Fq-ehea та відповідаєДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b. • Бакалавр – освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується в результаті успішного засвоєння освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180–240 кредитів ЄКТС.

 • Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій.Бакалавр - перший цикл освіти у відповідності до Рамки кваліфікації європейського простору вищої освіти FQ-EHEA та відповідає шостому рівню Європейської рамки кваліфікацій щодо навчання упродовж життя - EQF-LLL

 • Бакалавр - перший цикл освіти у відповідності до Рамки кваліфікації європейського простору вищої освіти FQ-EHEA та відповідає шостому рівню Європейської рамки кваліфікацій щодо навчання упродовж життя - EQF-LLLНідерланди:

 • Нідерланди:

 • Університет Вріє, Амстердам «Публічне адміністрування і організація наукових досліджень»

 • Університет Твенте, м. Еншеде, (University of Twente) «Європейське публічне адміністрування» зі спеціалізаціями «Публічне адміністрування» і «Європейські студії»

 • Лейденський університет «Публічне адміністрування»

 • Університет Радбоуд, м. Ніймеген «Публічне адміністрування»

 • Університет Еразмуса, м. Роттердам «Публічне адміністрування»

 • Утрехтський університет, «Публічне адміністрування і організація наукових досліджень»

 • Університет Тільбурга «Публічне адміністрування»

 • Велика Британія:

 • Університет ДеМонтфорт, м. Лестер – «Публічне адміністрування і менеджмент» (ВА)

 • Швеція:

 • Готенбургський університет – «Бакалавр публічного адміністрування»

 • Іспанія:

 • UNIR Universidad International De La Rioja) – «Політологія і публічне адміністрування»

 • Португалія

 • Університет Мінхо – «Бакалавр публічного адміністрування»Польща:

 • Польща:

 • Університет Марії Склодовської-Кюрі в Любліні «Публічне адміністрування»

 • Коледж публічного адміністрування Станіслава Сташика, Білосток «Адміністрування»

 • Школа права та публічного адміністрування м. Ржешов - «Адміністрування»

 • Ягеллонський університет, Краков «Адміністрування», «Політологія», «Соціальна політика»

 • Литва:

 • Алксандрас Стулгінськи Університет, Каунас «Адміністрування сільського розвитку»

 • Європейський гуманітарний університет, м.Вільнюс «Світова політика і економіка»

 • Каунаський технологічний університет, «Публічна політика»

 • Університет Клайпеди, «Публічне адміністрування»

 • Шауляйський університет, «Публічне адміністрування»

 • Єстонія: Технологічний університет, Таллін «Публічне адміністрування»

 • Чеська Республіка: Аграрний університет, м.Прага «Публічне адміністрування та регіональний розвиток»

 • Румунія: Національна школа політичних студій і публічного адміністрування, м. Бухарест «Публічне адміністрування»

 • Словенія: Університет Любляни «Бакалаврська програма з публічного адміністрування»

 • Македонія: Південно-Східний європейський ун-т , м. Скоп’є «Публічне дміністрування»180 кредитів ECTS - European Credit Transfer System

 • 180 кредитів ECTS - European Credit Transfer System

 • 90 кредитів – обов язкові модулі (базові для програми) – тобто половина (50%)

 • 15 кредитів – напівобов язкові модулі спеціалізації, профілізації (наприклад вибрати обов’язково 3 з 5 дисциплін)

 • 60 кредитів – вибіркові модулі, з яких 30 (тобто 50%) можуть не відноситися до основної програми (можна вибирати з великого переліку дисциплін)

 • 15 кредитів – бакалаврська робота

 • Ідентифікація програми:

 • міждисциплінарна, професійна за предметними областями, з узагальненим об’єктом діяльності – первинний рівень управління в організаціях (установах) публічного сектору, що передбачає набуття предметно-спеціальних компетентнос-тей для забезпечення подальшого особистісного розвитку та стратегічного розвитку суспільст-ва, громади.

Категорії фахівців, визначені у довіднику типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженому Наказом Нац. агентства державної служби України N 11 від 13.09.2011

 • Категорії фахівців, визначені у довіднику типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженому Наказом Нац. агентства державної служби України N 11 від 13.09.2011

 • Основні посади:

 • посади державних службовців місцевих державних адміністрацій: спеціаліст II категорії, спеціаліст;

 • посади державних службовців, що мають наскрізний характер: спеціаліст II категорії з питань кадрової роботи та державної служби (в органах виконавчої влади);

 • посади державних службовців – функції помічників керівників.Згідно із Законом України «Про державну службу» - посади державних службовців з освітнім рівнем «бакалавр» можуть відноситися до сьомої категорії посад державної служби.

 • Згідно із Законом України «Про державну службу» - посади державних службовців з освітнім рівнем «бакалавр» можуть відноситися до сьомої категорії посад державної служби.

 • Ст.25 Закону України «Про державну службу» із змінами згідно Закону №2592 в редакції від 07.10.2010 - Класифікація посад - до сьомої категорії відносять - посади спеціалістів районних державних адміністрацій, їх управлінь і відділів, інші прирівняні до них посади.Згідно із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», посади працівників з освітнім рівнем «бакалавр» відносяться до сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

 • Згідно із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», посади працівників з освітнім рівнем «бакалавр» відносяться до сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

 • Ст.14 Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» - Класифікація посад - до сьомої категорії відносять – посади радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад.спеціаліст по державним закупівлям;

 • спеціаліст по державним закупівлям;

 • спеціаліст із зв’язків з громадськістю;

 • державний соціальний інспектор;

 • адміністративний помічник;

 • інспектор по кадрам;

 • організатор по персоналу;

 • секретар адміністративний;

 • секретар комітету організації (установи);

 • секретар органу самоорганізації населення;

 • референт з основної діяльності;

 • помічник керівника підприємства (установи, організації);

 • інструктор з організаційної роботи;

 • інспектор з основної діяльності;

 • інспектор з соціальних виплат;

 • інспектор з ліцензування.1. Помічник керівника державної (муніципальної) установи (організації) – на основі: "Референт з основної діяльності" (керівника державної установи, підприємства).

 • 1. Помічник керівника державної (муніципальної) установи (організації) – на основі: "Референт з основної діяльності" (керівника державної установи, підприємства).

 • 2. Інспектор з контролю за виконанням доручень в державних установах (організаціях) на основі інспектор з контролю за виконанням доручень

 • 3. Інспектор з кадрів в державних установах

 • 4. Фахівець з організації (напряму діяльності) державної установи - на основі: ФАХІВЕЦЬ (за галузевою ознакою)

 • Пр. Фахівців із організації зв’язків із громадськістю, або з організації інформаційного забезпечення.

 • 5. Організатор діловодства (державні установи).

Збирати, аналізувати, використовувати, упорядковувати, забезпечувати співвідношення та інтерпретувати інформацію стосовно розроблення та реалізації стратегії розвитку держави, регіону, галузі під час здійснення професійної діяльності.

 • Збирати, аналізувати, використовувати, упорядковувати, забезпечувати співвідношення та інтерпретувати інформацію стосовно розроблення та реалізації стратегії розвитку держави, регіону, галузі під час здійснення професійної діяльності.

 • Проектувати та будувати команду, набувати та використовувати міжособистісні навички та вміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати ефективну взаємодію в колективі.

 • Визначати особливості та оцінювати впливи макросередовища на функціонування держави, галузі, органу публічної влади, організації, встановлювати зв’язок між їх діяльністю в залежності від рівнів управління.

 • Розробляти заходи щодо впорядковування процесу набору, відбору, просування та стимулювання персоналу публічної організації під час здійснення професійної діяльності.

 • Готувати проекти рішень, аргументувати необхідність та забезпечувати їх ухвалення, здійснювати контроль за виконанням рішень в публічній організації.Оцінювання засвоєння програм навчальних дисциплін здійснюється за 100-бальною шкалою ECTS.

 • Оцінювання засвоєння програм навчальних дисциплін здійснюється за 100-бальною шкалою ECTS.

 • Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль.

 • Форми проведення заходів оцінювання рівня засвоєння навчальних програм: експрес-опитування, тестування, виконання контрольних завдань, кейсів, презентації творчих робіт, розгляд та вирішення проблемних ситуацій, моделювання соціально-економічних процесів, роботу в команді з розроблення програм, нормативних актів.

 • Державна атестація: письмові іспити, кваліфікаційна робота240 кредитів European Credit Transfer System Розподіл навчального часу в кредитах ECTS: I. Цикл соціально-гуманітарної підготовки. II. Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки. III. Цикл професійної і практичної підготовки (включаючи навчальну та виробничу практики та підсумкову державну атестацію.

 • 240 кредитів European Credit Transfer System Розподіл навчального часу в кредитах ECTS: I. Цикл соціально-гуманітарної підготовки. II. Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки. III. Цикл професійної і практичної підготовки (включаючи навчальну та виробничу практики та підсумкову державну атестацію.

I. Публічна сфера та управління

 • I. Публічна сфера та управління

 • II. Стратегічне управління

 • III. Публічна політика

 • IV. Право

 • V. Економіка публічної сфери

 • VI. Державна служба

 • VII. Міжнародне публічне управління та безпека • Дякую за увагу!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка