“Хто володіє інформацією, “Хто володіє інформацієюДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.
ТипМетодичні рекомендації“Хто володіє інформацією,

 • “Хто володіє інформацією,

 • той володіє світом.”

 • У. Черчіль

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 р.

 • Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 р.

 • № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

 • з метою розвантаження до відповідної навчальної програми

 • з математики 2012 року затверджено зміни і надано гриф

 • «Затверджено Міністерством освіти і науки».

 • Пропонуємо всім ознайомитися з оновленим документом і керуватися ним

 • у роботі, починаючи з 2015/2016 навчального року.

 • Основні зміни, що відбулися в оновленій програмі:

 •  З програми основної школи вилучено повністю змістову лінію  елементи ком бінаторики, теорії ймовірностей та статистики.

 • У 9-му класі з геометрії вилучено тему «Початкові відомості зі стереометрії».

 • У розділі програми «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

  • учня» зменшено кількість понять, фактів, які потрібно обґрунтовувати,
  • доведення теорем.
 • У зв’язку із вилученням окремих тем змінено кількість годин на вивчення

  • інших тем та змінено порядок їх вивчення (геометрія, 9 клас).


Методичні рекомендації щодо вивчення

 • Методичні рекомендації щодо вивчення

 • математики у 5 класі подано:

 • на сайті МОН (http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations

 • у журналі«Математика в школі»(№19-21 липень2013р.)

 • у «Математичній газеті» № 25-27, липень2013р.

 • у навчальній програмі зі змінами, яка розміщена на сайті:

 • (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/).

Методичні рекомендації щодо вивчення

 • Методичні рекомендації щодо вивчення

 • математики у 6 класі подано:

 • на сайті МОН (http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendastion

 • у журналі«Математика в школах України»

 • (№19-21 липень2014 р.)

 • у «Математичній газеті» № 22-23, серпень 2014р

 • у навчальній програмі зі змінами, яка розміщена на сайті:

 • (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/).

Методичні рекомендації щодо вивчення

 • Методичні рекомендації щодо вивчення

 • математики у 7 класі подано:

 • на сайті Міністерства освіти і науки України за адресою:

 • http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4115-.

 • у навчальній програмі зі змінами, яка розміщена на сайті:

 • (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/).Методичні рекомендації щодо вивчення

 • Методичні рекомендації щодо вивчення

 • математики у 8 – 9 класах подано:

 • на сайті МОН (http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations);

 • в «Інформаційних збірниках МОН» № 17-22, 2012 р.;

 • у журналі«Математика в школі» №6 (2005-2009рр.);

 • у «Математичній газеті» № 6,7 (2006-2009 рр.У старшій школі вивчення математики диференціюється за чотирма рівнями:

 • У старшій школі вивчення математики диференціюється за чотирма рівнями:

 • рівнем стандарту,

 • академічним,

 • профільним

 • та рівнем поглибленого вивчення математики.

 • Кожному з них відповідає окрема навчальна програма.

Програма рівня стандарту визначає зміст навчання предмета, спрямований на завершення формування в учнів уявлення про математику як елемент загальної культури. При цьому не передбачається, що в подальшому випускники школи продовжуватимуть вивчати математику або пов’язуватимуть з нею свою професійну діяльність.

 • Програма рівня стандарту визначає зміст навчання предмета, спрямований на завершення формування в учнів уявлення про математику як елемент загальної культури. При цьому не передбачається, що в подальшому випускники школи продовжуватимуть вивчати математику або пов’язуватимуть з нею свою професійну діяльність.

 • Програма академічного рівня задає дещо ширший зміст і вищі вимоги до його засвоєння у порівнянні з рівнем стандарту. Вивчення математики на академічному рівні передбачається передусім у тих випадках, коли вона тісно пов’язана з профільними предметами і забезпечує їх ефективне засвоєння. Крім того, за цією програмою здійснюється математична підготовка старшокласників, які не визначилися щодо напряму спеціалізації.

 • Програма профільного рівня передбачає вивчення предмета з орієнтацією на майбутню професію, безпосередньо пов’язану з математикою або її застосуваннями.

 • Програма поглибленого вивчення математики розрахована на вивчення математики у 8-11 класах, та передбачає поглиблене вивчення предмету.

В класах суспільно-гуманітарного напряму (крім економічного профілю), філологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів та технологічного профілю вивчається предмет «Математика» за програмою рівня стандарту.

 • В класах суспільно-гуманітарного напряму (крім економічного профілю), філологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів та технологічного профілю вивчається предмет «Математика» за програмою рівня стандарту.

 • В класах природничо-математичного напряму (крім фізико-математичного і математичного профілів), універсального, економічного та інформаційно-технологічного профілів

 • вивчається два предмета:«Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою академічного рівня.

 • В класах фізико-математичного та математичного профілів

 • вивчається два предмета:«Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою профільного рівня.

 • Учні класів з поглибленим вивченням математики

 • продовжують вивчення двох предметів:«Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою поглибленого рівня.У класах відповідних профілів, замість предмета «Математика» можуть вивчатися окремі курси:

 • У класах відповідних профілів, замість предмета «Математика» можуть вивчатися окремі курси:

 • «Алгебра та початки аналізу» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі)

 • «Геометрія» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі)

 • за рахунок часу, відведеного на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

 • 2. Рішення про розподіл годин варіативної складової,

 • відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи:

 • профільне спрямування,

 • регіональні особливості,

 • кадрове забезпечення,

 • матеріально-технічну базу

 • бажання учнів.

 • 3. Учні класів фізичного, економічного та інформаційно-технологічного профілів можуть вивчати предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою профільного рівня. • Профільний підхід до організації навчання у старшій школі значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії та створює сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності.

 • Профільне навчання спрямоване на формування ключових компетентностей старшокласників, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Сумісне вивчення предмета на рівні стандарту має певні

 • Сумісне вивчення предмета на рівні стандарту має певні

 • переваги у порівнянні з розподілом курсу “Математика” на два курси —

 • “Алгебра і початки аналізу” і “Геометрія”.

 • Воно дозволяє:

 • забезпечити цiлісність навчання математики,

 • можливість концентрації навчальної діяльності на певному відрізку

 • часу навколо невеликої кількості понять і фактів,

 • оптимально розподілити час на вивчення окремих тем з урахуванням особливостей контингенту учнів,

 • забезпечити природні внутрішні й міжпредметні зв’язки тощо.

 • Такий підхід особливо важливий в умовах загальнокультурної

 • спрямованості навчання математики.Мета навчання математики на академічному рівні

 • Мета навчання математики на академічному рівні

 • полягає у забезпеченні загальноосвітньої підготовки з математики, необхідної для успішної самореалізації особистості у динамічному соціальному середовищі, її соціалізації і достатньої для вивчення профільних предметів, для успішної майбутньої професійної діяльності в тих сферах, де математика відіграє роль апарату, специфічного засобу для вивчення й аналізу закономірностей, реальних явищ і процесів.

 • Змістове наповнення програми реалізує компетентнісний підхід до навчання, спрямований на формування системи відповідних знань, навичок, досвіду, здібностей і ставлення (відношення), який дає змогу обґрунтовано судити про застосування математики в реальному житті, визначає готовність випускника школи до успішної діяльності в різних сферах.

При навчанні математики на академічному рівні основна увага приділяється не лише засвоєнню математичних знань, а й виробленню вмінь застосовувати їх до розв’язування практичних і прикладних задач, оволодінню математичними методами, моделями, що забезпечить успішне вивчення профільних предметів – хімії, фізики, біології, технологій. При цьому зв’язки математики з профільними предметами посилюються за рахунок розв’язання задач прикладного змісту, ілюстрацій застосування математичних понять, методів і моделей у шкільних курсах хімії, біології, фізики, технологій.

 • При навчанні математики на академічному рівні основна увага приділяється не лише засвоєнню математичних знань, а й виробленню вмінь застосовувати їх до розв’язування практичних і прикладних задач, оволодінню математичними методами, моделями, що забезпечить успішне вивчення профільних предметів – хімії, фізики, біології, технологій. При цьому зв’язки математики з профільними предметами посилюються за рахунок розв’язання задач прикладного змісту, ілюстрацій застосування математичних понять, методів і моделей у шкільних курсах хімії, біології, фізики, технологій.

 • Вивчаючи математику, старшокласники мають усвідомити, що процес її застосування до розв’язування будь-яких прикладних задач розчленовується на три етапи:

 • 1) формалізація (перехід від ситуації, описаної у задачі, до формальної математичної моделі цієї ситуації, і від неї – до чітко сформульованої математичної задачі);

 • 2) розв’язування задачі у межах побудованої моделі;

 • 3) інтерпретація одержаного розв’язання задачі та застосування його до вихідної ситуації.

 • Мета факультативного курсу:

 • Навчити учнів аналізу, синтезу, узагальненню, конкретизації, класифікації; індукції, дедукції, аналогії; роботі з поняттями та судженнями; методів доведення тверджень; формування гіпотез та побудови умовиводів, розвинути просторове мислення допомагає факультативний курс «Логіка».

 • Всі ці знання є суттєвим доповненням профільного навчання математики.Каталог: arhiv -> doc
arhiv -> Timss 2011 фізика. 8 клас
arhiv -> Шаповал Шаповал Ніна Михайлівна Заступник директора
arhiv -> Навчальна: Навчальна
arhiv -> Нереалістичне зображення соціального та матеріального світу; Нереалістичне зображення соціального та матеріального світу
arhiv -> Інформації щодо міграційних процесів, методів збору статистичної інформації та адміністративних даних; проведення аналізу наявних джерел інформації щодо міграційних процесів, методів збору статистичної інформації та адміністративних даних
arhiv -> Суспільні наслідки керованих «голодоморів» в україні: підходи до структурного аналізу
doc -> Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу
doc -> Навчання фізики у 8-9 класах проводитиметься за програмою «Фізика. Астрономія.»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка