Форми навчання біологіїДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипЛекціяФорми навчання біології

 • Форми навчання біології

 • Сучасний урок. Основні вимоги до уроку

 • Класифікація уроків

 • Структура різних типів уроків

 • Самоаналіз уроку біологіїУрок

 • Урок

 • Екскурсія

 • Семінар

 • Лекція

 • Консультація

 • Дослідницький практикумУрок – основна форма організації навчального процесу

 • Урок – основна форма організації навчального процесу

 • Урок – це цілісна, логічно завершена, обмежена у часі основна організаційна форма навчання, проводиться з постійним складом учнів у межах точно визначеного часу за сталим розкладом й чітко визначеним змістом навчання.

 • Сучасний урок – це урок демократичний, що проводиться не для учнів, а разом з учнями, глибоко продуманий, організований і керований, з урахуванням дитячих можливостей, потреб та інтересів.

 • Сучасний урок біології зумовлений стимулювати самостійну діяльність учнів, виробляти у них стійкий пізнавальний інтерес до вивчення біології, позитивні мотиви до навчання.Три якості – широкі знання, звичка мислити й благородство почуттів – необхідні для того, щоб людина була освіченою в повному розумінні слова. У кого мало знань, той невіглас; у кого розум не звик мислити, той брутальний чи тупоумий; у кого немає благородних почуттів, той є дурнем.

 • Три якості – широкі знання, звичка мислити й благородство почуттів – необхідні для того, щоб людина була освіченою в повному розумінні слова. У кого мало знань, той невіглас; у кого розум не звик мислити, той брутальний чи тупоумий; у кого немає благородних почуттів, той є дурнем.

 • М. Г. Чернишевський   • Дидактичні
   • Виховні
   • Психологічні
   • Гігієнічні


  • Раціональне використання часу
  • Чітке визначення освітньої мети уроку
  • Мотивація навчальної діяльності учнів
  • Розвиток пізнавальних інтересів і активності учнів
  • Формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці
  • Застосування внутрішньопредметних та міжпредметних зв'язків
  • Раціональне поєднання словесних, наочних і практичних методів навчання
  • Здійснення загальнодидактичних та специфічних принципів навчання


Принцип спрямованості навчання на реалізацію мети освіти

 • Принцип спрямованості навчання на реалізацію мети освіти

 • Науковість

 • Доступність

 • Принцип свідомості й активності

 • Принцип систематичності і послідовності

 • Наочність

 • Принцип зв'язку теорії з практикою

 • Принцип міцності знаньМінімізація знань

 • Мінімізація знань

 • Краєзнавчий принцип

 • Вивчення загальної характеристики групи організмів на конкретному прикладі

 • Принцип екологізаціїПостановка виховної мети уроку

 • Постановка виховної мети уроку

 • Врахування індивідуальних особливостей учнів

 • Формування особистості учня, громадянина УкраїниВрахування психологічних особливостей кожного учня

 • Врахування психологічних особливостей кожного учня

 • Нормальний психічний стан і стійкий настрій учителя й учнів

 • Розумна вимогливість і доброзичливість учителя

 • Педагогічна етика і педагогічний такт

 • Організація і здійснення сприймання та усвідомлення, запам'ятовування і осмислення навчальної інформації

 • Розвиток уваги учнів, її концентрація

 • Застосування мнемонічних прийомів

 • Розумове виховання та самовиховання особистостіЗабезпечення чергування методів і прийомів у ході уроку з метою попередження втоми учнів

 • Забезпечення чергування методів і прийомів у ході уроку з метою попередження втоми учнів

 • Дотримання режиму гігієни

 • (температури повітря, норми освітлення, провітрювання, відповідність шкільних меблів нормативам)

 • Стеження за станом здоров’я учнів

 • Явка вчителя на урок у здоровому станіЗа змістом

 • За змістом

 • Урок української мови

 • Урок історії

 • Урок біології

 • За освітньою метою

 • Урок засвоєння нових знань

 • Урок формування вмінь і навичок

 • Урок застосування знань, умінь і навичок (практична робота)

 • Комбінований урок

 • Урок контролю і корекції знань, умінь і навичок

 • Урок узагальнення і систематизації знань

 • Інтегрований урок

 • Комбінований урокЗа формою проведення

 • За формою проведення

 • Урок – конференція

 • Урок – семінар

 • Урок – залік

 • Урок – панорама

 • Урок – рольова граВизначення мети уроку

 • Визначення мети уроку

 • Визначення типу уроку за освітньою метою

 • Визначення форми проведення уроку

 • Визначення структури уроку відповідно до типу уроку

 • Визначення форм роботи, методів і прийомів

 • Визначення завдань для учнів

 • Відбір матеріалу з теми уроку

 • Підготовка плану-конспекту уроку

 • Апробація підготовленого урокуМета навчання - ідеальне передбачення кінцевих результатів навчання.

 • Мета навчання - ідеальне передбачення кінцевих результатів навчання.

 • Процес навчання передбачає три групи взаємопов'язаних цілей:

 • Освітня – надання учням наукових знань, формування загальнонавчальних та спеціальних умінь і навичок

 • Розвивальна – розвиток особистості учня: мови, пам'яті, мислення, творчих здібностей, рухової й сенсорної систем

 • Виховна – формування світогляду, моралі, естетичної культури • Забезпечити засвоєння (повторення, закріплення, застосування) понять, законів, теорій тощо

 • Сформувати (або продовжити формувати) уміння практичного застосування знань

 • Сформувати (або продовжити формувати) спеціальні вміння та навичкиРозвиток навчальних інтересів і мотивів, здібностей школярів на основі розумових операцій

 • Розвиток навчальних інтересів і мотивів, здібностей школярів на основі розумових операцій

  • Формувати уміння порівнювати
  • Формувати уміння здійснювати синтез, аналіз, узагальнення, абстрагування
  • Формувати уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки
  • Формувати уміння класифікувати, систематизувати
  • Формувати уміння планувати, передбачати, прогнозувати
  • Розвивати системність мислення
  • Розвивати уяву, спостережливість, увагу, пам’ять
  • Формувати уміння виділяти головне у прочитаному, складати план прочитаного
  • Формувати культуру розумової праці


Формування світогляду

 • Формування світогляду

 • Профорієнтація

 • Виховання:

  • гуманізму
  • колективізму
  • активної позиції у житті і навчанні
  • гігієнічних навичок
  • здорового способу життя


Структура уроку – комплексний перелік елементів уроку в їх послідовності й наступності.

 • Структура уроку – комплексний перелік елементів уроку в їх послідовності й наступності.

 • У структурі виділяють мікро- та макроетапи.

 • Мікроетап – елементарна одиниця системи уроку, яка поєднує в собі чергове дидактичне завдання з відповідним йому змістом навчального матеріалу, методичними прийомами і способами організації навчання. Є незавершеним циклом пізнання.

 • Макроетап складається з мікроетапів і є завершеним циклом пізнання:

   • Вивчення навчального матеріалу
   • Закріплення
   • Контроль
   • Самоконтроль


Актуалізація чуттєвого досвіду та опорних знань учнів

 • Актуалізація чуттєвого досвіду та опорних знань учнів

 • Мотивація навчальної діяльності учнів

 • Повідомлення теми, мети, завдань уроку

 • Сприйняття та засвоєння учнями нового навчального матеріалу

 • Осмислення об'єктивних зв'язків і взаємозалежності у вивченому матеріалі

 • Узагальнення і систематизація знань

 • Підсумки уроку

 • Повідомлення домашнього завданняАктуалізація опорних знань та практичного досвіду учнів

 • Актуалізація опорних знань та практичного досвіду учнів

 • Мотивація навчальної діяльності учнів

 • Повідомлення теми, мети, завдань уроку

 • Вивчення нового навчального матеріалу

 • Первісне застосування одержаних знань

 • Застосування учнями знань і дій у стандартних умовах з метою засвоєння навичок

 • Творче перенесення знань і навичок у нові умови з метою формування умінь

 • Контрольні вправи

 • Підсумки уроку

 • Повідомлення домашнього завданняАктуалізація опорних знань і діяльності учнів, необхідних для творчого рішення завдань

 • Актуалізація опорних знань і діяльності учнів, необхідних для творчого рішення завдань

 • Мотивація навчальної діяльності учнів

 • Повідомлення теми, мети, завдань уроку

 • Засвоєння нових знань

 • Формування елементарних навичок на основі застосування їх у стандартних умовах

 • Формування диференційованих узагальнених вмінь

 • Застосування учнями знань і дій у стандартних умовах з метою засвоєння навичок

 • Творче перенесення знань і навичок у нові умови з метою формування умінь

 • Контрольні вправи

 • Підсумки уроку

 • Повідомлення домашнього завданняМотивація навчальної діяльності учнів

 • Мотивація навчальної діяльності учнів

 • Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів

 • Повідомлення теми, мети, завдань уроку

 • Перевірка знань учнями фактичного матеріалу

 • Сприйняття та засвоєння учнями нового навчального матеріалу

 • Осмислення об'єктивних зв'язків і взаємозалежності у вивченому матеріалі

 • Узагальнення і систематизація знань

 • Підсумки уроку

 • Повідомлення домашнього завданняМотивація навчальної діяльності учнів

 • Мотивація навчальної діяльності учнів

 • Повідомлення теми, мети, завдань уроку

 • Узагальнення окремих фактів, явищ

 • Узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань

 • Систематизація головних теоретичних положень і провідних ідей теми

 • Підсумки уроку

 • Повідомлення домашнього завдання

Відбір змісту й обсягу знань із теми уроку

 • Відбір змісту й обсягу знань із теми уроку

 • Підбір доцільних фактів і прикладів

 • Підготовка наочних посібників, ТЗН, визначення місця, порядку і послідовності використання їх

 • Визначення колективних та індивідуальних форм роботи на урокахСильним, досвідченим стає педагог,

 • Сильним, досвідченим стає педагог,

 • який вміє аналізувати свою працю.

 • В. Сухомлинський

 • І. Виконання вимог програми з біології.

 • ІІ. Досягнення загальноосвітніх, виховних та розвивальних цілей уроку.

 • ІІІ. Обґрунтування вибраних форми, типу, структури уроку.

 • ІV. Обґрунтування вибраних методів, прийомів навчання.

 • V. Аналіз діяльності учнів на уроці.

 • VІ. Використання наочних засобів навчання.І. Виконання вимог програми з біології.

 • І. Виконання вимог програми з біології.

  • Чи вдалося реалізувати поурочний план.
  • На скільки зміст уроку відповідав вимогам програми, чи були відхилення (якщо так, то з якої причини, необхідність чи випадковість).
  • Оцінка оптимальності змісту уроку: об’єм, складність, доступність, науковість тощо.
  • Чи вдалось реалізувати:
   • формування логічних умінь учнів
   • загальнонавчальних умінь і навичок
   • спеціальних умінь і навичок


 • ІІ. Досягнення загальноосвітніх, виховних та розвивальних цілей уроку

  • Чи правильно визначена мета уроку
  • Чи усвідомлена мета уроку учнями
  • Чи досягнута мета уроку, якщо ні, то з якої причини.


ІІІ. Обгрунтування доцільності вибранимх форми, типу та структури уроку

 • ІІІ. Обгрунтування доцільності вибранимх форми, типу та структури уроку

  • Покажіть взаємозв’язок між метою уроку, його формою, типом та структурою.
  • Чи витримана структура уроку, якщо ні, то з якої причини.
  • Чи вдалося під час актуалізації опорних знань продовжити формування провідних ідей курсу біології.
  • Чи використовували основні положення теорії поетапного формування поняття під час вивчення нового матеріалу.
  • Чи були використані внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки.
  • На якому рівні організовано закріплення та узагальнення вивченого матеріалу.
  • Чи відповідав об’єм та характер домашнього завдання віковим особливостям учнів.
  • Чи були надані учням пояснення та методичні вказівки щодо виконання домашнього завдання.
  • Чи забезпечить виконання домашнього завдання якісне вивчення нового матеріалу.


ІV. Обгрунтування вибраних методів, прийомів навчання

 • ІV. Обгрунтування вибраних методів, прийомів навчання

  • Які методи та прийоми були використані на кожному етапі уроку.
  • Які активні та інтерактивні методи були використані для розвитку творчої діяльності учнів.
  • Чи сприяли вибрані методи та прийоми навчання вирішенню завдань кожного етапу та досягненню мети уроку.
  • Використання яких методів та прийомів найкраще забезпечили вирішення завдань уроку.
  • Чи вдалося реалізувати принципи дидактики.


V. Аналіз діяльності учнів на уроці

 • V. Аналіз діяльності учнів на уроці

  • Форми організації діяльності учнів, які були використані (індивідуальні, групові, колективні) та чому.
  • Прийоми розумової діяльності учнів (аналіз, синтез, співставлення, абстрагування, конкретизація, узагальнення, пояснення причинно-наслідкових зв'язків), які були використані.
  • Чи відповідає зміст відповідей учнів поставленим запитанням.
  • Скільки учнів було оцінено.
  • Чи були аргументовані оцінки.
  • Чи застосовувався індивідуальний та диференційований підходи у навчанні учнів.
  • Чи були моменти уроку, коли учні були пасивними, якщо так, то чому.
  • Чи була втрата робочого часу на уроці, якщо так, то в чому причина.


VІ. Використання наочних засобів навчання

 • VІ. Використання наочних засобів навчання

  • Які навчально-наочні посібники були використані на кожному етапі уроку.
  • Які наочні засоби були використані на уроці.
  • Чи вдалося використовувати наочні засоби та посібники на уроці ефективно.
  • Які засоби навчання Вам необхідно придбати ще для проведення цього уроку.


Верзілін М. М. Корсунська В. М. Загальна методика викладання біології. – К.: Вища школа, 1980. – 135 с.

 • Верзілін М. М. Корсунська В. М. Загальна методика викладання біології. – К.: Вища школа, 1980. – 135 с.

 • Мойсеюк Н. Педагогіка. Навчальний посібник. Видання п'яте, доповнене і перероблене. – К., 2007. – 656 с.

 • Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок? – К.: Радянська школа, 1989. – 159 с.

 • Ситаров В. А. Дидактика. – М.: Издательский центр «Академия», 2002.

 • Щербань П. М. Прикладна педагогіка: навчально-методичний посібник. – К.: Вища школа, 2002. – 215 с.: іл.

 • Форми навчання в школі. / За редакцією Ю. І. Мальованого. – К.: Освіта, 1992. – 159 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка