Інформації щодо міграційних процесів, методів збору статистичної інформації та адміністративних даних; проведення аналізу наявних джерел інформації щодо міграційних процесів, методів збору статистичної інформації та адміністративних данихДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипІнформації

Недостатній рівень розвитку міграційної статистики в країні

 • Недостатній рівень розвитку міграційної статистики в країні

 • Значна потреба користувачів в релевантних міграційних даних для формування політики в даній сферіпроведення аналізу наявних джерел інформації щодо міграційних процесів, методів збору статистичної інформації та адміністративних даних;

 • проведення аналізу наявних джерел інформації щодо міграційних процесів, методів збору статистичної інформації та адміністративних даних;

 • оцінка переваг та недоліків відповідно до міжнародних стандартів та надання рекомендацій щодо покращання системи збору інформації, а також доступу до неї основних користувачівДержавна служба статистики,

 • Державна служба статистики,

 • Державна міграційна служба,

 • Державна служба зайнятості,

 • Державна прикордонна служба,

 • Міністерство закордонних справ,

 • Міністерство соціальної політики,

 • Міністерство освіти і науки,

 • Міністерство доходів та зборів,

 • Державна реєстраційна служба,

 • Національний банк,

 • Державна судова адміністрація

 • Центральна виборча комісіяпоточний облік міграції;

 • поточний облік міграції;

 • перепис населення;

 • обстеження домогосподарств;

 • адміністративні дані;

 • державні та відомчі реєстричисельність осіб, які змінили місце проживання, виїхали або прибули до країни

 • чисельність осіб, які змінили місце проживання, виїхали або прибули до країни

 • розподіл мігрантів за основними соціально-демографічними характеристиками – статтю, віком, громадянством, а також за потоками

розподіл населення за місцем народження, громадянством, тривалістю постійного проживання

 • розподіл населення за місцем народження, громадянством, тривалістю постійного проживання

 • розподіл мігрантів за місцем попереднього і теперішнього проживання, статтю, віком, рівнем освіти, видами економічної діяльності

 • кількість осіб, чиє місце роботи знаходиться поза межами регіону проживання, їх розподіл за соціально-демографічними характеристиками

кількість трудових мігрантів, їх розподіл за потоками, статтю, віком, рівнем освіти, видами діяльності, частотою і тривалістю поїздок

 • кількість трудових мігрантів, їх розподіл за потоками, статтю, віком, рівнем освіти, видами діяльності, частотою і тривалістю поїздок

 • характеристики умов праці за кордоном, рівень заробітків, обсяги грошових переказів, їх використання

суцільне соціально-економічне обстеження сільських населених пунктів за формою №1-село

 • суцільне соціально-економічне обстеження сільських населених пунктів за формою №1-село

 • обстеження за формою №6-сільрада

 • облік докторів і кандидатів наук, які вибули за кордонДержавна міграційна служба

 • Державна міграційна служба

 • Державна служба зайнятості

 • Державна прикордонна служба

 • Міністерство освіти і наукикількість іноземців та осіб без громадянства, яких визнано біженцями, їх розподіл за соціально-демографічними характеристиками

 • кількість іноземців та осіб без громадянства, яких визнано біженцями, їх розподіл за соціально-демографічними характеристиками

 • кількість іноземців та осіб без громадянства, яких визнано особами, які потребують додаткового захисту в Україні, їх розподіл за соціально-демографічними характеристиками

 • кількість іммігрантів, які перебувають на обліку

 • кількість іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово проживають в Україні

 • кількість осіб, які набули громадянство України, їх розподіл за попереднім громадянством та підставами для набуття громадянства

 • кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 203 КУпАП, нелегальних мігрантів та порушників міграційного законодавства

 • кількість затриманих нелегальних мігрантів

 • здійснення процедури надання, втрати, позбавлення, скасування статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту

 • видання дозволів на імміграцію та посвідок на постійне проживання

 • видання та продовження посвідок на тимчасове проживання

 • виконання міжнародних угод України про реадмісію

 • видача дозволів на виїзд громадян України за кордон на постійне місце проживання та повернення в Україну

кількість українських громадян, які тимчасово працюють за кордоном, їх розподіл за країнами працевлаштування, статтю, віком, видами економічної діяльності, категоріями працівників, освітою, тривалістю роботи, регіонами проживання в Україні

 • кількість українських громадян, які тимчасово працюють за кордоном, їх розподіл за країнами працевлаштування, статтю, віком, видами економічної діяльності, категоріями працівників, освітою, тривалістю роботи, регіонами проживання в Україні

 • кількість іноземних громадян, які тимчасово працюють в Україні, їх розподіл за країнами громадянства, статтю, віком, тривалістю роботи, категоріям працівників, видами економічної діяльності, формами власності, типом робочих місць; кількість прибулих і вибулих протягом року, кількість виданих дозволів на працевлаштування

 • Кількість перетинів кордону по громадянам та іноземцям за ділянками кордону та напрямами перетину (в Україну, з України).

 • Країни вибуття по громадянам України та країни прибуття по іноземцям.

 • Мета поїздки (для громадян - службова, туристична, приватна, персонал транспортних засобів; для іноземців - дипломатична, службова, ділова, туристична, приватна, освітня, релігійна, культурна, спортивна, в’їзд з метою імміграції, працевлаштування та транзиту).

 • Чисельність затриманих за незаконне перетинання державного кордону та осіб, яким відмолено у в’їзді в Україну, за громадянством та ділянками кордону, підставами для затримань осіб.По громадянам України – країна, куди виїздить (перша країна чи країна призначення?), мета поїздки (за документами у разі наявності, працевлаштування, навчання, ПМЖ відсутні)

 • По громадянам України – країна, куди виїздить (перша країна чи країна призначення?), мета поїздки (за документами у разі наявності, працевлаштування, навчання, ПМЖ відсутні)

 • Не виділяються громадяни, які виїздять в рамках “ малого прикордонного руху ”.

 • По іноземцям – країна, звідки прибув (проте не громадянства), мета поїздки (за документами у разі наявності).

 • Затримані – відсутній розподіл за статтю та віком.Основні дані:

 • Основні дані:

 • Інформація щодо студентів- іноземців за рівнями акредитації вузів, за регіонами, за підпорядкуванням вузів.

 • Не публікуються дані щодо громадянства іноземних студентів, напрямів навчанняОсновні дані:

 • Основні дані:

 • облікові списки - ім’я, громадянство, дата народження, стать, дата зарахування та планованого закінчення навчання, форма навчання, напрям або спеціальність, форма фінансування. Подаються двічі на рік – листопад, червень. • Основні дані:

 • ПІП, країна громадянство і постійного проживання, дата народження, стать, паспортні дані, країна звернення по в’їзну візу, рівень попередньої освіти, інформація про навчальний заклад, спеціальність, форма навчання, курс, інформація щодо посередника, який сприяв у підборі студентаПереваги електронного журналу: повні і точні відомості про іноземців, які навчаються, навчалися чи будуть навчатися; виключення подвійного обрахунку; звужені можливості для зловживань.

 • Переваги електронного журналу: повні і точні відомості про іноземців, які навчаються, навчалися чи будуть навчатися; виключення подвійного обрахунку; звужені можливості для зловживань.

 • Застереження: відсутність зв’язку з базою даних прикордонників, з ДМС щодо виїзду чи зміни статусу студентаОсновні дані:

 • Основні дані:

 • Облікові картки: ПІП, дата та місце народження, місце проживання в зарубіжній державі, останнє місце проживання в Україні, час, з якого громадянин постійно проживає за кордоном, час повернення при тимчасовому обліку. Дані вносяться до електронного реєстру.

 • Щоквартальна статистика: чисельність осіб, які перебувають на постійному та тимчасовому консульському обліку (з них дорослі, діти), чисельність громадян, поставлених за звітний період на консульський облік (дорослі, діти), чисельність громадян України за даними країни перебування та за оцінками.Візовим обліком, за оцінками, охоплено не більше 15% громадян за кордоном

 • Візовим обліком, за оцінками, охоплено не більше 15% громадян за кордоном

 • Централізований реєстр громадян, які поставлені на консульський облік за кордоном, відсутній.

 • Сумарні дані формуються в Консульському департаменті МЗС, проте систематично не оприлюднюються

Основні дані:

 • Основні дані:

 • Облікова картка за формою № 1ДР – індивідуальний номер, ПІП, дата та місце народження (країна, область, район, населений пункт), місце проживання, громадянство (для іноземців), джерела доходів.Переваги: Містить інформацію практично про все доросле населення та частину неповнолітніх

 • Переваги: Містить інформацію практично про все доросле населення та частину неповнолітніх

 • Застереження: Інформація, що збирається в реєстрі, є інформацією з обмеженим доступом. Проте теоретично може використовуватися для вивчення внутрішніх переміщень населення, виїзду громадян за кордон та прибуття іноземців, економічної діяльності іноземців.Основні дані:

 • Основні дані:

 • За законом внесення до Реєстру відомостей про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть є обов'язковим.

 • З 1993 р. фіксується громадянство. Тому теоретично реєстр може використовуватися для вивчення демографічної поведінки іммігрантів (не натуралізованих).Статистична обробка даних за громадянством підприємців не провадиться. Але теоретично можливо виявити підприємців-іноземців, здійснити розподіл за країнами їхнього громадянства та видами діяльності.

 • Статистична обробка даних за громадянством підприємців не провадиться. Але теоретично можливо виявити підприємців-іноземців, здійснити розподіл за країнами їхнього громадянства та видами діяльності.Електронна інформаційна карта додається до електронного судового рішення, містить найменування сторін судового процесу.

 • Електронна інформаційна карта додається до електронного судового рішення, містить найменування сторін судового процесу.

 • Вказується громадянство підсудних, проте статистично розподіл відбувається на дві групи – громадяни України та інших держав; громадянство потерпілих не вказуєтьсяОсновні дані:

 • Основні дані:

 • ПІП, дата та місце народження, дата набуття громадянства України, місце проживання/перебування (виборча адреса), всі зміни імені та місця проживання.

 • Переваги: Перевіряється під час виборів, постійно оновлюється

 • Виборча адреса може визначатися не лише за реєстрацією, а й будь-яким підтвердженням реального місця проживання (довідка ЖЕК, свідоцтво про право власності на житло, свідоцтво про шлюб чи про народження, що засвідчує родинні зв’язки з уже зареєстрованим за цією адресою виборцем, письмова згода власника житла, договор оренди житла, або щось інше).Інформація про зміни місця проживання може дати змогу виявити мігрантів, які повернулися, якої не містить жодне інше джерело.

 • Інформація про зміни місця проживання може дати змогу виявити мігрантів, які повернулися, якої не містить жодне інше джерело.

 • Дані про дату набуття громадянства та про місце народження – про іммігрантів та інтеграцію.

 • Дані про припинення громадянства – про емігрантів, склад цієї групи за статтю, віком (по року народження), країною проживання.

 • Законом чітко визначено сфери використання даних Реєстру, статистика та науковий аналіз до неї не належатьФорма 1-ПБ «Звіт про фінансові операції з нерезидентами»

 • Форма 1-ПБ «Звіт про фінансові операції з нерезидентами»

 • Щоб з’ясувати, яка частина переказів пов’язана з трудовою міграцією громадян за кордон, а також, яка частина з них надійшла від короткотермінових мігрантів (до року), а яка від довготривалих (понад рік), дані банківської звітності коригуються на підставі експертних оцінок та результатів різноманітних досліджень

 • З 2008 р. до отриманих з банківської звітності сум переказів додаються оцінки переказів неформальними шляхамиІнформація, що вноситиметься до ЄДДР : ПІП, дата і місце народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, стать, зареєстроване місце проживання/перебування, громадянство або його відсутність і підстави набуття громадянства України, зміни прізвища, імені та по батькові, сімейного стану, відомості про батьків і дітей, а також дані біометричної ідентифікації в цифровому вигляді.

 • Інформація, що вноситиметься до ЄДДР : ПІП, дата і місце народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, стать, зареєстроване місце проживання/перебування, громадянство або його відсутність і підстави набуття громадянства України, зміни прізвища, імені та по батькові, сімейного стану, відомості про батьків і дітей, а також дані біометричної ідентифікації в цифровому вигляді.

 • Мета ЄДДР за Законом: зберігання, захист, обробка, використання і поширення інформації про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру. Тобто, завдання статистичного обліку населення не висувається.Закон 2012 р. про створення ЄДДР викликає низку застережень і незадоволення громадськості.

 • Закон 2012 р. про створення ЄДДР викликає низку застережень і незадоволення громадськості.

 • Створення ЄДДР гальмується дефіцитом коштів.

 • Виходячи з наявних документів йдеться фактично не про демографічний реєстр, а про цілком утилітарну відомчу базу даних для оформлення документів.

 • Навіть за умови створення ЄДДР, він не вповні відображатиме переміщення населення, оскільки базуватиметься на застарілій системі реєстрації за місцем проживання.1. Державній міграційній службі України при доопрацюванні відомчих форм статистичної звітності узгодити їх зміст із Державною службою статистики України, керуватися міжнародними рекомендаціями.

 • 1. Державній міграційній службі України при доопрацюванні відомчих форм статистичної звітності узгодити їх зміст із Державною службою статистики України, керуватися міжнародними рекомендаціями.

 • 2. Держприкордонслужбі при складанні статистики перетинів державного кордону України деталізувати дані щодо мети виїзду громадян України за кордон, проводити для її з’ясування вибіркові опитування; передбачити виокремлення перетинів кордону, які відбуваються в рамках «малого прикордонного руху»; розробляти дані щодо віку та статі затриманих незаконних мігрантів.

 • 3. МОН при складанні статистики щодо іноземців, які навчаються в Україні, передбачити розробку даних щодо їх віку і статі.

 • 4. Державній службі зайнятості при обліку громадян, працевлаштованих за кордоном, виділити окремо моряків.

 • 5. Міністерству закордонних справ України оприлюднювати дані щодо консульського обліку громадян, які проживають/перебувають за кордоном, а також інформацію диппредставництв щодо чисельності громадян України у відповідних державах.

 • 6. Міністерствам та відомствам, які збирають адміністративні дані щодо міграції, передбачити їх оприлюднення на сайтах установ, розширити коло даних, які оприлюднюються.

 • 7. При підготовці Міграційного профілю України залучати інформацію непрямих джерел даних про міграцію.1. Провести перепис населення. В програмі розроблення матеріалів перепису розширити перелік таблиць з комбінаційним розподілом населення України за громадянством та іншими ознаками. При підготовці програми Третього Всеукраїнського перепису населення розглянути можливість розширення блоку запитань в переписному листку стосовно міграції.

 • 1. Провести перепис населення. В програмі розроблення матеріалів перепису розширити перелік таблиць з комбінаційним розподілом населення України за громадянством та іншими ознаками. При підготовці програми Третього Всеукраїнського перепису населення розглянути можливість розширення блоку запитань в переписному листку стосовно міграції.

 • 2. Прискорити створення Єдиного державного демографічного реєстру. Передбачити статистичну складову в Законі про Єдиний державний демографічний реєстр, розробити алгоритм періодичної передачі не персоніфікованих даних реєстру до статистичного відомства для їх кваліфікованої розробки та аналізу.

 • 3. Удосконалити поточний облік міграції. Поєднати поточний облік з вибірковими обстеженнями осіб, які змінюють місце проживання. Впровадження даної рекомендації потребує додаткового фінансування.

 • 4. Періодично (один раз на 4-5 років) проводити обстеження трудової міграції. В рамках програми обстеження передбачити виділення категорій трудових мігрантів. Впровадження даної рекомендації потребує додаткового фінансування.

 • 5. Започаткувати періодичні опитування міжнародних пасажирів у пунктах перетину кордону України з метою уточнення складу міграційних потоків, мети та напрямів міжнародних переміщень. Впровадження даної рекомендації потребує додаткового фінансування.

 • 6. Після проведення перепису населення 2016 р. впровадити вибіркові опитування щодо становища іноземців та осіб без громадянства в Україні. Впровадження даної рекомендації потребує додаткового фінансування.

 • 7. Покращити взаємодію силових структур (МВС, Держприкордонслужба), а також Державної міграційної служби, Мінсоцполітики, Державної служби зайнятості, МОН і МЗС України з обліку іноземців. Налагодити постійний обмін персоніфікованою інформацією між цими відомствами з перспективою формування реєстру іноземців в Україні.8. Поставити питання перед Центральною виборчою комісією про можливість статистичного вимірювання повернення громадян з-за кордону та територіальних переміщень в межах країни на основі даних Реєстру виборців.

 • 8. Поставити питання перед Центральною виборчою комісією про можливість статистичного вимірювання повернення громадян з-за кордону та територіальних переміщень в межах країни на основі даних Реєстру виборців.

 • 9. Систематично організовувати навчання та тренінги для спеціалістів, які займаються статистикою в різних відомствах. У складі ДМС кадрово розширити та посилити технічне озброєння підрозділу, на який покладено статистичну та аналітичну роботу. Впровадження даної рекомендації потребує додаткового фінансування.

 • 10. Ініціювати періодичне видання під патронатом Державної служби статистики присвяченого міграції статистичного збірника, де б публікувалися дані як державної міграційної статистики, так і адміністративні дані про міграції.

 • 11. Органу виконавчої влади, у віданні якого перебуватимуть питання оподаткування розробляти та оприлюднювати підсумки комбінованого розподілу платників податків за регіонами (адміністративними районами) проживання та регіонами (адміністративними районами) сплати податку.

 • 12. Розвивати міжнародну співпрацю у сфері обліку міграції. Розширювати обмін даними із статистичними відомствами зарубіжних країн з метою порівняння та верифікації даних.

 • 13. У рамках Національної академії наук України, відомчих наукових установ активізувати міграційні дослідження, особливу увагу приділити питанням методології та статистики. Впровадження даної рекомендації частково потребує додаткового фінансування.

 • 14. Відновити роботу Міжвідомчої комісії з питань міграції при Кабінеті Міністрів України, включити до її складу представника Держстату України.

 • 15. Розробити програму розвитку міграційної статистики в Україні. З метою розробки такої програми розпорядженням Кабінету міністрів України створити міжвідомчу робочу групу.Каталог: arhiv
arhiv -> Пп – переселенці, що повернулися до місця свого постійного проживання на пост-конфліктних територіях (403 особи)
arhiv -> Timss 2011 фізика. 8 клас
arhiv -> Шаповал Шаповал Ніна Михайлівна Заступник директора
arhiv -> Навчальна: Навчальна
arhiv -> Нереалістичне зображення соціального та матеріального світу; Нереалістичне зображення соціального та матеріального світу
arhiv -> Суспільні наслідки керованих «голодоморів» в україні: підходи до структурного аналізу
arhiv -> Невідповідність між знаннями, отриманими в навчальних закладах, та вимогами роботодавців


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка