Інформації в операційних системах, базах даних І мережах Лекція 3 Поняття захищеної операційної системи Будемо вважати захищеною таку ос, яка передбачає захист від основних загроз: Сканування файлової системиДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипІнформації


Захист інформації в операційних системах, базах даних і мережах

 • Лекція 3


Поняття захищеної операційної системи

 • Будемо вважати захищеною таку ОС, яка передбачає захист від основних загроз:

  • Сканування файлової системи
  • Викрадення ключової інформації
  • Підбирання паролів
  • Збирання сміття
  • Перевищення повноважень
  • Програмних закладок
  • Жадібних програм


Підходи до побудови захищених операційних систем

 • Розроблення захищених систем “з нуля”

 • Побудова так званих “довірених” (trusted) версій шляхом модернізації існуючих системРозроблення захищених систем “з нуля”

 • При розробці захищених систем “з нуля” на етапі проектування закладаються усі функціональні можливості та архітектурні рішення, що розраховані на сертифікацію за встановленим класом вимог

 • Головною рисою цього підходу є розробка методів гарантованої реалізації встановлених вимог

 • Застосовується класична схема проектування захищених систем:

  • визначення вимог безпеки;
  • розробка моделі безпеки;
  • визначення об’єктів взаємодії;
  • визначення правил керування доступом;
  • вибір механізмів керування доступом;
  • вибір методів ідентифікації й автентифікації сторін, що взаємодіють;
  • визначення множини подій, що підлягають аудиту;
  • реалізація системи.


Побудова “довірених” версій шляхом модернізації існуючих систем

 • При побудові “довірених” версій шляхом модернізації існуючих систем, як правило:

  • додають функції шифрування і цифрового підпису,
  • підсилюють керування доступом шляхом впровадження мандатного керування,
  • розподіляють обов’язки адміністратора системи між різними обліковими записами або “ролями”,
  • впроваджують додаткові засоби ідентифікації й автентифікації, аудиту та моніторингу.


Порівняння підходів до побудови захищених операційних систем

 • Прикладів розроблення захищених систем “з нуля” небагато через складність і значну вартість проведення таких робіт

  • Лише таким чином вдавалося створити системи, які в подальшому були сертифіковані на відповідність найвищим класам вимог: Trusted Xenix, Trusted Mach, Harris CX/SX, XTS 300 STOP
 • Перевагою побудови “довірених” версій шляхом модернізації існуючих систем є економічна ефективність

  • Вона зумовлена меншим обсягом робіт з розробки та реалізації системи, а також можливістю збереження сумісності з існуючими рішеннями
  • Модернізовані системи наслідують імідж систем-прототипів, а це підвищує довіру до них за рахунок відомості фірм-розробників, дозволяє використати наявний досвід експлуатації й супроводження
  • Удосконалення існуючих систем може привести лише до обмежених результатів у досягненні безпеки інформації
  • Типовими прикладами такого підходу є ОС Тrusted Solaris, СКБД Trusted Oracle
 • Обидва підходи не суперечать один одному, а є рівноправними складовими технології побудови захищених ІКСПринципи створення захищених систем

 • Принцип інтегрованості

 • Принцип інваріантності

 • Принцип уніфікації

 • Принцип адекватності

 • Принцип коректностіПринцип інтегрованості

 • Засоби захисту повинні бути вбудовані в систему таким чином, щоби усі без виключення механізми взаємодії знаходились під їх контролем

 • Найпростішим методом, що реалізує цей принцип при створенні ОС, є максимальне обмеження числа механізмів взаємодії та інтеграція засобів захисту безпосередньо в ці механізмиПринцип інваріантності

 • Засоби захисту не повинні залежати від особливостей реалізації утиліт і прикладних програм, і не повинні враховувати логіку їх функціонування

 • Засоби захисту повинні бути універсальними для усіх типів взаємодій

 • Для ОС інваріантність засобів захисту може бути досягнута шляхом застосування строго регламентованої парадигми функціонування програм, що обмежує способи взаємодійПринцип уніфікації

 • Повинна існувати однозначна відповідність між взаємодіями суб’єктів і об’єктів, що контролюються, та операціями доступу, керування якими описується моделями безпеки

 • Це дозволяє надати універсальність засобам захисту, і використовувати їх без змін як для реалізації різних моделей безпеки, так і для контролю доступу до об’єктів різної природи

 • При розробленні ОС слідування цьому принципу приводить до необхідності створення універсального інтерфейсу доступу, що об’єднує всі способи взаємодій між суб’єктами й об’єктами, всі функції якого однозначним чином відображаються на множину операцій, що описуються моделлю безпекиПринцип адекватності

 • Для забезпечення реальної здатності протидіяти атакам необхідно виключити усі чинники, які спричиняють виникнення вразливостей

  • Усі механізми реалізації атак базуються на використанні наявних вразливостей
  • Головною причиною появи вразливостей є непослідовність в реалізації контролю доступу
 • Існуючі системи містять привілейовані засоби та служби, які передають користувачам частину своїх повноважень, минаючи засоби контролю

  • Типовий приклад – механізм SUID/SGID в системі UNIX
 • Переважну більшість причин появи вразливостей можна усунути, реалізувавши в системі контроль доступу на основі універсального інтерфейсу та єдиного механізму взаємодії без будь-яких виключень

 • Також необхідною є мінімізація об’єму довіреного коду самих засобів захисту з метою зменшення ймовірності появи в них помилок.Принцип коректності

 • Засоби захисту повинні реалізовувати керування доступом відповідно до формальних моделей

 • Наявність несуперечливої моделі безпеки:

  • дозволяє формально обґрунтувати безпеку системи,
  • надає об’єктивний критерій коректності її роботи,
  • може бути основою для побудови вичерпних тестів, що перевіряють правильність роботи засобів захисту в усіх режимах і обставинах.


Типова архітектура комплексу засобів захисту операційних системОсновні підсистеми КЗЗ ОС

 • Розмежування доступу

  • Кожному користувачеві надається доступ лише до тих захищених об’єктів, доступ до яких дозволений йому політикою безпеки
  • Ця підсистема безпосередньо реалізовує політику безпеки
 • Ідентифікація й автентифікація

  • Жодний користувач не може розпочати роботу в середовищі захищеної ОС, не надавши системі свого ідентифікатора і не підтвердивши справжність наданого ідентифікатора за допомогою додаткової інформації, що автентифікує цього користувача
 • Аудит

  • В захищеній ОС здійснюється реєстрація всіх подій, що є потенційно небезпечними
  • Підсистема аудиту здійснює захист журналів, в яких відбувається реєстрація, від НСД
  • Також ця підсистема може надавати засоби для аналізу журналів і відстеження джерел тих чи інших подій


Основні підсистеми КЗЗ ОС

 • Керування політикою безпеки

  • Захищена ОС повинна надавати інтерфейси, які дозволяють адміністраторам ефективно вирішувати завдання з підтримання адекватної політики безпеки
  • Обов’язково надаються інтерфейси для настроювання підсистем розмежування доступу, ідентифікації й автентифікації, аудиту
 • Криптографічні функції

  • Криптографічні функції застосовуються для захисту конфіденційності і цілісності інформації, для автентифікації і забезпечення неможливості відмовлення від авторства
  • Криптографічні функції можуть використовуватись в якості самостійних засобів захисту, або в якості допоміжних механізмів в інших засобах
 • Забезпечення цілісності

  • Будь-яка сучасна ОС надає додаткові засоби для захисту цілісності даних не лише від НСД, але й від випадкових помилок, а також від аварій і збоїв системи
  • Такі засоби реалізують можливості відкату, а також автоматизацію процесу створення резервних копій і відновлення з них


Основні підсистеми КЗЗ ОС

 • Антивірусний захист

  • Як правило, під підсистемою антивірусного захисту розуміють сукупність програм, які надають можливість виявляти і знешкоджувати відомі шкідливі програми, які відносяться як до вірусів (у широкому розумінні – включаючи троянських коней, мережевих хробаків, шпигунські програми), так і до засобів здійснення атак
  • Без антивірусного захисту в наш час неможливо підтримувати ОС у безпечному стані, особливо якщо вона встановлена на комп’ютері, що підключений до мережі
  • Як правило, антивірусні засоби не входять до складу ОС, а постачаються окремо
 • Апаратні засоби

  • КЗЗ ОС спирається на функції захисту, реалізовані в апаратних засобах – процесорі і системній платі


Особливості архітектури КЗЗ ОС

 • КЗЗ ОС практично завжди є сукупністю значної кількості програмних модулів

  • частина модулів КЗЗ виконується у режимі ядра, а частина – у режимі користувача, тобто як прикладні програми
 • В деяких ОС, де використовується більша кількість рівнів привілеїв процесів (кілець захисту), будується ієрархія засобів захисту

 • В сучасних ОС КЗЗ чітко виділяється в архітектурі системи

  • наприклад, Windows
 • Зустрічаються такі ОС, в яких підсистеми і окремі компоненти КЗЗ розпорошені по всій системі

  • наприклад, традиційні системи Unix і Linux
 • Як правило, підсистема захисту дозволяє додавати додаткові модулі, які реалізують підсилені функції захисту, для чого передбачаються відповідні інтерфейсиАдміністративні заходи захисту

 • Постійний контроль коректності функціонування ОС, зокрема, її підсистеми захисту

  • реєстрація подій у системі (event logging);
  • контроль цілісності файлів, зокрема, файлів, що містять програмний код компонентів ОС;
  • виконання тестів на коректність функціонування компонентів ОС.
 • Організація й підтримання адекватної політики безпеки

  • Політика безпеки в ОС фактично визначає:
   • які користувачі мають доступ до яких компонентів ОС;
   • які користувачі мають доступ до яких об’єктів, що знаходяться під керуванням ОС (наприклад, файлів на диску, зовнішніх носіїв, пристроїв введення-виведення тощо);
   • яким чином користувачі ОС ідентифікують себе і які вимоги висунуті стосовно їхніх атрибутів доступу;
   • які події повинні реєструватись у системних журналах.
  • Політика безпеки повинна постійно коригуватись з урахуванням змін у конфігурації ОС, номенклатурі і настроюваннях встановлених прикладних програм, спроб порушників подолати захист ОС, поточних загроз (наприклад, епідемій небезпечних вірусів).
 • Навчання користувачів

 • Створення резервних копій

 • Постійний контроль змін в конфігураційних даних і політиці безпеки ОСАдекватна політика безпеки

 • Адекватна політика безпеки в ОС – це така політика безпеки, яка забезпечує захист від визначеної множини загроз з достатньою надійністю

 • Вибір і підтримання адекватної політики безпеки – одна з найважливіших задач адміністратора ОС

 • Не слід вважати адекватною політику безпеки, яка забезпечує максимальний можливий захист

  • Як правило, підвищення захищеності пов’язано з обмеженням функціональності і утрудненням роботи користувачів
   • Чим жорсткіша політика, що регламентує правила автентифікації, тим менше ймовірність, що неуповноважений користувач отримає доступ до системи. Але тим більше зусиль необхідно затратити і уповноваженому користувачу, щоби підтвердити свої повноваження.
   • Система розмежування доступу обмежує можливості користувачів по створенню файлів у певних каталогах. Але переважна більшість сучасних програм під час своєї роботи створює тимчасові файли. Часто одночасно створюється кілька різних файлів у різних каталогах. Якщо програма намагається створити тимчасовий файл у каталозі, в якому поточному користувачеві створювати файли заборонено, то така операція буде неуспішною.
   • Чим складніші функції виконує система захисту, чим ретельніші перевірки вона здійснює, тим більшу частину ресурсів займає система захисту. Дія системи захисту може помітно уповільнити роботу ОС, а особливо суттєво уповільнити виконання деяких функцій, швидкість виконання яких складає уявлення користувачів щодо швидкодії системи.
   • Система захисту вимагає від адміністраторів системи додаткових знань, умінь і значних витрат часу на підтримання адекватної політики безпеки. Чим більше функцій захисту, тим більше часу повинні додатково витрачати адміністратори. Крім того, помилки адміністрування стають ймовірнішими і більш критичними.
 • Єдиної адекватної політики безпеки на всі можливі випадки не існує й існувати не може

  • Адекватна політика безпеки визначається задачами тієї інформаційної системи, яка побудована з застосуванням конкретної ОС, а також діючими загрозами безпеці інформації у конкретній ІКС
   • Наприклад, одна й та сама серверна ОС може забезпечувати функціонування і Web-сервера, і сервера баз даних, і сервера електронного документообігу, а одна й та сама клієнтська ОС – і домашнього комп’ютера, і робочої станції у корпоративному середовищі.
  • Також адекватна політика безпеки може залежати від версії застосованої ОС, її конфігурації, встановленого прикладного ПЗ.


Основні етапи визначення і підтримання адекватної політики безпеки (1/2)

 • Аналіз загроз

  • Вивчають можливі загрози безпеці конкретного екземпляру ОС
  • Будують модель загроз
  • Оцінюють ризики
  • Визначають пріоритети у захисті від конкретних загроз
 • Формування вимог до політики безпеки

  • Визначають засоби і методи, які будуть застосовані для захисту від кожної окремої загрози
   • Як правило, неминучим є компроміс між вадами захисту від певних загроз і утрудненням роботи користувачів у системі
  • Результатом робіт є формування набору вимог до реалізації політики безпеки у вигляді переліку методів і засобів захисту, які повинні бути реалізованими
 • Формальне визначення політики безпеки

  • Здійснюють чітке визначення засобів, які будуть реалізовувати ті вимоги, що були сформульовані на попередньому етапі
   • Зокрема, з’ясовується, чи можна домогтися виконання зазначених вимог лише штатними засобами ОС, або необхідно встановлювати додатково спеціальне ПЗ
  • Формулюють вимоги до конфігурації ОС і усіх додаткових програм, що реалізують функції захисту, якщо такі встановлені
  • Результатом робіт є детальний перелік конфігураційних настроювань ОС і додаткових програм
   • Повинні бути передбачені різні нештатні ситуації і відповідні настроювання ОС для таких ситуацій.


Основні етапи визначення і підтримання адекватної політики безпеки (2/2)

 • Втілення політики безпеки

  • Виконують настроювання ОС і додаткових програм, які реалізують функції захисту, у точній відповідності до формалізованої політики безпеки
 • Підтримання і корекція політики безпеки

  • Ретельний контроль дотримання політики безпеки, що була розроблена на третьому етапі
   • Контроль обов’язково включає перевірки налаштовувань засобів захисту у складі ОС і може виконуватись за допомогою спеціального ПЗ
  • Відстеження повідомлень про
   • появу нових загроз (наприклад, розповсюдження в Інтернеті небезпечних вірусів)
   • виявлення раніше невідомих уразливостей
   • розроблення виправлень для ОС і прикладного ПЗ
  • У деяких випадках може знадобитись корекція політики безпеки
   • Виявлення уразливостей, для усунення яких немає необхідних виправлень
   • Будь-які зміни в самій системі
    • Наприклад, встановлення нового програмного продукту може вимагати корекції політики безпеки, по-перше, для забезпечення нормального функціонування цього програмного продукту (розширення повноважень), а по-друге, для виключення шляхів несанкціонованого доступу, які можуть в результаті з’явитись (додаткові обмеження).


Каталог: itm -> skulysh -> discipline -> %D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2%20(%D0%97%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
discipline -> Інформації в операційних системах, базах даних і мережах Лекція 13 Особливості розподілених систем і Інтернету з міркувань безпеки Мережні або віддалені атаки
discipline -> Інформації в операційних системах, базах даних І мережах Лекція 2 Етапи побудови засобу захисту Формування вимог Розроблення політики безпеки, моделі безпеки Розроблення тз проектування
discipline -> Інформації в операційних системах, базах даних і мережах Лекція 19 Firewalling міжмережне екранування Головні цілі захисту Загрози безпеці мереж Вторгнення  загроза усім 3 цілям безпеки
discipline -> Методичні вказівки по розробці технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка