Формування у молодших школярів повноцінної навички читання як виду мовленнєвої діяльності Навичка читанняДата конвертації18.06.2016
Розмір445 b.


Формування у молодших школярів повноцінної навички читання як виду мовленнєвої діяльності


Навичка читання

 • Технічна сторона

 • Спосіб

 • Правильність

 • Виразність

 • ТемпСпосіб читання

 • Поскладове відривне

 • Поскладове плавне

 • Цілими словами

 • Групами слівПравильність читання

 • Не допускається заміна, пропуски, перестановки, спотворення, повтори букв, складів, слів у тексті;

 • Дотримання норм наголошування та орфоепії в системі голосних (ненаголошені [е], [и]; чітка вимова звука [о]);

 • Чітка вимова дзвінких приголосних у кінці слова та в кінці складу перед наступним глухим;

 • Нормативна вимова звуків [дж],[дз],[дз’],[г],[ф];

 • Правильна вимова слів, передбачених програмою для кожного класуРобота над дикцією (соціальна та естетична функції)

 • артикуляційна гімнастика за таблицею голосних, до яких у різних позиціях (перед, після) додається одна, дві приголосні

 • попереднє відпрацювання важких для читання слів (збіг приголосних, наголос, багатоскладові слова)

 • читання ланцюжків коротких слів:

 • односкладових (з двох, трьох, чотирьох літер, із збігом приголосних);

 • двоскладових, у яких кожен рядок побудовано з різними складами, з чергуванням слів з різним наголосом, і з різним збігом приголосних;

 • трискладових з різним наголосом і з різним збігом приголосних.Види читання

 • Вголос

 • Виявляється в русі

 • очей і

 • мовнозвукових

 • діяхЧитання вголос

 • 1. Ігрові завдання на удосконалення технічної сторони навички читання, розширення поля читання:

 • словесні гірки;

 • відтворення точності сприймання рядків;

 • читання слів або речень з прикритою верхньою половиною;

 • читання слів, які “перерізані” пунктиром, світлою лінією;

 • читання пари слів, у яких відсутні одна-дві літери; складання слів із перемішаних букв, складів;

 • читання перевернутих слів;

 • читання злитих речень.2.Вправи на вироблення правильності і свідомості читання:

 • 2.Вправи на вироблення правильності і свідомості читання:

 • “роз’єднай слова і читай далі”;

 • “роз’єднай слова і прочитай загадки”;

 • “роз’єднай слова і прочитай кінцівку казки”.

 • 3.Вправи для розширення оперативного поля читання:

 • на знаходження абзаців або речень, у яких є певні вислови;

 • вихоплення з тексту слів з наголосом;

 • хто швидше знайде абзац, у якому є вислів…;

 • прогляньте текст, скільки разів у ньому вживається слово …;

 • хто швидше знайде в першому абзаці найдовше слово.4.Види читання:

 • 4.Види читання:

 • пошепки, тихо, голосно;

 • читання гудіння (напівголосне, у різному темпі);

 • “дощиком” (напівголосне, упродовж кількох хвилин усім класом);

 • “буксиром” (за вчителем);

 • читання скоромовок;

 • хорове читання певного уривку;

 • читання ланцюжком;

 • читання комбіноване (вчитель-учні);

 • мовчазне читання;

 • читання на швидкість;

 • проглядове читання з метою знаходження певних слів, назв тощо;

 • читання в особах;

 • читання у парі;

 • вибіркове читання. • Методика читання скоромовки

 • 1)розуміння дітьми значення усіх слів;

 • 2)читання скоромовки повільно, але чітко, правильно вимовляючи усі слова;

 • 3)читання в звичайному розмовному темпі;

 • 4)промовляння у пришвидшеному і швидкому темпі.Мовчазне читання

 • Види завдань:

 • на перевірку розуміння певного явища;

 • знаходження опису подій;

 • виявлення емоційності сприймання, почуттів;

 • з’ясувати роль повторення одних і тих же слів;

 • встановлення зв’язку прочитаного з ілюстраціями;

 • з метою поділу тексту на частини, добору заголовка, складання плану.Виразне читання

 • Типові методичні прийоми

 • інтонування учнями текстів:

 • на основі наслідування;

 • врахування особливостей жанру твору, аналізу тексту, його структури, орієнтації на слухача;

 • усвідомлення мовцем задачі читання.Методичні умови формування у молодших школярів навички виразного читання:

 • розвиток чіткої, правильної вимови усіх звуків, володіння диханням, голосом, дикцією:

 • володіння нормами літературної вимови;

 • оволодіння прийомами інтонування (тон, темп, паузи, логічні наголоси);

 • розвиток уяви, емоційності читання;

 • сформованість в учнів усіх складових навички читання;

 • розуміння смислу прочитаного, мотивів і почуттів дійових осіб.У поняття виразності читання входить:

 • дотримання розділових знаків:

 • крапка – тривала пауза і зниження голосу;

 • знак питання (оклику) – забарвлення голосу відповідною інтонацією;

 • кома – підвищення голосу і відповідної невеличкої паузи, коли можна сказати – раз

 • дотримання логічних пауз, які не завжди співпадають з розділовими знаками, але обов’язково зумовлюються граматичними причинами (однорідні члени речення);

 • логічні наголоси – виділення одного із слів чи групи слів у рядку чи реченні більшою силою голосу;забарвлення або тон мовлення, забарвлення тексту різними почуттями, емоціями: (страху, суму, незадоволення, образи, чуйності, ласки, журби, підозри, радості, урочистості …);

 • забарвлення або тон мовлення, забарвлення тексту різними почуттями, емоціями: (страху, суму, незадоволення, образи, чуйності, ласки, журби, підозри, радості, урочистості …);

 • володіння силою голосу – передача під час читання необхідного тихо, голосно, напівголосно, пошепки, криком;

 • темп читання – повільно, швидко, помірно;

 • чітка вимова кожного слова;

 • створення на основі прочитаного окремих словесних картин і формувати вміння передавати слухачам так, щоб кожний із них міг чітко уявити їх.Приступаючи до виразного читання необхідно враховувати:

 • загальний емоційний настрій твору;

 • настрій окремих його частин;

 • емоційний стан героїв;

 • розуміти ставлення автора до описуваних подій;

 • передавати своє ставлення до зображеного.

 • Необхідно упередити:

 • штучне інтонування;

 • “підроблювання” голосу.Компоненти інтонаційної виразності мовлення:

 • логічна виразність, що переконливо передає зміст тексту;

 • образна виразність, що відтворює образність мови;

 • емоційна виразність, що передає певні почуття, ставлення до зображеного;

 • стильова виразність, яка відображає особливості читання творів різних жанрівПравильне інтонування тексту випливає:

 • з поглибленого аналізу прочитаного;

 • виховання в учнів естетичних почуттів;

 • розуміння емоційного стану дійових осіб;

 • врахування жанру твору.Види завдань для вироблення умінь користуватися паузою:

 • спостереження під керівництвом учителя за роллю паузи в кінці речення, в середині, з опорою на розділові знаки;

 • зіставлення варіантів читання речення, коли помилкова пауза руйнує розуміння його змісту;

 • знаходження речення, після якого має бути найдовша пауза;

 • знаходження речення, перед яким треба зупинитися;

 • визначення тривалості паузи в кінці віршованого рядка;

 • зазначення (психологічних) пауз у передачі настроїв героїв, описі подій (з допомогою вчителя);

 • розмітка в межах строфи або абзацу тривалості пауз (довга///середня//коротка/) з врахуванням розділових знаків та емоційного стану дійових осіб;

 • читання твору ланцюжком, коли читець закінчує читати на довгих паузах.Визначення логічного наголосу охоплює:

 • розпізнавання учнями на слух логічних наголосів у читанні вчителя, читця;

 • самостійне знаходження слів, які слід прочитати з логічним наголосом;

 • читання речення так, щоб слово з логічним наголосом було яскраво виділено інтонаційно;

 • зіставлення мети висловлювання з місцем логічного наголосу у реченні.Каталог: nova -> NMR -> RMOpochatkova
nova -> Оживити в пам'яті учнів наявні знання. Оживити в пам'яті учнів наявні знання
nova -> «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів». Навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладах
nova -> Це система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від небезпечного впливу електричного струму
nova -> Осінь осінь
nova -> Вища ступінь прояву педагогічного досвіду, що характеризується системною перебудовою педагогом своєї діяльності на основі принципово нової ідеї або сукупностей ідей
nova -> 1. Участь дітей в управління класом (самоврядування): Участь дітей в управління класом
RMOpochatkova -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
NMR -> Нові аспекти підбиття підсумків: Нові аспекти підбиття підсумків


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка