Глобальний Договір ООНДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.

Глобальний Договір ООН

 • Глобальний Договір ООН

 • Центр «Розвиток КСВ»

 • УСПП

 • +

 • 50 організаційузагальнене розуміння СВБ в Україні;

 • узагальнене розуміння СВБ в Україні;

 • загальна стратегія та механізми державної політики;

 • пріоритетні напрями і дієві заходи соціальної відповідальності бізнесу у відносинах із заінтересованими в його діяльності та сталості сторонами в країні.  створення підґрунтя (як комплексу норм, правил, окремих організаційних механізмів) та

 • створення підґрунтя (як комплексу норм, правил, окремих організаційних механізмів) та

 • сприятливих умов для інтеграції СВБ у діяльність компанійрозвиток СВБ як фактора модернізації економіки,

 • розвиток СВБ як фактора модернізації економіки,

 • підвищення конкурентоспроможності,

 • полегшення інтеграції в міжнародні ринки,

 • зростання суспільного добробуту

 • запровадження єдиних підходів до розуміння соціальної відповідальності бізнесу,

 • розвиток системи нефінансового звітування ,

 • удосконалення існуючих і розвиток нових форм державно-приватного партнерства,

 • формування ефективної системи соціального і громадського діалогу;

 • розвиток програм ресурсозбереження та енергоефективності, «озеленення» бізнесу та економіки країни в цілому;

 • розвиток процесів ділового удосконалення підприємств, організацій і установ 1. Дотримання законних зобов’язань перед державою і суспільством (сплата податків, охорона здоров’я і безпека праці, права працівників, права споживачів, екологічні норми) та галузевих стандартів.

 • 1. Дотримання законних зобов’язань перед державою і суспільством (сплата податків, охорона здоров’я і безпека праці, права працівників, права споживачів, екологічні норми) та галузевих стандартів.

 • 2. Мінімізація або усунення негативного впливу бізнесу на суспільство та управління ризиками (наприклад, порушення прав людини або забруднення навколишнього середовища).

 • 3. Посилення позитивного впливу бізнесу на суспільство і створення цінностей через інновації, інвестиції та партнерство, спрямовані на соціальний та екологічний добробут (наприклад, створення робочих місць, соціальний та економічний розвиток, вирішення конфліктів).Низький рівень корпоративної культури

  • Низький рівень корпоративної культури
  • Правовий нігілізм і деформація правової свідомості
  • Низький рівень усвідомлення суспільством ролі бізнесу
  • Термінологічна (нормативна) невизначеність
  • Закритість українських компаній для широкої громадськості
  • Перекіс у реалізації політики соціальної відповідальності українськими компаніями (лише третина компаній здійснює соціальні інвестиції в громаду, половина підприємств не вживає заходів з охорони довкілля).
  • Нерівномірне врахування інтересів заінтересованих сторін: найчастіше компанії враховують інтереси споживачів та органів державної влади, найрідше – недержавних організацій та дослідницьких організацій, навчальних закладів, співпраця з якими практично відсутня


Організаційні та нормативні умови розвитку СВБ:

 • Організаційні та нормативні умови розвитку СВБ:

  • сформувати постійно діючий орган, до компетенції якого належали б аналіз існуючого стану СВБ в Україні та сприяння її подальшому розвитку;
  • створити регіональні консультативні ради із реалізації Національної стратегії розвитку СВБ (або уповноважити на цю діяльність уже існуючі регіональні ради);
  • унормувати систему преференцій для організацій, що запроваджують політику соціальної відповідальності та реалізують соціально важливі програми.
  • стимулювати поширення українськими суб’єктами господарювання та організаціями нефінансових звітів;
  • розробити та щорічно проводити бізнес-конкурси з тематики СВБ, у тому числі щорічний Український національний конкурс якості;


Розвивати можливості та компетенції бізнес-організацій для підтримки їх у реалізації СВБ:

 • Розвивати можливості та компетенції бізнес-організацій для підтримки їх у реалізації СВБ:

  • сприяти обміну досвідом і позитивними практиками компаній щодо СВБ;
  • поширювати стандарти і системи управління, що кореспондуються із СВБ;
  • сприяти покращенню корпоративного управління та поширенню стратегій СВБ на українських підприємствах, у т.ч. на державних;
  • ініціювати проекти розвитку навичок інвестиційних компаній, аналітиків, інвесторів, фондів та банків щодо аналізу нефінансових ризиків;
  • сприяти підготовці фахівців за кваліфікацією «Менеджер із соціальної та корпоративної відповідальності», «Експерт із соціальної відповідальності бізнесу», «Соціальний аудитор»


Підвищити обізнаність щодо СВБ серед різних груп заінтересованих осіб:

 • Підвищити обізнаність щодо СВБ серед різних груп заінтересованих осіб:

  • створити єдиний портал корпоративної соціальної відповідальності ;
  • проводити державні інформаційні кампанії;
  • створити всеукраїнський інформаційний центр з питань СВБ;
  • оприлюднювати інформацію стосовно компаній-порушників принципів захисту прав споживачів та принципів діяльності з соціальної відповідальності;
  • підвищити рівень обізнаності про СВБ серед державних службовців на національному, регіональному рівнях та в органах місцевого самоврядування;
  • розробити програму інформування органів влади та місцевого самоврядування щодо програм СВБ і проектів;
  • проводити щорічні парламентські слухання із реалізації СВБ в Україні;
  • проводити періодичні конференції з питань впровадження та результативності СВБ в Україні;
  • включити вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність бізнесу» до навчального процесу вищих навчальних закладів та бізнес-шкіл, а також програм підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців;
  • підтримати наукові дослідження у сфері СВБ на національному та регіональному рівнях.


усталення явища соціальної відповідальності бізнесу в суспільстві,

 • усталення явища соціальної відповідальності бізнесу в суспільстві,

 • формування ефективних механізмів соціального діалогу

 • збільшення кількості компаній різного розміру, що розробляють і реалізують власні стратегії соціальної відповідальності;

 • поширення кращих практик соціальної відповідальності українського бізнесу

 • збільшення кількості нефінансових звітів компаній;

 • розробка державних механізмів підтримки та стимулювання реалізації політики безперервного системного вдосконалення соціальної відповідальності компаній;

 • інтеграція вітчизняних фахівців з СВБ до європейського та світового фахового середовища.  • забезпечення сталого розвитку країни;
  • розвиток соціальної відповідальності бізнесу в українському суспільстві;
  • підвищення конкурентоспроможності країни і таких її показників, як: рівень макроекономічної стабільності; ефективність діяльності державних і приватних інституцій; ефективність і розмір ринку товарів та праці; рівень оплати праці; рівень розвитку і ділової досконалості бізнесу; якість інфраструктури; рівень легкості ведення бізнесу; інноваційний та технологічний розвиток; якість людського капіталу;
  • полегшена інтеграція до європейського економічного і соціального простору і, зрештою, поступова інтеграція до ЄС;
  • активізація інвестиційних та інноваційних процесів;
  • підтримка розвитку торговельно-економічного, науково-технічного та інвестиційного співробітництва України з іноземними державами на засадах взаємної вигоди шляхом дотримання міжнародних стандартів з СВБ українськими комерційними організаціями;
  • збільшення обсягу іноземних інвестицій до вітчизняної економіки, адже на сьогодні у світі набуває поширення тенденція, коли компанії принципово не виходять на нестабільні і ненадійні ринки, дотримуючись принципів чесного і етичного ведення


25% компаній України чекають на сигнал від уряду - прийняття Національної стратегії з КСВ

 • 25% компаній України чекають на сигнал від уряду - прийняття Національної стратегії з КСВ • ДЯКУЄМО!

 • ЦЕНТР «РОЗВИТОК КСВ»

 • WWW.CSR-UKRAINE.ORGКаталог: public -> File -> 2013 table
2013 table -> Комп’ютерно-лінгвістичні технології смислової інтерпретації текстової інформації
2013 table -> Зміни форм організації та функціонування економіки
2013 table -> Основні етапи: Основні етапи
2013 table -> Українська держава
2013 table -> «Зелена» економіка не віддає переваги будь-якій одній теорії. Вона можлива в умовах будь-якої економіки, державної чи ринкової. Не служить вона й альтернативою сталому розвитку
2013 table -> Практики реализации политики в сфере европейской интеграции: региональное измерение Запорожье, 18 апреля 2012
2013 table -> Інтеграція екологічної політики – обов’язкова в єс


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка