Фізична складова здоров'яДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.

Фізична складова здоров'я

 • Фізична складова здоров'я

 • ступінь фізичного розвитку індивіда,

 • стан пульсу,

 • температури тіла,

 • частоти дихання,

 • спроможність людини ефективно виконувати певні дії,

 • здатність людини пристосовувати до змін довкілля,

 • ефективно протидіяти хвороботворним чинникамПсихічна складова здоров'я

 • Психічна складова здоров'я

 • визначає розвиток людини як особистості,

 • забезпечує її душевне благополуччя і розкривається через розвиток основних функцій психіки людини,

 • відбувається за допомогою відчуттів, сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, уяви, мовлення.

 • бадьоре самопочуття, відсутність захворювань сприяють веселому оптимістичному настрою, прагненню до продуктивного життя.Соціальна складова здоров'я

 • Соціальна складова здоров'я

 • через взаємодію людини із соціальним середовищем,

 • через ототожнення особи з певними соціальними групами (сім'я, родина, клас, громада, професійна спільнота тощо).

 • відповідний соціальний статус людини дозволяє створити оптимальні для формування, збереження і зміцнення здоров'я умови,

 • суттєво позначається на її емоційному благополуччі.Духовна складова здоров'я

 • Духовна складова здоров'я

 • є своєрідною вершиною, яка складає все найкраще в людині,

 • завдяки чому людський індивід стає особистістю і розкривається через поєднання вироблення певних правил культури поведінки,

 • спілкування і мовлення у взаємодії з рідними, близькими і незнайомими людьми.Лікарі знайшли зображення Ісуса Христа на знімках, отриманих у результаті сканування мозку жінки, що потрапила в автомобільну аварію. Одержавши знімки, лікарі, з подивом виявили, що зображення нагадує Ісуса Христа з піднятими вгору руками, а затемнення на мозку - обличчя святого. Причому на "обличчі " можна чітко виділити рот, очі і бороду.

 • Лікарі знайшли зображення Ісуса Христа на знімках, отриманих у результаті сканування мозку жінки, що потрапила в автомобільну аварію. Одержавши знімки, лікарі, з подивом виявили, що зображення нагадує Ісуса Христа з піднятими вгору руками, а затемнення на мозку - обличчя святого. Причому на "обличчі " можна чітко виділити рот, очі і бороду.- стан суб'єктивного, внутрішнього благополуччя особистості, що забезпечує оптимальні можливості її ефективної взаємодії з оточуючими об'єктивними умовами, іншими людьми, і дозволяє їй вільно реалізувати свої індивідуальні вікові та психологічні ресурси.

 • - стан суб'єктивного, внутрішнього благополуччя особистості, що забезпечує оптимальні можливості її ефективної взаємодії з оточуючими об'єктивними умовами, іншими людьми, і дозволяє їй вільно реалізувати свої індивідуальні вікові та психологічні ресурси.

 • Навіть фізично здорове та економічно розвинуте суспільство не може бути повноцінним без психологічного здоров’я. Один із прикладів - в Швейцарії, за статистикою, найбільш поширені маніакально-депресивний психоз та суїциди.

 • Соціальне здоров’я передбачає соціальну поведінку людини, її активність у соціумі, дієве ставлення до світу та самореалізацію.– це такий стан духу,

 • – це такий стан духу,

 • емоційно-психологічної та фізіологічної сфер життєдіяльності людини,

 • який створює оптимальні умови

 • для розквіту її особистості,

 • її талантів та здібностей,

 • для створення людиною

 • свого нерозривного зв'язку

 • з оточуючим світом,

 • своєї відповідальності за нього.- це система її мислення і ставлення до оточуючого світу. Воно залежить від уміння будувати свої стосунки з іншими людьми, здатності аналізувати обстановку, прогнозувати розвиток різноманітних ситуацій і  відповідно до цього будувати моделі своєї поведінки.

 • - це система її мислення і ставлення до оточуючого світу. Воно залежить від уміння будувати свої стосунки з іншими людьми, здатності аналізувати обстановку, прогнозувати розвиток різноманітних ситуацій і  відповідно до цього будувати моделі своєї поведінки.

 • У суспільстві, де відсутня духовна толерантність, можуть не угавати конфлікти.

 • Духовність вважають передумовою гармонійного формування особистості.

З точки зору матеріалізму, духовність – це індивідуальна вираженість у системі мотивів особистості двох фундаментальних потреб:

 • З точки зору матеріалізму, духовність – це індивідуальна вираженість у системі мотивів особистості двох фундаментальних потреб:

 • ідеальної потреби пізнання;

 • соціальної потреби жити й діяти "задля інших".

 • Під духовністю переважно розуміється перша з цих потреб,

 • а друга – під душевністю.Об’єктивна користь духовної діяльності людини діалектично поєднується зі суб’єктивною безкорисністю,

 • Об’єктивна користь духовної діяльності людини діалектично поєднується зі суб’єктивною безкорисністю,

 • де нагорода – задоволення процесом пізнання оточуючого світу й задоволення від виконаного обов’язку.

 • Ця відносна незалежність пізнавальної діяльності

 • від негайного соціального схвалення

 • робить духовність

 • важливішим фактором розвитку цивілізації. • Духовність – це поняття, що містить у собі небайдуже ставлення до оточуючого світу, прагнення наповнити своє життя любов’ю до країни, природи, людей, до того, що не є інструментом реалізації прагматичної необхідності.

 • Духовність – це спрямованість людини на інші, нематеріальні цінності.Духовність — це особлива діяльність свідомості, спрямована на розуміння мети й сенсу життя, загального світовідчування. Духовність завжди позитивна, в її основі лежить любов до всього сущого. Під впливом духовності в людини формуються критерії добра та зла, оцінки людей і подій, нарешті, життєва позиція.

 • Духовність — це особлива діяльність свідомості, спрямована на розуміння мети й сенсу життя, загального світовідчування. Духовність завжди позитивна, в її основі лежить любов до всього сущого. Під впливом духовності в людини формуються критерії добра та зла, оцінки людей і подій, нарешті, життєва позиція.

 • Маркерами неповноцінної духовності можуть служити зростання злочинності, залишені в пологових будинках діти, розлучення тощо.

 • Крива злочинності в Росії за останні десять років абсолютно збігається з кривою смертності!

Слово «темперамент» в перекладі з латини означає «належне співвідношення частин», рівне йому за значенням грецьке слово «красис» ввів давньогрецький лікар Гіппократ. Під темпераментом він розумів і анатомо-фізіологічні, й індивідуальні психологічні особливості людини. Гіппократ пояснював темперамент як особливості поведінки переважанням у організмі одного з «життєвих соків» (чотирьох елементів):

 • Слово «темперамент» в перекладі з латини означає «належне співвідношення частин», рівне йому за значенням грецьке слово «красис» ввів давньогрецький лікар Гіппократ. Під темпераментом він розумів і анатомо-фізіологічні, й індивідуальні психологічні особливості людини. Гіппократ пояснював темперамент як особливості поведінки переважанням у організмі одного з «життєвих соків» (чотирьох елементів):

 • переважання жовчі (грец. холе, «жовч, отрута») робить людину імпульсивною, «гарячою» — холериком,

 • переважання лімфи (грец. флегма, «мокротиння») робить людину спокійною й повільною — флегматиком,

 • переважання крові (лат. sanguis «кров») робить людину рухливою й веселою — сангвініком,

 • переважання чорної жовчі (грец. мелена холе, «чорна жовч») робить людину сумною й боязкою — меланхоліком.

 • Звідси згодом виникли й назви чотирьох типів темпераменту — сангвінік, холерик, меланхолік і флегматик, що збереглися дотепер.ІНДИВІДУАЛЬНА ДУХОВНО-ТІЛЕСНА ЗАЛЕЖНІСТЬ

 • ІНДИВІДУАЛЬНА ДУХОВНО-ТІЛЕСНА ЗАЛЕЖНІСТЬ

 • Д-р Кеніг (всесвітньовідомий дослідник в області медицини, що сам є кваліфікованим медбратом, терапевтом і професором психіатрії та медицини Медичного Центру Університету Дюка, засновник і співдиректор Центру духовності, релігієзнавства і здоров'я при університеті Дюка)

 • свої дослідження направляє на те, щоб виявити, як духовність впливає на літніх людей та інвалідів.

 • Дослідження д-ра Кеніга, який частину свого життя провів у інвалідному візку, торкаються різних проблем щодо здоров'я, від раку молочної залози до незначних нездужань.

 • Він виявив, що духовність направляє людину,

 • дає усвідомлення взаємозв'язків, підтримку,

 • розвиває пошану до себе, що

 • формує могутній механізм, який допомагає пережити стрес, що у свою чергу різним чином здійснює позитивний вплив на здоров'я.Під час війни, стихійного лиха чи інших катастроф у місцях їх виникнення поширюються всілякі віруси та інфекції, зростає кількість онкологічних захворювань.

 • Під час війни, стихійного лиха чи інших катастроф у місцях їх виникнення поширюються всілякі віруси та інфекції, зростає кількість онкологічних захворювань.

 • Чому?

 • В людей виникає занепокоєння, підвищуються страхи, стресові навантаження, внаслідок чого різко знижується імунний захист організму.

 • Але досить йому дати збій на кілька днів, і в організмі можуть накопичитися мільйони мутагенних клітин, з якими системі захисту вже не впоратися. Тоді й виникає злоякісний процес.

 • Так само запускаються механізми розвитку вірусно-інфекційних захворювань, бактерії яких живуть у кожного з нас.

 • Духовна людина розуміє силу духовного розвитку і збереження фізичного здоров'я.- ставлення до освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики; свідомість, ментальність, життєва самоідентифікація, оцінка реалізації власних здібностей і можливостей…

 • - ставлення до освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики; свідомість, ментальність, життєва самоідентифікація, оцінка реалізації власних здібностей і можливостей…

 • … були вибрані індикатори, що свідчать про занепокоєння (або його відсутність) станом загальноприйнятих у суспільстві чинників духовності: релігійних, культурних, патріотичних.

 • Про духовні запити свідчать індикатори

 • вибору змісту дозвілля.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка