Групова форма роботи на уроці Типи навчальної діяльності на уроціДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.


Групова форма роботи на уроці


Типи навчальної діяльності на уроціФронтальна форма організації навчальної діяльності

 • -це такий вид діяльності на уроці, коли всі учні класу під безпосереднім керівництвом викладача виконують спільне завдання. При цьому педагог проводить роботу зі всім класом в єдиному темпі. У процесі розповіді, пояснення, показу і под. він прагне одночасно впливати на всіх присутніх. Уміння тримати в полі зору клас, бачити роботу кожного учня, створювати атмосферу творчої колективної праці, стимулювати активність учнів є важливими умовами ефективності цієї форми організації навчання.Недоліки фронтальної роботи на уроці

 • вона за своєю природою зорієнтована на середніх учнів. На абстрактного середнього учня розраховані обсяг і рівень складності матеріалу, темп роботи. Учні з низькими навчальними можливостями за таких умов не спроможні одержати знання: вони потребують більшої уваги від викладача, і більше часу на виконання завдань. Якщо ж знизити темп, то це негативно позначиться на сильних учнях.Індивідуальна форма навчальної діяльності

 • передбачає самостійне виконання учнем однакових для всього класу завдань без контакту з іншими учнями, але в єдиному для всіх темпі. За індивідуальної форми організації роботи учень виконує вправу, розв'язує задачу, проводить дослід, пише твір, реферат, доповідь тощо. Індивідуальним завданням може бути робота з підручником, довідником, словником, картою і под. Широко практикується індивідуальна робота в програмованому навчанні.

 • Переваги цієї форми організації навчальної роботи в тому, що вона дозволяє кожному учневі поглиблювати і закріплювати знання, виробляти необхідні вміння, навички, досвід пізнавальної творчої діяльності.Недоліки індивідуальної форми роботи

 • учень ізольовано сприймає, осмислює і засвоює навчальний матеріал, його зусилля майже не узгоджуються із зусиллями інших, а результат цих зусиль, його оцінка стосуються і цікавлять лише учня та вчителя. Цей недолік компенсує групова форма діяльності учнів.Групова форма роботи на уроці

 • Групова форма організації навчальної діяльності передбачає створення невеликих за складом груп у межах одного класу. Вирішення конкретних навчальних завдань здійснюється завдяки спільним зусиллям членів групи. Групи можуть бути стабільними чи тимчасовими, однорідними чи різнорідними. Найбільш ефективними, як свідчать дослідження, є групи чисельністю 4-5 учнів, які мають різну успішність.

 • При груповій формі роботи навчальна діяльність не ізолює учнів один від одного, не обмежує їх спілкування, взаємодопомогу і співробітництво, а навпаки, створює можливості для об'єднання зусиль діяти погоджено і злагоджено, спільно відповідати за результати виконання навчального завдання. Водночас завдання в групі виконуються таким способом, що дозволяє враховувати й оцінювати індивідуальний внесок кожного члена групи. • Така групова навчальна діяльність сприяє формуванню в учнів позитивного ставлення до навчання, розвиває вміння пристосовуватись до умов роботи в групі і забезпечує високу загальну активність учнівського колективу. Крім того, саме групові форми організації навчальної діяльності є надзвичайно важливими удалими для широкого та ефективного використання інтерактивних технологій. Групове навчання дає

 • можливість всім учням активно працювати на уроці, застосовувати на практиці уміння активного слухання, сприяє виробленню спільної думки в ситуації менш напруженій ніж робота у великій групі. Невимушена обстановка в малій групі сприяє розвитку у сором’язливих учнів навичок міжособистісного спілкування. Крім того, технології групового навчання вчать учнів уникати конфліктних ситуацій при вирішенні спірних питань.В залежності від змісту та мети навчання можливі різні варіанти організації роботи груп.

 • Діалог

 • Синтез думок

 • Пошук інформації

 • Мозковий штурм

 • Дебати

 • Метод проектів і т.п.Історія виникнення поняття групової роботи на уроці

 • Протягом 20-х – на початку 30-х рр. уся методика була зорієнтована на активну самостійну роботу студентів під час аудиторних занять, де викладач виконував контролюючі та корегуючі функції. У цьому складалася головна сутність так званих активних методів навчання, спрямованих на перетворення ролі студента з пасивного приймача на активного учасника навчального процесу. Саме активні методи стали у центрі навчального процесу і замінили у цій ролі лекції. • З 20-х років став пропагуватися в деяких місцях дальтон-план (ав тор Е. Паркхерст). За цим планом учневі давалася свобода у виборі занять та використанні навчального часу. Класно-урочна система замінювалась бригадно-лабораторною формою.

 • Далтон-План - система організації навчання , впроваджена 1920 у школах м . Далтон ( США ) учителькою О . Паркгерст ; спирався на індивідуальну працю учня , відміняв класно-лекційну систему ; 1920-40 Д . -п . застосовували також в Європ

 • Бригадний метод навчання врешті стає основним. Бригадир з числа учнів доповідав про результати виконання завдання бригадою. Вчитель виступав як консультант, його роль знижувалася в зв'язку з відсутністю контролю, перевірки та оцінки знань, умінь кожного з учасників бригадного вирішення навчальних завдань.І на сам кінець

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка