Фундаментальні: фундаментальніДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.ФУНДАМЕНТАЛЬНІ:

 • ФУНДАМЕНТАЛЬНІ:

 • ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПОВТОРНИХ ІНСУЛЬТІВ, ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, СУДОМНОГО СИНДРОМУ

 • ПРИКЛАДНІ:

 • РОЗРОБКА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (в т.ч. НАНОФАРМАКОЛОГІЧНИХ) ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

 • НАУКОВИЙ СУПРОВІД РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 • РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ МЕТОДІВ:

  • РЕСПІРАТОРНОЇ ПІДТРИМКИ ХВОРИХ ПРИ ДИХАЛЬНІЙ НЕДОСТАТНОСТІ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ
  • ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ НИРОК, ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ, ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ ВОРІТНОЇ ВЕНИ
  • ТЕРАПІЇ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ, АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ, ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ, РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ
  • ІМПЛАНТОЛОГІЇ, ОСТЕОІНТЕГРАЦІІ, ПРОТЕЗУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
  • КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я
  • ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВМНЗ тощо


Д 26.003.01 - гігієна та професійна патологія; соціальна медицина; вірусологія;

 • Д 26.003.01 - гігієна та професійна патологія; соціальна медицина; вірусологія;

 • Д 26.003.02 - імунологія та алергологія; шкірні та венеричні хвороби;

 • Д 26.003.03 - акушерство та гінекологія; хірургія; дитяча хірургія;

 • Д 26.003.04 - педіатрія;

 • Д 26.003.05 - стоматологія;

 • Д 26.003.06 - нормальна анатомія; патологічна анатомія; гістологія, цитологія, ембріологія;

 • Д 26.003.08 - внутрішні хвороби; кардіологія; ревматологія

2014 рік - 21 ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ, З НИХ 11 - ФАХОВІ

 • 2014 рік - 21 ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ, З НИХ 11 - ФАХОВІ

VI Український міжнародний конгрес «Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція» (16-17.05.2014, Київ);

 • VI Український міжнародний конгрес «Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція» (16-17.05.2014, Київ);

 • X Конгрес педіатрів України "Проблеми соціальної і клінічної педіатрії" (6-8.10.2014 р., м. Київ)

 • Конгрес ангіологів та судинних хірургів України. «Гострі та хронічні захворювання судин. Від теорії до практики» (21-22.05.2014, Київ);

 • VI (68) Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих (15-17.10.2014, Київ)

 • Науково-практична конференція «Дні гастроентерології в Києві» (20-21.11.2014, Київ)  • X наукові читання, присвячені дню народження акад. НАН і НАМН України Є.Г. Гончарука (23.04.2014 р., м. Київ),
  • XХХVІ наукові читання, присвячені пам’яті академіка О.О. Богомольця (18.06.2014 р., м.Київ)
  • XVІ наукові читання, присвячені пам’яті акад. РАМН В.М.Сідєльникова, в рамках науково-практичної конференції “Актуальні питання педіатрії», (23-25.09.2014 р., м.Запоріжжя)
  • наукові читання присвячені пам’яті професора Скляренка Є.Т. (24.10.2014, Київ).
За 2014 рік розроблено і затверджено в МОЗ України:

 • За 2014 рік розроблено і затверджено в МОЗ України:

 • 40 методичних вказівок з визначення діючих речовин пестицидів в об'єктах довкілля

 • 398 гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів, у тому числі:

  • максимально допустимих рівнів (МДР) – 161,
  • допустимих добових доз (ДДД) – 3,
  • гранично допустимих концентрацій (ГДК) у воді водоймищ – 6,
  • орієнтовно допустимих концентрацій (ОДК) у ґрунті – 2,
  • орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) в атмосферному повітрі – 2,
  • ОБРВ в повітрі робочої зони – 2,
  • гігієнічні регламенти:
  • строків очікування – 74,
  • строків виходу – 148


Географія угод:

 • Географія угод:

  • Україна
  • Бельгія
  • Данія
  • Ірландія
  • Нідерланди
  • Німеччина
  • Франція
  • Швейцарія
9 студентів стали переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук:

 • 9 студентів стали переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук:

 • І місце – 4 студенти, ІІ місце – 1 студент,

 • ІІІ місце – 4 студенти.РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  від 16 травня 2014 р. № 477-р «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій»

 • РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  від 16 травня 2014 р. № 477-р «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій»

Бюджетні НДР – 16

 • Бюджетні НДР – 16

 • Ініціативно-пошукові НДР – 85

 • Господарсько-договірні НДР – 52

 • Всього - 1533.3. Розміщувати кращі інновації співробітників на порталі трансферу технологій НМУ та здійснювати рекламно-комерційну роботу в т.ч. через участь у міжнародних та галузевих виставках.

 • 3.3. Розміщувати кращі інновації співробітників на порталі трансферу технологій НМУ та здійснювати рекламно-комерційну роботу в т.ч. через участь у міжнародних та галузевих виставках.

 • 3.4. Запровадити інформаційне забезпечення НДР шляхом електронного обміну інформацією між науковими підрозділами.

 • 3.5. Забезпечити науковий супровід впровадження системи менеджменту якості освіти, здобуття студентами дослідницьких вмінь, участь в олімпіадах, конкурсах наукових робіт й інноваційних проектах.

 • Термін виконання: протягом року.

 • 4. Здійснити подальші заходи з оптимізації структури науково-дослідної частини, запровадити систему управління якістю створення наукових продуктів.

 • Виконавці: Проректори з наукової роботи та економічних питань, начальник планово-фінансового відділу, завідувач науково-дослідного сектору.

 • Термін виконання: квітень 2015 року.5. В Науково-дослідному інституті експериментальної та клінічної медицини створити сучасні лабораторії для виконання фрагментів дисертаційних робіт аспірантів та співробітників НМУ.

 • 5. В Науково-дослідному інституті експериментальної та клінічної медицини створити сучасні лабораторії для виконання фрагментів дисертаційних робіт аспірантів та співробітників НМУ.

 • Виконавці: проректор з наукової роботи, завідувач науково-дослідним сектором, директори інститутів, декани, наукові керівники та консультанти дисертаційних робіт.

 • Термін виконання: протягом 2015 року.

 • 6. Створити систему грантової підтримки талановитої молоді, забезпечивши матеріальну допомогу для виконання найбільш перспективних наукових досліджень та публікації у виданнях, які входять до наукометричних баз.

 • Виконавці: проректори, декани, директори інститутів, декани, завідувач кафедр.

 • Термін виконання: березень 2015 року.

 • 7. Підготувати та затвердити на засіданні Вченої ради університету план підготовки науково-педагогічних кадрів на 2015 і подальші роки.

 • Виконавці: проректор з наукової роботи, вчений секретар університету, завідувач аспірантурою.

 • Термін виконання: травень 2015 року.8. Розглянути на Вчених радах факультетів хід виконання докторських та кандидатських дисертацій, звернувши особливу увагу на дисертації, які завершуються у 2015 році, забезпечивши їх своєчасне виконання.

 • 8. Розглянути на Вчених радах факультетів хід виконання докторських та кандидатських дисертацій, звернувши особливу увагу на дисертації, які завершуються у 2015 році, забезпечивши їх своєчасне виконання.

 • Виконавці: Декани, завідувачі кафедр.

 • Термін виконання: квітень і вересень 2015 року.

 • 9. Посилити міжнародну наукову діяльність шляхом створення підрозділу менеджменту наукових проектів. Забезпечити участь у конкурсах на отримання грантів на виконання науково-дослідних робіт за кошти вітчизняних та іноземних інвесторів.

 • Виконавці: Проректори з наукової роботи, міжнародних зв’язків, економічних питань, начальник планово-фінансового відділу.

 • Термін виконання: березень-жовтень 2015 року.

 • 10. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора з наукової роботи.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка