Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичногоДата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.Одеська національна морська академія – є європейський лідер по підготовці морських офіцерів для транспортного,пасажирського та технічного флоту, де навчається понад 13000 курсантів та студентів.

 • Одеська національна морська академія – є європейський лідер по підготовці морських офіцерів для транспортного,пасажирського та технічного флоту, де навчається понад 13000 курсантів та студентів.

 • З початку заснування у 1944 році в ній без наступних рекламацій було підготовлено понад 50 тисяч молодих людей – фахівців для флоту. Протягом більш ніж 10 років академія забезпечує 100% працевлаштування молодих моряків на світовому морському ринку з рівноправними умовами праці та відпочинку.

 • По усім освітянським та виробничим вимогам світових та вітчизняних стандартів академія акредитована по самому високому рівню.

 • Науково-дослідна робота в академії має експлуатаційну спрямованість, до якої входять: безпечне судноплавство,технічна експлуатація та ремонт суден.Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

 • Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

 • Розробка теоретичних основ гарантованої безпеки судноплавства у територіальному морі, внутрішніх водах і портах України.

 • Методи розрахунку та дослідження напружено-деформованого стану, у тому числі при наявності дефектів різного походження.

 • Інформаційні та комунікаційні технології

 • Нові комп’ютерні засоби та технології інформації суспільства.

 • Енергетика та енергоефективність.

 • Енергетична ефективність та енергозбереження. Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі.

 • Наука про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

 • Дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук.

 • Збереження навколишнього середовища.Система гарантованої безпеки судноплавства.

 • Система гарантованої безпеки судноплавства.

 • Розроблена методологія наукових досліджень по створенню систем гарантованої безпеки судноплавства (зокрема у територіальному морі, лиманах та річках України), яка охоплює водні шляхи, засоби навігаційного забезпечення, технічні засоби та судноводіння і досліджує процеси регулювання, управління, адаптації та гармонізації руху суден за принципами: безумовного примата безпеки; системного, синергетичного та абстрактного підходів; об’єднання якісних та кількісних методів аналізу, додатковості та не нульового ризику.

 • Назва теми «Теоретичні основи гарантованої безпеки судноплавства у територіальному морі, внутрішніх водах і портах України».Дослідницький комплекс судноводіння

 • Дослідницький комплекс судноводіння

 • Створено, змонтовано та введено до експлуатації дослідницький комплекс для судноводіїв вартістю 265,422 грн., який імітує управління вісьмома типами суден: балкером, контейнеровозом, танкером, буксиром, РО-РО пасажирським паромом, пасажирським круїзним лайнером, судном типу «річка – море» для перевірки вірогідності розробки безпечних маршрутів, маневрів, морських операцій, зокрема у територіальному морі, портах, річках та лиманах України. Цей комплекс застосовується під час аналізу аварійних подій та випадків, перед рейсової підготовки командного складу суден, дослідницьких роботах докторантів, аспірантів та магістрів.

 • Назва теми «Теоретичні основи гарантованої безпеки судноплавства у територіальному морі, внутрішніх водах і портах України».Тренажерній комплекс «Суднова автоматизована електротехнічна система».

 • Тренажерній комплекс «Суднова автоматизована електротехнічна система».

 • Тренажерний комплекс вартістю 420 000 Євро спроектовано для проведення фундаментальних і прикладних досліджень в галузі експлуатації морських транспортних засобів та вирішення задач по поглибленню наукової і науково-технічної підготовки магістрів, аспірантів і докторантів по наступним науковим напрямам:

 • енергозбереження засобами суднового автоматизованого електроприводу;

 • інтелектуальні системи управління судновими автоматизованими комплексами;

 • комп’ютерні технології управління і моніторингу суднових енергетичних установок;

 • компенсація реактивної енергії суднової електроенергетичної установки;

 • Назва теми «Підвищення ефективності операторської діяльності в суднових ергатичних системах на морському транспорті».Проект «Теоретичні основи гарантованої безпеки судноплавства у територіальному морі, внутрішніх водах і портах України» науковий керівник д.т.н., професор Голіков В.А.

 • Проект «Теоретичні основи гарантованої безпеки судноплавства у територіальному морі, внутрішніх водах і портах України» науковий керівник д.т.н., професор Голіков В.А.

 • Характеристика наукових результатів.

 • Створено методологію наукового дослідження обертових та не обертових процесів руху суден під час просування, маневрування та здійсненні морських операцій при обмеженнях характерних для стислих районів та акваторій для визначення алгоритмів судноводіння з заданим рівнем ризику.

 • Побудовано тренажер вартістю 265 482 грн. для перевірки вірогідності алгоритмів безпечного судноводіння у адекватних та неадекватних умовах плавання на типових імітаційних моделях суден, який використовується у наукових, навчальних та виробничих цілях.

 • Опубліковано 34 наукові роботи, 3 керівництва з безпеки судноплавства для ТОВ СП «НІБУЛОН», отримано 2 патенти.

 • Надано пропозиції до плану заходів з розробки «Державної програми розвитку внутрішніх водних шляхів» Мінінфраструктури України на 2012 рік.Проект «Створення ефективних методів розв’язання динамічних і статистичних крайових задач теорії пружності при наявності дефектів, анізотропії та неоднорідності» науковий керівник д.ф-м.н., професор Попов В.Г.

 • Проект «Створення ефективних методів розв’язання динамічних і статистичних крайових задач теорії пружності при наявності дефектів, анізотропії та неоднорідності» науковий керівник д.ф-м.н., професор Попов В.Г.

 • Характеристика наукових результатів

 • Удосконалена методологія наукових досліджень крутильних коливань у скінчених циліндрах з зовнішніми і внутрішніми тріщинами шляхом визначення коефіцієнтів інтенсивності напруження у об’єкті та одержання сингулярних рівнянь, які характеризують властивості процесу.

 • Практичне значення наукових результатів.

 • Розробка розрахункових схем визначення зон працездатності та умов експлуатації валів суднових гвинтів, роторів та колінчатих валів двигунів.

 • Опубліковано: 7 наукових робіт, з них одна закордоном.

Проект «Підвищення ефективності операторської діяльності в суднових ергатичних системах на морському транспорті» науковий керівник – д.т.н., проф. Міюсов М.В.

 • Проект «Підвищення ефективності операторської діяльності в суднових ергатичних системах на морському транспорті» науковий керівник – д.т.н., проф. Міюсов М.В.

 • Характеристика наукового результату.

 • Здійснюється розробка методології підготовки суднових операторів для різних функціональних рівнів, умов праці, стану готовності та психофізіологічного навантаження.

 • Досліджуються процеси базової та професійної підготовки фахівців на рівнях експлуатації та управління, перед рейсової підготовки командного складу суден на рівні управління та вплив людського фактору у неадекватних умовах плавання.

 • За результатами дослідження процесів базової та професійної підготовки моряків у ОНМА здійснено додаткове дослідження процедури навчання на рівні Міжнародної Асоціації Морських Університетів (IAMU) (проект № 2010-4) під назвою «Дослідження алгоритму передачі інформації з систем морської освіти та тренінгу по базі даних морських ресурсів в IAMU» (235 стор).

 • Опубліковано: 2 доповіді на міжнародних конференціях, 2 доповіді на всеукраїнських конференціях, видано 1 монографію, 3 наукових статті у фахових виданнях.Проект «Засади безаварійного плавання суден» науковий керівник – д.т.н., проф. Цимбал М.М.

 • Проект «Засади безаварійного плавання суден» науковий керівник – д.т.н., проф. Цимбал М.М.

 • Характеристика наукового результату.

 • Створено нові методи, способи та засоби інформаційного забезпечення безпеки судноводіння:

 • з точності визначення місця судна при поворотах;

 • попередження зіткнення суден;

 • підвищення морехідності судна під час завантаження;

 • з розробки алгоритмів комп’ютерних програм, тренажерів-імітаторів для прийняття рішень.

 • Результати роботи використовуються під час рейсової підготовки командних кадрів екіпажів суден на рівні управління крюїнговими агенціями України.

 • Опубліковано: 20 наукових статей.Проект «Науково-методичні засади становлення національного сегменту круїзного судноплавства в Чорноморському басейні» науковий керівник – д.е.н., проф. Примачов М.Т.

 • Проект «Науково-методичні засади становлення національного сегменту круїзного судноплавства в Чорноморському басейні» науковий керівник – д.е.н., проф. Примачов М.Т.

 • Характеристика наукового результату.

 • Розглядається формування конкурентної стратегії забезпечення стійкості позиціювання України в круізному судноплавстві, що характеризується високими темпами зростання. Сформульовано принципи та інструментарій розвитку національного круізного судноплавного комплексу за критеріями оптимізації грошових потоків у сукупності економічних концентрів України. Розглянуто судноплавні й портові сегменти, що потребують вирішення задач інвестиційної привабливості з позиції рекреаційних й маржинальних переваг.

 • Ураховано економічні результати функціонування світового круїного флоту, ефект синергії і формування позитивного балансу поточного рахунку платежів.

 • За світовим параметрами розвитку круїзного бізнесу забезпечення нормалізованих потреб для 1,0 млн. морських туристів можливо забезпечить зростання валютного потоку у платіжному балансі до 205 млн. доларів.

 • Опубліковано: дві монографії, 12 статей у фахових виданнях, 11 матеріалів та тез конференцій.Проект «Корекція стану найважливіших сторін фізичної придатності курсантів морського профілю в умовах ВНЗ до майбутньої професійної діяльності» науковий керівник – д.пед.н., проф. Ганчар І.Л.

 • Проект «Корекція стану найважливіших сторін фізичної придатності курсантів морського профілю в умовах ВНЗ до майбутньої професійної діяльності» науковий керівник – д.пед.н., проф. Ганчар І.Л.

 • Характеристика наукового результату.

 • В результаті проведених досліджень розроблено:

 • технологію інтенсивного впровадження прикладної фізичної підготовки в різному віці на основі гендерних відмінностей для самостійної підготовки;

 • спадкоємний зміст впровадження прикладної фізичної підготовки для корегування негативного стану психофізичного розвитку курсантів і прикладної фізичної підготовленості та його удосконалювання в учбовому процесі;

 • сучасну теорію й ефективну методику викладання фізичного виховання з прикладним напрямом нього впровадження в умовах ВНЗ до вимог професії;

 • особливості стану прикладної фізичної підготовленості дітей, підлітків, молоді і дорослих на основі гендерних відмінностей;

 • створення відповідних умов для поліпшення професійної і прикладної підготовленості студентів і курсантів ВНЗ на основі створення відповідних методичних рекомендацій, навчального посібника та підручника з прикладної фізичної підготовки.

 • За результатами досліджень підготовлена до захисту 1 кандидатська дисертація та опубліковано 8 наукових статей.

Каталог: images -> files -> nauka -> prezent -> 2011
2011 -> Основними завданнями лабораторії оцінки рівня креативності та інтелекту є
2011 -> 1. Тяньцзінський університет технології та навчання, кнр
2011 -> За 2011 р захищено дисертацій: За 2011 р захищено дисертацій
2011 -> Факультети 14, факультети 14
2011 -> Основні напрями наукової діяльності
2011 -> Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
2011 -> Науковий керівник – засл діяч науки і техніки України д-р техн наук, проф. Пилипенко Л. М


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка