Головне завдання вчителя. Головне завдання вчителяДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.

Головне завдання вчителя.

 • Головне завдання вчителя.

 • Як зацікавити учнів?

 • Яка роль гри?

 • Для чого потрібні ігри на уроці?

 • Методика проведення окремих ігор.

 • Активні форми проведення уроків.

 • Ігри, які можна використовувати на уроках.

 • Діаграма засвоєння інформації.

 • Висновок.

 • Використана література.У загальному об’ємі знань, умінь і навичок, отриманих учнями в середній школі, важливе місце належить математиці, яка широко застосовується при вивченні інших предметів і в практичній діяльності майбутніх робітників!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • У загальному об’ємі знань, умінь і навичок, отриманих учнями в середній школі, важливе місце належить математиці, яка широко застосовується при вивченні інших предметів і в практичній діяльності майбутніх робітників!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Головне завдання кожного вчителя:

 • 1) дати учням певну базу знань,

 • 2) розвинути в учнів інтерес до навчання,

 • 3) навчити учнів учитися.Виникнення зацікавленості до математики у значної кількості учнів залежить у більшій мірі від методики її викладання, від того, наскільки вдало буде побудована навчальна робота. Немала роль тут відводиться дидактичним іграм на уроках математики – сучасному і визнаному методу навчання і виховання, якому властиві навчальна, виховна і розвиваюча функції.

 • Виникнення зацікавленості до математики у значної кількості учнів залежить у більшій мірі від методики її викладання, від того, наскільки вдало буде побудована навчальна робота. Немала роль тут відводиться дидактичним іграм на уроках математики – сучасному і визнаному методу навчання і виховання, якому властиві навчальна, виховна і розвиваюча функції.Гра – творчість, гра – труд.

 • Гра – творчість, гра – труд.

 • У процесі гри у дітей виробляються:

 • навички зосереджуватися,

 • міркувати самостійно,

 • розвивається увага,

 • тяга до знань тощо.

 • Захопившись, діти не помічають, що навчаються: пізнають, запам’ятовують нове, орієнтуються в незвичних ситуаціях, поповнюють запас уявлень, понять, розвивають фантазію.

 • Навіть найбільш пасивні учні включаються в гру з великим бажанням та прикладають всі зусилля, щоб не підвести товаришів по грі.Під час гри діти, як правило, дуже уважні, зосереджені і дисципліновані.

 • Під час гри діти, як правило, дуже уважні, зосереджені і дисципліновані.

 • Дидактичні ігри гарно вживаються з “серйозним” навчанням.

 • Включення в урок дидактичних ігор та ігрових моментів робить процес навчання цікавим, створює у дітей гарний робочий настрій, полегшує засвоєння навчального матеріалу.

 • Різноманітні ігрові дії, за допомогою яких розв’язується та чи інша задача, підтримує і підсилює інтерес дітей до предмету.

 • Тощо.Дидактична гра – не самоціль на уроці, а засіб навчання і виховання.

 • Дидактична гра – не самоціль на уроці, а засіб навчання і виховання.

 • Гру не потрібно змішувати із забавою!

 • Не можна розглядати гру на уроці,

 • як діяльність розваги заради задоволення!

 • На гру вчитель має дивитися, як на метод (технологію) формування творчої діяльності навчальної роботи в тісному зв’язку з іншими.Під час організації дидактичних ігор з математичним змістом потрібно продумувати наступні питання методики:

 • Під час організації дидактичних ігор з математичним змістом потрібно продумувати наступні питання методики:

 • 1. Мета гри.

 • - Які уміння і навички в області математики

 • учні засвоять в процесі гри? –

 • - Якому моменту гри потрібно приділити

 • особливу увагу?

 • - Які інші виховні цілі мають на увазі при

 • проведенні гри?

 • 2. Кількість гравців.

 • 3. Які дидактичні матеріали і посібники будуть

 • потрібні для проведення гри?

 • 4. На який час повинна бути розрахована гра і

 • чи буде вона цікавою, захоплюючою?Як з найменшою затратою часу ознайомити дітей з правилами гри?

 • Як з найменшою затратою часу ознайомити дітей з правилами гри?

 • Як забезпечити участь всіх школярів у грі?

 • Як організувати спостереження за дітьми, щоб вияснити, чи всі включились в роботу?

 • Які зміни можна внести в гру, щоб підвищити інтерес і активність дітей?

 • Які висновки потрібно сказати учням вкінці гри ( кращі моменти гри, недоліки, результат засвоєння математичних знань, оцінювання окремих учасників гри, зауваження щодо порушень правил гри тощо).

Форма етапу уроку, яка включає три елементи: бесіди, ігри, творчість– “біт-урок”.

 • Форма етапу уроку, яка включає три елементи: бесіди, ігри, творчість– “біт-урок”.

 • Перевага “біт-уроку” в його зацікавленості. Учні не встигають втомитися, підтримується та розвивається їх увага.

 • Такий етап уроку завдяки своєму емоційному запалу, елементам змагань має глибокий виховний ефект. Діти на практиці бачать ті можливості, які представляє творча колективна робота.До початку “аукціону “ експертами визначаються “продажна вартість” ідей. Потім ідеї “продаються”. Автор ідеї, який отримав найбільшу ціну, визначається переможцем. Ідея переходить до розробників, які обґрунтовують свої варіанти. Аукціон може бути проведений в два тури. Ідеї, які перейшли на другий тур, можуть бути апробовані на практичних задачах.

 • До початку “аукціону “ експертами визначаються “продажна вартість” ідей. Потім ідеї “продаються”. Автор ідеї, який отримав найбільшу ціну, визначається переможцем. Ідея переходить до розробників, які обґрунтовують свої варіанти. Аукціон може бути проведений в два тури. Ідеї, які перейшли на другий тур, можуть бути апробовані на практичних задачах.Форма має схожість із “аукціоном”.

 • Форма має схожість із “аукціоном”.

 • Групи об’єднується в “генераторів” та “експертів”.

 • “Генераторам” пропонується ситуація творчого характеру. За певний час учням пропонують різні варіанти розв’язків запропонованої задачі, які фіксують на дошці. По закінченню відведеного часу “в бій” вступають “експерти”. В ході дискусії приймаються кращі пропозиції і команди міняються ролями. Представлена учням на уроці можливість пропонувати, дискутувати, обмінюватися ідеями не тільки розвиває їх творче мислення і збільшує довіру до вчителя, але й робить навчання “комфортним”.Учні класу зарання об’єднані у три групи, в яких роздане домашнє завдання, підготовлені номери команд та аркуші обліку з прізвищами гравців для капітанів. Гра складається з шести етапів.

 • Учні класу зарання об’єднані у три групи, в яких роздане домашнє завдання, підготовлені номери команд та аркуші обліку з прізвищами гравців для капітанів. Гра складається з шести етапів.

 • Вступне слово вчителя.

 • Розминка – повторення всіх ключових питань теми.

 • Затвердження регламенту час на формування відповіді та критерії оцінювання за відповідь. Визначається склад журі.

 • 4. Гра “Що? Де? Коли?”

 • 5. Підведення підсумків.

 • 6. Заключне слово вчителя.Таку форму проведення уроку чи його етапу зручніше використовувати під час повторення і узагальнення теми. Клас об’єднують у дві-три групи. Кожна група отримує завдання і потім розповідає їх розв’язання. Проводиться обмін задачами.

 • Таку форму проведення уроку чи його етапу зручніше використовувати під час повторення і узагальнення теми. Клас об’єднують у дві-три групи. Кожна група отримує завдання і потім розповідає їх розв’язання. Проводиться обмін задачами.Або заочна подорож

 • Або заочна подорож

 • (можна очна).

 • План проведення.

 • Повідомлення теми.

 • Вступне слово ведучого.

 • Пояснення нового матеріалу або розв’язування вправ шляхом уявної екскурсії – проводить екскурсовод учень, учитель, шеф, батьки.

 • Відповіді на питання, які виникли в ході екскурсії.

 • Подарунки і сувеніри на пам’ять (готувати завчасно).Привітання команд (домашнє завдання).

 • Привітання команд (домашнє завдання).

 • Розминка. Команди задають один одному запитання.

 • Домашнє завдання. (перевірка на кодоплівці).

 • Виконання по 3-4 завдання членами команди біля дошки.

 • Завдання капітанам команд (по карточкам).

 • Підведення підсумків.Вибирається ведучий і 5-6 коментаторів з проблем теми.

 • Вибирається ведучий і 5-6 коментаторів з проблем теми.

 • Вступне слово учителя, вибір основних напрямків теми та пропозиція учням запитань, від розв’язку яких залежатиме розв’язання всієї проблеми.

 • Ведучий продовжує урок, дає слово коментаторам, залучає до обговорення весь клас.

 • Висновок: колективне обговорення привчає учнів до самостійності, активності,збуджує відчуття відповідальності за участь у подіях.Проводити його можна в різних варіантах. Наприклад, коли екзаменатором є вільні від уроків вчителі, або коли екзаменаторами виступають більш ерудовані учні, які добре володіють матеріалом теми.

 • Проводити його можна в різних варіантах. Наприклад, коли екзаменатором є вільні від уроків вчителі, або коли екзаменаторами виступають більш ерудовані учні, які добре володіють матеріалом теми.

 • Вкінці уроку підводяться підсумки.

 • Використовується також колективний спосіб навчання.

 • Наприклад, розв’язування вправ з наступною взаємо(само)перевіркою: клас об’єднується в декілька груп, визначаються консультанти; кожна група отримує картки-завдання. Перший приклад розв’язує і пояснює консультант, а інші учні виконують самостійно. Консультанти координують і ведуть облік. Учитель стежить за роботою всіх.Учитель у вигляді презентації ставить перед учнями проблемні питання, які потрібно дослідити. Повідомляє, про те, як він буде оцінювати роботу. Результати досліджень учні оформляють створивши публікації, моделі, презентації тощо.

 • Учитель у вигляді презентації ставить перед учнями проблемні питання, які потрібно дослідити. Повідомляє, про те, як він буде оцінювати роботу. Результати досліджень учні оформляють створивши публікації, моделі, презентації тощо.

 • На дослідження учням дається два тижні. Під час уроку-дослідження учні захищають свої роботи.Ефективність цього методу давно перевірена і визнана. Учні вибирають бригадирів із числа найбільш обізнаних учнів і самі записуються у ці бригади. Бригадири провіряють виконання домашнього завдання, оцінюють роботи, математичні диктанти, самостійні роботи, навчають тих, хто хворів займаються з відстаючими. На заняттях бригадири мають право допомагати своїм учням. Змагання між бригадами підвищують інтерес і пізнавальну активність учнів.

 • Ефективність цього методу давно перевірена і визнана. Учні вибирають бригадирів із числа найбільш обізнаних учнів і самі записуються у ці бригади. Бригадири провіряють виконання домашнього завдання, оцінюють роботи, математичні диктанти, самостійні роботи, навчають тих, хто хворів займаються з відстаючими. На заняттях бригадири мають право допомагати своїм учням. Змагання між бригадами підвищують інтерес і пізнавальну активність учнів.

Гра “Вірю- не вірю”

 • Гра “Вірю- не вірю”

 • Ну що ж, вирушаємо в подорож.

 • І сувора, й солов’їна

 • Математики країна.

 • Праця тут іде завзята,

 • Вмій лиш спритно рахувати.

 • А поки автобус домчить до першої зупинки, проводиться гра «Вірю – не вірю». Вчитель показує картки, а учні сигналізують правильний запис – «хлопають в долоні», неправильний – «тупотять ногою».Ця гра заключається в тому, що учням потрібно закінчити фразу:

 • Ця гра заключається в тому, що учням потрібно закінчити фразу:

 • Пр.1 Якщо R=4, то Sкр. = …

 • Пр.2 Якщо діагоналі чотирикутника перпендикулярні, то це є …Гра “Доміно”

 • Гра “Доміно”

 • Сприяє розвитку уміння говорити коротко, переконливо й по суті.

 • Трикутник, у якого є один прямий кут, називається … (прямокутним )

 • Сторона прямокутного трикутника, що лежить проти прямого кута, називається … (гіпотенуза).

 • Відношення прилеглого катета до гіпотенузи в прямокутному трикутнику називається … (косинусом кута).

 • Прямокутний трикутник зі сторонами 3, 4, 5 одиниць називається … (Єгипетським).

    • Cos 30˚= … ( )
    • 6. Sin 30˚= … ( )


Учитель заздалегідь пише вправи з помилками, а учням потрібно відшукати і виправити їх.

 • Учитель заздалегідь пише вправи з помилками, а учням потрібно відшукати і виправити їх.Ця гра полягає у написанні математичного диктанту. Учитель з певною швидкістю читає завдання за завданням, а учні на аркушах записують відповіді.

 • Ця гра полягає у написанні математичного диктанту. Учитель з певною швидкістю читає завдання за завданням, а учні на аркушах записують відповіді.Гра “Поспішай та не помиляйся”

 • Гра “Поспішай та не помиляйся”

 • Якщо твердження, яке звучить, істинне, то учень в зошиті ставить , а якщо хибне, то _. Кожна правильна відповідь відповідає 2 б.

 • Якщо дві прямі мають спільну точку, то вони мимобіжні.

 • Якщо основа трапеції АВСD лежить у площині β, а основа ВС не належить β, то ВСβ.

 • Якщо площина β і пряма а мають тільки одну спільну точку, то вони перетинаються.

 • Якщо пряма перетинає одну з двох паралельних прямих, то вона обов’язково перетинає і другу.

 • Точка С не належить трикутнику MNK, отже пряма МС перетинає площину трикутника.

 • Якщо m паралельна прямій n, а пряма n перетинає β, то m|| β.

 • Ключ відповідей: __∩_∩_

 • 123456Гра заключається в тому, що учні виконують завдання, виступаючи в ролі будівельника.

 • Гра заключається в тому, що учні виконують завдання, виступаючи в ролі будівельника.

 • Наприклад. Потрібно розрахувати скільки необхідно паркетних плиток для настилу підлоги.Учні класу виступають в якості конструкторів.

 • Учні класу виступають в якості конструкторів.

 • Деталі мають форму геометричних фігур. Їм потрібно визначити, скільки піде матеріалу на певну деталь.Кожен учень уявляє себе в ролі інженера-проектувальника. Наприклад. Потрібно спроектувати дорогу і визначити, скільки піде асфальту на її покриття.

 • Кожен учень уявляє себе в ролі інженера-проектувальника. Наприклад. Потрібно спроектувати дорогу і визначити, скільки піде асфальту на її покриття.При створенні кросворду на математичну тематику не обов’язково добиватися симетрії в розміщенні клітинок. Важливо використовувати ідею цієї гри, щоб учні включались в активну розумову діяльність.

 • При створенні кросворду на математичну тематику не обов’язково добиватися симетрії в розміщенні клітинок. Важливо використовувати ідею цієї гри, щоб учні включались в активну розумову діяльність.

 • Після того, як на дошку спроектували кросворд, учитель читає по черзі для кожної команди характеристику термінів по горизонталі, а потім по вертикалі. Задача гравців кожної команди- правильно назвати і вписати потрібні терміни. При цьому гравець команди може вписати тільки один термін. Після двох невірних спроб хід вважається втраченим. Виграє та команда, яка вписала найбільшу кількість слів і охарактеризувала відповідні властивості фігур, і т.д.

Гра “Розшифруй вислів”

 • Гра “Розшифруй вислів”

 • Сьогодні у нас незвичайний урок. Це урок-подорож до країни Натуральних Чисел. Нам необхідно проїхати складним маршрутом, долаючи на своєму шляху різні перешкоди. Але нам до цієї країни неможливо потрапити, якщо не прочитаємо закодований вислів у таблиці «Прочитай вислів».

 • Щоб прочитати його, потрібно виконати математичні дії, а потім за одержаним результатом скласти вислів.

 • Виконати дії:

 • 4+3; 4·2; 3-2; 8:4; 10:2; 5+5; 6+3; 2·2; 2+1.

 • 1 - «тика»

 • 2 - «гім»

 • 3 -«му»

 • 4 - «зу»

 • 5 - «нас»

 • 7 - «мате»

 • 8 - «ма»

 • 9 - «ро»

 • 10 - «тика»

 • Закодований вислів – «Математика – гімнастика розуму».В роботу включається декілька завдань. Приклади складені так, що відповіддю кожного з них є одне з чисел, яке стоїть на початку кожного прикладу.

 • В роботу включається декілька завдань. Приклади складені так, що відповіддю кожного з них є одне з чисел, яке стоїть на початку кожного прикладу.Гра “Кругові завдання”

 • Гра “Кругові завдання”

 • А) Б)

 • В) Г)

 • Відповідь першого прикладу вказує на перше число наступного прикладу. Якщо учень не знаходить відповідь серед перших чисел у інших прикладах, значить він розв’язаний не правильно.

 • Відповідь. 1. А) 2. В)

 • 3. Г) 4. Б)На кожній сходинці малюнка записано завдання на одну дію. Команда учнів (кількість учасників = кількості сходинок) “піднімається” по ній. Кожен учень виконує одну дію. Якщо помиляється - “падає” вниз. Разом із “невдахою” може вибути з гри вся команда, або команда замінює учня, який вибув, іншим гравцем з класу.

 • На кожній сходинці малюнка записано завдання на одну дію. Команда учнів (кількість учасників = кількості сходинок) “піднімається” по ній. Кожен учень виконує одну дію. Якщо помиляється - “падає” вниз. Разом із “невдахою” може вибути з гри вся команда, або команда замінює учня, який вибув, іншим гравцем з класу.Гра “Сходинки”

 • Гра “Сходинки”Учителю потрібно підготувати 5-6 великих карт, розділених на прямокутники з записаними на них відповідями і відповідну кількість маленьких карточок з прикладами. Великі карти роздаються групам гравців. Ведучий виймає карточку, читає приклад. Учні розв’язують його усно або письмово. Та група, яка знайшла на великій карті відповідь і вважає її правильною, забирає карточку у ведучого і накриває нею відповідну клітинку. Виграє та група, яка раніше всіх накрила всі клітинки своїх карт.

 • Учителю потрібно підготувати 5-6 великих карт, розділених на прямокутники з записаними на них відповідями і відповідну кількість маленьких карточок з прикладами. Великі карти роздаються групам гравців. Ведучий виймає карточку, читає приклад. Учні розв’язують його усно або письмово. Та група, яка знайшла на великій карті відповідь і вважає її правильною, забирає карточку у ведучого і накриває нею відповідну клітинку. Виграє та група, яка раніше всіх накрила всі клітинки своїх карт.Учні вирушають у путь і проводиться гра «Математичне лото». Картки розкладені на партах. Учні розв’язують приклади, записують їх у зошит, а знайшовши відповідь, накривають завдання картинками на яких записана правильна відповідь. (робота в парах)

 • Учні вирушають у путь і проводиться гра «Математичне лото». Картки розкладені на партах. Учні розв’язують приклади, записують їх у зошит, а знайшовши відповідь, накривають завдання картинками на яких записана правильна відповідь. (робота в парах)На дошці заздалегідь написані приклади в три стовпчики. Учні об’єднуються у три команди. Перші учасники гри від кожної команди одночасно підходять до дошки, розв’язують перше завдання зі свого стовпчика. Розв’язавши, повертаються на своє місце і передають естафету наступному члену своєї команди і т.д. Виграє та команда, яка швидше й без помилок виконає всі завдання.

 • На дошці заздалегідь написані приклади в три стовпчики. Учні об’єднуються у три команди. Перші учасники гри від кожної команди одночасно підходять до дошки, розв’язують перше завдання зі свого стовпчика. Розв’язавши, повертаються на своє місце і передають естафету наступному члену своєї команди і т.д. Виграє та команда, яка швидше й без помилок виконає всі завдання.Гра “Естафета”

 • Гра “Естафета”

 • Учні кожного ряду виконують одну дію, записують відповідь і передають карточку учням, які сидять за ними. Ті в свою чергу, після виконання другої дії, передають карточку наступним учням і так далі. Карточка з останньої парти передається на першу парту. Перемагають учні того ряду, на якому раніше розв’яжуть всі завдання і отримають правильні відповіді (робота в парах).

 • І ряд

 • ІІ ряд

 • ІІІ рядНа дошці зображуються певні фігури. Біля кожної з них розміщують чотири числа, а всередині вказують дію, яку треба виконати над кожним із записаним зовні чисел. Відповіді учні записують поряд з даним числом на “дощечках”

 • На дошці зображуються певні фігури. Біля кожної з них розміщують чотири числа, а всередині вказують дію, яку треба виконати над кожним із записаним зовні чисел. Відповіді учні записують поряд з даним числом на “дощечках”1. Долина Усної Лічби

 • 1. Долина Усної Лічби

 • Цей етап уроку проходить як фронтальне опитування.

 • а) додати дані числа з числом 123;

 • б) відняти від числа 123 дані числа.

 • (Учні відповіді записують на дощечках)Учитель записує на дошці будь-яке число.

 • Учитель записує на дошці будь-яке число.

 • Учні повинні назвати друге число, яке доповнює його до іншого. Наприклад. Число 2,7. Учні повинні назвати число, яке доповнює його до 5.Гра “Лічба доповнення”

 • Гра “Лічба доповнення”

 • 1. Долина Усної Лічби

 • Цей етап уроку проходить як фронтальне опитування.

 • а) доповнити дані числа до числа 100

 • (Учні відповіді записують на дощечках)Кожен учень заготовляє табличку. По команді вчителя учні ставлять по одній точці в кожному ряду таблиці. Після цього сусіди по парті обмінюються табличками. Учитель пропонує виконати певну дію між числами перехрестя, однак одну і ту ж.

 • Кожен учень заготовляє табличку. По команді вчителя учні ставлять по одній точці в кожному ряду таблиці. Після цього сусіди по парті обмінюються табличками. Учитель пропонує виконати певну дію між числами перехрестя, однак одну і ту ж.Гра “Хто швидше”

 • Гра “Хто швидше”

 • Кожен учень заготовив табличку (див. приклад).

 • По команді учителя учні ставлять по одній точці в кожному ряду таблиці. Після цього сусіди по парті обмінюються табличками. Вчитель пропонує виконати дію множення над числами, які стоять навпроти точки. Учні записують відповідь в клітинку з точкою. Через дві-три хвилини таблички повертаються знову, і учні перевіряють результати обчислень один у одного.Учням даються вправи з кодованими відповідями. Виконавши першу вправу, учень шукає отримане число серед даних відповідей. Якщо її там немає, то допущена помилка. Виконавши всі вправи свого завдання, учень подає учителю роботу з кодованою відповіддю. Наприклад, 6281.

 • Учням даються вправи з кодованими відповідями. Виконавши першу вправу, учень шукає отримане число серед даних відповідей. Якщо її там немає, то допущена помилка. Виконавши всі вправи свого завдання, учень подає учителю роботу з кодованою відповіддю. Наприклад, 6281.Гра “Кодовані вправи”

 • Гра “Кодовані вправи”

 • Обчислити значення:

 • І варіант ІІ варіант

 • 1) 7+ = а; 1) + 5 = а;

 • “2) а - = b; 2) а - = b;

 • 3) b + = c; 3) b + = c;

 • 4) c - - = d 4) c - - = d

 • Кодовані відповіді: 1) ; 2) ;3) ; 4) ; 5) ; 6)

 • 7) ; 8) .

 • Відповіді: І варіант – 2 7 4 8

 • ІІ варіант – 3 1 6 5На дошці записують координати точок. Якщо на координатній площині кожну точку послідовно з’єднати з попереднім відрізком, то в результаті отримаємо певний малюнок.

 • На дошці записують координати точок. Якщо на координатній площині кожну точку послідовно з’єднати з попереднім відрізком, то в результаті отримаємо певний малюнок.Гра “Змагання художників”

 • Гра “Змагання художників”

 • На дошці записані координати точок.

 • І варіант. Літак.(-7;0), (-5;2), (7;2), (9;5), (10;5), (10;1), (9;0), (-7;0);

 • (0;2), (5;6), (7;6), (4;2);

 • (0;1), (6;-3), (8;-3), (4;1), (0;1)

 • ІІ варіант. Парусник. (0;0), (-10;1), (0;16), (-1;2), (0;0);

 • (-9;0), (-8;-1), (-6;-2), (-3;-3), (5;-3), (10;-2), (12;-1), (13;0), (-9;0);

 • (0;0), (0;16), (12;2), (0;0).

 • Якщо на координатній площині кожну точку з’єднати з попереднім відрізком, то в результаті отримаємо певний малюнок.Ця гра починається за 15-20хв до кінця уроку. Лабіринт розрахований на самостійне розв’язання завдань. Для кожного учня в конверт кладеться 3-5 карточок. Учень бере з конверта першою ту карточку, код якої вказав вчитель. Код другої карточки відповідає відповіді першої задачі. Тому другу карточку можна вибрати після розв’язання першого завдання.

 • Ця гра починається за 15-20хв до кінця уроку. Лабіринт розрахований на самостійне розв’язання завдань. Для кожного учня в конверт кладеться 3-5 карточок. Учень бере з конверта першою ту карточку, код якої вказав вчитель. Код другої карточки відповідає відповіді першої задачі. Тому другу карточку можна вибрати після розв’язання першого завдання.У класі формують три команди. Гра ведеться на основі казки. Долаючи перешкоди, учні розв’язують вправи і шукають “чарівні” числа.

 • У класі формують три команди. Гра ведеться на основі казки. Долаючи перешкоди, учні розв’язують вправи і шукають “чарівні” числа.

Неможливо розглянути всі форми і методи нетрадиційного навчання. Їх може бути стільки скільки є вчителів.

 • Неможливо розглянути всі форми і методи нетрадиційного навчання. Їх може бути стільки скільки є вчителів.

 • “Ми будем учитись, працювати натхненно з бажанням і нічого не просимо взамін. Як добре, що є на світі дві дружні команди: учнів і учителів!”Бевз Г.П.Методика викладання математики. -К. :Вища шк.,1977.-375с.

 • Бевз Г.П.Методика викладання математики. -К. :Вища шк.,1977.-375с.

 • Бабанский Ю.К. Выбор методов обучения в средней школе.-М.,1981.-176с.

 • Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения.-М.:!981.-185с.

 • Методика преподавания математики. Общая методика./Сост.Р.С.Черкасов и А.А.Столяр.-М.:Просвещение,1985.-336с.

 • Осинская В.Н. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках математики в 9-10 классах.-К.:Рад.шк.,1980.-144с.

 • Педагогика/ Под ред. Ю.К.Бабанского.-М.:Просвещение, 1988.-479с.

 • Бевз Г.П. Методи навчання математики.-Х:Вид.група”Основа”,2003.-96с.

 • Інтерактивні технології на уроках математики/ Упорядн. І.С. Маркова.-Х : Вид. група ”Основа”, 2007.128с.

 • Дмитрієва І. Усна лічба-невід’ємна частина уроку математики//Математика. Шкільний світ.-2006.-№12(360).-с.1.

 • Якимчук В. Дидактичні ігри у навчанні математики//Математика. Шкільний світ.-2006.-№18(366).-с.8.

 • Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики. -К.: Освіта.,1990г.-94с.

Каталог: images


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка