук, проф. Пилипенко Л. М
2011 -> Інформація про наукову діяльність за 2011 рік пріоритетні напрями наукової діяльності Сумдпу у 2011 році


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка