Формування потужного середнього класу шляхом: збільшення доступу населення до нових джерел доходівДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.

Формування потужного середнього класу шляхом:

 • збільшення доступу населення до нових джерел доходів;

 • зростання продуктивності праці практично у всіх видах економічної діяльності;

 • розвитку ринку соціальних послуг;

 • зниження диференціації заробітної плати;

 • розширення доступу до якісної освіти та гармонізації системи соціальної підтримки соціально вразливих груп населення.Реформування систем охорони здоров’я та освіти:

 • досягти оптимальної ефективності витрачання бюджетних коштів у цих сферах, відповідності обсягів та структури послуг цих секторів попиту на них у суспільстві;

 • забезпечення рівного доступу до базових послуг представників різних соціальних верств населення, регіонів тощо.Радикальне підвищення якості та ефективності надання послуг соціальної сфери:

 • диференціацію закладів соціальної сфери на казенні (ті, що фінансуються Державним казначейством), бюджетні (заклади, що не можуть функціонувати на комерційній основі та отримують фінансування від розпорядників бюджетних коштів) і автономні (в т.ч. приватні);

 • оптимізацію мережі закладів соціальної сфери: укрупнення або приєднання дрібних закладів соціальної сфери до більш потужних; створення об’єднань за територіальними ознаками; приватизацію непрофільних для міністерств і відомств бюджетних закладів, або передання їх в адміністративне підпорядкування відповідним профільним структурам;

 • розробку нормативних документів, які регулюють порядок функціонування та фінансування медичної допомоги, освіти, житлово-комунального господарства, культури, визначають принципи формування і витрачання бюджетних і позабюджетних коштів для надання соціальних послуг;

 • посилення регуляторних функцій держави щодо реалізації соціальної політики шляхом встановлення стандартів надання основних соціальних послуг та забезпечення контролю над їх дотриманням.Пріоритети 2011 рокуПродовження пенсійної реформи

 • подальше уточнення умов запровадження загальнообов‘язкової накопичувальної та професійної пенсійних систем, обговорення та прийняття Законів України "Про запровадження накопичувальної системи загальнообов‘язкового державного пенсійного страхування" та "Про обов‘язкову професійну пенсійну систему".

 • введення законодавчих обмежень обсягів видатків на організацію діяльності Пенсійного фонду України, визначення джерелом таких видатків державного бюджету;

 • перегляд системи надання пенсій пільговим категоріям пенсіонерів, запровадження законодавчого обмеження максимального розміру пенсій за солідарною системою та перехід до виплати вищих пенсій окремим професійним групам з професійних пенсійних систем;

 • запровадження законодавчого обмеження права на достроковий вихід на пенсію, виведення схем раннього виходу на пенсію за межі солідарної системи пенсійного забезпечення – до системи професійних пенсійних систем;

 • перегляд існуючих норм мінімального та нормативного страхового стажу та ухвалення подовжених норм, адекватних реальному становищу на ринку праці України;

 • запровадження на законодавчому рівні довгострокової програми підвищення пенсійного віку з встановленням відповідних стимулів та компенсаторів для працівників;

 • включення до бази нарахування страхових внесків всіх видів доходів від зайнятості, включаючи винагороди за цивільно-правовими договорами;

 • формування програмного та організаційного забезпечення збирання й адміністрування коштів II рівня пенсійної системи Пенсійним фондом України, ведення системи єдиних пенсійних рахунків;

 • розбудова регуляторного середовища для третього рівня пенсійного забезпечення (розбудова нормативно-правових засад та регуляторної системи щодо діяльності недержавних пенсійних фондів).Розгортання реформи системи медичного обслуговування

 • розробки нормативно-правової бази для законодавчого закріплення провадження реформ;

 • запровадження реформування системи охорони здоров’я в трьох пілотних регіонах (в Донецькій, Дніпропетровській та Вінницькій областях);

 • розробки і ухвалення Програми «Здорова нація»;

 • закінчення інвентаризації та аудиту всіх наявних ресурсів медичної галузі;

 • створенням центрів первинної медико-санітарної допомоги та центри сімейної медицини;

 • розробки умов і механізму ліцензування і акредитації медустанов;

 • розробки планів-схем створення госпітальних округів;

 • створення методики розрахунку вартості медичних послуг для клініко-діагностичних груп;

 • затвердження стандартів надання медичних послуг.

 • затвердження плану заходів для суттєвого поліпшення умов оплати праці та соціального забезпечення медичних працівників,

 • затвердження плану заходів популяризації здорового способу життя.Реформування житлово-комунального господарства

 • формування чітких рамкових стандартів якості надання послуг комунальної сфери;

 • раціоналізація ціноутворення на ринку комунальних послуг шляхом удосконалення нормативно-методичного забезпечення процесу ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг, приведення тарифів на основні житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат з урахуванням встановлених стандартів якості та реального рівня їх дотримання;

 • створення програми поетапного впровадження обов’язкових норм щодо використання при реконструкції, ремонті і експлуатації житлових та громадських будівель і споруд високоякісних, енергоефективних, з високими теплозахисними властивостями будівельних матеріалів, конструкцій, елементів інженерних систем;

 • розробка та впровадження заходів енергозберігаючої політики, спрямованої на зменшення витрат та втрат енергії у житлово-комунальному господарстві, безпроцентного довгострокового кредитування підвищення ефективності систем опалювання індивідуальних житлових будинків в сільській місцевості тощо;

 • спрощення процедури оформлення кондомініумів - об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), об’єднань мешканців мікрорайонів тощо;

 • організація розгалуженої системи навчання управителів та голів ОСББ, створення під егідою профільного міністерства державних Центрів методичного забезпечення з питань надання послуг з управління житловими будинками, утворення на рівні мікрорайонів центрів з надання офісних, інформаційно-методичних та консультаційних послуг для ОСББ на принципах «бізнес-інкубаторів»;

 • проведення активної інформаційної політики щодо роз’яснення основних засад, інструментів та методології проведення житлово-комунальної реформи серед широких кіл населення..Трансформація «української моделі» ринку праці:

 • створення робочих місць на основі реалізації інвестиційних проектів в перспективних секторах економіки та використання у процесі перепідготовки вивільнених працівників відповідних наскрізних компетенцій на основі профтестування;

 • стимулювання зайнятості у сфері малого та середнього бізнесу в перспективних секторах економіки шляхом впровадження «податкових канікул» для малих і середніх підприємств, що виробляють наукомістку продукцію;

 • сприяння підвищенню мобільності робочої сили шляхом поширення оперативної інформації про становище на регіональних ринках праці, зокрема, з використанням єдиного інформаційного простору щодо банку вакансій та професійно-кваліфікаційного складу пошукачів роботи;

 • організації моніторингу регіональної пропозиції та попиту на робочу силу у професійно-кваліфікаційному розрізі;

 • заохочення запровадження на підприємствах добровільної соціальної звітності щодо умов праці та якості робочих місць, включення вимоги щодо обов’язкової соціальної звітності до процедури лістингу емітентів цінних паперів;

 • посилення відповідальності за порушення законодавства про працю, усунення дублювання функцій в роботі міністерств та відомств з питань контролю за дотриманням трудового законодавства;

 • запровадження диференційованих розмірів мінімальної зарплати у позабюджетній сфері (за професійними групами та видами економічної діяльності);

 • посилення відповідальності за порушення законодавства про працю, усунення дублювання функцій в роботі міністерств та відомств з питань контролю за дотриманням трудового законодавства;

 • проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо участі в системі соціального страхування.Каталог: public -> File -> 2011 table
2011 table -> Визначні пам’ятки історії та культури України Культові споруди Свято-Успенська
2011 table -> Міжнародні контакти
2011 table -> Проблеми та перспективи екологічної політики в Україні Національний інститут стратегічних досліджень
2011 table -> Реформи системи державних фінансів України: перші результати та подальші перспективи
2011 table -> Стратегічні завдання щодо посилення дієвості економічних інструментів реалізації національної екологічної політики
2011 table -> Розділ Розділ 1 Україна в світі. Пріоритети міжнародного співробітництва
2011 table -> Аналітична доповідь Структура І. Вступ
2011 table -> Зменшився розрахунковий показник доларизації економіки до 29,1 за станом на 01. 01. 2011 р порівняно з 31,7 на початок 2010 р


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка