Громадянсько патріотичне виховання молоді – організація позаурочної виховної роботи; громадянсько патріотичне виховання молоді – організація позаурочної виховної роботиДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.громадянсько - патріотичне виховання молоді – організація позаурочної виховної роботи;

 • громадянсько - патріотичне виховання молоді – організація позаурочної виховної роботи;

 • виховна спрямованість уроків.члени методичної комісії класних керівників та вихователів;

 • члени методичної комісії класних керівників та вихователів;

 • члени методичної комісії викладачів військово - спортивної підготовки;

 • члени методичної комісії суспільно - гуманітарних дисциплін;

 • психологічна служба;

 • члени учнівської ради;

 • бібліотекарі;

 • редакція газети “ Експрес – погляд ”.

виховання громадсько-патріотичного самоусвідомлення - в процесі включення учнів у активну творчу діяльність, спрямовану на розбудову власної держави, її впорядкування і зміцнення;

 • виховання громадсько-патріотичного самоусвідомлення - в процесі включення учнів у активну творчу діяльність, спрямовану на розбудову власної держави, її впорядкування і зміцнення;

 • сформувати моральні цінності в учнів, які визначають громадянську поведінку особистості: совість, чесність, правдивість, свобода, рівність, справедливість, повага, толерантність, гідність, працелюбність, відповідальність та інші.

 • сформувати етнічне самоусвідомлення на основі засвоєння рідної мови, родинних звичаїв, традицій, національної міфології, фольклору, мистецтва, народних поглядів, переконань, ідеалів, загальноприйнятих норм поведінки становлення національної свідомості, належності до рідної землі, народу;

 • сприяння вивченню історії рідного краю, героїки минулих епох, трудових подвигів, подвижництва в ім'я вільного життя, її культурної спадщини, відновленню різних елементів української культури у власній життєдіяльності;становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну, державу, забезпечувати її національну безпеку, знати свої права та обов’язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві;

 • становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну, державу, забезпечувати її національну безпеку, знати свої права та обов’язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві;

 • виховання поваги до законів своєї держави, глибокої переконаності в необхідності дотримання чинного законодавства, уміння визначати форми й способи своєї участі в житті суспільства, спілкування з демократичними інститутами, органами влади;

 • створення умов для всебічного розвитку особистості, реалізація принципів довіри та відповідальності, стимулювання творчих здібностей учнів, виховання особистісних якостей громадянина-патріота України;В основу системи громадянсько - патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника, розвитку суспільства й нації в цілому. Форми й методи виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології.

 • В основу системи громадянсько - патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника, розвитку суспільства й нації в цілому. Форми й методи виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології.створення реальних умов, що впливають на підвищення ефективності виховного процесу з формування громадянсько-патріотичної спрямованості особистості;

 • створення реальних умов, що впливають на підвищення ефективності виховного процесу з формування громадянсько-патріотичної спрямованості особистості;

 • утвердження в свідомості учнів об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історії, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки, Січових стрільців, Української повстанської армії до часів незалежності;

 • формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;

 • відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання учнівської молоді;Конституція України

 • Конституція України

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки»;

 • Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49;

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»;

 • лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності»;

 • лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 № 1/9-376 «Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»;

 • лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.12 № 1/9-530 «Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи».включення проблематики громадянсько-патріотичного виховання до планів виховної роботи, проведення теоретичних конференцій та семінарів, практично-методичних нарад з актуальних проблем громадянсько-патріотичного виховання та освіти;

 • включення проблематики громадянсько-патріотичного виховання до планів виховної роботи, проведення теоретичних конференцій та семінарів, практично-методичних нарад з актуальних проблем громадянсько-патріотичного виховання та освіти;

 • створення творчих груп для опрацювання виховних інновацій, розповсюдження передового досвіду педагогічних працівників, вихователів;

 • розробка методичних посібників, буклетів, газет;

 • запровадження нових методик навчання та виховання;

 • використання засобів масової інформації з метою висвітлення кращого досвіду громадянсько-патріотичного виховання учнівської молоді;

 • вивчення педагогічного досвіду, адаптація кращих прикладів громадянсько-патріотичного виховання та освіти;

виховати почуття національної гідності та гордості в учнів за історичні та культурні надбання українського народу, сформувати якості громадянина – патріота;

 • виховати почуття національної гідності та гордості в учнів за історичні та культурні надбання українського народу, сформувати якості громадянина – патріота;

 • підвищити рівень національної свідомості особистості, ціннісне ставлення до держави, її минулого, сучасного і майбутнього;

 • забезпечити сприятливі умови для розвитку творчих здібностей учнів, реалізації їх природних нахилів, прагнень до духовного зростання;

 • створити низку ефективних заходів щодо формування патріотичних почуттів учнів;

 • підвищити інтелектуально – духовний рівень учнів.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка