Формальні i неформальні групи. Причини їх утворення i принципи управлінняДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Формальні i неформальні групи. Причини їх утворення i принципи управління.

 • Формальними називають групи, створені волею керівника для здійснення виробничого процесу і досягнення мети організації.

 • В аптечних та фармацевтичних підприємствах формальними групами вважають відділи аптек; відділи, цехи та бригади фармацевтичних підприємствЗ погляду теорії управління в організації існують три основні типи формальних груп:

 • група керівника,

 • виробничі групи,

 • комітети.Група керівника

 • складається з керівника та його безпосередніх підлеглих, котрі в свою чергу можуть бути керівниками.

 • Офіційне завдання такої групи - управління всіма співробітниками.

 • В аптечних установах подібну групу утворюють завідувач аптеки та завідувачі її різних відділів; на фармацевтичних підприємствах - це директор, його заступники і начальники відділів та цехів.Виробнича (робоча) група

 • складається з осіб, які разом працюють над одним завданням, і створюється для ефективного розподілу роботи і вирішення важливих питань.

 • членство в групі добровільне і термін діяльності її до півроку.

 • Робочі групи також мають керівника, але при цьому відрізняються від командної тим, що мають більшу самостійність у плануванні та здійсненні своєї праці. • Комітет - це група всередині організації, котрій делеговані повноваження для виконання будь-якого завдання або комплексу завдань.

 • Іноді ці групи називають радами, комісіями або командами.

 • Комітети створюються практично на всіх ієрархічних рівнях організації. Найбільш характерною рисою комітетів є групове, колективне прийняття рішень і здійснення дій, що відрізняє їх від інших формальних структур.Типи комітетів

 • Спеціальний комітет - тимчасова група, створювана для досягнення якоїсь особливої мети.

 • Постійний комітет - це безперервно діюча всередині організації група, яка має чітко визначену мету.

 • Вони стимулюють працівників до творчої діяльності, розвивають стратегічне мислення, сприяють зміцненню функціонального управління, стабілізації та поліпшенню внутрішньо фірмових зв'язків.Неформальна організаційна структура утворюється спонтанно, поза залежністю від дій адміністрації, і являє собою мережу стосунків серед працівників на міжособистісному рівні.

 • Головною причиною вступу людей до неформальних груп, є почуття приналежності, оскільки формальна група не завжди може сприяти реалізації цього почуття, а часто і перешкоджати йому.Сучасні теоретики управління пропонують керівникам організацій:

 • визнавати існування неформальних груп, працювати з ними та їх лідерами, не загрожувати існуванню;

 • розпочинаючи будь-які дії, враховувати можливість негативного їх впливу на неформальну групу;

 • зменшувати опір змінам з боку неформальних груп,

 • ширше залучаючи їх до участі в прийнятті рішень;

 • систематично доводити до відома співробітників інформацію, перешкоджаючи тим самим поширенняПрирода конфлікту в організації. Причини виникнення конфліктів.

 • Конфлікт (лат. conflictus - зіткнення, незгода) - це відсутність згоди між двома чи більше суб'єктами, зіткнення протилежних сторін, сил, які можуть бути конкретними особами або групами працівників, а також внутрішній дискомфорт однієї особи.Основні функції конфліктівПричини конфліктів

 • розподіл ресурсів;

 • взаємозалежність завдань;

 • відмінності у планах сторін;

 • несхожість цілей;

 • відмінності в уявленнях про певну конкретну ситуацію

 • відмінності у манері поведінки;

 • неправдива інформація;

 • незадовільні комунікації;

 • відмінності у життєвому досвіді;

 • різка зміна подій;

 • демонстрування негативних особистих якостей (недовіра, підозрілість, пихатість, ненависть)Типи конфліктів

 • За результатами конфлікти бувають:

 • функціональними (конструктивними),

 • дисфункціональними (руйнівними).

 • За змістом:

 • Внутрішньоособистісний

 • Міжособистісний

 • Конфлікт між особою і групою

 • Міжгруповий

 • Конфлікт між апаратом управління (керуючою системою) та виконавчим апаратом (керованою системою).

 • Міжорганізаційний конфлікт.Етапи перебігу конфлікту

 • Латентний (Латентність - це прихованість, небажання відкрито обговорювати протиріччя, закритість конфлікту, відбувається порушення нормального спілкування без акцентування уваги на наявності непорозумінь, відсутнє агресивне демонстрування власних позицій).

 • Демонстративний (сторони усвідомлюють наявність конфлікту, прагнуть переконати одна одну у своїй правоті, що характеризується проявами роздратування, взаємними звинуваченнями).

 • Агресивний (конфліктуючі сторони намагаються знищити одна одну як ворога).

 • Батальний (передбачає розв'язання конфлікту: повне знищення противника в психологічному розумінні або оголошення перемир'я).Форми перебігу конфлікту

 • відкритий,

 • прихований,

 • «сліпий»

 • «невідомий» конфлікт.Методи врегулювання конфліктів

 • Придушення;

 • Компроміс - тимчасова угода, що розрахована зазвичай на короткий термін і веде до нового повторення конфлікту.

 • Інтеграція полягає в задоволенні основних вимог сторін конфлікту. При інтеграції спірні моменти розділяються та аналізуються окремо; кожному аспекту виділяється певна вага.У даний час склалося кілька напрямків регулювання конфліктів:

 • філософсько-соціологічний - теоретичний напрямок, що охоплює загальні тенденції розвитку конфліктів на макрорівні;

 • організаційно-соціологічні — вивчають причини й динаміку конфліктів організації;

 • індивідуально-психологічні - вивчають психофізичні особливості й характеристики окремих особистостей, їх поведінку в умовах конфлікту.До основних міжособистісних способів вирішення конфлікту відносяться:

 • ухилення (людина ухиляється від конфлікту);

 • згладження (погашення бажання до конфлікту);

 • примушування (конфлікт ліквідовується силою влади чи іншим примусовим способом);

 • компроміс (поєднання точок зору);

 • розв'язання проблеми, яка призвела до конфлікту.

 • Значно ускладнює вирішення конфлікту наявність перешкод:

 • недостатнє інформаційне забезпечення;

 • статус конфліктуючих сторін;

 • невизначеність ситуації;

 • страх перед вибором;

 • особливості характеру, темпераменту, життєвих позицій сторін тощо.Стилі поведінки у конфліктній ситуації

 • Стиль конкуренції рекомендується застосовувати у таких ситуаціях:

 • кінцевий результат дуже важливий для менеджера;

 • рішення необхідно прийняти швидко;

 • якщо немає іншого виходу і немає що втрачати;

 • якщо менеджер знаходиться в критичній ситуації, яка вимагає миттєвої реакції;

 • якщо менеджер повинен прийняти нестандартне рішення.Стиль ухилення

 • Рекомендується застосовувати у таких ситуаціях:

 • результат не дуже важливий, рішення тривіальне і на нього не варто витрачати час, гроші та сили;

 • важко розв'язати конфлікт на свою користь;

 • доцільно виграти час, щоб отримати додаткову інформацію;

 • мало влади і мало шансів розв'язати проблему бажаним для себе чином;

 • розв'язання проблеми наразі небезпечне через велику ймовірність погіршити ситуаціюСтиль пристосування

 • Його варто використовувати, якщо результат справи надзвичайно важливий для опонента і не дуже суттєвий для менеджера.

 • Відмінність від попереднього стилю полягає у тому, що опоненти діють разом.

 • Стиль пристосування доцільно використовувати у таких типових ситуаціях:

 • коли необхідно зберегти хороші стосунки з опонентами;

 • коли результат важливий для опонентів.Стиль співпраці

 • Стиль співпраці доцільно використовувати у таких ситуаціях:

 • розв'язання проблеми дуже важливе для обох сторін, і жодна із них не хоче ухилятись від цього процесу;

 • коли в опонентів довготривалі та взаємозалежні стосунки;

 • є час пропрацювати проблему, що виникла;

 • усі сторони добре ознайомлені з проблемою і їх бажання відомі;

 • усі сторони рівноправні, тому на рівних шукають розв'язання проблеми.Стиль компромісу

 • є найбільш прийнятним, коли:

 • сторони рівноправні та мають спільні інтереси;

 • сторони хочуть швидко знайти розв'язання проблеми;

 • всіх влаштовує тимчасове рішення;

 • інші підходи до розв'язання проблеми не мали успіху;

 • в результаті компромісу можна зберегти хороші взаємовідносини;

 • краще отримати хоча б щось, ніж втратити все.Природа стресу. Механізм та причини виникнення стресу.

 • Стрес (англ. stress - напруга) - це явище, яке викликається великими або малими обсягами робіт, необхідністю зживатися один з одним, конфліктом ролей, їх невизначеністю, сумом, безцільністю існування, відсутністю важливої справи, фізичними, психологічними та іншими причинами.Чинники формування стресів

 • Організаційні: відсутність важливої справи, безцільність існування, перевантаження чи недовантаження роботою.

 • Особисті: необхідність уживатися один з одним, смерть у родині, шлюб.

 • Фактори оточення: спека, холод, шум, вітер, дощ, буревій, землетрус тощо.Види стресу. Методи управлiння стресами.Види стресів:

 • ейфоричний стрес, пов'язаний з закоханістю, одруженням, народженням дитини, приємним знайомством. Такий стрес приносить задоволення, радість, щастя, приємні емоції і підвищує захисні сили організму.

 • дистрес, пов'язаний з хворобами, невдачами, конфліктами, неприємними життєвими ситуаціями та обставинами, розлученням, втратою коханої людини тощо. Такий стрес викликає переживання, страхи, неспокій, зумовлює виникнення депресії, хвороб, руйнує здоров'я.Етапи виникнення стресу

 • 1-й – поява початкової реакції подиву, тривоги, невміння справитися з ситуацією

 • 2-й етап виникнення суперечок

 • 3-й етап – настання фази виснаження, витрат запасів, енергії, втоми.Вплив конфлiктiв, стресiв i органiзацiйних змiн на дiяльнiсть колективу

 • У процесі самоуправління працівник повинен:

 • оцінити свій власний стан та результати діяльності;

 • конкретизувати систему своєї роботи (наприклад, слід розписати, що зробити сьогодні, а що завтра і т.д.);

 • не погоджуватись на нову роботу (завдання), якщо не завершена попередня;

 • підтримувати доброзичливі стосунки з начальником;

 • не погоджуватись зі суперечливими вимогами;

 • доповідати начальнику про нечіткість завдання;

 • поліпшувати стосунки з членами колективу, формальними та неформальними групами;

 • не скаржитись; • використовувати стиль керівництва відповідно до ситуації;

 • не приховувати виробничо-господарську інформацію;

 • забезпечувати необхідну винагороду за ефективну роботу;

 • застосовувати графіки з метою пояснення певних економічних явищ;

 • виступати наставником щодо підлеглих;

 • підвищувати кваліфікацію підлеглих;

 • розвивати здібності підлеглих;

Каталог: data -> kafedra -> theacher -> farmdysc -> fd hroshovyy -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> %D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%95%D0%92%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%95%D0%A2 -> 4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Облiк основних засобiв i нематерiальних активiв. Амортизація. Основнi засоби пiдприємства, їх класифiкацiя, оцiнка i завдання облiку
%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 -> Лекція на тему загальна характеристика функцій менеджменту під функціями менеджменту розуміють
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> 3. Горизонтальний i вертикальний аналiз балансу
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Інформації про фінансовий стан, результат діяльності та рух коштів підприємства. Відповідальність за своєчасність і якість складання звіту несуть зав аптекою і бухгалтер. Метою
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей
4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Основнi завдання iнвентаризацiї товарно-матерiальних цiнностей
%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 -> Тема лекції: Основи фармацевтичного маркетингу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка