Інформації про функціонування певної системи та управління нею Моніторингові дослідження на рівні навчального закладу дають адміністрації знз змогуДата конвертації26.06.2016
Розмір445 b.
ТипІнформації


ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

 • ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

 • Щиро вітаємо Вас !

 • Бажаємо успішної праці на семінарі-нараді директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвтніх навчальних закладів
 • Моніторинг це -

 • комплекс досліджень, спрямованих на

 • отримання повної інформації про

 • функціонування певної системи

 • та управління неюМоніторингові дослідження на рівні навчального закладу дають адміністрації ЗНЗ змогу:

 • Моніторингові дослідження на рівні навчального закладу дають адміністрації ЗНЗ змогу:

 • отримати якісну достовірну інформацію про діяльність кожного класного колективу, кожного вчителя, всіх методичних структур;

 • встановити причини, які гальмують ефективність їхньої діяльності;

 • реалізувати зворотній зв’язок в управлінні навчально–виховним процесом;

 • підвищити якість та ефективність управління діяльністю всіх методичних структур навчального закладу на основі комплексності, оптимальності, перспективності;

 • спрогнозувати подальші тенденції та можливості розвитку навчального закладу;

 • враховувати результати моніторингу під час атестації вчителя.Окрім того, такі дослідження:

 • Окрім того, такі дослідження:

 • визначають професіоналізм учителів школи;

 • їхнє знання предмета; вміння навчати;

 • контактність у спілкуванні з учнями, ставлення до дітей;

 • дають можливість виявляти причини труднощів у навчанні чи стосунках;

 • передбачати і запобігати негативним проявам у поведінці;

 • роботу вчителів організаційної та психологічної підготовки учнів до вивчення предмета.Моніторингові дослідження на рівні вчителя дають змогу:

 • Моніторингові дослідження на рівні вчителя дають змогу:

 • отримати кількісну та якісну інформацію щодо результатів навчальних досягнень учнів;

 • виробити оптимальний варіант співпраці „вчитель – учень”, розробити корекційні заходи на подолання прогалин у знаннях;

 • спроектувати зміни до календарного та поурочного планування з предмета;

 • здійснити самоаналіз з метою підвищення професійного рівня викладання.Нульовий замір (початкове діагностування) – у перші два тижні вересня. Мета – визначити рівень навченості учнів перед початком нового циклу навчання, пересвідчитися в готовності класу до цього етапу навчання.

 • Нульовий замір (початкове діагностування) – у перші два тижні вересня. Мета – визначити рівень навченості учнів перед початком нового циклу навчання, пересвідчитися в готовності класу до цього етапу навчання.

 • Контрольний замір навчальних досягнень проводиться на другому-третьому тижні грудня. Мета – оцінити зміни в знаннях учнів при вивченні основних предметів інваріантної частини базового навчального плану.

 • Підсумковий замір навчальних досягнень проводився за один-два тижні до закінчення навчального року. Мета – визначити рівень навченості учнів за підсумками проведеного циклу навчання та оцінити динаміку процесу навчання учнів від початкового діагностування до контрольного і далі до підсумкового. • І. Підготовчий етап (організація діагностичного контролю):

 • 1.1.Визначення мети.

 • 1.2.Вибір об'єкта дослідження.

 • 1.3.Побудова графіка дослідження:

 • 1.4.Підбір виконавців;

 • 1.5.Вивчення відповідної літератури.

 • 1.6. Розробка інструментарію.

ІІ. Практичний етап

 • ІІ. Практичний етап

 • (пошук слабої ланки (проблеми) у навчально-виховному процесі :

 • 2. Збір інформації шляхом:

 • 2.1. Спостереження.

 • 2.2. Інтерв'ю.

 • 2.3. Анкетування.

 • 2.4. Тестування.

 • 2.5. Адміністративні перевірки (проведення контрольних робіт).

 • 2.6.Фронтальні бесіди з учнями, учителями, батьками.

 • 2.7. Вибіркові співбесіди з учнями, учителями, батьками.

 • 2.8. Вивчення документації (журналів, планів роботи,

 • учнівських зошитів тощо).ІІІ. Аналітичний (обгрунтування причин виникнення

 • ІІІ. Аналітичний (обгрунтування причин виникнення

 • слабкої ланки (проблеми)

 • 3.1. Обробка отриманої інформації.

 • 3.2. Систематизація обробленої інформації.

 • 3.3. Аналіз даних. Оцінка результатів.

 • 3.4. Висновки (підбиття підсумків моніторингу).

 • 3.5. Розробка рекомендацій і пропозицій щодо

 • подальшого корегування роботи.ІУ. Технологічний (впровадження рекомендацій і пропозицій або механізм впровадження корекції)

 • ІУ. Технологічний (впровадження рекомендацій і пропозицій або механізм впровадження корекції)

 • У.Нова проблема.Підсумки моніторингу

 • Підсумки моніторингу

 • З метою зацікавлення моніторингом освітнього процесу всіх його суб'єктів рекомендується максимально спростити технологію вимірювання за принципом визначенням рівня показника критерія моніторингу:

 • високий рівень — 3 бали (ВР – 70-80% як.пок.);

 • достатній —2 бали (ДР – 40-70% як.пок.);

 • низький —1бал (ЗР – 20-40% як.пок.);

 • критичний рівень — 0 балів – (КР – як. пок. 20%

 • і менше ).Мета моніторингу:

 • Мета моніторингу:

 • визначити стартовий рівень знань, умінь та практичних навичок з української мови учнів 5 класу;

 • розробити на підставі одержаної інформації рекомендації щодо поліпшення освітнього рівня п’ятикласників;

 • Інструментарій:

 • тестові завдання з української мови;

 • інструктивний лист щодо проведення й оцінювання тестів;

 • анкета для вчителя.Інструкція для вчителя з проведення тестування

 • Інструкція для вчителя з проведення тестування

 • Шановний колего!

 • Просимо провести тестування за такими правилами:

 • На виконання тесту відводиться один урок.

 • 1. Роздайте кожному учню бланк із запитаннями тесту. Перевірте, чи всі учні вписали своє прізвище та ім’я на отриманому бланку.

 • 2. Перед початком виконання завдань тесту проведіть інструктаж учнів з таких питань:

 • * тест складається із завдань, можливі відповіді, які

 • позначаються літерами А, Б, В;

 • * серед можливих відповідей правильною є лише одна;

 • * обравши літеру, що відповідає правильній відповіді,

 • учень обводить її олівцем, інші літери залишаються не

 • обведеними і не закресленими;

 • * якщо жодна літера не обведена, завдання невиконаним;

 • при наявності будь-якого виправлення завдання вважати

 • невиконаним. • 3. Після закінчення уроку зберіть бланки відповідей учнів.

 • 4. Перевірте роботу кожного учня.

 • 5. Складіть звітні відомості.

 • 6. Занесіть дані про те, яка кількість учнів правильно виконала :

 • * 0 завдань;

 • * 1 – 3 завдань;

 • * 4 – 6 завдань;

 • * 7 – 9 завдань;

 • * 10 – 12 завдань.Порівняльний аналіз результатів моніторингового дослідження дає змогу зробити загальні висновки про стартовий рівень сформованості знань, умінь і навичок із української мови учнів 5 класу.

 • Порівняльний аналіз результатів моніторингового дослідження дає змогу зробити загальні висновки про стартовий рівень сформованості знань, умінь і навичок із української мови учнів 5 класу.

 • Найбільші труднощі у п’ятикласників виникли під час виконання завдань із розділу "Будова слова". У середньому 74 % учнів-учасників дослідження оволоділи знаннями й уміннями, передбаченими програмою. На цей факт варто звернути увагу авторам підручника й учителям, оскільки це один з тих розділів курсу української мови, вивчаючи який, учні засвоюють найважливіші правила грамотного письма.

 • 2. 14,5% учнів 5 класу, які взяли участь у моніторинговому дослідженні, успішно справилися з усіма завданнями, 74,5 % правильно виконали більше половини тесту. Серед них 40 % учнів якісно оволоділи засвоєними знаннями, оскільки правильно виконали 75 % тестових завдань. • Рекомендації вчителю:

 • вибрати відповідну методику навчання;

 • дати установку учням на можливість отримання позитивного результату;

 • призначити додаткові заняття для учня, які мають прогалини в знаннях;

 • провести корекцію календарно-тематичного планування;

 • здійснювати диференціацію і індивідуалізацію домашніх завдань;

 • самоопрацювати матеріал …Стартовий рівень Проміжний Підсумковий

 • Стартовий рівень Проміжний ПідсумковийЗразки

 • Зразки

 • моніторингових

 • дослідженьНа наш погляд, результати моніторингу можна застосовувати:

 • На наш погляд, результати моніторингу можна застосовувати:

 • як один із засобів аналізу методичної роботи навчального закладу;

 • під час проведення атестації педагогічних кадрів;

 • під час проведення шкільних конкурсів: «Кращий учень року», «Кращий учитель року»

 • як один із засобів формування позитивної громадської думки про навчальний заклад та його іміджу;

 • для проведення перспективного аналізу участі гімназійної команди в олімпіадах районного, обласного етапів в наступному році;

 • для проведення аналізу роботи з обдарованими учнями;

 • як один із засобів стимулювання та заохочення учнів та їхніх вчителів до перемог на олімпіадах.ОТЖЕ : інформація, отримана в ході моніторингу, має повністю відображати стан функціонування загальноосвітнього навчального закладу, що дасть змогу вирішити непередбачені завдання та розвивати технології управління, щоб ліквідувати слабку ланку в навчально-виховному процесі, тобто вирішити відшукану освітянську чи виховну проблему

 • ОТЖЕ : інформація, отримана в ході моніторингу, має повністю відображати стан функціонування загальноосвітнього навчального закладу, що дасть змогу вирішити непередбачені завдання та розвивати технології управління, щоб ліквідувати слабку ланку в навчально-виховному процесі, тобто вирішити відшукану освітянську чи виховну проблемуДякуємо за увагу

 • Дякуємо за увагуКаталог: Inform -> Metod rob -> Prezentacija
Prezentacija -> Причому особистості, здатної до
Prezentacija -> Запропонований матеріал дасть можливість заступникам директорів шкіл творчо використати рекомендації при визначенні змісту та виборі дієвих форм методичної роботи з вчителями-початківцями
Prezentacija -> Практикуму директорів загальноосвітніх навчальних закладів у бродецькому навчально-виховному комплексі ! Тема семінару: Тема семінару
Prezentacija -> Щиро вітаємо
Prezentacija -> Внутрішньошкільний контроль
Prezentacija -> Положення про кредитно-модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників Черкаської області кмс це
Prezentacija -> Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009р. №1121.) Основні завдання групи продовженого дня
Prezentacija -> Навчально-практичний семінар психологів, соціальних педагогів
Prezentacija -> Гуманна педагогіка – шлях до душі дитини Зігріті учительською любов’ю
Prezentacija -> Контрольно – аналітична діяльність знвр з питань профільного навчання та профорієнтації


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка