Головна мета законопроекту: Головна мета законопроекту



Дата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.
#5098





Головна мета законопроекту:

 • Головна мета законопроекту:

 • створити реальні юридичні механізми захисту прав громадян у

 • безперешкодному

 • доступі до лісів та можливості збору дикорослих плодів, грибів, рослин для власного споживання



ПРОБЛЕМА: 50 – річний строк надання лісів для довгострокового тимчасового користування (ДТКЛ) є необгрунтовано великими, при цьому не потребуючи вкладення значних інвестицій

 • НАСЛІДКИ: створюються можливості для зловживань, виникають ризики судових спорів

 • ПРОПОЗИЦІЯ: Пропонується скоротити строк надання лісів у ДТК із 50 до 3 років.

 • Суміжне дискусійне питання: залишити чинний 50- річний строк надання лісів для ведення мисливського господарства ?



 • ПРОБЛЕМА: недостатність інформації про лісові ділянки, що виділені для ДТК

 • ПРОПОЗИЦІЯ: закріпити обов’язок розміщення інформації про лісові ділянки, виділені для ДТКЛ на офіційному сайті ДАЛРУ

 • ПРОБЛЕМА: недосконало сформульовані положення щодо правовідносин ДТКЛ (сторін договору, реєстрацію договорів)

 • ПРОПОЗИЦІЯ: чітко визначити суб’єктів, які укладають договори із тимчасовими лісокористувачами, та проводять реєстрацію договорів в державному органі



ПРОБЛЕМА: чинні норми ЛКУ про доступ громадян до лісів є декларативними. За їх порушення законом не передбачено жодної відповідальності, немає уповноважених суб’єктів, які б забезпечували це право. Також відсутні законні інструменти впливу на осіб, які вчиняють порушення у цій сфері

 • ПРОБЛЕМА: чинні норми ЛКУ про доступ громадян до лісів є декларативними. За їх порушення законом не передбачено жодної відповідальності, немає уповноважених суб’єктів, які б забезпечували це право. Також відсутні законні інструменти впливу на осіб, які вчиняють порушення у цій сфері

 • ПРОПОЗИЦІЯ: покласти обов’язок забезпечення прав громадян на доступ до державних/комунальних лісів на постійних лісокористувачів, наділивши їх відповідними повноваженнями



Пропонуються

 • Пропонуються

 • наступні повноваження в сфері забезпечення прав громадян на доступ до лісів:

 • Право накладати адміністративні стягнення за незаконне встановлення споруд/огорож на лісових землях та незаконне обмеження прав громадян на доступ до лісів

 • 2. Можливість ухвалення рішень про анулювання лісових квитків, подання позовів про розірвання договорів ДТКЛ із суб’єктами-порушниками та припинення права користування мисливськими угіддями

 • 3. Надання погоджень на тимчасове розміщення огорож в державних і комунальних лісах



ПРОБЛЕМА: в тексті ЛКУ, в єдиному контексті вживаються суміжні поняття “відвідування лісів громадянами”, “… та виїзд до них транспортних засобів”, “збирання для власного споживанння дикорослих трав’яних рослин, квітів,ягід, горихів,грибів тощо”, “доступ до лісів”.

 • ПРОБЛЕМА: в тексті ЛКУ, в єдиному контексті вживаються суміжні поняття “відвідування лісів громадянами”, “… та виїзд до них транспортних засобів”, “збирання для власного споживанння дикорослих трав’яних рослин, квітів,ягід, горихів,грибів тощо”, “доступ до лісів”.

 • ПРОПОЗИЦІЯ: об’єднати в тексті закону перелічені поняття в єдине визначення “право загального використання лісових ресурсів”



ПРОБЛЕМА: в законодавстві чітко не окреслено перелік обмежень та заборон доступу громадян до лісів, що об’єктивно обумовлюються особливостями правового режиму окремих категорій земель, або необхідністю забезпечення деяких суспільно-важливих інтересів, чи охорони здоров’я самих громадян.

 • ПРОБЛЕМА: в законодавстві чітко не окреслено перелік обмежень та заборон доступу громадян до лісів, що об’єктивно обумовлюються особливостями правового режиму окремих категорій земель, або необхідністю забезпечення деяких суспільно-важливих інтересів, чи охорони здоров’я самих громадян.

 • НАСЛІДКИ: нечіткість правового регулювання, розпотрошеність відповідних норм по іншим законодавчим актами надає можливості для зловживань, встановленню необгрунтованих обмежень, що призводить до порушення прав громадян



ПРОПОЗИЦІЯ: в тексті ЛКУ чітко визначити вичерпний перелік випадків обмежень та заборон доступу громадян до лісів (“права на загальне використання лісових ресурсів”)

 • ПРОПОЗИЦІЯ: в тексті ЛКУ чітко визначити вичерпний перелік випадків обмежень та заборон доступу громадян до лісів (“права на загальне використання лісових ресурсів”)



ПРОБЛЕМА: нечіткість, прогалини правового регулювання процедури тимчасової заборони доступу до лісів у період високої пожежної небезпеки та виконання робіт із застосуванням пестицидів

 • ПРОБЛЕМА: нечіткість, прогалини правового регулювання процедури тимчасової заборони доступу до лісів у період високої пожежної небезпеки та виконання робіт із застосуванням пестицидів

 • ПРОПОЗИЦІЯ: розробити окремий нормативно-правовий акт (“Порядок..”), який би визначив процедуру запровадження, дії та скасування тимчасової заборони доступу громадян до лісів



ЗМІНАМИ ДО СТ. 66 ЛКУ ПРОПОНУЄТЬСЯ:

 • ЗМІНАМИ ДО СТ. 66 ЛКУ ПРОПОНУЄТЬСЯ:

 • Запровадити додаткові гарантії прав громадян у доступі до лісів шляхом встановлення відповідної заборони на спорудження тимчасових та капітальних будівель/споруд у тексті закону

 • - Визначити порядок спорудження тимчасових будівель/споруд за ініціативою тимчасових лісокористувачів. Видані погодження повинні оприлюднюватись на офіційному сайті ДАЛРУ



ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ:

 • ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ:

 • чи потрібно виключення із кодексу статті

 • 23 ЛКУ “Лісові сервітути” ?

 • надання власникам лісів можливості забороняти доступ до власних лісів (доступ до приватних лісів – це бажання власника ?)

 • необхідність запровадження обмежень на доступ громадян до лісів в залежності від їх категорії





ПРОБЛЕМА: чинний закон не містить підстав для позбавлення права використання лісових ресурсів (мисливських угідь) у разі вчинення лісокористувачами (користувачами мисливських угідь) дій, пов’язаних із обмеженням доступу громадян до лісів

 • ПРОБЛЕМА: чинний закон не містить підстав для позбавлення права використання лісових ресурсів (мисливських угідь) у разі вчинення лісокористувачами (користувачами мисливських угідь) дій, пов’язаних із обмеженням доступу громадян до лісів

 • ПРОПОЗИЦІЯ: доповнити ст. 78 ЛКУ нормою щодо позбавлення права використання лісових ресурсів у разі систематичного чи грубого порушення прав громадян на доступ до лісів



ПРОБЛЕМА: чинний ЛКУ незадовільно врегульовує питання припинення права використання лісових ресурсів. Також не передбачена можливість припинення права ДТКЛ, що здійснюється на підставі договору

 • ПРОБЛЕМА: чинний ЛКУ незадовільно врегульовує питання припинення права використання лісових ресурсів. Також не передбачена можливість припинення права ДТКЛ, що здійснюється на підставі договору

 • ПРОПОЗИЦІЯ: пропонується чітко врегулювати порядок припинення користування лісовими ресурсами, та передбачити можливість припинення права використання лісових ресурсів шляхом розірвання договору ДТКЛ



ПРОБЛЕМА: пропонованими змінами передбачається вичерпно врегулювати право громадян мати вільний доступ до державних/комунальних лісів. Проте в цьому випадку виникне проблема необхідності обмеження доступу до земельних ділянок л/г призначення (в т.ч. – забудованими), які до цього часу фактично перебувають у власності фізичних/юридичних осіб. Цільове призначення їх не змінено через дію розпорядження КМУ від 10.04.2008 року №610.

 • ПРОБЛЕМА: пропонованими змінами передбачається вичерпно врегулювати право громадян мати вільний доступ до державних/комунальних лісів. Проте в цьому випадку виникне проблема необхідності обмеження доступу до земельних ділянок л/г призначення (в т.ч. – забудованими), які до цього часу фактично перебувають у власності фізичних/юридичних осіб. Цільове призначення їх не змінено через дію розпорядження КМУ від 10.04.2008 року №610.



ПРОПОЗИЦІЯ: тимчасово, до законодавчого вирішення питання про зміну цільового призначення таких ділянок, запровадити надання погоджень на розміщення огорож постійними лісокористувачами. Заяви користувачів разом із виданими заявами повинні розміщуватись на офіційному сайті ДАЛРУ.

 • ПРОПОЗИЦІЯ: тимчасово, до законодавчого вирішення питання про зміну цільового призначення таких ділянок, запровадити надання погоджень на розміщення огорож постійними лісокористувачами. Заяви користувачів разом із виданими заявами повинні розміщуватись на офіційному сайті ДАЛРУ.



ПРОБЛЕМА: у посадовців лісової охорони та екоінспекції відсутні можливості притягувати до адміністративної відповідальності осіб, які:

 • ПРОБЛЕМА: у посадовців лісової охорони та екоінспекції відсутні можливості притягувати до адміністративної відповідальності осіб, які:

 • - вчиняють самовільне будівництво тимчасових та капітальних споруд (в т.ч. огорож) в межах лісових земель;

 • - незаконно обмежують право громадян на доступ до лісів.



ПРОПОЗИЦІЇ: запровадити адміністративну відповідальність за:

 • ПРОПОЗИЦІЇ: запровадити адміністративну відповідальність за:

 • - незаконне встановлення будівель та споруд на землях лісогосподарського

 • призначення (ст.63-1 КУпАП);

 • - незаконне обмеження прав громадян на загальне використання лісових ресурсів (ст.63-2 КУпАП).

 • Повноваженнями розглядати дані справи наділити посадовців лісового господарства (лісгоспів) та державних екологічних інспекторів



ПРОПОЗИЦІЯ: через невдалу правову конструкцію та застарілу термінологію статтю 63 КУпАП ( “Незаконне використання земель державного лісового фонду”), пропонується виключити. Склад цього правопорушення планується замінити статтею 63-1 КУпАП стосовно незаконної забудови лісових земель

 • ПРОПОЗИЦІЯ: через невдалу правову конструкцію та застарілу термінологію статтю 63 КУпАП ( “Незаконне використання земель державного лісового фонду”), пропонується виключити. Склад цього правопорушення планується замінити статтею 63-1 КУпАП стосовно незаконної забудови лісових земель



Опрацювання наданих зауважень: Автор______________________________







Поділіться з Вашими друзьями:




База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка