Філософська категорія, що охоплює етичні аспекти меж дозволеного втручання в людське єство засобами сучасної наукиДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.філософська категорія, що охоплює етичні аспекти меж дозволеного втручання в людське єство засобами сучасної науки

 • філософська категорія, що охоплює етичні аспекти меж дозволеного втручання в людське єство засобами сучасної науки

1953 р. – відкриття подвійної структури ДНК та початок розвитку генетики: людина знаходить головне джерело своєї біологічної ідентичності;

 • 1953 р. – відкриття подвійної структури ДНК та початок розвитку генетики: людина знаходить головне джерело своєї біологічної ідентичності;

 • 1954 р. – початок застосування реанімаційних технологій;

 • 1955 р. – перша наукова праця про трансплантацію нирки;

 • 1959 р. – перші вдалі документально зафіксовані експерименти зі штучним заплідненням тварин in vitro;

 • 1960р. – початок клінічного застосування гормональних контрацептивів;

 • 1967 р. – перша трансплантація людського серця;

 • 1978 р. – народжується перша дитина (дівчинка) в результаті запліднення in vitro за допомогою технології FIVET (Fertilization in vitro and embryo transfer), української мовою: ЗУП (запліднення у пробірці) і ПЕ (перенесення ембріонов);

 • 1997р. – народження клонованої вівці Доллі;

 • 2002 р. – наукова сенсація: інформація про народження першої

 • клонованої людини. • Модель Гіппократа і принцип «не нашкодь»

 • Модель Парацельса і принцип „роби добро”

 • Деонтологічна біоетична модель і принцип „дотримання обов’язку”Етичний кодекс лікаря України

 • Етичний кодекс лікаря України

 • Прийнятий на Всеукраїнському з'їзді лікарських організацій та

 • Х З'їзді Всеукраїнського лікарського товариства

 • 27.09.2009 р.Право біоетики – це сукупність правових норм, які регулюють наукові дослідження та медичну практику, об'єктом яких є людина.

 • Право біоетики – це сукупність правових норм, які регулюють наукові дослідження та медичну практику, об'єктом яких є людина.Про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину Ов'єдо, 4 квітня 1997 року

 • Про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину Ов'єдо, 4 квітня 1997 рокуЗахист людської гідності і тотожності при застосуванні сучасних можливостей біології і медицини

 • Захист людської гідності і тотожності при застосуванні сучасних можливостей біології і медицини

 • Недоторканність біологічної цілісності людини

 • Повага до самовизначення людини

Міжнародний комітет з біоетики

 • Міжнародний комітет з біоетики

 • ЮНЕСКО, у 1997

 • Комітет з питань біоетики при Президії

 • НАН України

 • Постанова від 13.07.1998 р. № 278

 • http://biomed.nas.gov.ua/index/bioethics-comitee

 • Локальні біоетичні комітети • 1975 р.ВООЗ запропонувала термин "Good Clinical Practice"

 • 1977 р.США: FDA вперше розробляє правила і обовя’зки Дослідників і Спонсорів та затверджує їх під терміном “Good Clinical Practice”

 • 1991 р.Міжнародна Конференцією Гармонізації Належної Клінічної Практики (ICG GCP)

 • 1996 р. публікація правил ICG GCP

 • 2003 р.останній перегляд, Осака, Япония –ICH VIGCP розроблялися передусім для проведення клінічних випробувань, які передують реєстрації медичних препаратів

 • GCP розроблялися передусім для проведення клінічних випробувань, які передують реєстрації медичних препаратів

 • 2001 р. Європейський Парламент видав Директиву (The EU Clinical Trials Directive), в якій правилам GCP надано сили закону

 • 2004 р. Директивою (www.emea.eu.int) зобов’язано правила і принципи GCP застосовувати у всіх КД та в академічній науці, предметом яких є втручання в єство людиниНаказ № 798,75 від 19 лютого 2009 (частина перша)

 • Наказ № 798,75 від 19 лютого 2009 (частина перша)

 • 3 листопада 2009 р. (частина друга)

 • Про затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медициниСт. 281. Право на життя

 • Ст. 281. Право на життя

 • Ст. 283. Право на охорону здоров’я

 • Ст. 284. Право на медичну допомогу

 • Ст.285. Право на інформацію про стан свого здоров’я

 • Ст.286. Право на таємницю про стан свого здоров’я

 • Ст.287.Права фізичної особи, яка перебуває на

 • стаціонарному лікуванні у закладі охорони

 • здоров’я

 • Ст. 290. Право на донорство • Закони України:

 • Основи законодавства України про охорону здоров'я

 • Про донорство крові та її компонентів

 • Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині

 • Про лікарські засоби

 • Про психіатричну допомогу

 • Про захист населення від інфекційних хворо etc.Наказ МОЗ Украни № 66 від 13.02.2006

 • Наказ МОЗ Украни № 66 від 13.02.2006

 • “Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісію з питань етики”

 • Наказ МОЗ №391 від 30.10.2002

 • “Про затвердження Порядку проведення сертифікації виробництва лікарських засобів ” • Стаття 14-1. Система стандартів у сфері охорони здоров'я

 • Галузевими стандартами у сфері охорони здоров'я є:

 • стандарт медичної допомоги (медичний стандарт) - сукупність норм, правил і нормативів, а також показники (індикатори) якості надання медичної допомоги відповідного виду, які розробляються з урахуванням сучасного рівня розвитку медичної науки і практики;

 • клінічний протокол - уніфікований документ, який визначає вимоги до діагностичних, лікувальних, профілактичних та реабілітаційних методів надання медичної допомоги та їх послідовність; • НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 • НАДЛЕЖАЩАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

 • GOOD CLINICAL PRACTICE (GCP)

 • ГОСТ Р 52379-2005Право на згоду

 • Право на згоду

 • Право на свободу вибору методів та засобів лікування пацієнта / право на свободу вибору методів та засобів лікування лікаря

 • Право на приватність і конфіденційність

 • Повага до часу пацієнта

 • Право на підтримку близької особи

 • Прижиттєвий заповіт щодо обсягу медичного втручання (Living Will) • Конституція України

 • Ст. 29

 • «Кожна особа має право на …особисту недоторканність».Основи законодавства України про охорону здоров'я

 • Основи законодавства України про охорону здоров'я

 • Ст. 42. Загальні умови медичного втручання

 • Ст. 43. Згода на медичне втручання

 • Ст. 45. Медико-біологічні експерименти на людях

 • Закон України “Про лікарські засоби”

 • Ст.7. Клінічні випробування лікарських засобів • Медичне втручання - це застосування методів діагностики, профілактики

 • або

 • лікування, пов'язаних із впливом на організм людиниСтаття визначає порядок отримання згоди, проте не визначає змісту документу, що інформує пацієнта про медичне втручання.

 • Стаття визначає порядок отримання згоди, проте не визначає змісту документу, що інформує пацієнта про медичне втручання.

 • Узагальнюючи світовий досвід та досвід вітчизняних клінік в сфері розробки інформованої згоди визначаємо її зміст.

 • Зміст інформованої згоди:

 • - повне розкриття інформації щодо суті та наслідків втручання;

 • адекватне викладення інформації в залежності від можливого ступеня розуміння медичної інформації пацієнтом;

 • добровільність медичного втручання.Ст. 284 ч. 5 ЦК України від 16.01.2003 р.

 • Ст. 284 ч. 5 ЦК України від 16.01.2003 р.

 • У невідкладних випадках, за наявності реальної загрози життю фізичної особи, медична допомога надається без згоди фізичної особи або її батьків (усиновлювачів), опікуна, піклувальника».

 • Ст. 43 ч. 2 Основ законодавства

 • У невідкладних випадках, коли реальна загроза життю хворого є наявною, згода хворого або його законних представників на медичне втручання не потрібна.Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя: Закон України (Ст. 28 (ч. 2))

 • Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя: Закон України (Ст. 28 (ч. 2))

 • Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз: Закон України (Ст. 12)

 • Про психіатричну допомогу: Закон України

 • (Ст.Ст. 11, 12, 14).

 • Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України (Ст. 26 (ч. 1)). • № 2-46/11 від 30 грудня 2011 р. Олександрівський районний суд Кіровоградської області • «ЛІКУВАННЯ СВІДКІВ ЄГОВИ — ЕТИЧНИЙ ТА КЛІНІЧНИЙ ВИКЛИК, ЯКИЙ МОЖНА З УСПІХОМ ПОДОЛАТИ»

 • // Хірургія України.— 2010.— No 4.— С. 97—103.

 • Т.Б. Вовк – Служба лікарської довідки для СЄ

 • В.І. Мамчич - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика • Неповнолітні

 • У ст. 284 Цивільного кодексу України йдеться про те, що «фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років і яка звернулася за наданням їй медичної допомоги, має право на вибір лікаря та вибір методів ікування відповідно до його рекомендацій» і що «надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, провадиться за її згодою». Відповідно до Сімейного кодексу України (ст.150), «батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральнийрозвиток».

 • Стаття 151 додає, що «батьки мають переважне право перед іншими особами на особисте виховання дитини».

 • Більшість Свідків Єгови розуміють свої права і юридичні зобов’язання лікаря. З моральних міркувань батьки-Свідки просять використовувати методи лікування, які не порушують їхніх релігійних поглядів. Лікар, який погоджується з медичним принципом лікування «цілої особи», не ігноруватиме можливої тривалої психологічної шкоди від інвазивної процедури, яка порушує фундаментальні погляди сім’ї.Служба лікарської довідки СЄ:

 • Служба лікарської довідки СЄ:

 • Позиція стосовно переливання крові

 • і використання фракцій крові

 • Неприйнятні процедури

 • Особисте рішенняЕтика в акушерстві

 • Етика в акушерстві

 • Конфлікт інтересів членів родини різних віросповідань щодо медичного втручання (чоловік-мати).

 • Лікар бере до увагу позицію пацієнтки, яка була висловлена у присутності свідків та за притомного стану.// Центр прикладной и профессиональной этики Института философии РАН, Московский гуманитарный университет, Центр биоэтики,

 • // Центр прикладной и профессиональной этики Института философии РАН, Московский гуманитарный университет, Центр биоэтики,

 • При поддержке ЮНЕСКОАюрведа: необхідність застосовування всіх можливих засобів для врятування людського життя;

 • Аюрведа: необхідність застосовування всіх можливих засобів для врятування людського життя;

 • Буддизм: необхідність дати можливість людині спокійно без страждань відійти до іншого світу;

 • Іудаїзм: необхідність прийняття колегіального рішення (не менше 3-х лікарів) і члени родини;

 • Католицизм, Православ'я, Іслам: необхідність оцінки ризику та наслідків проведення ІТ, серцевий критерій смерті;

 • Протестантство: необхідність застосовування всіх можливих засобів для врятування людського життя

Англія

 • Англія

 • Mental Capacity Act (2005) (Про психічну дієздатність):

 • відмова від медичних втручань є юридично обов'язковою для лікаря

 • Австрія

 • Patienten verflugungsgesetz (2006) (Про автономію пацієнта):

 • обовязковий до виконання, проте положення щодо відмови від забезпечення

 • рідиною і їжею природнім шляхом є недійсним

 • Іспанія

 • Ley bаsica reguladora de la autonomнa del paciente y de derechos y obligaciones en materia

 • de informaciуn y documentaciуn Clнnica (2002) (Про автономію пацієнта і про права та

 • обов’язки щодо медичної інформації):

 • обставини в момент реалізації розпорядження повинні відповідати тим, що були передбачені

 • пацієнтом у момент укладання

 • Франція:

 • Loi relative aux droits des malades et а la in de vie (2005) (Про права пацієнтів в кінці життя);

 • Public Health Code (Кодекс з охорони здоров’я):

 • повинні враховуватися лікарем, проте відповідати GCPУгорщина:

 • Угорщина:

 • Health Care Act (1997) (Про охорону здоров’я)

 • Нідерланди:

 • We top de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (1995) (Про договори з медичного втручання) – не має імперативного х-ру для лікаря

 • Фінляндія:

 • Status and Rights of Patients (1992)(Про статус і права пацієнтів) – фіксується в медичній картці пацієнта

 • Бельгія:

 • Act on Patients Rights (2002) (Про права пацієнтів), Act on Euthanasia (2002) (Про евтаназію)Лікар як суб'єкт права

 • Лікар як суб'єкт права

 • Інтелектуальної

 • власності • Концепція розвитку наукового напрямку

 • Гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності в сфері медицини та фармації”

на способи лікування не видаються

 • на способи лікування не видаються

 • в ЄС та ін.

 • Загальну декларацію прав людини

 • Статут ВООЗ

 • Конвенцію про захист прав і основних свобод людини

 • Конвенція про права людини та біомедицину

 • Угода про торговельні аспекти прав

 • інтелектуальної власностіСпосіб лікування охороняється у режимі наукового твору

 • Спосіб лікування охороняється у режимі наукового твору

 • Переваги перед патентним законом:

 • Безумовне виникнення права з моменту створення;

 • Відсутність необхідності реєстрації;

 • Охорона триває за життя автора та після його смерті 75 роківІнформаційний масив у сфері охорони здоров’я варто поділити на три основні групи, особливості змісту яких визначатимуть й особливості їх правового режиму:

 • Інформаційний масив у сфері охорони здоров’я варто поділити на три основні групи, особливості змісту яких визначатимуть й особливості їх правового режиму:

 • І - медична клінічна інформація

 • ІІ - медична публічна інформація

 • ІІІ - медична комерційна інформаціявідомості про стан здоров’я пацієнта та історію хвороби, відомості про результати медичного терапевтичного експерименту, відомості, що складають інформаційну базу доказової медицини для вдосконалення та розробки медичних стандартів та медичних протоколів, відомості про перебіг та результати клінічних випробувань лікарських засобів

 • відомості про стан здоров’я пацієнта та історію хвороби, відомості про результати медичного терапевтичного експерименту, відомості, що складають інформаційну базу доказової медицини для вдосконалення та розробки медичних стандартів та медичних протоколів, відомості про перебіг та результати клінічних випробувань лікарських засобіввідомості про стан здоров’я населення, фактори ризику, лікарські препарати, стан навколишнього середовища та екологічні умови, що можуть становити загрозу здоров’ю людей

 • відомості про стан здоров’я населення, фактори ризику, лікарські препарати, стан навколишнього середовища та екологічні умови, що можуть становити загрозу здоров’ю людейінформація яка є відповідним об’єктом інтелектуальної власності:

 • інформація яка є відповідним об’єктом інтелектуальної власності:

 • комерційна таємниця

 • нау-хау

 • винаходи

 • наукові твориСт. 30 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” – в інтересах суспільства

 • Ст. 30 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” – в інтересах суспільства

 • Ст. 31 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” – у зв'язку з епідемією

 • Ст. 9 Закону України “Про лікарські засоби”Наказ МОЗ № 360

 • Наказ МОЗ № 360

 • Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень

 • 1.8. Нанесення на рецептурний бланк будь якої рекламної інформації забороняється.

 • 1.9. Назва лікарського засобу, його склад, лікарська форма, звернення лікаря до фармацевтичного працівника про виготовлення та видачу лікарських засобів пишуться латинською мовою.Реклама - інформація про товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо такого товару.

 • Реклама - інформація про товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо такого товару.У рекламі лікарських засобів, медичних виробів та методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється участь лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.

 • У рекламі лікарських засобів, медичних виробів та методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється участь лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів. • Плацебо для клінічних випробувань ЛЗ

 • Плацебо в терапевтичній практиціПрепарат "HPN-100", розчин для перорального використання. Виробник "Lyne Laboratories,Inc.", US. Плацебо, призначений для клінічних випробувань та містить у своєму складі |складний ефір масляної кислоти, а саме – гліцерил .

 • Препарат "HPN-100", розчин для перорального використання. Виробник "Lyne Laboratories,Inc.", US. Плацебо, призначений для клінічних випробувань та містить у своєму складі |складний ефір масляної кислоти, а саме – гліцерил .

 • Омепразол. Виробник "Pfizer Inc" США, призначений для клінічного дослідження, що складається ангідроузу лактози та кукурудзяного крохмалу.Ст. 49 Конституції України

 • Ст. 49 Конституції України

 • Закон України «Основи законодавства України про

 • охорону здоров’я» ст. 7 «Гарантії права на охорону

 • здоров’я»:

 • Держава згідно з Конституцією України гарантує всім громадянам реалізацію їх прав у галузі охорони здоров’я шляхом: …подання всім громадянам гарантованого рівня медико-санітарної допомоги у обсязі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. • Використання плацебо або відсутність лікування може застосовуватись для порівняння у випадках, коли на даний момент не існує випробуваних заходів; або

 • - Якщо з переконливих та науково обґрунтованих причин необхідно використовувати плацебо для того, щоб встановити ефективність чи безпечність втручання, і пацієнт, що отримує плацебо або не отримує лікування, не піддається якому-небудь ризику серйозної чи незворотної шкоди. Особливу увагу слід приділяти запобіганню зловживання цим варіантом.Судова справа за позовом гр. К.:

 • Судова справа за позовом гр. К.:

 • Відшкодування матеріальної шкоди (сума витрачена на плацебо).

 • Відшкодування моральної шкоди.

 • Мирова угода • Роберт Джефрі Едвардс (Robert Geoffrey Edwards)

 • Нобелівська премія 2010:

 • “За розробку методів штучного запліднення”

Ст. 281 ЦК: Повнолітні жінка або чоловік мають право за медичними показаннями на проведення щодо них лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій згідно з порядком та умовами, встановленими законодавством.

 • Ст. 281 ЦК: Повнолітні жінка або чоловік мають право за медичними показаннями на проведення щодо них лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій згідно з порядком та умовами, встановленими законодавством.

 • Ст. 123 СК: Визначення походження дитини в результаті застосування ДРТ

 • Ст. 139 СК: Спір про материнствоДонація ЖК

 • Донація ЖК

 • Донорами ооцитів можуть бути:

 • знайомі особи жіночої статі, родички;

 • анонімні добровільні донори;

 • пацієнтки   програм ДРТ, які  за  письмово оформленою, добровільною згодою надають реципієнту частину своїх ооцитів. • Шукаю жінку донора яйцеклітин

 • Терміново потрібна жінка 20 до 30 років яка бажає стати донором яйцеклітин з третьою групою крові резус мінус В(-). Гарантуємо повну конфідентійність ваших даних та гідну винагороду 6000грн. Люба. Цена 6000 грн.Кіліькість ооцитів від одного донора, що може бути використана клінікою;

 • Кіліькість ооцитів від одного донора, що може бути використана клінікою;

 • Кількість сперміїв від одного донора (з однієї дози), що може бути використана клінікою;

 • Можлива кількість виступити донором гамет (особливо важливо для ЖД)

 • Дані положення регулюються клініками на власний розсуд

Україна

 • Україна

 • Росія

 • Ізраїль

 • США

 • Канада

 • Велика Британія

 • Бельгія (некомерційне)

 • ІндіяПісля низки скандалів з ДРТ 23 березня березня 2011 у Верховну Раду внесений законопроект про заборону ДРТ, включаючи сурогатне материнство, для всіх іноземців. Законопроект, зареєстрований за № 8282, внесений Катериною Лук'яновою, депутатом від блоку «Наша України». Якщо закон буде прийнятий, то послугами репродуктологів на Україну зможуть скористатися тільки громадяни України, які досягли 21 року. Доступ до ДРТ планується заборонити також і всім людям, які формально безплідними не є. Таким чином, від клінік репродукції планують вже остаточно відсікти одиноких чоловіків і жінок, теоретично не мають проблем із зачаттям, але які, тим не менш, з якихось причин хотіли б для продовження роду скористатися ДРТ. І це замість того, щоб на державному рівні захистити бездітних людей, що вирішили довірити здійснення своїх репродуктивних програм українським лікарям.

 • Після низки скандалів з ДРТ 23 березня березня 2011 у Верховну Раду внесений законопроект про заборону ДРТ, включаючи сурогатне материнство, для всіх іноземців. Законопроект, зареєстрований за № 8282, внесений Катериною Лук'яновою, депутатом від блоку «Наша України». Якщо закон буде прийнятий, то послугами репродуктологів на Україну зможуть скористатися тільки громадяни України, які досягли 21 року. Доступ до ДРТ планується заборонити також і всім людям, які формально безплідними не є. Таким чином, від клінік репродукції планують вже остаточно відсікти одиноких чоловіків і жінок, теоретично не мають проблем із зачаттям, але які, тим не менш, з якихось причин хотіли б для продовження роду скористатися ДРТ. І це замість того, щоб на державному рівні захистити бездітних людей, що вирішили довірити здійснення своїх репродуктивних програм українським лікарям. • Етико-правові аспекти зміни (корекції) статевої належності

 • Ст. 51 Основ

 • На прохання пацієнта відповідно до медико-біологічних і соціально-психологічних показань, які встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, йому може бути проведено шляхом медичного втручання в закладах охорони здоров'я зміну (корекцію) його статевої належності. • «Шеффілд і Хоршем проти Великобританії» 1998

 • Рішення щодо необхідності соціальної толеранцції

 • транссексуальності.Хромосомні елементи не можуть більше вважатися визначальним фактором при вирішенні питання про статеву належність особи.

 • Хромосомні елементи не можуть більше вважатися визначальним фактором при вирішенні питання про статеву належність особи.

 • Формування поваги і толеранції «нової статевої ідентичності» транссексуальних людей, які хірургічним шляхом змінили стать (post-op transsexuals).

 • Право особи змінювати свій особистий статус є беззаперечним і перебуває під захистом Європейської Конвенція про захист прав людини і основопололжних свобод. • У рішенні зазначається необхідність на рівні національного законодавства визначити вичерпний перелік медичних процедур для отримання підстав для зміни документів, що визначають статус особи.Наказ МОЗ № 60 від 03.02. 2011 «Про удосконалення надання медичної допомоги особам, які потребують зміни (корекції) статевої належності»

 • Наказ МОЗ № 60 від 03.02. 2011 «Про удосконалення надання медичної допомоги особам, які потребують зміни (корекції) статевої належності»

 • Медико-біологічними і соціально-психологічними показаннями для зміни (корекції) статевої належності є

 • неможливість соціальної та психологічної адаптації пацієнта у суспільстві за умови збереження статі, зафіксованої при народженні, і сприятливий прогноз для адаптації при зміні (корекції) статевої належності.наявності порушень формування статевої самосвідомості у віці до 3-4 років;

 • наявності порушень формування статевої самосвідомості у віці до 3-4 років;

 • наявності стійко сформованої трансформації статевої самосвідомості, підтвердженої при клінічному психіатричному обстеженні діагнозом "Транссексуалізм";

 • відсутності психічної патології, що може проявлятись бажанням змінити стать (за результатами обстеження як мінімум протягом місяця у стаціонарних умовах психіатричного закладу);

 • відсутності гомосексуалізму, трансвестизму або сексуальних розладів як провідного мотиву для зміни (корекції) статевої належності;

 • наявності перспективи достатнього рівня соціальної адаптації в нових умовах життя в майбутньому (за висновком психолога у довільній формі);

 • наявності соціальної зрілості для прийняття рішення щодо зміни (корекції) статевої належності, а також здатності адекватного проходження подальшої соціальної адаптації; відсутності делінквентної поведінки; достатньої наявності і ступеня вираженості ендокринних, морфологічних, нейрофізіологічних, психологічних і фізичних ознак бажаної статі;

 • динамічного спостереження у лікаря-сексопатолога за місцем проживання не менше одного року.вік до 18 років;

 • вік до 18 років;

 • наявність дітей віком до 18 років;

 • перебування пацієнта у шлюбі на час розгляду Комісією його заяви;

 • гомосексуалізм, трансвестизм на фоні трансформації статевої ролі;

 • грубі порушення соціальної адаптації (відсутність роботи, постійного місця проживання, алкоголізм, наркоманія, антисоціальна поведінка тощо);

 • морфологічні особливості, які ускладнюють (або унеможливлюють) адаптацію у бажаній статі (гермафродитизм, порушення розвитку статевих органів тощо);

 • неможливість проведення ендокринної або хірургічної зміни (корекції) статевої належності у зв'язку з наявністю важких соматичних захворювань;

 • виражене зниження інтелекту для адекватної оцінки можливих ускладнень;

 • незгода особи, яка потребує зміни (корекції) статевої належності, із обсягом діагностично-лікувальних заходів щодо зміни (корекції) статевої належності, що рекомендовані Комісією. • В Наказі не визначено об'єм хірургічної корекції, проте на практиці Комісія з питань зміни/корекції статевої належності відмовляє у видачі медичного свідоцтва про зміну/корекцію статевої належності без хірургічної стерилізації.Незгода особи, яка потребує зміни (корекції) статевої належності, із обсягом діагностично-лікувальних заходів щодо зміни (корекції) статевої належності, що рекомендовані Комісією, є підставою для відмови особі у корекції статевої належності.

 • Незгода особи, яка потребує зміни (корекції) статевої належності, із обсягом діагностично-лікувальних заходів щодо зміни (корекції) статевої належності, що рекомендовані Комісією, є підставою для відмови особі у корекції статевої належності.

 • Ст. 38 Основ :  «Кожний пацієнт, який досяг чотирнадцяти років і який звернувся за наданням йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій». • Презумпція згоди

 • Презумпція незгодиОдним із важливих питань, що вимагає юридичної регламентації, є проблема правового статусу живих донорів при взятті у них гомотрансплантатів.

 • Одним із важливих питань, що вимагає юридичної регламентації, є проблема правового статусу живих донорів при взятті у них гомотрансплантатів.Взяття гомотрансплантата (за винятком анатомічних матеріалів, здатних до регенерації) у живого донора допускається у випадках, коли реципієнт і донор перебувають у шлюбі або є близькими родичами (батько, мати, син, дочка, дід, баба, онук, онука, брат, сестра, дядько, тітка, племінник, племінниця).

 • Взяття гомотрансплантата (за винятком анатомічних матеріалів, здатних до регенерації) у живого донора допускається у випадках, коли реципієнт і донор перебувають у шлюбі або є близькими родичами (батько, мати, син, дочка, дід, баба, онук, онука, брат, сестра, дядько, тітка, племінник, племінниця).Положення статті 12 суттєво обмежує право особи на свободу вибору. Крім того, реалізацією прав донора повинна бути і свобода у виборі реципієнта – можливість допомогти хворій людині, яка потребує орган, з якою донор не має родинних зв’язків.

 • Положення статті 12 суттєво обмежує право особи на свободу вибору. Крім того, реалізацією прав донора повинна бути і свобода у виборі реципієнта – можливість допомогти хворій людині, яка потребує орган, з якою донор не має родинних зв’язків.

 • Справа малого Григорія - хресному батьку було відмовлено.

 • Операцію проведено в Бельгії в госпіталі Сан-Люк (85 000 евро)Розширення кола ЖД:

 • Розширення кола ЖД:

 • Велика Британія: родинний або емоційний звяязок;

 • Італія: дозвіл для анонімного безкоштовного донорства.

 • Перехресне донорство

 • Eurotransplant

 • Scandiatransplan

 • Можливість судового порядку

 • розширення кола ЖД

Каталог: fileadmin -> user upload
user upload -> Усна народна творчість уявіть
user upload -> Накопичувальна пенсійна система накопичувальна пенсійна
user upload -> Постанова кму №761 від 23. 05. 2007 року Відсутні: Правила використання корисних властивостей лісів
user upload -> Збірка поезій "Зів’яле листя" (підзаголовок "Лірична драма") Мотиви туги і страждань
user upload -> Відміню-вання іменників першої відміни
user upload -> Конституція України
user upload -> Урок Інтерактивні технології навчання
user upload -> Використання презентацій в навчальному процесі Види презентацій


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка