Інформаційне забезпечення управління охороною здоров’Я “Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій”Дата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.
#4397


ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я


“Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій”

 • “Управління – це організація та реалізація цілеспрямованих дій”

 • (В.Трапезніков).Систему знань науки управління складають такі основні розділи:

 • Систему знань науки управління складають такі основні розділи:

 • теорія,

 • організація,

 • культура,

 • методи,

 • техніка.Спільні риси систем

 • кожна система складається із підсистем, кожна з яких є системою по відношенню до її складових;

 • кожна система може бути розчленована до таких елементів або компонентів, які вже не є системою.Охорона здоров’я, як система, за причинною ознакою може бути поділена на дві підсистеми:

 • Охорона здоров’я, як система, за причинною ознакою може бути поділена на дві підсистеми:

 • медична допомога

 • інші організації та відомства, що забезпечують здоров’я людей.Основні ієрархічні рівні управління охороною здоров’я в Україні

 • базовий,

 • регіональний,

 • державний.ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

 • управління та розробка прогнозів розвитку мережі закладів охорони здоров’я;

 • організація медичної допомоги населенню,

 • організація контролю за санітарним станом навколишнього середовища з додержанням правил санітарної охорони,

 • здійснення заходів щодо запобігання інфекційних захворювань;

 • контроль за наданням пільг матерям та дітям, поліпшення умов життя багатодітних сімей;

 • контроль за додержанням правил охорони праці, техніка безпеки, виробничої санітарії, екологічних вимог на підприємствах, в організаціях та установах.Недоліки охорони здоров’я на базовому рівні

 • по-перше, воно не займається спеціальними проблемами здоров населення, бо не має для цього відповідної інформації та повноважень;

 • по-друге, воно не займається економічними проблемами медичної допомоги через брак відповідних фахівців, необізнаність тощо;

 • по-третє, основним методом управління залишається адміністративно-командний. • Основне завдання обласного управління охороною здоров’я – стратегія розвитку охорони здоров’я краю, вирішення, замість вузьких лікувальних питань, соціально-медичних та економічних проблем в галузі охорони здоров’я.Входом в систему інформаційного забезпечення на базовому рівні є облікові документи. Первинними з них є індивідуальна карта амбулаторного хворого та історія стаціонарного хворого. Безумовно, що ці документи ще певний час мають заповнювати лікарі, поки не отримають повсюдного поширення машинні носії інформації.

 • Входом в систему інформаційного забезпечення на базовому рівні є облікові документи. Первинними з них є індивідуальна карта амбулаторного хворого та історія стаціонарного хворого. Безумовно, що ці документи ще певний час мають заповнювати лікарі, поки не отримають повсюдного поширення машинні носії інформації.На базовому рівні доцільно користуватись:

 • На базовому рівні доцільно користуватись:

 • переліком хвороб (туберкульоз, злоякісні новоутворення, доброякісні новоутворення, хвороби ендокринної системи розлади харчування, обміну речовин, в т. ч. цукровий діабет, хвороби нервової системи, глаукома, хвороби системи кровообігу, в т. ч. ревматизм, гіпертонічна хвороба, ІХС, стенокардія, церебро-васкулярна хвороба, хвороби органів дихання, в т. ч. пневмонія, бронхіт хронічний та емфізема, бронхіальна астма, хвороби органів травлення, в т. ч. виразкова хвороба і гастрит, хвороби сечостатевої системи, в т. ч. нефрит, хвороби жіночих статевих органів, кістково-м’язової системи, травми та отруєння);

 • віковими групами (0-14, 15-19, 20-44, 45-64 та 65 років і ст.).Процесом

 • Процесом

 • в системі інформаційного забезпечення управління охороною здоров’я є збір, зберігання та обробка облікових документів.Виходом

 • Виходом

 • системи інформаційного забезпечення є критерії, аналітичні таблиці, залежності, закономірності, що випливають із аналізу статистичного та іншого матеріалу.Автоматизація – засіб, за допомогою якого забезпечується якісне виконання функцій управління.

 • Автоматизація – засіб, за допомогою якого забезпечується якісне виконання функцій управління.Перший тип застосування ЕОМ

 • – передбачає виконання з допомогою ЕОМ певних обчислювальних функцій. В цьому випадку ЕОМ є своєрідним автоматичним арифмометром, а обчислювальний центр, де вона стоїть і експлуатується – фабрикою автоматизованого рахунку.Другий тип застосування ЕОМ

 • - пов’язаний із впровадженням в управління автоматизованих інформаційних систем (АІС), з допомогою яких частина інформації попередньо, згідно заданих програм, обробляється ЕОМ та використовується на АІС.КАТЕГОРІЇ АІС

 • Інформаційно-пошукова система (ІПС), зорієнтована на пошук інформації;

 • Інформаційно-довідкова система (ІДС) – за результатами пошуку обчислює значення арифметичних функцій;

 • Інформаційно-логічна система (ІЛС) – за результатами пошуку обчислює значення логічних функцій;

 • Інформаційно-розпізнавальна система (ІРС) – за результатами пошуку вирішує завдання розпізнавання.Третій тип застосування ЕОМ

 • – це власне автоматизовані системи управління (АСУ). Характерною їхньою ознакою є така спільна робота людини і машини, де вона виступає як рівноправні партнери. Машина не лише обробляє інформацію, а й приймає рішення, хоча останнє слово залишається за людиною.АСУ

 • це – людино-машинна система управління, що забезпечує досягнення поставлених перед системою цілей і максимально використовує можливості основних її компонентів – людина і машина.Центр збору, обробки інформації та прийняття рішень (ЦЗОІ –ПР) – це певна система збору інформації, обчислювальні засоби для її зберігання, обробки та аналізу (ЕОМ різних типів) та люди, що приймають остаточні рішення (працівники апарату управління).

 • Центр збору, обробки інформації та прийняття рішень (ЦЗОІ –ПР) – це певна система збору інформації, обчислювальні засоби для її зберігання, обробки та аналізу (ЕОМ різних типів) та люди, що приймають остаточні рішення (працівники апарату управління).Автоматизація системи управління охороною здоров’я на базовому як і на інших рівнях, має враховувати такі особливості:

 • по-перше, вона ґрунтується на діючих системах, в яких обробка інформації досі йшла вручну,

 • по-друге, вона вишукує такі інформації та функції управління, які найбільш доцільно аналізувати з допомогою ЕОМ,

 • по-третє, здійснює перехід ручної системи в автоматизовану поступово, автоматизуючи виконання окремих функцій.Модель автоматизації управління охороною здоров’я на базовому рівні

Найважливішими завданнями системи управління на базовому рівні слід вважати такі:

 • визначення обсягу, якості та ефективності медичної допомоги, що надається кожним медичним працівником та структурним підрозділом;

 • визначення причин зумовленості здоров’я, передовсім його стан серед окремих соціальних, професійних та інших прошарків;

 • визначення потреби в медичній допомозі та її економічної ефективності.Етапи автоматизації завдань та функцій

 • створюється технічне завдання

 • створюється ескізний проект

 • створюється технічний проект

 • розробляється робочий проект та його впровадження.Управління, управлінська діяльність, є елементом і складовою частиною виробничих стосунків, обумовлених суспільним характером праці, представляє складний і специфічний вид діяльності, неможливий для успішного виконання без відповідної підготовки, використання тільки простих схем, прийомів і правил роботи.

 • Управління, управлінська діяльність, є елементом і складовою частиною виробничих стосунків, обумовлених суспільним характером праці, представляє складний і специфічний вид діяльності, неможливий для успішного виконання без відповідної підготовки, використання тільки простих схем, прийомів і правил роботи.АЛГОРИТМИ ОЦІНКИ РОБОТИ ЛІКАРІВ

 • Для консультативно-діагностичних центрів:Каеф(л.п.) – коефіцієнт обсягу, якості та ефективності роботи лікаря (структурного підрозділу) консультативно-діагностичного центру.

 • Каеф(л.п.) – коефіцієнт обсягу, якості та ефективності роботи лікаря (структурного підрозділу) консультативно-діагностичного центру.

 • ВАОФ(н) – фактичне (нормативне) число випадків амбулаторного обслуговування.

 • Дф(н)ПК – фактична (нормативна) частка хворих з покращенням групи здоров’я.

 • Сф(н) – фактична (нормативна) складність випадків амбулаторного обслуговування.

 • ТНф(н) – фактичне (нормативне) число днів тимчасової непрацездатності.

 • Дф(н)пг – фактична (нормативна) частка хворих з погіршенням групи здоров’я.

 • Зф(н) - фактична (нормативна) частка хронічних хворих, що мали загострення.

 • Вф(н) - фактична (нормативна) вартість лікування 1-го хворого.Для стаціонарних закладів:Ксеф(лв) – показник обсягу, якості та ефективності роботи лікаря (структурного підрозділу) стаціонару.

 • Ксеф(лв) – показник обсягу, якості та ефективності роботи лікаря (структурного підрозділу) стаціонару.

 • Лд - кількість ліжко-днів хворих, що лікувались у лікаря.

 • Дфод – частка хворих, що одужали.

 • Сф – показник складності хворих, що лікуються у лікаря (визначається згідно структури клініко-статистичних груп або іншим чином)

 • Днпз – нормативна частка хворих, що виписуються без змін.

 • Днпг - нормативна частка хворих, що виписуються з погіршенням.

 • Вн – нормативні витрати на лікування одного хворого.Тнр – нормативна пересічна тривалість лікування одного хворого.

 • Тнр – нормативна пересічна тривалість лікування одного хворого.

 • Нл – нормативне число ліжок на 1 посаду лікаря відповідно фаху.

 • Зл – зайнятість ліжка.

 • Д1 – відрізок часу, за який визначена оцінка (місяць, квартал, тощо, в частках одиниці, за одиницю приймається 265 днів).

 • Д2частка терміну, на протязі якого лікар був відсутній у відділенні (хвороба, відрядження, тощо).

 • Днод – нормативна частка хворих, що виписуються після одужання.

 • Сн – нормативна складність хворих.

 • Дф – частка хворих, що виписані з погіршенням.

 • Вф – вартість

 • Тфр – пересічна тривалість лікування 1 хворого у лікаря.Дякую за увагу!Каталог: data -> kafedra -> internal -> magistr -> presentations -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> 2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96
%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96 -> Планування в системі охорони здоров'я України
%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96 -> Загальні основи менеджменту. Вступ до менеджменту
%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96 -> Функція контролю в системі охорони здоров’Я
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Рослинна сировина, що проявляє подразнюючу дію
%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96 -> Організація як об’єкт менеджменту. Організація як об’єкт менеджменту
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Захворювання суглобів Остеоартроз (ОА)
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> За даними вооз: у чоловіків Нв менший 130 г/л; у жінок- 120 г/л за даними вооз: у чоловіків Нв менший 130 г/л; у жінок- 120 г/л


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка