Формується за рахунок часу відведеного на етапи: перевірки домашнього завдання, етапи всебічної перевірки знань, етапу засвоєння знань і етапу закріплення знаньДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.
#3485
ТипУрок

Формується за рахунок часу відведеного на етапи: перевірки домашнього завдання, етапи всебічної перевірки знань, етапу засвоєння знань і етапу закріплення знань.

 • Формується за рахунок часу відведеного на етапи: перевірки домашнього завдання, етапи всебічної перевірки знань, етапу засвоєння знань і етапу закріплення знань.

 • Зазвичай ці уроки, близькі за своїм типом до уроків повторення, проводяться в кінці теми, чверті або навчального року.

 • Специфіка їх полягає в тому, що вчитель для систематизації та узагальнення виділяє вузлові питання програми, засвоєння яких зумовлює оволодіння предметом.

Урок включає три елементи – бесіда, гра, творчість. Перевага біт-уроку в його зацікавленості. Учні не встигають втомитися, їх увага весь час підтримується і розвивається. Такий урок завдяки своєму емоційному запалу, елементам змагань має глибокий виховний ефект. Діти на практиці бачать ті можливості, які представляє творча колективна робота.

 • Урок включає три елементи – бесіда, гра, творчість. Перевага біт-уроку в його зацікавленості. Учні не встигають втомитися, їх увага весь час підтримується і розвивається. Такий урок завдяки своєму емоційному запалу, елементам змагань має глибокий виховний ефект. Діти на практиці бачать ті можливості, які представляє творча колективна робота.До початку “аукціону “ експертами визначаються “продажна вартість” ідей. Потім ідеї “продаються”. Автор ідеї, який отримав найбільшу ціну, визначається переможцем. Ідея переходить до розробників, які обґрунтовують свої варіанти. Аукціон може бути проведений в два тури. Ідеї, які перейшли на другий тур, можуть бути апробовані на практичних

 • До початку “аукціону “ експертами визначаються “продажна вартість” ідей. Потім ідеї “продаються”. Автор ідеї, який отримав найбільшу ціну, визначається переможцем. Ідея переходить до розробників, які обґрунтовують свої варіанти. Аукціон може бути проведений в два тури. Ідеї, які перейшли на другий тур, можуть бути апробовані на практичних

 • задачах.Учні класу зарані об’єднані в три групи. Роздане домашнє завдання, підготовлені номери команд, аркуші обліку з прізвищами гравців для капітанів. Гра складається з шести етапів.

 • Учні класу зарані об’єднані в три групи. Роздане домашнє завдання, підготовлені номери команд, аркуші обліку з прізвищами гравців для капітанів. Гра складається з шести етапів.

 • Вступне слово учителя.

 • Розминка – повторення всіх ключових питань теми.

 • Встановлюється час на роздумування питання і кількість балів за відповідь. Вибираються судді.

 • 4. Гра “Що? Де? Коли?”

 • 5. Підведення підсумків.

 • 6. Заключне слово вчителя.Такий урок зручніше проводити при повторенні і узагальненні теми. Клас об’єднується у дві-три групи. Кожна група отримує завдання і потім розповідає їх розв’язання. Проводиться обмін задачами.

 • Такий урок зручніше проводити при повторенні і узагальненні теми. Клас об’єднується у дві-три групи. Кожна група отримує завдання і потім розповідає їх розв’язання. Проводиться обмін задачами.Привітання команд (домашнє завдання).

 • Привітання команд (домашнє завдання).

 • Розминка. Команди задають один одному запитання.

 • Домашнє завдання. (перевірка на кодоплівці).

 • Виконання по 3-4 завдання членами команди біля дошки.

 • Завдання капітанам команд

 • (по карточкам).

 • Підведення підсумків.Проводити його можна в різних варіантах. Перший – коли екзаменатором є вільні від уроків викладачі. Другий – екзаменаторами виступають більш ерудовані, добре оволодівши темою учні. В кінці уроку підводять підсумок. Використовується і колективний спосіб навчання. Наприклад, розв’язування вправ з наступною взаємоперевіркою. Клас об’єднується в декілька груп, назначаються консультанти. Кожна група отримує карточки-завдання. Перший приклад розв’язує і пояснює консультант, а інші учні виконують самостійно. Консультанти координують і ведуть облік. Учитель слідкує за роботою всіх.

 • Проводити його можна в різних варіантах. Перший – коли екзаменатором є вільні від уроків викладачі. Другий – екзаменаторами виступають більш ерудовані, добре оволодівши темою учні. В кінці уроку підводять підсумок. Використовується і колективний спосіб навчання. Наприклад, розв’язування вправ з наступною взаємоперевіркою. Клас об’єднується в декілька груп, назначаються консультанти. Кожна група отримує карточки-завдання. Перший приклад розв’язує і пояснює консультант, а інші учні виконують самостійно. Консультанти координують і ведуть облік. Учитель слідкує за роботою всіх.

Ця гра заключається в тому, що учням потрібно закінчити фразу:

 • Ця гра заключається в тому, що учням потрібно закінчити фразу:

 • Пр.1 Якщо R=4,

 • то Sкр. = …

 • Пр.2 Якщо діагоналі чотирикутника перпендикулярні,

 • то це є …Учитель заздалегідь пише вправи з помилками, а учням потрібно відшукати і виправити їх.

 • Учитель заздалегідь пише вправи з помилками, а учням потрібно відшукати і виправити їх.Ця гра полягає у написанні математичного диктанту. Учитель з певною швидкістю читає завдання за завданням, а учні на аркушах записують відповіді.

 • Ця гра полягає у написанні математичного диктанту. Учитель з певною швидкістю читає завдання за завданням, а учні на аркушах записують відповіді.

Учителю потрібно підготувати 5-6 великих карт, розділених на прямокутники з записаними на них відповідями і відповідну кількість маленьких карточок з прикладами. Великі карти роздаються групам гравців. Ведучий виймає карточку, читає приклад. Учні розв’язують його усно або письмово. Та група, яка знайшла на великій карті відповідь і вважає її правильною, забирає карточку у ведучого і накриває нею відповідну клітинку. Виграє та група, яка раніше всіх накрила всі клітинки своїх карт.

 • Учителю потрібно підготувати 5-6 великих карт, розділених на прямокутники з записаними на них відповідями і відповідну кількість маленьких карточок з прикладами. Великі карти роздаються групам гравців. Ведучий виймає карточку, читає приклад. Учні розв’язують його усно або письмово. Та група, яка знайшла на великій карті відповідь і вважає її правильною, забирає карточку у ведучого і накриває нею відповідну клітинку. Виграє та група, яка раніше всіх накрила всі клітинки своїх карт.На дошці заздалегідь написані приклади в три стовпчики. Учні об’єднуються у три команди. Перші учасники гри від кожної команди одночасно підходять до дошки, розв’язують перше завдання зі свого стовпчика. Розв’язавши, повертаються на своє місце і передають естафету наступному члену своєї команди і т.д. Виграє та команда, яка швидше й без помилок виконає всі завдання.

 • На дошці заздалегідь написані приклади в три стовпчики. Учні об’єднуються у три команди. Перші учасники гри від кожної команди одночасно підходять до дошки, розв’язують перше завдання зі свого стовпчика. Розв’язавши, повертаються на своє місце і передають естафету наступному члену своєї команди і т.д. Виграє та команда, яка швидше й без помилок виконає всі завдання.На дошці зображуються певні фігури. Біля кожної з них розміщують чотири числа, а всередині вказують дію, яку треба виконати над кожним із записаним зовні чисел. Відповіді учні записують поряд з даним числом на “дощечках”

 • На дошці зображуються певні фігури. Біля кожної з них розміщують чотири числа, а всередині вказують дію, яку треба виконати над кожним із записаним зовні чисел. Відповіді учні записують поряд з даним числом на “дощечках”На дошці записують координати точок. Якщо на координатній площині кожну точку послідовно з’єднати з попереднім відрізком, то в результаті отримаємо певний малюнок.

 • На дошці записують координати точок. Якщо на координатній площині кожну точку послідовно з’єднати з попереднім відрізком, то в результаті отримаємо певний малюнок.В гуманітарному класі темами проектів можуть бути: «Золотий переріз», «Многогранники в архітектурі і живописі», «Кристали – природні многогранники», «Практичне застосування симетрії відносно точки і прямої», «Людина – істота симетрична» (геометрія 8 клас). В класах з поглибленим вивченням математики: «Перерізи куба», «Побудова перерізів многогранників», «Опуклі многогранники в лінійному програмуванні».

 • В гуманітарному класі темами проектів можуть бути: «Золотий переріз», «Многогранники в архітектурі і живописі», «Кристали – природні многогранники», «Практичне застосування симетрії відносно точки і прямої», «Людина – істота симетрична» (геометрія 8 клас). В класах з поглибленим вивченням математики: «Перерізи куба», «Побудова перерізів многогранників», «Опуклі многогранники в лінійному програмуванні».

 • Такі проекти носять виражений дослідницький або прикладний характер. За характером діяльності учнів вони бувають:

 • · творчими (припускають вільну форму роботи над проектом, варіативність представлення результатів);

 • · рольові (учасники беруть на себе ті чи інші ролі, обумовлені змістом проекту, наприклад, мозковий штурм з теми «Вектори у просторі»);

 • · ігрові (учасники тримаються визначеної лінії поведінки в ігровій ситуації);

 • · сценарними, наприклад, проект «В математиці є своя краса, як в живописі і поезії».

1. Асоціативний кущ (Гронування)

 • 1. Асоціативний кущ (Гронування)

 • 2. Технологія веб-квест.

 • 3. РОФТ.

 • 4. СЕНКАН.Кожній групі потрібно зробити гронування до слова «УРОК» на певну букву.

 • Кожній групі потрібно зробити гронування до слова «УРОК» на певну букву.

 • Кожній групі потрібно підібрати асоціації до слова

 • «Розв’язок» - 1 група

 • «Задача» - 2 група

 • «Фігура» - 3 група

 • «Рівняння» - 4 групаЕтапи роботи над квестом:

 • Етапи роботи над квестом:

 • Початковий етап ( командний)

 • Рольовий етап

 • 1 ) пошук інформації по конкретній темі ;

 • 2 ) розробка структури сайту;

 • 3 ) створення матеріалів для сайту;

 • 4 ) доробка матеріалів для сайту.

 • 3. Заключний етапРолі: банкіри, журналісти , покупці Поставлені проблеми:

 • Ролі: банкіри, журналісти , покупці Поставлені проблеми:

 • 1 . У якому банку найвигідніше брати кредит ?

 • 2 . Які існують з цього питання думки в Інтернеті ?

 • 3 . Кому вигідніше іпотечний кредит банку або покупцеві?

 • 4 . Який треба мати дохід , щоб можна було взяти іпотечний кредит ?Визначити по даним темам основні проблеми та задачі для роботи в технології веб-квест:

 • Визначити по даним темам основні проблеми та задачі для роботи в технології веб-квест:

 • «Версаль і математика» - геометрія ,

 • 11 клас , «Площа криволійної трапеції ».

 • 2. «Подорож по Україні » - алгебра ,

 • 8 клас , « Завдання на рух ».

 • 3. «Щасливий квиток» - алгебра,

 • 9 клас, «Теорія імовірності».Роль (хто пише?),

 • Роль (хто пише?),

 • Одержувач (аудиторія)

 • Формат (яка форма?),

 • Тема (про що це?).

 • Наприклад: скласти листа від імені квадратичної функції учневі про те, як вірно будувати параболу (кроки) Вказати при цьому особливості...Написати листа від імені

 • Написати листа від імені

 • Квадратного рівняння.

 • Раціонального числа.

 • Звичайного дробу.1 рядок – іменник (поняття)

 • 1 рядок – іменник (поняття)

 • 2 рядок – два прикметника до іменника з першого рядка

 • 3 рядок – три дієслова до іменника з першого рядка.

 • 4 рядок – речення про іменник з першого рядка.

 • 5 рядок – синонім іменника з першого рядка

 • Наприклад:

 • Трикутник

 • Прямокутний, тупокутний

 • накреслити, розв’язати, дослідити

 • Для прямокутного трикутника квадрат гіпотенузи ....

 • Геометрична фігураІ. Написати сенкан до слів

 • І. Написати сенкан до слів

 • Функція.

 • Чотирикутник.

 • Вектор

 • ІІ. Написати сенкан до слова «СЕМІНАР».

Каталог: public -> oipopp -> repository -> metod
metod -> 2 основні концепуальні підходи
metod -> Комунікативність (загальна, педагогічна культура) : Комунікативність
metod -> «Інтерактивні ігри на уроках зарубіжної літератури»
metod -> Методика проблемно- інтегративного навчання
metod -> Декоративно-ужиткове мистецтво – вид образотворчого мистецтва, створення та прикрашання предметів повсякденного побуту
metod -> Підготувала педагог – організатор загальноосвітньої I- iii ступенів №30 м. Черкаси Мельник Ольга Юріївна
metod -> Визначення науково-дослідницької діяльності (ндд) в школі та її значення; визначення науково-дослідницької діяльності (ндд) в школі та її значення
metod -> Формування компетентностей


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка