Гроші це: Гроші цеДата конвертації24.12.2016
Розмір444 b.Гроші це:

 • Гроші це:

 • загальновизнаний засіб платежу, який без будь-яких обмежень приймається в обмін на товари і послуги, а також при сплаті боргових зобов'язань;

 • сукупність фінансових активів, які використовуються для проведення розрахунків при здійсненні різноманітних операцій.

 • Основною властивістю  грошей є їх висока ліквідність, тобто здатність швидко і з мінімальними витратами обмінюватися на будь-які інші види активів.

 • Функції грошей:

 • засіб обігу;

 • міра вартості;

 • засіб заощадження або накопичення багатства;

 • засіб платежу.Сучасні платіжні засоби випускаються центральним (емісійним) та комерційними (депозитними) банками і представлені двома видами грошей: символічними та кредитними.

 • Сучасні платіжні засоби випускаються центральним (емісійним) та комерційними (депозитними) банками і представлені двома видами грошей: символічними та кредитними.

 • 1Символічні, або декретивні гроші – засоби обміну, що являють собою певні форми боргових зобов'язань держави і не мають власної невід'ємної цінності (готівкові гроші).

 • 2Кредитні, або депозитні гроші - засоби обміну, які являють собою боргові зобов'язання депозитних інститутів (безготівкові гроші).

 • Вартість депозитних грошей визначається їхньою купівельною спроможністю - кількість товарів та послуг, які можна придбати за грошову одиницю

 • Основу кредитних грошей складають трансакційні депозити комерційних банків. Трансакційні (чекові) депозити є засобами обміну, оскільки кошти з цих депозитів вкладники мають право без попередження банку переказати іншим особам у вигляді платежів за придбані товари і послуги.Для виміру грошової маси використовують грошові  агрегати - особливе поєднання ліквідних фінансових активів, які є альтернативними вимірниками обсягу та структури грошової маси.

 • Для виміру грошової маси використовують грошові  агрегати - особливе поєднання ліквідних фінансових активів, які є альтернативними вимірниками обсягу та структури грошової маси.

 • Склад і кількість застосовуваних агрегатів визначається насамперед особливостями фінансової системи і різниться залежно від країни.

 • Згідно з класифікацією, що використовується в Україні, грошові агрегати визначаються таким чином:

 • Агрегат М1:1) гроші поза банками (С); 2) кошти на розрахункових і поточних рахунках (D).

 • Агрегат М2 = М1 + . . .:1) строкові депозити; 2) кошти на рахунках капітальних вкладень підприємств та організацій; 3) кошти Держстраху; 4) валютні заощадження.

 • Агрегат М3 = М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями банків.У класичній теорії кількісна теорія грошей визначає попит на гроші за допомогою рівняння обміну:

 • У класичній теорії кількісна теорія грошей визначає попит на гроші за допомогою рівняння обміну:

 • МV = РY

 • де М – кількість грошей у обігу, V – швидкість обігу грошей, Р – рівень цін (індекс цін), Y – обсяг випуску (у реальному вимірі).

 • Зміна кількості грошей у обігу викликає тільки зміну рівня цін. Це явище називають “нейтральністю  грошей”.

 • Кейнсіанська теорія попиту на гроші - теорія переваги ліквідності - виділяє три мотиви, які спонукають зберігати частину грошей у вигляді готівки:

 • трансакційний мотив – суб’єкти тримають гроші на руках для здійснення трансакцій, тобто купівлі-продажу товарів;

 • мотив обережності – гроші потрібні про всяк випадок та для їх нагромадження з метою купівлі у майбутньому;

 • спекулятивний мотив – гроші потрібні для здійснення операцій з цінними паперами на фондовому ринку.Розрізняють номінальну і реальну ставки проценту. Номінальна ставка - це ставка, що призначається банками за кредитними операціями. Реальна ставка відсотка відображає реальну купівельну спроможність доходу, отриманого у вигляді відсотка.

 • Розрізняють номінальну і реальну ставки проценту. Номінальна ставка - це ставка, що призначається банками за кредитними операціями. Реальна ставка відсотка відображає реальну купівельну спроможність доходу, отриманого у вигляді відсотка.

 • Зв'язок номінальної і реальної ставки відсотка описується рівнянням Фішера:

 • i = r + π

 • де r – реальна процентна ставка; i – номінальна (фактична) процентна ставка; π – темп інфляції.

 • Кількісна теорія та рівняння Фішера разом дають зв'язок обсягу грошової маси і номінальної ставки відсотка: зростання грошової маси викликає зростання інфляції, а остання призводить до збільшення номінальної ставки відсотка.

 • Цей зв'язок інфляції і номінальною ставки відсотка називають ефектом Фішера.Пропозиція грошей (Мs)  містить в собі суму готівкових грошей (C), які є в обігу поза банками та депозити (D):

 • Пропозиція грошей (Мs)  містить в собі суму готівкових грошей (C), які є в обігу поза банками та депозити (D):

 • Мs = C + D

 • Центральний банк визначає пропозицію грошей насамперед через грошову базу, величина якої може контролюватися центральним банком.

 • Зміни обсягу пропозиції грошей в економіці, викликані змінами грошової бази, відбуваються у два етапи:

 • зміни у грошовій базі, які включають зміну зобов'язань центрального банку перед населенням (зміни у величині готівки в обігу поза банками) та перед системою комерційних банків (зміни у величині резервів комерційних банків);

 • мультиплікативна зміна пропозиції грошей в системі комерційних банків.

 • Грошовий мультиплікатор (m) – це відношення пропозиції грошей (Мs) до грошової бази (МВ):

 • m = Мs / МВПопит і пропозицію грошей пов'язує модель грошового ринку. 

 • Попит і пропозицію грошей пов'язує модель грошового ринку. 

 • Пропозиція грошей контролюється центральним банком і фіксована на рівні Мs .

 • У короткостроковому періоді рівень цін не змінюється, тому номінальні та реальні змінні моделі збігаються: М=(М/Р); r=і. Таким чином, реальна пропозиція грошей фіксована на рівні (М/Р)s і на графіку показана вертикальною лінією.

 • Попит на гроші L(r) є спадною функцією процентної ставки (r) для даного рівня доходу (Y).

 • Рівновага грошового ринку досягається в точці, де попит на гроші дорівнює їхній пропозиції. Умова рівноваги має вигляд: (М/Р)s = L(r,Y). 

 • Точці рівноваги грошового ринку відповідає рівноважна процентна ставка r*. 

 • Модель грошового ринку показує, що існує лише єдина ставка, за якої попит на гроші і пропозиція грошей збігаються. 

 •  

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка