Інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства; основним принципам, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітністьДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.
ТипІнформації

 • В Україні застосовуються МСФЗ, офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.

 • Суб’єктами господарювання має застосовуватися один пакет стандартів для складання фінансової звітності – МСФЗ або П(С)БО. • Для складання фінансової звітності застосовуються МСФЗ, якщо вони не суперечать Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а саме:

 • меті ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності - надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства;

 • основним принципам, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітність.

 • Аналогічні механізми захисту економічних інтересів передбачені у законодавстві ЄС, Російської Федерації та інших країн. • Незалежно від застосовуваного пакету стандартів суб’єкти господарювання зобов’язані виконувати норми Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядку подання фінансової звітності, а також нормативно-правових актів щодо документального забезпечення записів у бухгалтерському обліку, проведення інвентаризації тощо. • Міністерство фінансів вважає неприйнятним тлумачення або роз’яснення МСФЗ в нормативно-правових актах, зокрема методичних рекомендаціях, проте залишає за собою право висловити фахову думку. • Підприємства, які складають фінансову звітність за МСФЗ, роблять позначку у відповідній формі фінансової звітності, що не потребує додаткового інформування органів державної статистики.

 • Підприємства, які складають консолідовану фінансову звітність за МСФЗ, надсилають листом відповідну інформацію органам державної статистики у передбачені для подання такої звітності строки.

 • Згідно з договорами Фонд Ради МСБО надає матеріали, які можуть бути оприлюднені.

 • Проте значна частина матеріалів, приклади, основа для прийняття висновків тощо є інтелектуальною власністю Ради МСБО і може бути надана для оприлюднення за додаткову плату. • Розуміючи складність процесу застосування МСФЗ та необхідність спільних зусиль всіх учасників цього процесу Міністерство фінансів і Національний банк другий рік поспіль ініціюють об'єднання професійної спільноти навколо вирішення цього завдання, що формалізується відповідними Меморандумами.Міністерство фінансів України

 • Міністерство фінансів України

 • Національний банк України

 • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 • Державна податкова служба України

 • Державна служба статистики України

 • Проект розвитку фінансового сектору (FINREP)

 • Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України

 • Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів

 • Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

 • Спілка податкових консультантів України

 • Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів

 • Спілка аудиторів України

 • Всеукраїнський бухгалтерський клуб • Координувати діяльність у сфері застосування МСФЗ в Україні для формування єдиних підходів до застосування МСФЗ, їх перекладу, інформаційного супроводження, розв’язання проблемних питань та налагодження ефективних взаємовідносин у цій сфері, поклавши на Міністерство фінансів функції основного координатора.

 • Брати активну участь в обговоренні проектів МСФЗ, оприлюднених на веб-сайті Міністерства фінансів, для формування позиції професійної спільноти, що доводитиметься Міністерством фінансів до відома Ради МСБО. • Міністерством фінансів спільно з Проектом розвитку фінансового сектору (FINREP) створено спеціалізований інформаційний ресурс щодо застосування МСФЗ. Його презентація відбулася наприкінці лютого цього року.

 • Адреса сайту: msfz.minfin.gov.ua

 • Мета сайту – вільний і безоплатний доступ суб’єктів господарювання, бухгалтерів-практиків та студентів до найкращої практики застосування МСФЗ. • Перехід до застосування МСФЗ відбувається за мінімальних трансакційних витрат.

 • Це стосується як суб’єктів господарювання, яким не нав’язуються ні обов’язкове навчання, ні сертифікація спеціалістів та яким безоплатно надаються навчальні матеріали (значна частина яких вже знаходиться у вільному доступі та постійно оновлюється), так і держави, що не витратила додаткових бюджетних коштів на забезпечення процесу переходу. • Ураховуючи стислі терміни запровадження МСФЗ, 2012 рік по суті є перехідним періодом. Тому слід враховувати особливості такого періоду при оцінці ситуації щодо запровадження МСФЗ.Прикладом консенсусного вирішення спільними зусиллями регуляторів, аудиторів, користувачів фінансової звітності та професіоналів практиків є внесення ясності у порядок першого застосування МСФЗ.

 • Прикладом консенсусного вирішення спільними зусиллями регуляторів, аудиторів, користувачів фінансової звітності та професіоналів практиків є внесення ясності у порядок першого застосування МСФЗ.

 • Спільним листом від 07.12.2011 № 12-208/1757-14830 / 31-08410-06-5/30523 / 04/4-07/702 до суб’єктів господарювання, які складають фінансову звітність за МСФЗ, було доведену думку регуляторів, сформовану спільно з аудиторами і практиками.

 • 1. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за 2011 рік складаються підприємствами (крім банків) згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а банками – відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.2. Особливості складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ у перші звітні періоди визначає МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

 • 2. Особливості складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ у перші звітні періоди визначає МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

 • 3. Підприємство може обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2011 або 01.01.2012 (крім банків). Для банків дата переходу на МСФЗ – 01.01.2011.

 • 4. У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2011: перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2012 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2011, 31.12.2011, 31.12.2012 та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2011 і 2012 роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію.5. У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2012:

 • 5. У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2012:

 • 5.1. Складається баланс станом на 01.01.2012 за вимогами МСФЗ;

 • 5.2. Перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2013 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2012, 31.12.2012, 31.12.2013, та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2012 і 2013 роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію. • Квартальна звітність

 • Форми фінансової звітності • Складання проміжної фінансової звітності передбачено МСФЗ

 • Закон вимагає подання квартальної фінансової звітності

 • Відповідно суб'єкти господарювання, які застосовують МСФЗ, зобов'язані подавати квартальну фінансову звітність

 • Законом встановлено мінімальний обсяг квартальної звітності, який може вимагатися державними користувачами фінансової звітності • Виходячи з потреб органів державної статистики та умов перехідного періоду наказом Міністерства фінансів затверджені стандартні форми фінансової звітності.

 • До кінця року, тобто до складання першої річної фінансової звітності, яка повністю відповідає МСФЗ, для суб'єктів господарювання, які обрали датою переходу 01.01.2011 року, питання форми подання фінансової звітності буде вирішено з урахуванням альтернативних підходів. • Удосконалення стандартних форм фінансової звітності з метою врахування обов'язкових вимог МСФЗ

 • Затвердження номенклатури статей фінансової звітності з наданням права суб'єктам господарювання самостійно обирати форму фінансової звітності

 • Запровадження подання фінансової звітності в електронному вигляді

 • При удосконалених стандартних формах фінансової звітності інформація щодо подання в іншій формі на вимогу інвестора розкривається в примітках до фінансової звітності • Завершується процес узагальнення пропозицій всіх заінтересованих учасників процесу до плану заходів застосування МСФЗ на 2012 рік

 • Одним з пріоритетних заходів є обговорення і схвалення національного глосарія термінів МСФЗ

 • Запрошуємо всіх приєднатися до цієї роботи • Незаінтересованість менеджменту і власників

 • Непрозорість бізнесу

 • Недостатня пропозиція на ринку висококваліфікованих спеціалістів-практиків бухгалтерів

 • Слабкі конкурентні позиції вітчизняного сегменту аудиторських фірм

 • Низький рівень базової професійної освітиКаталог: News -> PublishingImages -> %D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%20%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%97%20%D0%B2%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%C2%BB
News -> Структурні диспропорції регіонального розвитку за показником валового регіонального продукту Постановка проблеми
%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%20%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%97%20%D0%B2%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%C2%BB -> Звіт про фінансовий стан Звіт про сукупні доходи Звіт про зміни у власному капіталі Звіт про рух грошових коштів Примітки до фінансових звітів Аналіз мсбо 1
%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%20%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%97%20%D0%B2%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%C2%BB -> «Запровадження Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (мсбо) компаніями, зареєстрованими в єс»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка