Характер освітньої діяльності Інституту філології пну імені Василя Стефаника з підготовки фахівців у галузі журналістики у регіоні визначається пріоритетними завданнями відродження національного літературного процесу та журналістикиДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.

Характер освітньої діяльності Інституту філології ПНУ імені Василя Стефаника з підготовки фахівців у галузі журналістики у регіоні визначається пріоритетними завданнями відродження національного літературного процесу та журналістики, які окреслені в державних програмах і базуються на сучасних вимогах життя, а саме:

 • Характер освітньої діяльності Інституту філології ПНУ імені Василя Стефаника з підготовки фахівців у галузі журналістики у регіоні визначається пріоритетними завданнями відродження національного літературного процесу та журналістики, які окреслені в державних програмах і базуються на сучасних вимогах життя, а саме:

 • підготовка національних журналістських кадрів Прикарпаття;

 • успадкуванням та розвиток регіональних особливостей і традицій публіцистики;

 • повернення із забуття історичної, мистецької, художньої журналістики та видавничої справи.Підставою для встановлення ліцензійного обсягу став лист-підтримка голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та представників ряду державних і медійних установ та ЗМІ Прикарпаття.

 • Підставою для встановлення ліцензійного обсягу став лист-підтримка голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та представників ряду державних і медійних установ та ЗМІ Прикарпаття.

 • ДАК України 16 травня 2014 року розглянула клопотання про проведення ліцензування підготовки фахівців денної форми навчання. • Навчальний план, який містить:

 • – цикл соціально-гуманітарної підготовки;

 • – цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки;

 • – цикл професійної та практичної підготовки.

 • Освітньо-кваліфікаційна характеристика.

 • Освітньо-професійна програма, що визначає основні вміння та навички щодо вирішення професійних завдань, які студенти повинні набути у процесі фахової підготовки.Навчальні та робочі програми, складені відповідно до вимог кредитно-модульної системи.

 • Навчальні та робочі програми, складені відповідно до вимог кредитно-модульної системи.

 • Програми практик.

 • Контрольно-діагностичний комплекс (завдання до поточних модульних контрольних робіт, блоку самостійної роботи, комплексних контрольних робіт).Навчальний план підготовки фахівців складений з урахуванням кредитно-модульної системи (240,0 кредитів – ОКР «бакалавр»). Цикл нормативної підготовки за фахом складає 163 кредити. Наявні цикл вибіркових дисциплін соціально-гуманітарної підготовки (16 кредитів), цикл дисциплін за вибором ВНЗ (40 кредитів), цикл дисциплін вільного вибору студента (21 кредит) та практики (21 кредит).

 • Навчальний план підготовки фахівців складений з урахуванням кредитно-модульної системи (240,0 кредитів – ОКР «бакалавр»). Цикл нормативної підготовки за фахом складає 163 кредити. Наявні цикл вибіркових дисциплін соціально-гуманітарної підготовки (16 кредитів), цикл дисциплін за вибором ВНЗ (40 кредитів), цикл дисциплін вільного вибору студента (21 кредит) та практики (21 кредит).

 • Із кожної дисципліни навчального плану складено робочі програми, а також програми зі спецкурсів та спецсемінарів, орієнтовані на висвітлення актуальних питань сучасної журналістики та враховують специфіку напряму підготовки, досвід вітчизняних і зарубіжних науковців, передовий досвід і сучасні технології підготовки фахівців медіагалузі.Робочі та навчальні програми складено з урахуванням особливостей кредитно-модульної системи. Вони містять теми лекцій, теми та плани практичних занять, завдання для самостійної роботи.

 • Робочі та навчальні програми складено з урахуванням особливостей кредитно-модульної системи. Вони містять теми лекцій, теми та плани практичних занять, завдання для самостійної роботи.

 • Студенти будуть здобувати системні знання й оволодіватимуть сучасними методами цілеспрямованого впливу на формування інформаційного ринку в Україні, матимуть можливості навчитися професійно працювати з текстом, майстерно оволодіти якостями теле- та радіожурналіста.Навчальним планом напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» передбачено такі практики:

 • Навчальним планом напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» передбачено такі практики:

 • газетно-журнальна

 • радіонавчальна

 • телевізійна навчальна

 • фахова переддипломнаРозроблені методичні рекомендації щодо організації й проходження всіх видів практик, наскрізна програма практики.

 • Розроблені методичні рекомендації щодо організації й проходження всіх видів практик, наскрізна програма практики.

 • Базами виробничої практики виступають редакції газет, теле- й радіокомпанії м. Івано-Франківська й Івано-Франківської області, відділ з видавничої діяльності ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

 • Кількість редакцій дозволить здійснювати якісну практичну підготовку контингенту студентів напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалаврЗабезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками та методичними рекомендаціями становить 95%. В університеті є фонд науково-методичної та спеціальної літератури , електронна бібліотека.

 • Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками та методичними рекомендаціями становить 95%. В університеті є фонд науково-методичної та спеціальної літератури , електронна бібліотека.

 • Студенти напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» матимуть можливість проводити навчання та практичні заняття у студіях звукозапису Івано-Франківської обласної державної телерадіокомпанії, яка надає свої лабораторії, радіоапаратуру на умовах договору про співпрацю (№ від 13 січня 2014 р.).Для проведення занять з телевиробництва будуть використовуватися приміщення обласних телестудій. Так, укладено договір з телекомпанією «3 студія», де є станція нелінійного монтажу, яка дозволяє на 100% працювати в реальному технологічному процесі виробництва відеопродукції. Крім того, студенти матимуть можливість здійснювати наукові дослідження та удосконалювати практичні навички в галузі виробництва відеопродукції на провідних телестудіях міста й області.

 • Для проведення занять з телевиробництва будуть використовуватися приміщення обласних телестудій. Так, укладено договір з телекомпанією «3 студія», де є станція нелінійного монтажу, яка дозволяє на 100% працювати в реальному технологічному процесі виробництва відеопродукції. Крім того, студенти матимуть можливість здійснювати наукові дослідження та удосконалювати практичні навички в галузі виробництва відеопродукції на провідних телестудіях міста й області.

 • Для проведення занять з газетно-журнального виробництва будуть використовуватися приміщення університетського видавництва. • Провідна ідея – утвердження Університету як провідного центру підготовки журналістів на Прикарпатті та в Україні.

 • Стратегічна мета – реалізація компетентнісного підходу до підготовки конкурентоспроможного фахівця –журналіста, здатного працювати на рівні сучасних технологійПокращення якісного складу науково-педагогічного персоналу (науковий, віковий аспекти) згідно ліцензійних вимог за ОКР «бакалавр»;

 • Покращення якісного складу науково-педагогічного персоналу (науковий, віковий аспекти) згідно ліцензійних вимог за ОКР «бакалавр»;

 • Удосконалення змісту професійної підготовки у відповідності з державними стандартами;

 • Формування іміджу сучасного журналіста, пошук обдарованої шкільної молоді, яка має покликання і бажання опановувати журналістський фахНавчально-методична робота (1):

 • Навчально-методична робота (1):

 • Упродовж 2015-2017 н. р. відкрити нові магістерські програми 6.030302 - “Видавнича справа та редагування” та 6.030301 - “ Журналістика” за рівнем підготовки спеціаліста і магістра;

 • Розробити та ліцензувати дворічну магістерську програму зі спеціальності “Журналістика” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напрямів інших галузей знання;Навчально-методична робота (2):

 • Навчально-методична робота (2):

 • Підготувати та подати у Державну акредитаційну комісію МОН України документи щодо ліцензованого обсягу підготовки за спеціальністю дистанційної та заочної форми навчання;

 • Розробити програму підготовки фахівців за напрямом “Журналістика” англійською мовою, що забезпечувало б реальний міжуніверситетський обмін студентами з різних країн;

 • Створити віртуальний методичний кабінет, електронне навчально-методичне забезпечення на CD–носіях та сайті Інституту.Наукова робота

 • Наукова роботаПерспективи розвитку контингенту студентів:

 • Перспективи розвитку контингенту студентів:

 • Налагодити взаємозв’язок з випускниками Інституту філології через створення та налагодження діяльності Асоціації випускників (можливо, створити Відділ практики та кар’єри);

 • Підтримувати студентські медійні засоби (газети, журнал, допомогти в організації Інтернет-видання);

 • Відкрити малий видавничий центр Інституту філології та створити телерадіостудію;

 • Для успішного проведення профорієнтаційної роботи зі старшокласниками налагодити співпрацю на основі укладених угод з міськими та районними відділами освіти Івано-Франківської області та інших регіонів України.Основними механізмами розвитку напрямку на 2014-2017 роки є:

 • Основними механізмами розвитку напрямку на 2014-2017 роки є:

 • Формування ефективної команди професіоналів і налагодження плідної співпраці зі ЗМІ;

 • Забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, атмосфери взаємоповаги, взаємовимогливості і взаємовідповідальності та корпоративної культури ;

 • Оптимізація структури Інституту та розвиток матеріально-технічної бази Університету, в тому числі і залучення грантових коштів;

 • Використання сучасного електронного інформаційного простору.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка