Фінансовий моніторинг в банку


Форми проведення навчання: самостійне ознайомлення з документом або презентацією та письмове складання тестуСторінка9/9
Дата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.
#1213
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Форми проведення навчання:

 • самостійне ознайомлення з документом або презентацією та письмове складання тесту;

 • лекції;

 • практичні тренінги;

 • он-лайн навчання та тестування із застосуванням спеціального програмного забезпечення;

 • оглядові листи;

 • нагадування;

 • відповіді на запитання, роз’яснення.Тема 11 – Внутрішня нормативна база банку з питань фінансового моніторингу

 • Тема 11 – Внутрішня нормативна база банку з питань фінансового моніторингу

 • Основні внутрішні документи з питань фінансового моніторингу: принципи їх розробки.

 • Програма ідентифікації та вивчення клієнтів банку (за напрямами обслуговування клієнтів). Програма здійснення фінансового моніторингу (за напрямами діяльності банку). Правила внутрішнього фінансового моніторингу. Програма оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму. Ризик клієнта - наявна або потенційна небезпека в результаті виникнення ризику за типом клієнта, ризику послуг та географічного ризику окремо або в сукупності. Програма навчання та підвищення кваліфікації працівників банку.

 • Технологічні схеми здійснення фінансового моніторингу за клієнтськими операціями.

 • «Чорні списки», порядки проведення аналізу операцій та діяльності клієнтів. Перелік клієнтів з високим ризиком.Внутрішньобанківські документи, що регламентують процедури фінансового моніторингу:

 • Правила внутрішнього фінансового моніторингу;

 • Програми здійснення фінансового моніторингу за напрямами діяльності банку з обслуговування клієнтів;

 • Програма ідентифікації і вивчення клієнтів банку;

 • Програма навчання і підвищення кваліфікації працівників банку;

 • Положення про спеціальний структурний підрозділ із запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

 • Інші документи, що регламентують режими доступу до інформації працівників банку.

Сані Абача (1943—1998) — нігерійський військовий та державний діяч

 • Уряд Нігерії намагається повернути до країни доходи від експорту нафти, що були вивезені Абачей за кордон на суму 4 млрд дол.

 • Молодшого сина засудили умовно у Женеві на 2 роки тюрми за “відмивання”, а старший – контролював гроші батька, що знаходилися на секретних рахунках у Швейцарії. Частину цих грошей (600 млн.дол.) Швейцарія повернула до Нігерії.

 • Помер Абача у обіймах 2 повій від передозування віагри.Корупція звичайно асоціюється з відтоком капіталу. Сучасні оцінки нелегальних фінансових потоків зросли з 1.26 trillion до USD 1.44 trillion, що відтікають з найбідніших країн у 2008р.

 • Корупція звичайно асоціюється з відтоком капіталу. Сучасні оцінки нелегальних фінансових потоків зросли з 1.26 trillion до USD 1.44 trillion, що відтікають з найбідніших країн у 2008р.

 • Корупціонери мають ряд суттєвих переваг перед іншими злочинцями:

 • можуть контролювати державну машину, в тому числі тих людей, які зобов`язані виявляти подібні злочини, впливати на призначення на посади «потрібних» людей;

 • шляхом фінансування політичних партій посилювати контроль над урядом;

 • залучувати найбільш кваліфікованих в країні фахівців для участі в операціях;

 • забезпечити дипломатичне прикриття;

 • мають респектабельний вид та відповідний імідж, що відхиляють підозри.Тема 12 – Програми здійснення фінансового моніторингу (за напрямами діяльності банку)

 • Тема 12 – Програми здійснення фінансового моніторингу (за напрямами діяльності банку)

 • Програма здійснення фінансового моніторингу розрахункових та касових операцій.

 • Програма здійснення фінансового моніторингу вкладних (депозитних) операцій.

 • Програма здійснення фінансового моніторингу валютних операцій.

 • Програма здійснення фінансового моніторингу операцій з використанням спеціальних платіжних засобів.

 • Програма здійснення фінансового моніторингу операцій з цінними паперами.

 • Програма здійснення фінансового моніторингу кредитних операцій.Основними принципами розроблення та реалізації внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу є:

 • управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму з метою зменшення до прийнятного рівня ризиків легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;

 • забезпечення здійснення працівниками банку (у межах їх компетенції) ідентифікації і вивчення клієнтів та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму.Правила внутрішнього фінансового моніторингу банку мають містити:

 • опис організаційної структури внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму;

 • вимоги до кадрового забезпечення внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму;

 • основні засади діяльності (принципи, завдання, права) окремого структурного підрозділу банку із запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму (у разі його створення);

 • порядок обігу та забезпечення конфіденційності інформації щодо фінансових операцій;

 • порядок надання інформації до правоохоронних органів, визначених законодавством України;

 • опис формату і структури реєстру фінансових операцій (зведеного реєстру фінансових операцій);

 • порядок ведення та доступу до реєстру (у тому числі до зведеного реєстру) фінансових операцій;

 • порядок прийняття рішення щодо внесення інформації про фінансову операцію до реєстру фінансових операцій;

 • порядок прийняття рішення щодо надання інформації та надання інформації про фінансову операцію до Спеціально уповноваженого органу;

 • порядок надання інформації на запит Спеціально уповноваженого органу у випадках, передбачених Законом;

 • порядок зупинення фінансових операцій за рішенням банку у випадках, передбачених Законом;

 • порядок виконання рішень/доручень Спеціально уповноваженого органу у випадках, передбачених Законом ;

 • порядок зберігання документів та інформації з питань фінансового моніторингу.Програма ідентифікації та вивчення клієнтів банку має містити:

 • а) розподіл обов'язків та визначення підрозділу(ів) банку та/або працівників банку, відповідальних за проведення ідентифікації, оцінку фінансового стану клієнта та уточнення інформації про клієнта та/або осіб, які діють від імені клієнта;

 • б) порядок з'ясування мети і характеру майбутніх ділових відносин з клієнтами та документального підтвердження отриманих результатів;

 • в) порядок ідентифікації клієнта (осіб, які діють від імені клієнта) у разі установлення ділових відносин з ним, проведення клієнтом фінансової операції з готівкою без відкриття рахунку;

 • г) особливості здійснення щодо окремих типів клієнтів:

 • спрощеної ідентифікації;

 • поглибленої (посиленої) ідентифікації і вивчення їх фінансової діяльності;

 • ґ) порядок одержання відомостей та інформації стосовно ідентифікації клієнтів, які користуються послугами, що надаються з використанням новітніх технологій;

 • д) порядок проведення оцінки фінансового стану клієнтів на підставі показників, що характеризують фінансовий стан клієнта;

 • е) заходи щодо уточнення інформації про клієнта, у тому числі про його діяльність і фінансовий стан, порядок проведення таких заходів;

 • є) порядок класифікації клієнтів відповідно до Програми оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, а також порядок ужиття заходів щодо клієнтів, діяльність яких свідчить про підвищений ризик проведення ними таких фінансових операцій;

 • ж) порядок та строки проведення заходів із перевірки інформації про клієнта (особу, яка діє від його імені), якщо:

 • виникли сумніви щодо достовірності наданої ним інформації;

 • ризик проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму оцінюється як високий;

 • з) порядок вивчення фінансової діяльності клієнта, у тому числі порядок проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів;

 • и) порядок ведення електронної анкети, який повинен забезпечити своєчасність, повноту та достовірність унесення інформації до електронної анкети клієнта;

 • і) порядок відмови в передбачених Законом про протидію та Законом про банки випадках від установлення ділових відносин або проведення фінансової операції.Програма оцінки ризиків має включати:

 • а) порядок організації системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму (з визначенням структури та функціональних обов'язків працівників за всіма напрямами діяльності банку в процесі обслуговування клієнтів) з урахуванням особливостей оцінки ризиків клієнтів (на всіх етапах обслуговування) та ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму банку (у цілому) і в розрізі його відокремлених підрозділів або областей;

 • б) методику оцінки ризиків легалізації кримінальних доходів/ фінансування тероризму (окремо для оцінки ризиків клієнтів та ризику використання послуг банку), що має містити:

 • критерії та показники для визначення рівнів ризиків;

 • вхідні дані та інформаційні джерела для проведення оцінки ризиків;

 • алгоритм (модель) проведення оцінки ризиків;

 • шкалу визначення рівнів ризиків;

 • порядок перевірки достовірності результатів оцінки ризиків, який, зокрема, має передбачати зіставлення отриманих результатів і результатів перевірок банку службою внутрішнього аудиту та/або окремим структурним підрозділом із запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму і Національним банком;

 • в) порядок здійснення моніторингу ризиків клієнтів та аналізу ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, що передбачає:

 • періодичність їх проведення (не рідше одного разу на квартал);

 • звітність (порядок та строки доведення результатів, які зазначаються у звітності, до відома відповідального працівника банку та керівника виконавчого органу банку/керівника філії іноземного банку);

 • г) перелік застережних заходів/належних заходів, порядок та строки їх проведення, контроль за результатами відповідно до вжитих заходів;

 • ґ) порядок проведення навчання працівників щодо практичної реалізації Програми оцінки ризиків.Програма здійснення фінансового моніторингу за певним напрямом діяльності банку в процесі обслуговування клієнтів має містити:

 • а) розподіл обов'язків та визначення підрозділу(ів) та/або працівників банку, відповідальних за своєчасність виявлення і надання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, відповідальному працівникові банку;

 • б) ознаки фінансових операцій за певним напрямом діяльності, які:

 • підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

 • підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;

 • можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування тероризму;

 • в) порядок виявлення фінансових операцій, які:

 • підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

 • підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;

 • можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування тероризму, а також якщо їх учасниками або вигодоодержувачами за ними є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

 • Банк зобов'язаний у цьому порядку передбачити:

 • обов'язкове здійснення аналізу фінансової операції з метою виявлення тих, що підлягають фінансовому моніторингу;

 • порядок застосування програмного забезпечення в процесі виявлення фінансових операцій у випадках, передбачених Законом, у тому числі тих, учасниками або вигодоодержувачами за якими є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;

 • г) особливості виявлення фінансових операцій, які містять ознаки фінансового моніторингу, що здійснюються з використанням новітніх технологій, які, зокрема, забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом;

 • ґ) порядок ужиття заходів щодо з'ясування суті та мети фінансової операції клієнта, що підлягає фінансовому моніторингу;

 • д) порядок посиленого моніторингу фінансових операцій клієнтів із високим рівнем ризику. Цей порядок має передбачати дії щодо аналізу всіх фінансових операцій, які проводить клієнт;

 • е) порядок підготовки та надання працівниками відповідальному працівникові банку або працівникові, уповноваженому відповідальним працівником банку, інформації про фінансові операції, а також іншої інформації, необхідної для прийняття рішення про внесення інформації про фінансову операцію до реєстру фінансових операцій, та прийняття відповідальним працівником банку рішення про повідомлення Спеціально уповноваженого органу, а також фіксації отримання зазначеної інформації відповідальним працівником банку або працівником, уповноваженим відповідальним працівником банку, та прийнятого відповідальним працівником банку або працівником, уповноваженим відповідальним працівником банку, рішення щодо реєстрації цієї фінансової операції.Програма навчання має включати:

 • а) заходи з організації навчання працівників залежно від їх посадових обов'язків за такими напрямами:

 • ознайомлення працівників із законодавством України та міжнародними документами, рекомендаціями Базельського комітету банківського нагляду з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму;

 • ознайомлення працівників з внутрішніми документами банку з питань здійснення фінансового моніторингу;

 • практичні заняття щодо реалізації внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу;

 • б) заходи з організації підвищення кваліфікації працівників банку з питань запобігання легалізації кримінальних доходів за такими напрямами:

 • вивчення передового досвіду щодо виявлення фінансових операцій клієнтів, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів/фінансуванням тероризму (типологій, схем);

 • ознайомлення із засобами і прийомами вивчення клієнтів та перевірки інформації щодо їх ідентифікації.

 • Працівник банку, відповідальний за виконання програм(и) здійснення фінансового моніторингу операцій з цінними паперами, у разі здійснення банком професійної діяльності на ринку цінних паперів проходить навчання та/або підвищення кваліфікації з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.Тема 13 – Контроль фінансового моніторингу

 • Тема 13 – Контроль фінансового моніторингу

 • НБУ – зовнішній контролер з питань AML/CFT.

 • Відповідальний працівник – головний внутрішній контролер.

 • Роль внутрішнього аудиту у процесі контролю фінансового моніторингу.

 • Програма контролю фінансового моніторингу в банку.Питання контролю та програми аудиту фінансового моніторингу у банку

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ

 • Україна – в режимі активного моніторингу FATF до кінця жовтня 2011р.;

 • у майбутньому “моніторити” не тільки грошові операції та з ЦП, але й товарно-матеріальними цінностями (в тому числі бартерні операції);

 • Держфінмоніторинг буде перетворюватися на фінансову поліцію;

 • зміни до законодавства у частині карного переслідування за неподання інформації до ДКФМ (проти нинішньої норми - за повторне порушення вимог);

 • зниження порогу предикативного злочину (з 3 років покарання за ККУ до 2);

 • У майбутньому міжнародний обмін інформацією не буде мати обмежень (навіть за умови розкриття державної та професійної таємниць);

 • поки ще не існує практики “покарання” іноземних банків за порушення (тому такі банки мають конкурентну перевагу);

 • у законодавстві акцент буде зроблено на заходи щодо протидії перетіканню капіталу між легальною та нелегальною економіками;

 • створення національної системи фінмоніторингу – умова вступу до ВТО;

 • боротьба з корупцією – сучасна тенденція розвитку ФМНОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ -2

 • Розширення розуміння PEP (національні також);

 • Розширення переліку предикативних злочинів за рахунок включення податкових;

 • Прийняття “Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015р. (09.03.2011 №190-р): детінізація, криміналізація використання інсайдерської інформації, заходи конфіскації майна для всіх видів предикативних злочинів, замороження активів терористів, посилення прозорості фінансової системиКаталог: images -> department -> banking -> disciplinu -> presentation
banking -> Бухгалтерський облік операцій з похідними фінансовими інструментами Сутність
banking -> "Основи складання банківської звітності в Україні"
banking -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»
banking -> Цінова політика
banking -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України». Суми : двнз «уабснбу», 2012. 142 с
banking -> Бєлова І. В. Бєлова І. В


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка