Інформації про результати діяльності ісі та куа (IV) Вимоги до розкриття інформаціїДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипІнформації(I) Зміна вимог до оцінки активів

 • (I) Зміна вимог до оцінки активів

 • (II) Витрати, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ та остаточний перерахунок винагороди компанії за підсумками року

 • (III) Вимоги до аудиторського висновку, що подається до НКЦПФР при розкритті інформації про результати діяльності ІСІ та КУА

 • (IV) Вимоги до розкриття інформаціїЗ 1 січня 2015 року компанії, які провадять діяльність з управління активами, складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

 • З 1 січня 2015 року компанії, які провадять діяльність з управління активами, складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

 • Лист НКЦПФР №10/04/3077 від 17.02.2015 з 1 січня 2015 року норми Положення про порядок визначення ВЧА ІСІ (рішення НКЦПФР 1336) діють в частині, що не суперечить нормам МСФЗ.

 • 15 січня 2016 року набули чинності зміни до Положення про порядок визначення вартості чистих активів ІСІ, затверджені рішенням НКЦПФР №2051 від 10.12.2015 року.

 • Зміни були розроблені спільною робочою групою УАІБ та НКЦПФР з метою вирішення проблемних питань з оцінки активів ІСІ та НПФ, у зв’язку з переходом ІСІ та НПФ на Міжнародні стандарти фінансової звітності.Змінами суттєво скорочені вимоги до оцінки активів ІСІ:

 • Змінами суттєво скорочені вимоги до оцінки активів ІСІ:

 • визнання, первісна оцінка, подальша оцінка відповідних активів та припинення їх визнання визначаються відповідними МСФЗ;

 • справедлива вартість цінних паперів, внесених до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі на дату розрахунку вартості чистих активів;

 • облікова політика КУА або КІФ повинна містити опис методів оцінки активів.З метою надання методологічної допомоги КУА та для забезпечення уніфікації підходів до оцінки активів ІСІ, УАІБ розробила Методичні рекомендації УАІБ щодо оцінки активів ІСІ (схвалені Радою УАІБ ), які розміщені на сайті УАІБ http://www.uaib.com.ua/files/articles/2296/66_4.pdf

 • З метою надання методологічної допомоги КУА та для забезпечення уніфікації підходів до оцінки активів ІСІ, УАІБ розробила Методичні рекомендації УАІБ щодо оцінки активів ІСІ (схвалені Радою УАІБ ), які розміщені на сайті УАІБ http://www.uaib.com.ua/files/articles/2296/66_4.pdf

 • Вимоги до облікових політик встановлені МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». Облікові політики – це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані КУА при складанні та поданні фінансової звітності.

 • Облікова політика ПІФ складається КУА окремо і затверджується її уповноваженим органом.

 • Облікова політика КІФ затверджується наглядовою радою (або одноосібним учасником) КІФ. • 5 січня 2016 року набули чинності зміни до Положення про порядок визначення чистої вартості активів ПФ, затверджені рішенням НКЦПФР №2008 від 01.12.2015 року.

 • З метою надання методологічної допомоги КУА та для забезпечення уніфікації підходів до оцінки активів НПФ, УАІБ розробила Методичні рекомендації УАІБ щодо оцінки активів НПФ (схвалені Радою УАІБ ), які розміщені на сайті УАІБ

 • Облікова політика НПФ затверджується радою пенсійного фонду. • Склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ встановлені Положенням НКЦПФР, що затверджено рішенням №1468 від 13.08.2013 року

 • Визначені в пункті 2 розділу I цього Положення витрати (крім винагороди та премії КУА, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР

 • Розмір винагороди компанії з управління активами, порядок її нарахування та оплати визначаються регламентом ІСІ та договором про управління активами між КУА та КІФ

 • Максимальний розмір винагороди КУА (крім винагороди за управління активами венчурного фонду) без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів ІСІ, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами НКЦПФР та цим Положенням • Максимальний розмір винагороди КУА венчурного фонду, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, не може перевищувати 10 відсотків середньорічної вартості чистих активів ІСІ протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР.

 • Максимальний розмір винагороди КУА венчурного фонду, розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, не може перевищувати 15 відсотків цього приросту за результатами діяльності за звітний рік.

 • За рішенням наглядової ради КІФ або уповноваженого органу КУА ПІФ відповідно до регламенту ІСІ, крім винагороди, може виплачуватись премія (крім відкритих інститутів спільного інвестування). Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого ІСІ за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік. Запланований прибуток установлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установленої Національним банком України • За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди КУА за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів ІСІ (пункт 8 Положення 1468).

 • Чинне законодавство не визначає детальних підходів щодо проведення

 • перерахунок винагороди КУА за рік

 • УАІБ рекомендує КУА скласти та затвердити внутрішнє положення щодо порядку розрахунку винагороди КУА.

 • Таке Положення може містити такі складові:

 • порядок розрахунку середньомісячної вартості чистих активів ІСІ;

 • порядок розрахунку середньорічної вартості чистих активів ІСІ;

 • порядок розрахунку середньорічної ставки винагороди КУА (у разі зміни ставки винагороди протягом року);

 • порядок остаточного перерахунку винагороди КУА за рік;

 • порядок розрахунку винагорода КУА у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ (у разі наявності);

 • порядок Розрахунку премії КУА (у разі наявності).Якщо протягом року відбувалась зміна ставки винагороди КУА, то можливий такий підхід у розрахунку середньорічної ставки винагороди КУА (середньозважена):

 • Якщо протягом року відбувалась зміна ставки винагороди КУА, то можливий такий підхід у розрахунку середньорічної ставки винагороди КУА (середньозважена):

 • СС = ((С1 х К1)+…+(Сn х Кn))/365, де

 • СС – середньорічна ставка винагороди КУА;

 • С1, Сn – ставка винагороди, яка діяла протягом певного періоду року;

 • К1, Кn – кількість днів у цьому періоді, протягом яких діяла відповідна ставка винагороди.

 • Приклад:

 • У січні – лютому (59 днів) діяла ставка 0,5%; у березні – червні (122 дні) діяла ставка 1,5%; у липні – листопаді (153 дні) діяла ставка 1%; у грудні (31 день) діяла ставка 1,2%.

 • СС = ((0,5х59) + (1,5х122) + (1х153) + (1,2х31))/365 = (29,5+183+153+37,2)/365 = 1,103%Чинне законодавство не визначає детального розрахунку премії для КУА, тому можливий такий підхід при розрахунку премії КУА:

 • Чинне законодавство не визначає детального розрахунку премії для КУА, тому можливий такий підхід при розрахунку премії КУА:

 • Премія ФР = ПП х РП, де

 • Премія ФР – премія за відповідний фінансовий рік (грн.);

 • РП – розмір премії, передбачений регламентом ІСІ (%);

 • ПП – перевищення прибутку за відповідний фінансовий рік над запланованим (грн.).

 • ПП = (ПФ – ПЗ), де

 • ПФ – прибуток за відповідний фінансовий рік (грн.);

 • ПЗ – запланований прибуток (грн.).

 • ПЗ = (ВЧАп + НФ) х ОСф, де

 • ВЧАп – вартість чистих активів на початок року (грн.);

 • НФ – сума чистих надходжень протягом фінансового року грошових коштів, як оплата за цінні папери ІСІ (грн.);

 • ОСф – середньозважена облікова ставка за відповідний фінансовий рік, встановлена НБУ (%).Згідно статті 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» проведення аудиту для підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності є обов'язковим для професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню.

 • Згідно статті 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» проведення аудиту для підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності є обов'язковим для професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню.

 • Вимоги до аудиторського висновку (звіту), що подається до НКЦПФР при розкритті інформації про результати діяльності ІСІ та КУА, встановлені рішенням НКЦПФР №991 від 11.06.2013 року. Інформація про аудиторський висновок (звіт) згідно з Положенням 1343 подається до НКЦПФР у електронній формі як додаток 16 «відомості про аудиторський висновок (звіт)».

 • Аудиторська фірма може проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів виключно за наявності у неї чинного Свідоцтва та після внесення її до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (рішення НКЦПФР № 1519 від 25.10.2012 № 1519).

 • Станом на дату складання аудиторського висновку (звіту) аудиторська фірма обов’язково має бути включена до зазначеного Реєстру. Реєстр аудиторських фірм розміщується на офіційному веб-сайті НКЦПФР за посиланням http://www.nssmc.gov.ua/fund/auditors-register • Пунктом 4 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» встановлено, що професійні учасники фондового ринку та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

 • Під зазначену норму підпадають КУА та КІФи (не залежно від способу розміщення ЦП)

 • Згідно з ЗУ “Про ІСІ” (стаття 76) на веб-сайті КУА розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а також вимог внутрішніх документів КУА, проспекту емісії цінних паперів ІСІ, регламенту.Враховуючи зміни до Ліцензійних умов,

 • Враховуючи зміни до Ліцензійних умов,

 • які набудуть чинності 19 лютого 2016

 • Згідно з «Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», затвердженими рішенням НКЦПФР №1281 від 23.07.2013 (зі змінами), КУА зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність, засвідчену заявником, разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням (якщо це передбачено законом) у періодичному або неперіодичному виданні

 • Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF файлів, у вільному доступі, у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п’яти років з дати її оприлюднення.

 • Протягом п’яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком ліцензіат письмово у довільній формі повідомляє про це Комісію із зазначенням веб-сторінки або веб-сайта, періодичного або неперіодичного видання (за наявності такої публікації), в яких була оприлюднена зазначена інформаціяПорядок та обсяг розкриття інформації про результати діяльності ІСІ

 • Порядок та обсяг розкриття інформації про результати діяльності ІСІ

 • передбачено розділом V Положення 1343

 • Інформація, що підлягає розміщенню у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів (http://stockmarket.gov.ua/ ):

  • Щорічна для ІСІ (у разі публічного розміщення цінних паперів):
  • довідка про вартість чистих активів (додаток 5);
  • фінансова звітність у складі балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).
  • Зазначена інформація має бути розміщена не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним.
  • Також ця інформація розкривається шляхом розміщення на власному веб-сайті КУА
  • АРІФРУ є Уповноваженою особою з розкриття інформації емітентами цінних паперів в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів
 • Компанія надає учасникам ІСІ з приватним розміщенням цінних паперів ІСІ річний звіт щодо діяльності такого інституту в порядку, встановленому його регламентом.Каталог: files -> articles
articles -> До основних критеріїв визначення розвиненості національної пенсійної системи належать
articles -> Обсяг пенсійних активів Рівня ІІ у перший рік – 3,3 млрд грн., на шостому – більше 73 млрд грн.
articles -> Приєднання до Європейського Енергетичного Співтовариства – головний фактор прискорення реформування енергетичних ринків України
articles -> Виявлення (ідентифікація) ризиків
articles -> Розробка ідеології і законодавчої бази роботи ринку створення відповідних інститутів фінансових ринків, належної для їх роботи інфраструктури
articles -> Бізнес-план експертно-консалтинговий
articles -> Передумови впровадження едо в світі та в україні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка