Інформаційна технологія виділення та обробки знань у cds/isis-сумісних базах даних Шерепа Тетяна Анатоліївна, м н. с. НбувДата конвертації04.06.2016
Розмір445 b.


Інформаційна технологія виділення та обробки знань у CDS/ISIS-сумісних базах даних


Шляхи розвитку інформаційного суспільства

 • Сучасному суспільству притаманний «інформаційний вибух», що постійно наростає.

 • Лише у 2005 р. світове співтовариство виробить понад 20000 петабайтів (1 Пбайт = 1024 терабайт).

 • ООН започаткувала всесвітні зустрічі з питань інформаційного суспільства (WSIS) в Женеві (грудень 2003 р.) та в Тунісі (16—18 листопада 2005 р).

 • Людство перебуває на етапі переходу від індустріального суспільства до інформаційного та його наступної фази — суспільства, побудованого на знаннях.Суспільство побудоване на знаннях

 • людський вимір;

 • знання є товаром;

 • знання змінюють конфігурацію геополітичних сфер впливу у світі;

 • знання стають більш комплексними, міждисциплінарними та проблемно-орієнтованими;

 • знання є і індивідуальними і колективними;

 • знання мають синергетичний характер;

 • процес створення і розповсюдження нових знань має мережевий характер.Технології інтелектуального аналізу

 • Сутністю інформаційної революції є перехід від автоматизованої обробки інформації до комп’ютерного представлення і обміну чистим знанням.

 • Комп’ютерні системи повинні не лише зберігати і використовувати великі обсяги інформації, а й ефективно допомагати користувачам знаходити нові шляхи вирішення проблем.

 • Метою інтелектуальних технологій є знаходження нового знання, яке користувач може надалі застосувати для поліпшення результатів своєї діяльності.Data mining (знаходження знань)

 • Технологія Data mining стає невід'ємною частиною інформаційних сховищ даних (Data warehouse) та організації інтелектуальних обчислень.

 • Дозволяє “знайти” приховані правила і закономірності у наборах даних, застосування яких сприяє виявленню ефективного результату.Моделі обробки і аналізу даних

 • Основні види моделей, що використовуються для виявлення й аналізу знань на основі даних інформаційного сховища:

 • класифікація;

 • кластеризація;

 • регресія;

 • прогнозування часових послідовностей;

 • асоціація;

 • послідовність.Електронні бібліотеки як сховища даних

 • Електронні бібліотеки є однією з найбільш перспективних сфер застосування вищезгаданих алгоритмів.

 • Вони містять великі обсяги даних і відповідають концепціям інформаційних сховищ даних:

  • предметна орієнтація (дані об’єднані в категорії);
  • інтегрованість (наявність єдиної централізованої сукупності даних);
  • прив’язка до часу (сховище можна розглядати як сукупність “історичних” даних);
  • незмінність (дані у сховище лише долучаються).


Електронна бібліотека НБУВ

 • Наукова електронна бібліотека НБУВ – це велике сховище баз даних, які об’єднують в собі наступні інформаційно-ресурсні компоненти:

  • електронний каталог НБУВ,
  • загальнодержавну реферативну базу даних,
  • фонд електронних документів з повними текстами.
 • Пошукова система електронних колекцій бібліотек НБУВ розроблена на базі пакету прикладних програм CDS/ISIS (Computer Documentation System / Integrated System Information Services).Пакет прикладних програм IDAMS

 • Для виділення та обробки нових знань у базах CDS/ISIS можливе застосування пакета прикладних програм IDAMS.

 • IDAMS вільно поширюється UNESCO й орієнтований на проведення статистичних досліджень і аналізу даних у великих інформаційних масивах.

 • Таблиці даних IDAMS зберігаються в текстових файлах, в яких змінні (стовпці) займають фіксовані позиції. В IDAMS є припустимими дані двох типів – числові і текстові.Інтелектуальна обробка інформації у CDS/ISIS -сумісних базах даних

 • Для обміну даними між CDS/ISIS та IDAMS існує програма WinIDIS, яка готує опис даних і виконує передачу даних.Аналіз часових рядів записів бібліотечних баз

 • Мета - прогноз загальної кількості документів або документів відповідних тематик на наступні періоди.

 • Приведено аналіз даних бази НБУВ авторефератів дисертацій, захищених в Україні в 2000-2004 рр.Динаміка захисту дисертацій 2000-2005 рр.Кластеризація електронних документів баз даних CDS/ISIS

 • Мета - автоматичне виділення семантично схожих документів серед заданої фіксованої множини документів (на основі попарної схожості описів документів)

 • Для підвищення ефективності та швидкості інформаційного пошуку, запит користувача може порівнюватись з центрами побудованих кластерів.

 • Для розбиття колекції електронних документів на кластери за допомогою IDAMS необхідно сформувати текстовий файл з матрицею терм-документ.Побудова матриці терм-документ

 • Електронна колекція документів може бути представлена матрицею терм-документ, що містить в собі частоти використання деякого терміну в кожному з документів колекції.

 • Може бути побудована у текстовому файлі з словника пошукових термінів бази даних CDS/ISIS за допомогою ISIS_DLL, прикладного програмного інтерфейсу ISIS, що розроблений та вільно поширюється UNESCO .

 • Використання основ слів в якості термів веде за собою підвищення ефективності числових методів.Схема побудови матриці терм-документРобота з WINIDAMS

 • Після імпортування до пакету IDAMS матриці терм-документ у вигляді текстового файлу, необхідно створити:

  • словник даних IDAMS, що визначає типи даних та правила їх валідації;
  • файл даних IDAMS (на базі словника даних), який і буде підлягати обробці і аналізу;
  • командний файл, з послідовністю команд, що включає:
   • перевірку даних;
   • Перекодування;
   • визначення методу та основних параметрів кластеризації;
   • формат виводу результатів та ін.
 • Результатом виконання аналізу IDAMS є вихідний файл з виводом отриманих кластерів.Висновки

 • Практичне застосування методів інформометричного аналізу електронних бібліотек, може включати:

  • авторубрикацію повних текстів;
  • класифікацію і кластеризацію документів;
  • відслідкування змін в часі термінів предметних галузей;
  • уточнення пошукових запитів та інтелектуалізацію пошуку.


Каталог: sites -> default -> files -> msd
files -> Кирило Молодико науковий консультант Заступника Голови Конституційного Суду України
files -> 1 Поняття «acquis communautaire» з прав людини
msd -> Формат надання бібліографічної інформації
msd -> Савенкова Л. В. Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
msd -> Доступ к Интернет бібліотечна послуга
msd -> Онищенко Олексій Семенович, академік-секретар Відділення
msd -> Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. №664-р днпб україни присвоєно ім'я видатного українського педагога В. О. Сухомлинського
msd -> Інформація про використання передплачених онлайнових науково-інформаційних ресурсів установами нан україни у 2006 р. Соловяненко Денис Володимирович м н. с. Центру комп’ютерних технологій нбув
msd -> Роль і місце Wеb-порталу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського в інформаційному просторі України


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка