Форматування символів тексту: вибір шрифта, зміна розмірів літер, накреслення, кольору, встановлення ефектів. Форматування абзаців: зміна відступів, типу вирівнювання. Робота зі сторінками. Про форматуванняДата конвертації22.12.2016
Розмір445 b.


Форматування символів тексту: вибір шрифта, зміна розмірів літер, накреслення, кольору, встановлення ефектів. Форматування абзаців: зміна відступів, типу вирівнювання. Робота зі сторінками.


Про форматування

 • Усі прийоми форматування у Word можна розділити на дві основні групи:

 • форматування символів - використовується для окремих літер, слів, текстових фрагментів і полягає у виборі гарнітури і розміру шрифту, написання (курсив, напівжирний тощо), кольору шрифту, відстані між символами тощо;

 • форматування абзацу - задає параметри розміщення абзацу відносно полів аркуша та сусідніх абзаців, визначає міжрядковий інтервал та абзацний відступ.

 • Найшвидшими засобами форматування є кнопки панелі інструментів та передбачені комбінації клавіш. Більш точне настроювання форматів виконується за допомогою діалогових вікон.Форматування символів

 • Форматування символів можна виконувати як при введенні тексту, так і після його завершення. Насамперед треба виконати необхідну команду форматування (скажімо, задати набір курсивом), а далі набрати текст. У іншому разі потрібно спочатку виділити символ або фрагмент тексту, а далі застосувати до нього команду форматування.

 • Застосування панелі інструментів і клавіш

 • Для зміни написання символів найзручніше користуватися такими комбінаціями клавіш:

 • Ctrl+Shift+I чи Ctrl+I - написання курсивом;

 • Ctrl+Shift+B чи Ctrl+B - напівжирне написання;

 • Ctrl+Shift+U чи Ctrl+U - підкреслювання.

 • Повторне натискання цих клавіш повертає попереднє написання. Для зміни написання символів зручно також користуватися відповідними кнопками на панелі інструментів Форматування.

 • Застосування діалогу Шрифт

 • Універсальним засобом форматування символів є діалог Шрифт. Цей діалог викликається командою меню Формат - Шрифт. Вихідні значення параметрів у цьому діалозі вказують на формат поточного виділення.Форматування абзаців

 • Передусім слід пояснити, які текстові об'єкти позначаються терміном абзац.

 • Абзац у документі Word - це фрагмент тексту, що закінчується знаком абзацу ¶. Цей знак є прихованим символом, який вводиться щоразу, як ви натискаєте клавішу Enter.

 • До абзацу можна застосовувати окремий набір параметрів форматування, таких як міжрядкові інтервали, вирівнювання тощо. Часто в одному документі абзаци оформлені по-різному, скажімо, абзаци заголовка, основного тексту і виноски відрізнятимуться своїми шрифтами, інтервалами й іншими параметрами.

 • Інформація про параметри форматування міститься у знаку абзацу. Як уже зазначалося, знак кінець абзацу є прихованим (тобто таким, що не друкується) символом, який розміщений зразу за останнім символом абзацу. Побачити знак абзацу можна, якщо на панелі інструментів Стандартна клацнути по піктограмі Недруковані символи.Параметри абзаців

 • Розглянемо приклади форматів абзаців. Абзац, який ви читаєте, і кілька абзаців нижче тексту мають певний абзацний відступ першого рядка. Однак абзац може починатися не лише відступом, а й виступом.

 • Абзацний відступ може стосуватися не тільки першого рядка, а й усіх рядків абзацу. Він може вимірюватися у міліметрах або пунктах.

 • До властивостей абзацу належать також інтервали між абзацами. Звичайно цей інтервал дорівнює міжрядковому інтервалу, але може бути і більшим - тоді кажуть про відбиття абзацу.

 • До речі, абзаци визначень мають ліворуч елемент, який називається маркером.

 • Зовнішній вигляд абзацу визначається його вирівнюванням, яке може виконуватися по лівому або правому краях, по центру або по ширині.Задання вирівнювання, інтервалів і відступів

 • За допомогою вкладки Відступи і інтервали цього діалогу можна задати такі параметри формату абзацу:

 • Тип вирівнювання. Для визначення вирівнювання у списку Вирівнювання треба вибрати одну з опцій: По лівому краю, По центру, По правому краю або По ширині.

 • Абзацні відступи. Задати відступи (ліворуч, праворуч, для першого рядка) можна в групі Відступ, вводячи потрібні значення у відповідні поля.

 • Міжрядковий інтервал. По замовчуванню застосовується одиничний інтервал (який дещо перевищує максимальний розмір шрифту у даному рядку). У списку міжрядковий передбачено ще полуторний, подвійний і мінімальний інтервали. Якщо у вказаному списку обрати параметри Точно або Мінімум, то можна задати величину інтервалу у полі Значення.

 • Інтервали перед і після абзацу. Ці параметри виражаються в пунктах і задаються у групі Інтервал у полях перед і після.Створення списків

 • Автоматичне додавання маркерів і номерів

 • Почніть набір абзацу з символу дефіса (-) або зірочки (*), а далі поставте пробіл. У цьому разі Word сприйме абзац як початок маркованого списку. Натисніть після введення такого абзацу клавішу Enter, і з'явиться виступ з маркером для першого рядка і абзацний відступ для наступних рядків. Якщо на початку абзацу стояв дефіс, маркером також буде дефіс, а якщо зірочка - кружок •

 • Аналогічно може формуватися і нумерований список, у якому кожен абзац починається з порядкового номера. Поставте на початку абзацу цифру 1 з крапкою і після введення абзацу натисніть клавішу Enter - наступний абзац почнеть­ся з цифри 2. Закінчивши другий абзац, знову натисніть Enter - новий абзац почнеться з цифри 3 тощо.

 • Створення маркованих і нумерованих списків

 • Маркери або номери можуть додаватися до вже існуючого тексту. Для цього слід виділити ті абзаци, до яких потрібно помістити номери, і натиснути кнопку Маркери на панелі інструментів або кнопку Нумерація.

 • Для створення маркованого або нумерованого списку можна також скористатися діалогом Список. Виділіть абзаци, які мають бути марковані або нумеровані, й увійдіть у меню Формат — Список (або клацніть по кнопці Список на панелі інструментів). У наступному діалозі відкрийте вкладку Маркований або Нумерований і клацніть по потрібній піктограмі. Якщо на вкладці Маркований ви не знаходите потрібного маркера, натисніть кнопку Змінити і задайте маркер за допомогою наступних діалогів. Закрийте діалог Список клацанням по кнопці ОК.

 • Щоб вилучити створений маркер або номер абзацу, по­ставте курсор між ним і текстом та натисніть клавішу Backspace. Натисніть Backspace ще раз, якщо ви бажаєте вилучити і абзацний відступ. Якщо ви вилучаєте один з номерів у нумерованому списку, то він буде автоматично пронумерований заново.Визначення параметрів сторінок

 • Орієнтація сторінок, розмір паперу, поля

 • Починаючи створення документа, потрібно подумати про розмір сторінок та їхній вигляд. Стандартними розмірами сторінок є А5 (148х210), А4 (210х297), A3 (297х420) тощо (в дужках дано ширину і висоту аркуша в міліметрах). Формат А4 має папір для письма - на такий формат розраховані більшість принтерів.

 • Сторінка може бути орієнтована широким боком по вертикалі (книжкова орієнтація) або по горизонталі (альбомна орієнтація). Між текстом і краями сторінки документа розташовані порожні ділянки - поля. Розрізняють верхнє, нижнє, ліве і праве поля.

 • Часто сторінки документів друкуються у розворот, як у книгах (поля цих сторінок розрізняють як дзеркальні зображення). На таких сторінках замість лівого і правого полів визначають внутрішні і зовнішні поля.

 • Установка параметрів сторінок

 • Щоб встановити параметри сторінок у створюваному документі, виконайте команду меню Файл - Параметри сторінки. У відповідь відкриється діалог, який складається з чотирьох вкладок.

 • Вкладка Розмір паперу дозволяє задати розмір аркуша, на якому друкуватиметься документ, а також визначити орієнтацію аркуша - книжкову або альбомну.

 • За допомогою вкладки Поля, визначаються розміри полів. Значення полів уводяться у лічильники Верхнє, Нижнє тощо. У лічильниках Від краю колонтитула встановлюються відстані від краю аркуша до верхнього і нижнього колонтитулів. Якщо ви бажаєте працювати з документом з розворотом сторінок, встановіть опцію Дзеркальні поля.

 • Вкладка Макет використовується для задання деяких параметрів макета сторінки. Насамперед це стосується колонтитулів: вони можуть бути як однаковими, так і різними для парних і непарних сторінок.

 • Усі встановлені параметри сторінок можна використовувати по замовчуванню, тобто застосувати до наступних створюваних документів. Для цього після настроювання сторінки, перебуваючи на будь-якій вкладці вікна Параметри сторінки, клацніть по кнопці По замовчуванню. Має з'явитися попередження щодо змін, які вносяться, відображатимуться в усіх документах, створюваних на основі обраного шаблону (наприклад, Normal.dot). Ви можете підтвердити або не підтвердити зміни, внесені до шаблону.Колонки

 • Щоб зробити текст компактнішим та привабливішим, його розбивають на колонки. Тексти у вигляді колонок друкуються на сторінках газет, журналів, довідкових видань. Розглянемо прості прийоми створення таких колонок у документі Word.

 • Створення колонок інструментом Колонки

 • Створити багатоколонковий текст найпростіше за допомогою кнопки Колонки панелі інструментів Стандартна. Установіть режим розмітки тексту і виділіть частину тексту, яку потрібно розбити на колонки. Якщо не виділити будь-який текстовий фрагмент, розбиття на колонки буде застосовано до поточного розділу або до всього документа. Клацніть по кнопці Колонки панелі інструментів Стандартна. Натискаючи ліву кнопку миші, виділіть у списку потрібну кількість колонок і відпустіть кнопку миші.

 • Колонки, створені таким чином, матимуть однакову ширину. Для стандартних аркушів формату А4 з мінімальними полями та портретною орієнта­цією можна створити від 2 до 7 колонок.

 • Відкоригувати ширину створених колонок, а також проміжку між ними мож­на лінійкою. Включіть лінійку (меню Вид - Лінійка) та розмістіть курсор у одній з колонок. На горизонтальній лінійці відображатимуться межі колонок. Ви можете змінити положення будь-якої границі і відповідно шири­ну колонки, якщо мишею перетягнете границю у нове положення.

 • Текст до колонок можна вводити і редагувати звичайними прийомами.

 • Створення і форматування колонок за допомогою діалогу Колонки

 • Широкі можливості для створення багатоколонкового документа надає діалог Колонки, який викликається командою Формат - Колонки. У цьому діалозі ви зможете задати кількість і ширину колонок, а також проміжків між ними. За необхідності колонки можна розділити вертикальними лініями. Робота у діалоговому вікні Колонки нескладна, тому пропонуємо вам самостійно розібратися у цьому питанні.Колонтитули

 • Ще одним важливим елементом сторінок є колонтитул.

 • Колонтитули - це повторювані елементи документа, розташовані у верхній або нижній частині сторінки.

 • Верхня або нижня частина сторінки називається зоною колонтитула, там же розташовується і номер сторінки. Наприклад, верхній колонтитул може містити назву глави, а нижній - номер сторінки. У складніших випадках колонтитул парної сторінки (лівої сторінки розгортки) може містити назву книги, а непарної (правої сторінки) - назву глави. До зони колонтитула іноді вводять прізвище автора, дату створення документа або графічний елемент, скажімо, логотип.

 • Створення колонтитулів

 • Щоб створити колонтитули, потрібно лише двічі клацнути мишею по зоні колонтитула (або обрати команду Вид — Колонтитули), вікно Word автоматично перейде до режиму розмітки з відображенням зони створення колонтитула (її обве­дено пунктирною лінією), а весь документ стає блідо-сірим та недоступним для редагування. На екрані з'явиться панель інструментів Колонтитули.

 • На панелі Колонтитули кнопка Верхній/нижний колонтитул, яка дозволяє перемикатися між колонтитулами. Оберіть за допомогою її верхній або нижній колонтитул і введіть потрібний текст. У зону колонтитула можна додати поточну дату або час, клацнувши по кнопці Дата або Час.

 • Після введення у колонтитул необхідних елементів ви можете відформатувати їх, користуючись звичайними засобами Word. Закінчивши форматування, натисніть кнопку Закрити, і вікно Word буде переведено у попередній режим редагування.

 • Для видалення колонтитула увійдіть у режим редагування колонтитулів (команда Колонтитули), вилучіть увесь вміст колонтитула і натисніть кнопку Закрити.Колонтитули

 • Вставка і видалення номерів сторінок

 • Документи легше читати, коли сторінкам присвоєно номери. Користувачеві не потрібно набирати номери сторінок вручну, тому що вони звичайно є на полях, які недоступні в режимі редагування основного тексту. Для введення номерів сторінок у процесорі Word передбачено спеціальні засоби, які автоматично оновлюють номери сторінок при зміні їх кількості у документі.

 • Номери сторінок розміщуються в зоні колонтитула. Відповідно на панелі Колонтитули є кнопки Номер сторінки і Формат номера сторінки, які дозволяють вставити номери сторінок і відформатувати їх належним чином. Одним з найпростіших є такий спосіб вставки номерів сторінок.

 • Оберіть команду меню Вставка - Номера сторінок і у діалозі, що відкрився, встановіть положення номера на сторінці і тип вирівнювання (розміщення номера відображатиметься у віконці Зразок).

 • Клацніть по кнопці Формат і задайте в наступному діалозі номер, з якого почнеться нумерація, а також формат написання номера (арабські цифри, римські цифри, літери тощо).

 • Задавши вказані параметри, закрийте обидва діалоги подвійним натисканням кнопки ОК.

 • Якщо необхідно видалити створені номери, двічі клацніть по номеру, цим активізувавши колонтитули. Далі виділіть номер і натисніть клавішу Delete. Перейдіть до інших колонтитулів, також видаливши їхні номери. Після цього клацніть по кнопці Закрити панелі інструментів Колонтитули.Каталог: ftp -> disk-olymp
ftp -> Л18 Забезпечення єдності вимірювань
ftp -> 1. Класифікація статевої системи
ftp -> Микола Куліш один з найяскравіших та найбільш оригінальних українських драматургів першої половини минулого століття
ftp -> Задача комівояжера Вч. Гісь І. В
ftp -> Загальна характеристика периферичної нервової системи. Ембріогенез периферичної нервової системи
ftp -> Л1 Основи метрології
disk-olymp -> Тема – Радянсько-німецькі договори і західно українські землі


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка