Інформації про подію, що розслідується, а також технічних засобів і методів для запобігання злочинам. Криміналістична технікаДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипІнформаціїКриміналістична техніка – одне із перших понять, що склалося в криміналістиці, це основа науки на стадії її становлення (тоді вона називалась “поліцейською, кримінальною”), що виникла на засадах використання даних природничо-технічних наук у процесі розслідування злочинів. Таким чином, сьогодні криміналістична техніка – це розділ криміналістики, що являє систему наукових положень і розроблених на їх основі технічних засобів, методів виявлення, фіксації, вилучення, збереження і переробки інформації про подію, що розслідується, а також технічних засобів і методів для запобігання злочинам.

 • Криміналістична техніка – одне із перших понять, що склалося в криміналістиці, це основа науки на стадії її становлення (тоді вона називалась “поліцейською, кримінальною”), що виникла на засадах використання даних природничо-технічних наук у процесі розслідування злочинів. Таким чином, сьогодні криміналістична техніка – це розділ криміналістики, що являє систему наукових положень і розроблених на їх основі технічних засобів, методів виявлення, фіксації, вилучення, збереження і переробки інформації про подію, що розслідується, а також технічних засобів і методів для запобігання злочинам.

 • ЗМІСТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ (як розділу криміналістики):

 • Власне криміналістичні засоби (прилади, апаратура, обладнання, пристрої, інструменти і матеріли)

 • Методи, способи і прийоми застосування цих засобів (для вирішення криміналістичних завдань у процесі розслідування)СИСТЕМА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ:

 • СИСТЕМА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ:

 • Загальні положення криміналістичної техніки

 • Криміналістична фотографія

 • Криміналістичний відеозапис

 • Криміналістичні засоби і методи збирання доказової інформації

 • Інформаційно-довідкове забезпечення криміналістичної діяльності

 • Криміналістична техніка для запобігання злочинамКриміналістична техніка як сукупність приладів, апаратури, обладнання, методів і способів їх застосування є хоч і найважливіший, але лише один із елементів техніко-криміналістичного забезпечення. На сьогоднішній день криміналістичну техніку слід розуміти як організаційно-функціональну систему з інформаційного забезпечення процесу розслідування злочинів. А це в свою чергу передбачає використання в цій системі сучасних інформаційних технологій, що суттєво впливає на зміст техніко-криміналістичного забезпечення. Таким чином, техніко-криміналістичне забезпечення – це діяльність правоохоронних органів, яка направлена на створення умов постійної готовності до застосування засобів і методів криміналістичної техніки і реалізації цих умов в кожному конкретному випадку розслідування злочинів та їх запобіганню.

 • Криміналістична техніка як сукупність приладів, апаратури, обладнання, методів і способів їх застосування є хоч і найважливіший, але лише один із елементів техніко-криміналістичного забезпечення. На сьогоднішній день криміналістичну техніку слід розуміти як організаційно-функціональну систему з інформаційного забезпечення процесу розслідування злочинів. А це в свою чергу передбачає використання в цій системі сучасних інформаційних технологій, що суттєво впливає на зміст техніко-криміналістичного забезпечення. Таким чином, техніко-криміналістичне забезпечення – це діяльність правоохоронних органів, яка направлена на створення умов постійної готовності до застосування засобів і методів криміналістичної техніки і реалізації цих умов в кожному конкретному випадку розслідування злочинів та їх запобіганню.ЗМІСТ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ :

 • ЗМІСТ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ :

 • 1) Створення умов постійної готовності суб’єктів розслідування злочинів до застосування криміналістичної техніки (перший рівень):

 • Створення нових і модернизація засобів і методів криміналістичної техніки тих, що є (науково-технічне забезпечення)

 • Удосконалення правого регулювання застосування криміналістичної техніки (правове забезпечення)

 • Створення оптимальної організаційної структури експертно-криміналістичних підрозділів і судово-експертних закладів (організаційне забезпечення)

 • Розробка і удосконалення прийомів і методів попереднього і експертного дослідження слідів злочину та інших речових доказів (науково-методичне забезпечення)

 • Техніко-криміналістична підготовка суб’єктів розслідування злочинів (учбово-методичне і професійно-кадрове забезпечення)

 • 2) Реалізація таких умов у кожному конкретному випадку розслідування злочинів (другий рівень):

 • Тактико-технічне і організаційно-методичне забезпечення діяльності суб’єктів розслідування злочинів

 • Безпосередня участь у розслідуванні спеціалістів, експертів-криміналістів, судових експертівОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ТЕХНІКОКРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 • ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ТЕХНІКОКРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 • МВС України (Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС України, науково-дослідні експертно-криміналістичні центри при ГУМВС, УМВС, УМВСТ та відділи, відділення і групи з експертно-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів при міськрайлінорганах внутрішніх справ)

 • МЮ України (Науково-дослідні інститути судових експертиз у м.Києві, Харкові, Донецьку, Львові, Одесі та їх філіали у м. Дніпропетровську, Вінниці, Сімферополі, Тернополі)

 • Генеральна прокуратура України (відділи криміналістики і прокурори-криміналісти, що входять у структуру центрального і обласних секторів, а також транспортних і військових прокуратур)

 • МОЗ України (Головне бюро судово-медичної експертизи України і центр судово психіатричної експертизи у м. Києві та обласні бюро судово-медичних експертиз у обласних центрах)УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ:

 • УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ:

 • 1) Соціальні і природничо-технічні умови допустимості застосування:

 • Законність застосування

 • Відповідність нормам моралі

 • Наукова спроможність (обгрунтованість, достовірність і точність)

 • Безпечність при застосуванні

 • Ефективність використання

 • Планування при використанні

 • 2) Правомірність застосування:

 • Наявність правових підстав

 • Застосування визначеними законом особами

 • Дотримання процесуальної форми і порядку застосування

 • Оформлення результатів застосування відповідно до вимог закону

 • 3) Правові підстави застосування:

 • Нормативно-правові акти(Закони і підзаконні акти: Конституція України, Кримінально-процесуальний кодекс, Закон про міліцію,Закон про оперативно-розшукову діяльність, Закон про СБУ, Укази президента, Постанови Кабінету міністрів, накази МВС та ін.)

 • Акти застосування права (Процесуальні документи: постанови слідчого, ухвали і вироки суду)

 • Відомчі документи (Непроцесуальні документи: доповідні записки, рапорти, довідки та ін.)Процесуальні (у ході проведення):

 • Процесуальні (у ході проведення):

 • Дізнання і досудового слідства

 • Судових експертиз

 • Розгляду кримінальних справ у суді

 • Профілактичних заходівіз запобігання злочинамВИДИ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ (залежно від ступеня пристосування до потреб криміналістики):

 • ВИДИ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ (залежно від ступеня пристосування до потреб криміналістики):

 • 1) Загальнотехнічні, що використовуються без переробки:

 • Комп’ютерна техніка

 • Фото-, відео-апаратура

 • Звукозаписуюча апаратура

 • Засоби освітлення

 • Оптичні засоби (лупи, мікроскопи, світлофільтри)

 • Металошукачі звичайні

 • Рентгенівська аппаратура та ін.

 • 2) Прилаштовані для цілей криміналістики:

 • Установки для фотографування речових доказів

 • Пошукові прилади та інструменти

 • Ультрафіолетові освітлювачі

 • Інфрачервоні електронно-оптичні прилади

 • Вимірюючі лупи

 • Вимірюючі фотоапарати

 • Оглядові дзеркала з підсвіткою та ін.

 • 3) Спеціально-виготовлені для цілей криміналістики:

 • Порівнюючі мікроскопи

 • Прилади для виготовлення композиційних портретів

 • Кулеуловлювачі

 • Аппаратура для знешкоджування вибухових пристроїв

 • Пересувні криміналістичні лабораторії

 • Набори для дактилоскопування

 • Уніфіковані набори для огляду місця події та ін.ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ з метою:

 • ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ з метою:

 • Збирання доказової інформації (виявлення, фіксація, вилучення і зберігання)

 • Дослідження доказової інформації (попереднє чи експертне)

 • Використання доказової інформації (на попередньому слідстві чи в судовому розгляді)

 • Запобігання і припинення злочинів (під час проведення профілактичних заходів)

 • ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ В ПРОФІЛАКТИЦІ ЗЛОЧИНІВ:

 • Для виявлення фактів, що сприяють учиненню або прихованню злочинів (процесуальне і непроцесуальне використання криміналістичної техніки)

 • Для створення умов виникнення на місці вчинення злочину додаткових слідів (наприклад, слідів рук, звуку, запаху та ін.)

 • Для захисту різних об’єктів від злочинних посягань (засоби охоронної сигналізації, засоби, що перешкоджають вчиненню злочинів)

 • Для отримання інформації про злочини , що готуються (негласне документування: фото-, відеозйомкою, зняттям інформації з лінії зв’язку та ін.)

 • Для справляння активного психологічного впливу на осіб, схильних до вчинення злочинів (телевізійне спостереження в місцях скупчення людей, на ділянках з інтенсивним дорожнім рухом тощо)Відображення у протоколі слідчої дії (у вигляді записів)

 • Відображення у протоколі слідчої дії (у вигляді записів)

 • Оформлення дослідження і формулювання висновків експерта (самі експертизи) Приєднання до протоколу слідчих дій результатів застосування техніки чи висновків експерта (у вигляді додатків)З метою розслідування злочину всі об’єкти, що причинно пов’язані з ним, мають бути виявлені, зафіксовані, вилучені та збережені.

 • З метою розслідування злочину всі об’єкти, що причинно пов’язані з ним, мають бути виявлені, зафіксовані, вилучені та збережені.

 • Виявлення слідів злочину передбачає відшукування видимих, “проявлення” слабовидимих і невидимих слідів злочину.

 • Фіксація слідів злочину – це система дій по закріпленню (закарбуванню), згідно з формами установлених законом, фактичних даних, що мають значення для об’єктивного розслідування злочину, а також умов, засобів і способів їх виявлення та закріплення. Фіксація слідів злочину – одна з найфажливіших із комплексу проблем, що пов’язані з вивченням і використанням закономірностей збирання доказів – базової стадії процесу доказування.

 • Вилучення слідів злочину передбачає їх упаковку, процесуальне оформлення і приєднання до кримінальної справи.

 • Зберігання слідів злочину передбачає обробку вилученої доказової інформації та її концентрацію для подальшого використання. На сьогодні – це комп’ютерні комплекси, що дозволяють вводити доказову інформацію, обробляти і зберігати її до запиту.ІНФОРМАЦІЙНА СУТНІСТЬ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ФІКСАЦІЇ ДОКАЗОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ означає, що:

 • ІНФОРМАЦІЙНА СУТНІСТЬ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ФІКСАЦІЇ ДОКАЗОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ означає, що:

 • Проводиться перекодування доказової інформації, що є на матеріальних носіях (тобто, переноситься на засіб фіксації)

 • Забезпечується збереження доказової інформації для багаторазового використання (у процесі доказування)

 • Забезпечується можливість накопичення інформації до меж, за якими настає повне встановлення предмету доказування

 • Отримує свій матеріальний вираз лише інформація, що: відноситься до предмета доказування; допустима законом і є суттєвою для доказування

 • Закріплюється не лише сама доказова

 • інформація, але й відомості про шляхи і способи її отримання як обов’язкова умова допустимості у справіОБ’ЄКТИ ФІКСАЦІЇ ДОКАЗОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

 • ОБ’ЄКТИ ФІКСАЦІЇ ДОКАЗОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

 • Основні:

 • Самі фактичні дані

 • Дії для їх виявлення і фіксації

 • Умови виявлення і фіксації

 • Засоби та способи виявлення і фіксації

 • Відомості про суб’єкти виявлення і фіксації

 • Доповнюючі

 • Орієнтуюча інформація, яка отримана оперативно-розшуковим шляхом (органами дізнання), розшуковими і консультативними діями слідчого

 • Допоміжна інформація (Міститься в основному у зразках для порівняльного дослідження)

 • ФОРМИ ФІКСАЦІЇ ДОКАЗОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Вербальна (словесна): протоколювання, звукозапис

 • Графічна: схеми, плани, малюнки

 • Предметна: матеріальні моделі, копії (зліпки, відбитки)

 • Наочно-образна: фотографування (у видимих променях спектра, у невидимих променях спектра), відеозйомкаКаталог: books -> kruminalist -> media -> presentations
presentations -> Документ (від лат dokumentum – все, що може слугувати свідченням, уроком, прикладом) – матеріальний об’єкт дослідження, що являє собою предмет
presentations -> Використання фотографічної зйомки в розслідуванні злочинів зумовлено такими чинниками: 1 дозволяє з великою точністю зафіксувати об'єкт, його стан, ознаки
presentations -> Руководство для судебных следователей, чинов жандармерии и полиции
presentations -> Бойова: Бойова
presentations -> Систему трасології складають: Вчення про сліди та механізм слідоутворення
presentations -> Наукові засади теорії ідентифікації складають положення матеріалістичної діалектики та логіки як інструмента пізнання, а саме


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка