Ідеї громадянського виховання в сучасному українському суспільстві план громадянське виховання в освітньому просторі УкраїниДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипЗакон


Ідеї громадянського виховання в сучасному українському суспільстві


ПЛАН

 • Громадянське виховання в освітньому просторі України

 • Суть громадянського виховання

 • Підходи і принципи виховання громадянина

 • Мета, завдання громадянського виховання та освіти

 • Зміст громадянського виховання

 • Форми і методи організації громадянського вихованняГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

 • На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1697 від 15 вересня 1999 р. “Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства” у 2000 р. була розроблена Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державностіНайголовніша соціально-психологічна потреба особистості

 • Потреба в самовизначенні – знаходити, визначати своє місце в житті,

 • в суспільстві; усвідомлювати свої класові, політичні, національні та ін. інтересиУмовою реалізації потреби особистості є:

 • Забезпечення всім громадянам рівних стартових можливостей для розвитку й застосування

 • їхніх потенційних здібностей, досягнення суб’єктивно привабливих і водночас

 • соціально значущих цілей.Актуальність громадянського виховання в Україні зумовлюється:

 • Потребою державотворчих процесів - Закон України «Про Дошкільну освіту» від 11.07.2001 N 2628-III, Національна доктрина розвитку освіти 17.04.2002 N 347/2002 та ін.

 • Процесом відродження нації – соборність України є серцевиною української національної ідеї. На базі демократичних цінностей можливе об’єднання різних етносів і регіонів країни.Виховання дітей конкретизується в теоріях:Правове виховання

 • Правове вихованняТермін “виховання” вживається в педагогічній науці в чотирьох значеннях:

 • у широкому педагогічному,

 • коли мається на увазі виховання в діяльності навчальних закладів,

 • де персонал керується педагогічною теорією

 • та її практичними методичними рекомендаціями;СУТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ

 • ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ

 • формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально і юридично дієздатною та захищеною;

 • педагогічний процес становлення свідомого, відповідального і компетентного громадянина-патріота, спрямований на саморозвиток і розбудову демократичного громадянського суспільства;Громадянське виховання,

 • поєднуючи

 • суспільну і приватну сфери,

 • п о к л и к а н е

 • виховувати особистість

 • чутливою до свого оточення,

 • залучати її до суспільного життя,

 • у якому права людини є визначальними.Виховання громадянина має бути спрямованим на:

 • розвиток правосвідомості,

 • розвиток гуманістичної моральності,

 • національної самосвідомості,

 • політичної культури,

 • виховання ціннісного ставлення до природи і праці,

 • виховання культури міжетнічних стосунків

 • виховання культури поведінки особистості.громадянська зрілість особистості, що складається

 • громадянська зрілість особистості, що складаєтьсяГоловним критерієм ефективності громадянського виховання в Україні

 • виступають:

 • морально-етичні імперативи (беззастережні, категоричні вимоги; веління, накази)

 • і цінності, що виступають головними, визначальними на сучасному етапі розвитку суспільства.У контексті формування рис громадянськості виховні інститути мають брати до уваги:

 • розташування навчального закладу (регіон, міський, сільський);

 • тип закладу;

 • контингент дітей (моноетнічний чи поліетнічний);

 • ступінь автономності закладу щодо влади й освітянських структур;

 • психофізіологічні особливості кожного вікового періоду розвитку дитини;

 • психосоціальні особливості дітей (соціальний статус, належність до певної конфесії);

 • сприймання національних та загальнолюдських цінностей і орієнтирів.ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА

 • Науковий підхід;

 • Конкретно-історичний підхід;

 • Особистісно орієнтований підхід;

 • Системний підхід.МЕТА ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ

 • Формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людини з притаманними особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в УкраїніЗАВДАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ

 • визнання й забезпечення в реальному житті пріоритету прав людини як гуманістичної цінності та єдиної норми всіх людей без будь-яких дискримінацій, на чому будується відкрите, демократичне, громадянське суспільство;

 • усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;

 • формування національної свідомості, усвідомлення належності до рідної землі, народу, визнання духовної єдності поколінь та спільності культурної спадщини;

 • виховання почуття патріотизму, відданості в служінні Батьківщині;

 • утвердження гуманістичної моралі та формування поваги до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість;

 • формування соціальної активності особистості на основі таких соціальних умінь: готовності до участі в процесах державотворення, здатності до спільного життя і співпраці в громадянському суспільстві, готовності взяти на себе відповідальність; здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів, здатності до самостійного життєвого вибору на основі гуманістичних цінностей;

 • працелюбності особистості, відповідальності за свої дії;

 • формування політичної та правової культури засобами громадянської освіти, яка дає знання про політичні системи і владу на всіх рівнях суспільного життя; про закони та законодавчі системи; виховання поваги до Конституції України, законодавства, державної мови;

 • розвиток критичного мислення, що забезпечує здатність усвідомлювати та відстоювати особистісну позицію в тих чи інших питаннях, уміння знаходити нові ідеї та критично аналізувати проблеми, брати участь у дебатах, уміння переосмислювати дії та аргументи, передбачати можливі наслідки дій та вчинків;

 • уміння визначати форми та способи своєї участі в житті суспільства, спілкуватися з демократичними інститутами, органами влади, захищати і підтримувати закони та права людини, бути обізнаними зі способами соціального захисту;

 • формування толерантного ставлення до інших культур і традицій;

 • виховання негативного ставлення до будь-яких форм насильства; активне запобігання виявленню деструктивного націоналізму, шовінізму, фашизму, месіанських настроїв.ЗМІСТ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ

 • Розвиток патріотизму;

 • Розвиток національної самосвідомості громадян;

 • Формування культури міжетнічних відносин;

 • Розвиток планетарної свідомості;

 • Розвиток правосвідомості;

 • Розвиток політичної культури;

 • Виховання дбайливого ставлення до природи;

 • Формування моральності та культури поведінки особистості;

 • Розвиток мотивації до праціФОРМИ І МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ

 • Весь освітній процес у навчальному закладі має бути насиченим різними аспектами громадянського виховання – активними методами (ситуативно-рольові ігри, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, “мозкові атаки”, аналіз соціальних ситуацій з морально-етичним характером, ігри-драматизації тощо) та традиційними (бесіди, різні форми роботи з книгою, періодичними виданнями)ГЛОСАРІЙ

 • ГРОМАДА – група людей, об’єднаних спільністю становища, інтересів і т. ін.

 • ГРОМАДСЬКИЙ, прикм. до громада – той, який виникає, відбувається в суспільстві або стосується суспільства, пов'язаний із ним, суспільний (громадський обов’язок, громадська організація, на громадських засадах, громадське доручення).

 • ГРОМАДСЬКІСТЬ – передова частина, передові кола суспільства.

 • ГРОМАДЯНИН (НКА) - особа, що належить до постійного населення якої-небудь держави, користується її правами і виконує обов’язки, встановлені законами цієї держави. Той, хто підпорядковує особисті інтереси громадським, служить Батьківщині.

 • ГРОМАДЯНСЬКИЙ – прикм. до громадянин – спрямований на користь суспільства.

 • Громадянська відповідальність – встановлені нормами цивільного права юридичні наслідки невиконання або неналежного виконання особою своїх обов’язків.

 • Громадянська непокора – відмова населення або групи осіб від виконання розпоряджень влади на знак протесту.

 • Громадянська смерть – у Франції до 1854 року – кримінальний засіб, відповідно до якого засуджений позбавлявся усіх громадянських та політичних прав.

 • Громадянська страта – в Росії 18-19 ст. – вид ганебного покарання для дворян, яких позбавляли усіх прав громадянського стану.

 • Громадянські права – основа конституційно-правового статусу громадянина держави.

 • Громадянська війна – збройна класова боротьба всередині держави.

 • ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ – усвідомлення кожним громадянином своїх прав та обов’язків щодо держави, суспільства.ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!Каталог: files -> %D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 -> %D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> = Методи: Методи
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> “Мова – душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб…
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> Презентацію підготувала
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> Словниково-логічні вправи на уроках української мови та читання Ганна Миколаївна Веремейчук
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> Психологічні
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> Копетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> Фрагменти уроку позакласного читання та розвитку мовлення 4 клас І. О. Большакова
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> Психологічні
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> План План Тлумачення поняття «постмодернізм»
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> Закон україни «про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року №2402-111 національна доктрина розвитку освіти затверджено Указом Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка