Головні члени речення – повнозначніДата конвертації11.06.2016
Розмір453 b.
ТипЛекція


Лекція 8.

 • Просте двоскладне речення. Головні члени речення. Підмет (простий і складений). Присудок (простий дієслівний, простий ускладнений дієслівний, складений дієслівний, складений іменний).


Головні члени речення

 • Головні члени речення – повнозначні

 • лексичні компоненти речення (підмет і

 • присудок), що становлять його предикативний

 • центр.Група присудка і група підмета

 • Підмет із залежними від нього компонентами

 • становить групу підмета, а присудок – групу

 • присудка:

 • І стали тихо плакати | дві хмароньки ясні (О. Олесь).

 • М’яким силуетом проступає із неба | собор (О. Гончар).

 • Вона | останньою летіла з вітчизни милої у світ (А. Малишко).

 • Стара Половчиха | не зводила з них очей (Ю. Яновський).Група присудка і група підмета

 • Групи підмета і присудка не завжди

 • розмежовуються:

 • Шумить, шумить | розгойдане вітрило дощу рясного | на роздоллі нив (А. Малишко).

 • Натягне |дощ | свої осінні струни (Л. Костенко).

 • Збирав | я | нишком колосочки В поділ дитячої сорочки (Д. Павличко).Підмет

 • Підмет – головний член двоскладного речення, який, указуючи на носія ознаки, перебуває в предикативному зв’язку з іншим головним членом (присудком). (Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: Підручник. – К.: Вид. центр „Академія”, 2004. – с.69.).

 • Підмет – це граматично незалежний головний член речення, що означає предмет, ознака якого виражається присудком. (Сучасна українська літературна мова: Підручник/ М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас та ін. – К.: Вища школа, 2000. – с. 332.)Семантика підмета

 • 1) суб’єкт дії: Я на вбогім, сумнім перелозі Буду сіять барвисті квітки (Л. Українка);

 • 2) об’єкт дії: Згадавсь мені рядок одного вірша

 • (Д. Павличко);

 • 3) носій стану: І синя тінь лежить від будяка

 • сухого (П. Мовчан);

 • 4) носій ознаки: Вранці на палубі я був першим

 • (М. Ірчан);

 • 5) дія-процес: І плакати – це також щастя

 • (О. Гончар).Простий підмет

 • 1) іменники:

 • Мій Києве, щаслива нота в твоєму голосі бринить (Д. Павличко).

 • І сонний гриб в смарагдовій куфайці дощу напився і за день підріс (Л. Костенко).

 • 2) займенники:

 • Ми знов пройдем дальні далі, сади посадим молоді (А. Малишко).

 • 3) числівники:

 • Четвертий теж вдало пробив пенальті (газ.).Простий підмет

 • 4) субстантивовані слова:

 • а) п р и к м е т н и к и:

 • До того ж якась вперта, майже підступна думка додавала надії, що сліпий таки прийде, неодмінно прийде (Т. Мельник).

 • I сліпий мій плаче Невидющими очима, Мов сонце побачив (Т. Шевченко).

 • б) з а й м е н н и к и:

 • Свій своєму лиха не мисле: як побачить на одному, то в болото тисне (прислів’я).

 • в) дієприкметники:

 • Визволені не можуть забути своїх визволителів (О. Гончар).

 • г) числівники:

 • Один у полі не воїн.

 • Один підійшов зовсім близько до ліжка, другий спинився оддалік (Н. Рибак).

 • ґ) п р и с л і в н и к и:

 • Це "добре" прозвучало тепер м'яко (І. Вільде).

 • д) с л у ж б о в і с л о в а:

  • Слава! Слава! Докотилось і лягло до ніг (П. Тичина).
  • Гучне „ура” підхопило Орлюка, підживило його сили (О. Довженко).
  • На – це простий прийменник.


Простий підмет

 • 5) інфінітиви:

 • Після зими, після холодів білити хати – найкраще свято у селі (Є. Гуцало).

 • 6) лексичні сполучення:

 • Вабить знов мене Чумацький Шлях, що осінні перетнув сузір'я (П. Воронько).

 • 7) назва твору, цитата чи уривок:

 • На крилах пісень” не єсть моє останнє слово, а коли я думаю йти далі, то вже ж вперед, а не назад, інакше не варто було й виходи­ти (Л.Українка).

 • 8) фразеологічні сполучення:

 • Що ж говорить нині старий лис [Коль], якому практично доведено приховування грошей від фінансових органів? (газ.).Складений підмет. Засоби вираження

 • 1) кількісний числівник та іменник у Н.в. Однини

 • та множини та Р.в. множини (без та з

 • прийменником з):

  • Один син – не син, два сини – півсина, три сини – один син (народ. творч.).
  • Дві хмароньки пливли кудись в убранні золотім (Б. Олійник).
  • Для когось ці п’ять хвилин є всім життям (газ.).
  • ... Обізвавсь один з чоловіків, дуже простий, трошки ніби пришелепуватий (І. Нечуй-Левицький).


Складений підмет. Засоби вираження

 • 2) іменник (займенник) у Р.в. однини або множини та

 • слово з кількісним значенням типу багато, мало,

 • чимало, трохи, скільки, стільки, кілька тощо:

  • У сад уже набралося чимало людей (П. Мирний).
  • Багато літ перевернулось, води чимало утекло (Т. Шевченко).
  • Стільки днів пролетіло над нами (В. Сосюра).
  • Справді, кілька машин під’їхало до хати (О. Довженко).
  • Низка вечорів пішла на товариські бесіди, на родинні справи (Я. Качура).


Складений підмет. Засоби вираження

 • 3) іменник у Н.в., що у реченні має

 • значення обмеження, та іменник у Р.в.:

  • Край неба жеврів рожевим вогнем... (П. Мирний).


Складений підмет. Засоби вираження

 • 4) іменник або займенник у Н.в. та іменник в

 • О.в. з прийменником з:

  • Коли ми йшли удвох з тобою Вузькою стежкою по полю... (Д. Павличко).
  • Мати з дочкою сіли в ридван, а Черевань не покидав таки козаковання — поїхав на прощу верхи (М. Куліш).
  • * Ридван - велика карета для далеких подорожей, запряжена 6 -
  • 12-ма кiньми.
  • Кожен з нас любов свою зберіг від зради, від
  • зневаги і від смерті (Л. Дмитренко).


Складений підмет. Засоби вираження

 • 5) дієслово-зв’язка бути з іменником

 • (прикметником) у О.в.:

  • Бути дуже щасливим – шкідливо і навіть небезпечно.
  • Бути онуком такої людини – нелегко.


Присудок

 • Присудок – головний член двоскладного речення, що виражає ознаку підмета. Присудок є носієм головної властивості речення – предикативності, він надає підмету модально-часової характеристики.Семантика присудка

 • Присудок може означати:

 • дію: Батько вишні садив на межі (Г. Чубач).

 • стан: І марно далеч блакитніє і сяють луки і поля (Є. Маланюк).

 • якість: Поезія повинна бути чиста (Ю. Збанацький).

 • ознаку: Все вужчає і вужчає на болоті ланцюжок слідів (О. Гончар).

 • кількість: Сто років – це ж дуже багато (О. Іваненко).

 • приналежність: Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє (Т. Шевченко).Простий дієслівний присудок. Засоби вираження

 • 1) дієслова будь-якого способу — дійсного (в минулому, теперішньому або майбутньому часі), умовного або наказового:

 • У травах коник, як зелений гном, На скрипку грає (М. Рильський).

 • В душі давно згубились Людське добро і зло (М. Рильський).

 • Я б землю покинув і в небо злітав. (М. Петренко).

 • Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч у Грінченка й Даля (М. Рильський).Простий дієслівний присудок. Засоби вираження

 • Примітка Простим вважається і присудок, виражений двома словами, якщо вони є однією формою дієслова. Крім форми умовного способу (див. наведений приклад), це форми наказового способу з частками хай, нехай, а також складена форма майбутнього часу недоконаного виду:

 • Буду я навчатись мови золотої у трави-веснянки, у гори крутої (А. Малишко).Простий дієслівний присудок. Засоби вираження

 • 2) неозначена форма дієслова:

 • Я їй розказувати, а вона сміятись та радіти (Марко Вовчок). – інфінітив є еквівалентом особового дієслова

 • Люди орати, а він спати (народ. творч.)

 • Вовка боятися – в ліс не ходити (народ. творч.).Простий дієслівний присудок. Засоби вираження

 • 3) дієслівно-вигукові форми, що мають значення минулого часу:

 • Рибалка хлюп, за ним шубовсть вона, і більше вже ніде не бачили рибалки (Є. Гребінка).

 • Заридала Катерина та бух йому в ноги (Т. Шевченко).

 • 4) фразеологізми:

 • Я печу раків і стою на одному місці (М. Стельмах).

 • Звідси й бере початок наш Славутич (Ю. Збанацький).Простий ускладнений дієслівний присудок. Засоби вираження

  • 1) дієслово із часткою було, бувало, давай, ну:
 • От, сидячи за столом, як вже поприймали страву, давай тоді Василь дівчат розглядати (Г. Квітка-Основ’яненко).

  • 2) повтор дієслівної форми та слів-синонімів:
 • Співала, співала пташечка, та й затихла (О. Стороженко).

 • Одна дала нитки, друга полотенця, Третя шила, шила-вишивала, Для козака-серця".Складений дієслівний присудок

 • Виражається сполученням інфінітива з

 • особовими формами з особовими формами

 • дієслів з фазовим або модальним

 • значенням.Фазові дієслова

 • Фазові дієсловаце дієслова, що

 • означають початок, продовження або

 • кінець дії – починати, братися, стати,

 • заходитися, продовжувати(ся),

 • переставати, кінчатися і под.

 • Зоря на небі рожева уже починала займатись (Л. Українка).

 • Вона скінчила писати свою повість (О. Кобилянська).Модальні слова

 • Модальні слова виконують роль зв’язки і є показниками часу і способу дієслова, а також виражають відтінки можливості, необхідності, обов’язковості.

 • 1) дієслова, як мати, мусити, могти, намагатися,

 • сміти, хотіти, бажати і под.;

 • 2) предикативні прикметникиповинен,

 • ладен, рад, здатний, спроможний, зобов’язаний, змушений і

 • под.;

 • 3) присудкові прислівники треба, можна, необхідно, слід,

 • соромно,шкода, жаль, пора:

 • Але серце спинитись не хоче, все у грудях моїх стугонить (В. Сосюра).

 • І рад би вовк в якісь ворота вскочить (Л. Глібов).

 • Треба твердо нам в бою стояти (І. Франко).

 • Вибрати не можна тільки Батьківщину (В. Симоненко).

 • Нам пора для України жить (І. Франко).Складений іменний присудок. Засоби вираження

 • Складається з дієслова зв’язки та іменної

 • частини.

 • Іменна частина може виражатися:

 • іменником;

 • прикметником;

 • числівником;

 • займенником;

 • дієприкметником;

 • прислівником;

 • фразеологічним сполученнямСкладений іменний присудок. Засоби вираження

 • 1) іменники:

 • Дід Захарко був Коваль (О. Довженко).

 • Левко був  хліборобський син (М. Рильський).

 • Мить чекання здається вічністю (Т. Коломієць).

 • Мені, малому, палиця ліскова служила за хорошого коня (Д. Павличко).

 • 2) прикметники:

 • І під хмарами похмурими піна стала сива (Є. Маланюк).

 • Хай рука в тебе буде тверда й молода (А. Малишко).

 • Розмову продовжувати стало зайвим (Н. Рибак).Складений іменний присудок. Засоби вираження

  • 3) числівники:
 • Першим був простий чоловік (Симоненко).

 • Двадцятою і останньою була Анничка (М. Коцюбинський).

  • 4) займенники:
 • Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє (Т. Шевченко)

 • Ця земля була, є і буде наша (газ.).Складений іменний присудок. Засоби вираження

  • 5) дієприкметники:
 • Він розповів, яким трудом був викоханий цей оазис (М. Стельмах).

 • Піч і припічок були чисто помазані(І. Нечуй-Левицький).

  • 6) прислівники:
 • І так чомусь мені робилося тоскно, так жалко, що світ споганіє (О. Довженко).

 • Ставало дедалі холодніше.

  • 7) фразеологічні сполучення слів:
 • Ці слова для Якова стали як холодний душ (А. Головко).Каталог: mova
mova -> Як парость виноградної лози, Як парость виноградної лози
mova -> Слова, які називають предмети (іменник). Слова, які називають предмети (іменник)
mova -> Мовна особистість інформаційної доби Людина опрацьовує інформацію
mova -> За принципами й способами художнього зображення дійсності прозові твори Г. Квітки-Основ’яненка діляться на 2 групи
mova -> Урок української мови в 5 класі Запорізький колегіум "Елінт" Вчитель: Муковоз Олена Іванівна
mova -> Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка