Фізика (електрика)Дата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.

Фізика (електрика)

 • Фізика (електрика)

 • Архітектура комп'ютера

 • Організація і функціонування ЕОМ

 • Мікропроцесори

 • Комп'ютерні мережіВиявляти неполадки в роботі апаратних засобів, виконувати або забезпечувати профілактичні та відновлювальні роботи в умовах виходу устаткування з ладу, використовуючи методики визначення режимів роботи, точності, надійності, енергоспоживання, рівнів завад

 • Виявляти неполадки в роботі апаратних засобів, виконувати або забезпечувати профілактичні та відновлювальні роботи в умовах виходу устаткування з ладу, використовуючи методики визначення режимів роботи, точності, надійності, енергоспоживання, рівнів завад

 • Раціонально вибирати та використовувати сучасні типи комп’ютерів в умовах автоматизованого проектування, аналізуючи ринок існуючих комп’ютерів • Експортувати дані до зовнішнього середовища і імпортувати дані із зовнішнього середовища у бази даних в процесі інтегрування програмного забезпечення користувача у інформаційні вузли Internet за WEB-технології

 • Виконувати роботи з ліцензійного обслуговування програмного забезпеченняПредставлення програми

 • Представлення програми

 • Середа розробки програм

 • Бази даних

 • Технології створення програм та WebОснови програмування (мова VBA, Turbo Pascal, Delphi)

 • Основи програмування (мова VBA, Turbo Pascal, Delphi)

 • Об'єктно-орієнтоване програмування (мова С++)

 • Мова програмування Java

 • Розширення можливостей об'єктно-орієнтованого програмування (мова С#)Вища математика

 • Вища математика

 • Основи дискретної математики

 • Дискретні структури

 • Алгоритми та структури даних

 • Операційні системи

 • Проектний практикумОснови організації баз даних

 • Основи організації баз даних

 • Системи керування базами даних

 • Проектування автоматизованих інформаційних системТеорія ймовірностей і математична статистика

 • Теорія ймовірностей і математична статистика

 • Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

 • Інструментальні засоби візуального програмування

 • Розробка WEB-застосувань

 • WEB-технологіїВизначати структуру програмного забезпечення комп’ютерних інформаційних систем

 • Визначати структуру програмного забезпечення комп’ютерних інформаційних систем

 • Контролювати працездатність системного і прикладного програмного забезпечення в умовах експлуатації програмних системВибирати та розробляти структуру апаратних засобів мікропроцесорних систем

 • Вибирати та розробляти структуру апаратних засобів мікропроцесорних систем

 • Моделювати мікропроцесорні системи

 • Розпізнавати причини переривання програм використовуючи таблиці векторів переривань в оперативній пам’яті, дампи пам’яті, спеціальні засоби програмних наладчиків

 • Вибирати структуру систем переривання програм, прямого доступу до пам’ятіСтворювати таблиці баз даних

 • Створювати таблиці баз даних

 • Розробляти ввід, модифікацію, вилучення, відображення даних в таблиці бази даних

 • Розробляти навігації по набору даних за допомогою програмних засобів СУБД, використовуючи навігаційні методи об’єктів

 • Розробляти методи сортування, фільтрації, пошуку даних використовуючи методи зміни індексів полів

 • Програмувати транзакції в умовах необхідності збереження цілісності даних використовуючи програмні механізми, журнал транзакцій

 • Розробляти прикладні програми ведення баз даних на платформі клієнт/сервер в умовах розподілення баз даних

 • Розробляти логічну структуру бази даних за допомогою методу нормалізації відношень, використовуючи методів реляційної алгебри, рівні абстракції даних, вимоги вибраної СУБД

 • Розробляти фізичну структуру бази даних використовуючи сучасні технічні і програмні засоби розробника баз даних.Обгрунтовувати вибір блоків комп’ютерних інформаційних систем в умовах технічного і робочого проектування.

 • Обгрунтовувати вибір блоків комп’ютерних інформаційних систем в умовах технічного і робочого проектування.

 • Вибирати та використовувати конкретні типи пам’яті необхідного обсягу аналізуючи сучасні досягнення інтегральної технологіїСтворювати таблиці баз даних в умовах розробки баз даних за допомогою програмних і технічних засобів проектування баз даних, використовуючи візуальні інструменти інтегрованих оболонок розробника програмного забезпечення

 • Створювати таблиці баз даних в умовах розробки баз даних за допомогою програмних і технічних засобів проектування баз даних, використовуючи візуальні інструменти інтегрованих оболонок розробника програмного забезпечення

 • Розробляти програмний інтерфейс для користувача програмного забезпечення за допомогою сучасних технічних засобів і інтегрованих середовищ розробників (IDE) , використовуючи технології об’єктно-орієнтованого візуального програмуванняБудувати звіти-форми, звіти-таблиці, звіти по зв’язаним таблицям баз даних в процесі підготовки вихідних документів за допомогою форм, компонентів, конструкторів, інструментальних засобів СУБД

 • Будувати звіти-форми, звіти-таблиці, звіти по зв’язаним таблицям баз даних в процесі підготовки вихідних документів за допомогою форм, компонентів, конструкторів, інструментальних засобів СУБД

 • Розробляти програмні засоби та організаційні заходи щодо захисту баз даних від несанкціонованого доступу

 • Управляти транзакціями бази даних в умовах спільного використання баз даних різними користувачами одночасно

 • Управляти журналом реєстрації транзакцій бази даних

 • Контролювати та відновлювати цілісність даних у базах даних в умовах експлуатації баз даних і прикладних програм, використовуючи резервне копіювання, захист даних від несанкціонованого доступу, секретність данихВизначати необхідні компоненти і параметри операційних систем в умовах настроювання конфігурації системних програмних засобів за допомогою технічних засобів, технічної документацій на систему, використовуючи конфігураційні файли, системні реєстраційні бази даних, резервні копії системи тощо

 • Визначати необхідні компоненти і параметри операційних систем в умовах настроювання конфігурації системних програмних засобів за допомогою технічних засобів, технічної документацій на систему, використовуючи конфігураційні файли, системні реєстраційні бази даних, резервні копії системи тощо

 • Забезпечувати надійне функціонування системного програмного забезпечення в умовах експлуатації прикладного програмного забезпечення, використовуючи системи захисту технічних і програмних засобів від несанкціонованого доступу

 • Розробляти програмні компоненти, що розширюють функції операційних систем, в умовах відсутності реалізацій відповідних функцій за допомогою сучасних інструментальних засобів, використовуючи сучасні мови і технології програмуванняРозробляти модель та структуру інформаційного вузла Internеt використовуючи Internet- технології та технології розподілених застосувань.

 • Розробляти модель та структуру інформаційного вузла Internеt використовуючи Internet- технології та технології розподілених застосувань.

 • Інтегрувати зовнішні дані, програмні продукти до інформаційного вузла Internet в умовах розробки WEB-застосувань за допомогою скрипт модулів, використовуючи технології розподілених застосувань.

 • Розробляти інтерактивні WEB-сторінки для локальних комп’ютерних мереж та мережі Internet в процесі підготовки довідково-рекламної інформації за допомогою програмних і технічних засобів, використовуючи текстові, графічні та HTML-редактори

 • Використовувати сучасні засоби графічного моделювання та дизайну в умовах проектування WEB-сторінок та WEB-застосувань за допомогою мов сценаріївОзвучувати графічне і текстове зображення в процесі розробки прикладних програм користувача і підготовки їх демонстрацій використовуючи методи та засоби формування звуків в комп’ютері

 • Озвучувати графічне і текстове зображення в процесі розробки прикладних програм користувача і підготовки їх демонстрацій використовуючи методи та засоби формування звуків в комп’ютері

 • Створювати складні документи використовуючи текстові процесори, видавничі системи, електронні таблиці

 • Створювати графічні документи, застосовувати графічні ефекти, фільтрувати, маскувати графічні об’єкти, відтворювати анімацію та звукове супроводження в процесі оброблення графічних малюнків, підготовки презентацій

 • Створювати друковані документи в процесі підготовки звітів і технічної документації використовуючи управління виводом у символьному і графічному режимах

 • Передавати та приймати дані і факсимільні повідомлення в умовах роботи в комп’ютерних мережах за допомогою модемів, використовуючи віддалений доступ до мережі, електронну пошту, навігатор Internet

 • Розробляти інформаційні запити в умовах розподіленої інформації глобальних інформаційних мереж за допомогою пошуково-навігаційних систем, використовуючи навігацію та пошук у глобальних інформаційних мережах

 • Розробляти складні офісні документи за інформацію, поданою у вигляді графіки, тексту, звуку, відео тощо в умовах офісних інформаційних систем за допомогою засобів роботи з гіпертекстом та мультимедіа, мов програмування, що інтегровані до офісних інформаційних систем, використовуючи інтеграцію різних видів представлення та обробки інформаціїОрганізація робіт по розробці розподілених і локальних комп’ютерних мереж

 • Організація робіт по розробці розподілених і локальних комп’ютерних мереж

 • Забезпечувати безперебійну роботу локальної комп’ютерної мережі в умовах багаторівневої структури, наявності різнорідних комп’ютерів, за допомогою централізації управління і контролю, технічного супроводження, використовуючи адміністрування програмного забезпечення, засоби діагностики операційної системи, резервування системи

 • Здійснювати підключення локальної комп’ютерної мережі до глобальних телекомунікаційних каналів в умовах наявності високошвидкісних каналів зв’язку і звичайних телефонних ліній, використовуючи спеціальну апаратуру маршрутизації, модеми, відповідне програмне забезпеченняЗабезпечувати придбання, монтаж, наладку нових засобів обчислювальної технік, робочих станцій комп’ютерних мереж та систем телекомунікацій в умовах оновлення та вдосконалення технічного забезпечення, використовуючи технічну документацію на апаратуру

 • Забезпечувати придбання, монтаж, наладку нових засобів обчислювальної технік, робочих станцій комп’ютерних мереж та систем телекомунікацій в умовах оновлення та вдосконалення технічного забезпечення, використовуючи технічну документацію на апаратуру

 • Виконувати монтаж серверів комп’ютерних мереж в умовах роботи за технологією клієнт/сервер за допомогою відповідних технічних засобів, використовуючи технічну документацію

 • Управляти мостами, маршрутизаторами, шлюзами в умовах передачі даних між локальними мережами, використовуючи алгоритми і протоколи маршрутизації, аналіз пропускної спроможності мережВиконувати адміністрування комп’ютерних мереж в умовах виникнення несправностей і конфліктів за допомогою платформи мережнего управління, використовуючи процедури пошуку несправностей в шлюзах, серверах, окремих комп’ютерах, сегментів мережі, автомати­зованого тестування мережі, контроль адміністративної бази даних

 • Виконувати адміністрування комп’ютерних мереж в умовах виникнення несправностей і конфліктів за допомогою платформи мережнего управління, використовуючи процедури пошуку несправностей в шлюзах, серверах, окремих комп’ютерах, сегментів мережі, автомати­зованого тестування мережі, контроль адміністративної бази даних

 • Забезпечувати захист даних в мережах в умовах несанкціонованого доступу, використовуючи процедури дистанційної реєстрації подій, резервування даних на сервері, перевірки захищеності комп’ютера і паролів, контроль змін в системних файлах, систему аутентифікації

 • Відновлювати роботу комп’ютерної мережі в умовах аварійних ситуацій, використовуючи план відновлювання працездатності мережі

 • Визначати необхідність резервування даних на сервері використовуючи систему моніторингуВстановлювати ціну на програмні продукти та інформаційне забезпечення в умовах конкурування однотипних програмних продуктів за допомогою аналізу ринку попиту, використовуючи методики розрахунку цін з урахуванням якості товару, поточного рівня цін, аналізу беззбитковості та забезпечення цільового прибутку тощо

 • Встановлювати ціну на програмні продукти та інформаційне забезпечення в умовах конкурування однотипних програмних продуктів за допомогою аналізу ринку попиту, використовуючи методики розрахунку цін з урахуванням якості товару, поточного рівня цін, аналізу беззбитковості та забезпечення цільового прибутку тощо

 • Виконувати маркетингові дослідження на ринку програмної продукції та інформаційних послуг з метою прийняття управлінських рішень в умовах зміни факторів мікро і макроринкового середовища за допомогою програмних і технічних засобів, використовуючи первинні та вторинні джерела маркетингової інформації, методи аналізу достовірності даних тощо

 • Виконувати продаж програмної продукції та інформаційних послуг в умовах відсутності держзамовлень на продукцію за допомогою відповідного програмного і технічного забезпечення комп’ютерних мереж, використовуючи комп’ютерні інформаційні технології електронного маркетингу і стратегію збуту та просування товарів на ринку.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка