Формування та управління програми підвищення конкурентоспроможності територій м. Луцьк Підвисоцький Валентин ГенріховичДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.
ТипПрограма


Формування та управління програми підвищення конкурентоспроможності територій

 • м.Луцьк Підвисоцький Валентин Генріхович

 • 26 лютого 2010 року Директор Центру інвестиційно-інноваційних програм

 • Національного агентства України з іноземних інвестицій та розвитку


КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 1) ФАХІВЦЯ 2) ПРОЕКТУ 3) ПРОДУКТУ (ТОВАР, ПОСЛУГА) 4) КОМПАНІЇ 5) КЛАСТЕРА 6) ТЕРИТОРІЇ (СЕЛО, РАЙОН, МІСТО, ОБЛАСТЬ) 7) КРАЇНИ«Територія є конкурентоспроможною, якщо її населення має достатньо високий і зростаючий рівень життя і високий рівень зайнятості на стійкій основі. Рівень економічної активності не повинен викликати нестійкого зовнішнього платіжного балансу економіки і ставити під сумнів добробут майбутніх поколінь». Європейський звіт про конкурентоспроможність (2000 р.)

 • «Територія є конкурентоспроможною, якщо її населення має достатньо високий і зростаючий рівень життя і високий рівень зайнятості на стійкій основі. Рівень економічної активності не повинен викликати нестійкого зовнішнього платіжного балансу економіки і ставити під сумнів добробут майбутніх поколінь». Європейський звіт про конкурентоспроможність (2000 р.)

 • «Конкурентоспроможність визначається як здатність до виробництва товарів і послуг, відповідних вимогам міжнародних ринків, в той же час підтримуючи достатньо високі рівні доходів і зайнятості» (2006р.)

 • Конкурентоспроможність території визначається як наявністю тих або інших конкурентоспроможних галузей або сегментів галузі, так і здатністю регіональних органів влади створити умови регіональним підприємствам для досягнення й утримання конкурентної переваги.Програма підвищення конкурентоспроможності території не є аналогом довгострокового комплексного плану соціально-економічного розвитку. Дана програма визначає тільки найістотніше для виживання, адаптації і розвитку території в конкурентному ринковому середовищі. Програма торкається лише тих галузей і сфер життя, які мають визначальне значення для існування території в кожний конкретний період, можуть дати сильний імпульс її розвитку.

 • Програма підвищення конкурентоспроможності території не є аналогом довгострокового комплексного плану соціально-економічного розвитку. Дана програма визначає тільки найістотніше для виживання, адаптації і розвитку території в конкурентному ринковому середовищі. Програма торкається лише тих галузей і сфер життя, які мають визначальне значення для існування території в кожний конкретний період, можуть дати сильний імпульс її розвитку.

 • Програма підвищення конкурентоспроможності території не є завершеним планом, не належним змінам, вона припускає постійне оновлення, зміну пріоритетних напрямів відповідно до досягнутої ситуації. При цьому стратегічна мета повинна залишатися незмінною.Цілі розробки програми підвищення конкурентоспроможності:

 • Цілі розробки програми підвищення конкурентоспроможності:

 • Вони мають диктуватися прагненням адміністрації будь-якого рівня - країни, області, міста, району, села - підвищити добробут жителів своєї території за рахунок збільшення зайнятості населення і залучення його в найбільш продуктивну працю в різних секторах економіки.

 • Програма підвищення конкурентоспроможності дає можливість визначити загальні та секторальні орієнтири внутрішнього розвитку регіону, врахувати і «примирити» інтереси і стратегічні плани окремих господарюючих суб'єктів, точно оцінити і задіяти ресурсний, інфраструктурний і гео-економічний потенціал, одержавши, таким чином, синергетичний ефект для розвитку території на тривалий період часу.Нормативна база для формування показників

 • Нормативна база для формування показників

 • якості життя населення.

 • 1.Європейська соціальна хартія (переглянута) (Відомості Верховної Ради України 2007р. № 51).

 • 2.Цілі Розвитку Тисячоліття для України.

 • 3.Індекс людського розвиту.Алгоритм розробки та впровадження програми підвищення конкурентноспроможності території (область, район, місто) 1) Ініціація розробки Проекту. (ОДА, Мінрегіонбуд, тощо.). 2) Проведення круглого столу з питань конкурентоспроможності територій. 3) Проведення семінару з питань розроблення програми підвищення конкурентоспроможності території. 4) Створення робочої групи ОДА (Облради) з питань розроблення програми підвищення конкурентоспроможності. 5) Створення Ради конкурентоспроможності області (району, міста). 6) Оцінка рівня конкурентоспроможності території за показниками Глобального індексу конкурентоспроможності (методика Всесвітнього економічного форуму у Давосі). 7) Визначення конкурентних переваг та критичних відставань у розвитку території. 8) Розробка системних цільових програм: 8.1.Кадрового забезпечення підвищення конкурентоспроможності; 8.2.Електронного урядування; 8.3.Просторового планування.

ПОКАЗНИКИ

 • ПОКАЗНИКИ

 • Глобального індексу конкурентоспроможності ВЕФ

 • 1. Державні та громадські установи.

 • 2. Інфраструктура.

 • 3. Макроекономічна стабільність.

 • 4. Охорона здоров’я і початкова освіта.

 • 5. Вища освіта та навчання.

 • 6. Ефективність товарного ринку.

 • 7. Ефективність ринку праці.

 • 8. Рівень розвитку фінансового ринку.

 • 9. Технологічна готовність.

 • 10.Розмір ринку.

 • 11.Удосконалення .

 • 12.Інновації.Основні показники конкурентоспроможності територій: 1) показник (індекс), що визначає рівень життя населення 2) індекс конкурентоспроможності (продуктивності) регіону 3) інноваційний індекс 4) показник (індекс), котрий відображає рівень інфраструктурного розвитку регіонуПлатформа конкурентоспроможності територій

 • Платформа конкурентоспроможності територійОсновні рушійні сили і детермінанти

 • Основні рушійні сили і детермінанти

 • конкурентоспроможності території:

 • 1.Людський капітал;

 • 2.Кластери;

 • 3.Наявні підприємства і мережі;

 • 4.Регіональні інноваційні системи;

 • 5.Управління і інституційний потенціал;

 • 6.Галузева структура і тип підприємств;

 • 7.Інфраструктура (в широкому розумінні);

 • 8.Типологія регіонів і рівень інтеграції підприємств;

 • 9.Інтернаціоналізація і характер прямих іноземних

 • інвестицій (ПІЇ);

 • 10.Географічне положення;

 • 11.Інвестиційна привабливість.Обмеження і негативні чинники конкуренто-спроможності територій: - екстремальні умови виробництва і життєдіяльності населення; - слабку екологічну вивченість і науково обґрунтовану підготовку території регіону; - низький рівень виробництва товарів і послуг та недостатній обсяг виробництва продуктів сільського господарства; - віддаленість від економічно розвинених регіонів країни, відсутність розвиненої транспортної системи; - низька якість продукції та послуг, що різко знижують їхню конкурентоспроможність; - високе економічне напруження, що породжує серйозні обмеження в розміщенні та регіональному розвитку продуктивних сил; - недостатній розвиток виробничої та соціальної інфраструктури як стримуюча обставина для інвестування і створення нових робочих місць.Застосування PEST-аналізу

 • Застосування PEST-аналізу

 • для оцінки рівня конкурентоспроможності

 • Політична конфігурація включає нормативно-правову базу діяльності території, структуру управління територією, суспільно-політичну ситуацію.

 • Економічна конфігурація включає кластеру структуру економіки території, розвиток малого бізнесу, стан попиту (попит населення, інвестиційний попит підприємств, попит державних органів влади, чистий експорт-імпорт).

 • Соціальна конфігурація включає тенденції демографічного розвитку, стан і розвиток соціальної сфери, базові цінності городян, рівень і стиль життя.

 • Технологічна конфігурація складалася з рівня розвитку інноваційних технологій в кластерах території.Для оцінювання та аналізу конкурентних позицій регіонів як суб'єктів держави доцільно виходити з таких критеріїв: 1) кожна конкурентна позиція має сприяти підвищенню привабливості регіону для формування системи регіональних ринків; 2) усі конкурентні позиції пов'язані між собою і взаємодіють. Це створює економічну зацікавленість суб'єктів ринку в розвитку конкурентного середовища на території тих регіонів, у яких найбільш надійні та стійкі конкурентні позиції; 3) конкурентні позиції регіону динамічні та змінюються під впливом активної структурної політики; посиленого оновлення виробничого, науково-технічного і ресурсного потенціалу; розвитку виробничої та ринкової інфраструктури; здійснення активної інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності; 4) конкурентні позиції в кожному регіоні розвивалися неоднаково під впливом багаторічної політики регіонального розвитку відповідно до централізовано-розподільчої системи ведення господарства. У результаті вони не адекватні вимогам розвиненої ринкової економіки, і кожній позиції притаманний свій рівень зрілості та активності.Загальна структура

 • Загальна структура

 • Програми підвищення конкурентоспроможності території

 • 1.Системні цільові програми:

 • 1.1.Кадрового забезпечення підвищення конкурентоспроможності;

 • 1.2.Електронного урядування ( комп’ютерна система прогнозування, планування та моніторингу соціально-економічним розвитком міста;

 • 1.3.Розміщення продуктивних сил територій з урахуванням Цільових програм КМУ, на основі схеми територіального планування.

 • 2. Міжгалузеві програми підвищення конкурентоспроможності території:

 • 2.1. Програма енергозбереження;

 • 2.2. Програма охорони навколишнього середовища;

 • 2.3. Програма модернізації житлово-комунального господарства;

 • 2.3. Впровадження сучасних інноваційних інструментів ( технологічні парки, тощо);

 • 3. Секторальні цільові програми на кластерній основі.

 • 3.1. Переробки сільськогосподарської продукції;

 • 3.2. Розвиток будівельних матеріалів;

 • 3.3. Програма рекреаційного туризму;

 • 3.4. Програма розвитку транспортної інфраструктури;

 • 3.5. Інші програми відповідно до результатів аналізу стану соціально-економічного розвитку.

 • Кожна програма передбачає розроблення інвестиційно-інноваційних проектів ( бізнес-планів) та розроблення інструментів їх ресурсного забезпечення ( залучення інвестицій)

 • Розроблення ЕТАПІВ впровадження програми.Розробка системних цільових програм Програма кадрового забезпечення підвищення конкурентоспроможності Основою програми кадрового забезпечення підвищення конкурентоспроможності території є система підвищення кваліфікації управлінських кадрів органів державного управління, місцевого самоврядування та бізнесового середовища.Програма електронного урядування регіону Система документообігу Система «Електронний документообіг» - це комплексне програмне рішення, що дозволяє автоматизувати управління документами. «Електронний документообіг» є інформаційною магістраллю системи електронного управління. Система управління державними фінансами Управління процесами складання, розгляду, затвердження, розпису та виконання бюджетів; Складання звітів про виконання бюджетів на всіх рівнях; Контролю за виконанням Державного бюджету України та його взаємодією з місцевими бюджетами у розрізі статей бюджету, його розпорядників і бюджетних програм. Система надання послуг населенню 1. Подання податкових декларацій 2. Пошук роботи за допомогою державного центру зайнятості 3. Замовлення та отримання допомоги із соціального забезпечення (допомога по безробіттю та на дітей, медичні витрати, студентські гранти) 4. Отримання особистої документації (паспорт і права водія) 5. Реєстрація транспортного засобу (нового, старого, імпортованого) 6. Подання заяви на дозвіл будівництва 7. Подання заяви в міліцію та судові органи 8. Отримання рішень суду 9. Громадські бібліотеки (наявність каталогів, інструменти пошуку) 10. Отримання свідоцтв (про народження, смерть, реєстрацію шлюбу або розлучення) 11. Оголошення про переїзд (зміна адреси реєстрації) 12. Послуги, пов'язані з охороною здоров'я (інтерактивні консультації; запис на прийом)Програма просторового планування Планування території має зосереджуватися на таких ключових напрямках: • розроблення концепцій і програм створення природних каркасів екологічної безпеки території країни і регіонів; • розробка тематичних серій карт, що представляють просторовий розподіл антропогенно-техногенних навантажень на природне середовище; • обґрунтування схем агроландшафтної організації сільської місцевості; • планування територій великих міст та приміських зон, міських агломерацій і урбанізованих ареалів.Розробка міжгалузевих програм Програма модернізації ЖКГ Базовим орієнтиром у розробленні принципів сталого (гармонійного) розвитку житлово-комунального обслуговування має бути дослідження можливості підвищення комфортності умов проживання. Під такими умовами розуміють зручність, затишок, екологічну безпеку, захищеність, високі європейські стандарти не лише щодо помешкання, але й щодо усієї навколишньої території. Комфортність території повинна складатися з найсприятливіших умов для проживання, роботи та відпочинку. Тобто комфортне середовище означає розвинуту інфраструктуру, зручне житло, гарантовану безпеку мешканців і сприятливу екологію.Програма охорони навколишнього середовища Екологічна привабливість регіону як складову його конкурентоспроможності визначають природним капіталом території, адекватно до невиснажливого природокористування регіональною екологічною політикою та рівнем розвитку екологічної інфраструктури. Екологічна інфраструктура як система включає такі інфраструктурні компоненти: - виробничу інфраструктуру – середовищезахисні, ресурсозберігаючі технічні та технологічні об'єкти; державну (інституціональну) інфраструктуру; - органи управління природоохоронною діяльністю і природокористуванням, організаційні структури, системи моніторингу, обліку, контролю і т.ін., а також власне ринкову інфраструктуру.Процес розроблення програми має включати такі етапи: ● оцінка природно-ресурсного потенціалу території (екологічного ринку) та екологічної інфраструктури території як головної умови адаптації до транскордонності та наступної євроінтеграції; ● вивчення чинників та процесів, що впливають на подальшу екологізацію території та його екологічну інфраструктуру; ● розроблення прогнозу економічних і соціальних наслідків розвитку системи екологічного ринку і поширення впливу процесу екологізації на конкурентоспроможність прикордонної території; ● розроблення конкретних пропозицій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму підвищення ефективності регіональної екологічної інфраструктури та її впливу на формування конкурентних переваг території.Проекти розвитку Проект розвитку є масштабним мультикомпонентним проектом, націленим на вирішення стратегічних завдань соціально-економічного розвитку регіону, в якому беруть участь зацікавлені сторони - регіональні та муніципальні адміністрації, компанії, Національні інституції розвитку, міжнародні фінансові організації. Найважливішим аспектом проекту розвитку є спільні узгоджені дії влади й організованого бізнесу. При цьому проект розвитку визначає форми участі та зобов'язання влади - регіональної адміністрації і бізнесу, забезпечує узгодженість їх дій для максимізації вигод і виконання зобов'язань. Проект розвитку об'єднує дві ключові складові: ПРОЕКТ ... - організовується і структурується за стандартами проектного управління ... РОЗВИТКУ - націлений на розвиток відповідно до стратегії розвитку регіону.На операційному рівні проекти розвитку це проекти (механізми, інструменти) реалізації стратегії розвитку територій, що передбачають скоординований розвиток економіки, соціальної сфери та навколишнього середовища (Sustainable Development) із застосуванням підходу проектного менеджменту. Організація фінансування проекту розвитку може бути здійснена наступними способами: 1 Cубпроектів: - цільові програми - з регіонального бюджету; - проекти компаній як інвестиційні проекти - інвестиції компаній, фінансових організацій; - спільні проекти влади і бізнесу, у тому числі проекти ДПП, - інститути розвитку України, міжнародні фінансові організації. 2 Портфелів субпроектів: - портфель субпроектів компаній - фінансування бізнесом з власних та /або залучених коштів; - портфель субпроектів в рамках цільового фінансування інститутів розвитку України (наприклад, інфраструктурні проекти). У цьому випадку проект розвитку представляється і розраховується як один комплексний інвестиційний проект.Рекомендацій щодо розроблення інвестиційного проекту відповідно до стандартів ЄС Наведені в Рекомендація терміни вживаються у такому значені: - бізнес-план – документ, який містить докладний опис стратегії та тактики досягнення мети проекту (програми) за визначений період з обґрунтуванням запланованих дій та витрат; - інвестиційний проект – сукупність техніко-економічних обґрунтувань, організаційно-правових і розрахунково-фінансових документів, необхідних для здійснення господарської діяльності або описують таку діяльність у майбутньому, підготовлені згідно з методичними рекомендаціями, затвердженими центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної економічної політики; - інвестиції - всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект; форми інвестицій: а) грошові засоби та їх еквіваленти (цільові вкладення, оборотні засоби, паї та частки в статутних капіталах підприємств, цінні папери, кредити, позички тощо); б) земля; в) будівлі, споруди, машини та устаткування, інструменти та будь-яке інше майно, що використовується у виробництві; г) майнові права (у грошовому еквіваленті), ліцензії, патенти на винаходи, товарні знаки, фірмові найменування, сертифікати на продукцію та технологію виробництва, права землекористування тощо;Етапи розроблення інвестиційного проекту Підготовка (розробка) та реалізація інвестиційного проекту складається з наступних етапів: - формування інвестиційної ідеї; - визначення інвестиційних можливостей; -розроблення техніко-економічного обґрунтування (далі ТЕО) та бізнес-плану; - підготовка контрактної документації; - підготовка проектної документації; - будівельно-монтажні роботи (проектування, будівництво, закупівля і монтаж устаткування); - експлуатація об’єкту; - моніторинг економічних, соціальних та екологічних показників.Кластери – це сконцентровані за географічною ознакою групи взаємозв'язаних підприємств, спеціалізованих постачальників послуг, а також пов'язані з їх діяльністю некомерційні організації і установи в певних областях, що конкурують, але разом з тим і взаємодоповнюючі один одного.

 • Кластери – це сконцентровані за географічною ознакою групи взаємозв'язаних підприємств, спеціалізованих постачальників послуг, а також пов'язані з їх діяльністю некомерційні організації і установи в певних областях, що конкурують, але разом з тим і взаємодоповнюючі один одного.Кластери – мережа співпраці комерсантів, навчальних, дослідницьких і інших пов’язаних інституцій котрі:

 • Кластери – мережа співпраці комерсантів, навчальних, дослідницьких і інших пов’язаних інституцій котрі:

 • - Працюють у визначеному регіоні галузі народного господарства або пов’язаних між собою галузях;

 • - Використовують споріднені технології і робочі ресурси схожу профілю;

 • - Складаються з юридичних незалежних підприємств, котрі між собою конкурують і одночасно реалізують спільну співпрацю.Чим по суті є кластер?

 • Чим по суті є кластер?

 • Співпраця групи підприємств можлива навіть з різних галузей, з метою збільшити свою конкурентоспроможність.

 • Як цього досягти?

 • Розробка нових продуктів у співпраці з вченими, дизайнерами і іншими;

 • Підготовка і реалізація спільних, довгострокових, стратегічних проектів – маркетинг, приєднання до міжнародних мереж постчальників;

 • Підготовка конкурентоспроможної робочої сили у співпраці з освітніми організаціями;

 • Покращення середовища підприємництва, здійснюючи спільне лобіюванняОфіс Стратегічного Управління Проектами і Програмами (ОУПП) підвищення конкурентоспроможності територій.

 • Офіс Стратегічного Управління Проектами і Програмами (ОУПП) підвищення конкурентоспроможності територій.

 • Завдання:

 • 1.«Інтегрований»:

 • .- організація стратегічного маркетингу розвитку ринків технологій, трудових ресурсів, капіталів, послуг, товарів;

 • - застосування єдиної методології  для визначення пріоритетів проектів;

 • - єдині принципи об'єднання проектів в Програми;

 • - координація управління на рівні Програм проектів;

 • - постійне вдосконалення і розвиток корпоративної методології управління проектами;

 • 2.«Сховище інформації». збір інформації про проведені проекти, накопичує досвід і формує базу знань за проектами для подальшого застосування

 • 3.«Наставник». розповсюдження попереднього досвіду реалізації проектів підвищення конкурентоспроможності територій та компаній на інші проекти, доведення методології до співробітників, організації навчання персоналу методам і інструментам у області управління проектами.

 • 4.«Керівник»

 • - визначення змісту кожного проекту;

 • - планування і розподіл ресурсів;

 • - контроль графіків виконання проектів;

 • - контроль виконання бюджетів проектів;

 • - оцінка допущень, припущень, ризиків;

 • 5. «Швидка допомога» сервісний центром відповідей на питання, що виникають у керівників проектів, кураторів, адміністраторів і інших учасників проектної діяльності.Механізми та інструменти реалізації Програми 1 1. Визначення механізмів та інструментів реалізації Програми проводиться з урахуванням того, що: формування Програми є складовою реалізації Стратегії соціально-економічного розвитку території. 2. При визначенні механізмів та інструментів реалізації Програми обгрунтовуються заходи щодо: - нормативно-правового забезпечення - пропозиції про внесення змін до існуючих або про розроблення нових нормативно-правових актів та переліку раніше прийнятих рішень місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, які підлягають зміні, та зміст цих змін з метою ініціювання та розробки програми підвищення конкурентоспроможності території: -організаційного забезпечення - пропозиції щодо налагодження ефективної взаємодії між територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, місцевою державною адміністрацією, органом місцевого самоврядування стосовно програми підвищення конкурентоспроможності території; - формування Ради конкурентоспроможності території; - створення Агенції регіонального розвитку; - сприяння розвитку кластерів (в тому числі транскордонних), науково-виробничих об'єднань, наукових парків, регіональних центрів трансферу високих технологій; - формування Офісу з управління проектами; - забезпечення участі органів місцевого самоврядування у грантовських програмаї міжнародних донорських організацій; - забезпечення участі наукових закладів, бізнес-асоціацій та громадських організацій, розробленні та реалізації Програми;Механізми та інструменти реалізації Програми 2 - формування програм підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва; - формування інструментів державно-приватного партнерства; - формування інфраструктури та розвитку ринків землі та іншого нерухомого майна (у тому числі продажу на конкурентній основі земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, земельних ділянок, які знаходяться у користуванні підприємств і не використовуються ними понад два роки), з визначенням інвестиційне привабливих територій, розробленням та затвердженням для них спеціальних правил забудови; - створення регіонального небанківського фінансового сектору (фондів сприяння розвитку підприємництва, страхових, венчурних фондів); - кадрового забезпечення - налагодження (разом з національною) регіональної системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників місцевих органів виконавчої влади,органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, представників бізнесового середовища основам стратегічного маркетингу,проектного менеджменту тощо; - інформаційного забезпечення - створення інформаційної системи та системи моніторингу реалізації Програми; - періодичного коригування Програми підвищення конкурентоспроможності розвитку на основі програмно-цільового підходу;Моніторинг реалізації Програми Моніторинг реалізації Програми - процес регулярного збору та аналізу ключових даних (індикаторів) для визначення: які зрушення чи прогрес досягнуті у реалізації Програми, та полягає у виконанні двох взаємопов’язаних функцій — спостереження (відслідковування) та попередження. Відслідковування проводиться з метою виявлення відповідності наявного стану речей бажаному результату, а спостереження — з метою попередження небажаних наслідків. В цілому для проведення моніторингу важливими є такі компоненти: - показники/індикатори (планові чи цільові, фактичні); - організація процесу регулярного збору фактичних показників (тобто, хто, коли і як провадитиме моніторинг); - співставлення планових та фактичних показників та визначення відхилень. Проведення моніторингу зокрема дозволяє: - визначати ключові цілі та завдання розвитку; - отримати важливу інформацію про діяльність сектору, організації, про реалізацію тих чи інших проектів чи програм, Програми в цілому; - виявити проміжні результати та досягнення; - отримати уявлення про поточний стан реалізації Програми; - визначити перспективні проекти та механізми їх реалізації; - підвищити рівень довіри з боку громадськості до процесу планування; - чітко сформулювати обґрунтування на отримання фінансування; - концентрувати увагу на досягненні результатів, визначених у Програмі; - забезпечити своєчасний та регулярний зворотній зв’язок (особливо між рівнями, на яких приймається рішення і рівнем, котрий відчуває на собі усі переваги та недоліки прийнятого рішення); • СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

 • Це діяльність, що проводиться з метою створення, підтримки або зміни думок, намірів, поведінки суб'єктів, переважно зовнішніх по відношенню до даної території

 • Маркетинг-план території покликаний забезпечити:

 • Привабливість, поліпшення іміджу і престижу території;

 • Привабливість зосереджених на території матеріально-технічних, фінансових, трудових, організаційних, соціальних і інших ресурсів;

 • Залучення на територію державних і інших зовнішніх, по відношенню до території, замовлень;

 • Підвищення привабливості вкладення, реалізації на території зовнішніх по відношенню до нього ресурсів (інвестицій).Управління реалізацією Програми підвищення конкурентоспроможності території є безперервним процесом з обов'язковим аналізом зворотних зв'язків: - щодо розвитку партнерських відносин по горизонталі між всіма установами, підприємствами, організаціями і громадськими об'єднаннями, залученими до процесу реалізації стратегії; - щодо процесу реалізації Програми, коли відбувається її адаптація до зовнішнього середовища, що змінюється. Для розроблення, впровадження та коригування Програми повинна бути сформований рада, очолювана керівником органу виконавчої влади; - щодо активізації залучення інвестиційних ресурсів для реалізації проектів підвищення конкурентоспроможності території; - щодо визначенням пріоритетності використання обмежених ресурсів в кожний конкретний період часу реалізації Програми.Запрошуємо до співпраці!

 • Центр Інвестиційно-Інноваційних Програм

 • e-mail: ciip@ukr.net, +38 (044) 361-43-49Каталог: doc -> presentations
presentations -> Тренінг управління проектами к е. н., докторант наду василь Байцим
presentations -> Ґендерне законодавство України Проблеми реалізації
presentations -> Інваліди – кара чи дар Божий Інвалідність
presentations -> Психологічні основи управлінського впливу Владні повноваження керівника
presentations -> Зв'язки з громадськістю як функція державного управління Оксана Ярош, кандидат політичних наук, доцент
presentations -> Державна служба та її місце в системі публічної влади


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка