Інклюзивна освіта відповідно до Саламанської Декларації таДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.Інклюзивна освіта (відповідно до Саламанської Декларації та

 • Інклюзивна освіта (відповідно до Саламанської Декларації та

 • Рамок дій, затверджених ООН у червні 1994р.,) вважається впровадженою якщо:

 • - «освітні системи і навчальні програми враховують широку різноманітність характеристик і потреб учнів та педагогічних працівників»;

 • - а «учні із спеціальними навчальними потребами повинні мати доступ до звичайних навчальних закладів, які забезпечують особистісно-орієнтований підхід і тим самим забезпечують потреби учнів».

 • Інклюзивний навчальний заклад (відповідно до Саламанської Декларації та Рамок дій) – це НЗ, який «забезпечує якісну освіту для усіх учнів, в тому числі й учнів важкими порушеннями розвитку», забезпечуючи при цьому «необхідну додаткову підтримку» для цих учнів.це не просто сума якихось пропозицій щодо проведення в ПТНЗ додаткових дій та ініціатив по відношенню до учнів з особливими навчальними потребами, в ній мають розкриватися способи позитивної зміни ПТНЗ відповідно до інклюзивних цінностей.

 • це не просто сума якихось пропозицій щодо проведення в ПТНЗ додаткових дій та ініціатив по відношенню до учнів з особливими навчальними потребами, в ній мають розкриватися способи позитивної зміни ПТНЗ відповідно до інклюзивних цінностей.

 • Отже, інклюзивний навчальний заклад – це заклад, який постійно розвивається.привертає увагу до того, що необхідно зробити, щоб поліпшити навчання будь-якого учня.

 • привертає увагу до того, що необхідно зробити, щоб поліпшити навчання будь-якого учня.

 • Бар'єри можна виявити як у навчальному закладі, так і у суспільстві, а також у регіональній або національній політиці.

 • Бар'єри також виникають при взаємодії учнів із змістом і методами навчання.Це привело до введення термінів:

 • Це привело до введення термінів:

 • - “спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими потребами” у Законі про загальну середню освіту;

 • - “діти з особливими освітніми потребами” у Концепції розвитку інклюзивної освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки першого жовтня 2010 року (Наказ МОНУ від 01.10. 2010 р. №912 “Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти” ).

Які існують бар'єри на шляху навчання і повноцінної участі кожного учня у житті ПТНЗ?

 • Які існують бар'єри на шляху навчання і повноцінної участі кожного учня у житті ПТНЗ?

 • Хто зіштовхується з цими бар'єрами ?

 • Як можна мінімізувати ці бар'єри?

 • Які існують доступні ресурси на підтримку навчання і участі кожного учня у житті навчального закладу?

 • Яким чином можна мобілізувати додаткові ресурси?Підтримка – це всі дії, спрямовані на посилення

 • Підтримка – це всі дії, спрямовані на посилення

 • спроможності ПТНЗ належним чином реагувати на

 • різноманітність потреб учнів.

 • Підтримка – це також і розроблення навчальних

 • планів і програм з урахуванням потреб усіх учнів,

 • розуміння того, що в учнів можуть бути різними

 • рівень знань, досвід і спосіб життя, а також

 • взаємодопомога учнів.

 • Підтримка – це найважливіша частина

 • педагогічного процесу, і до неї мають бути залучені

 • всі педагогічні працівники і співробітники

 • навчального закладу.

 • Важливо координувати підтримку окремих учнів

 • чи групи учнів з розробленням навчальних програм

 • та розвитком персоналу.Використання поняття “бар'єри на шляху навчання і повноцінної участі у навчально-виховному процесі” замість “особливі освітні потреби” – це частина соціальної моделі розуміння інвалідності і труднощів у навчанні. Ця модель діаметрально протилежна медичній моделі, яка пов'язує труднощі у навчанні з порушеннями розвитку чи інвалідністю учня.

 • Використання поняття “бар'єри на шляху навчання і повноцінної участі у навчально-виховному процесі” замість “особливі освітні потреби” – це частина соціальної моделі розуміння інвалідності і труднощів у навчанні. Ця модель діаметрально протилежна медичній моделі, яка пов'язує труднощі у навчанні з порушеннями розвитку чи інвалідністю учня.

 • Відповідно до соціальної моделі, ці бар'єри можуть бути частиною оточення або виникати в результаті взаємин учнів і соціальних контекстів їх буття, таких як люди, що оточують цих учнів, політики, яка проводиться в країні, існуючі установи, культура, соціальні та економічні фактори, що впливають на життя людей у цьому суспільстві.Інституційна дискримінація проявляється в тому, що різні установи-інституції можуть ставити в менш виграшну позицію людей залежно від їхньої статі, інвалідності, класу, національності та сексуальної орієнтації.

 • Інституційна дискримінація проявляється в тому, що різні установи-інституції можуть ставити в менш виграшну позицію людей залежно від їхньої статі, інвалідності, класу, національності та сексуальної орієнтації.

 • Інституційна дискримінація створює серйозні бар'єри на шляху повноцінної участі та може негативно позначитися на освіті.

 • Перехід ПТНЗ до використання інклюзивних підходів в освіті може бути досить болючим, оскільки потрібно розглянути власні дискримінаційні дії щодо тих чи інших осіб чи груп учнів, або ж членів колективу.Створення та розвиток в ПТНЗ інклюзивного навчального середовища розглядається в рамках трьох взаємопов’язаних напрямів:

 • Створення та розвиток в ПТНЗ інклюзивного навчального середовища розглядається в рамках трьох взаємопов’язаних напрямів:

 • розвиток організаційної культури;

 • розвиток освітньої політики на рівні закладу (внутрішні нормативні документи);

 • запровадження інклюзивної практики в навчальних групах.

 • В планах реформ і змін у напрямі інклюзії, які проводяться в ПТНЗ, необхідно приділяти увагу всім трьом напрямам. Саме організаційна культура, яка формується в ПТНЗ, змінює політику та практику професійного навчання.Розділ А. 1. Створення спільноти

 • Розділ А. 1. Створення спільноти

 • Розділ А. 2. Розвиток інклюзивних цінностей.

 • Даний напрям сприяє створенню у ПТНЗ колективу, що поділяє ідеї співробітництва та стимулює розвиток усіх учасників навчально-виховного процесу. Така культура створює загальні інклюзивні цінності, які поділяються й приймаються усіма членами колективу ПТНЗ, учнями, адміністрацією та батьками /опікунами.Розділ Б. 1. Розвиток навчального закладу для всіх учнів ПТНЗ

 • Розділ Б. 1. Розвиток навчального закладу для всіх учнів ПТНЗ

 • Розділ Б. 2. Організація підтримки різноманіття.

 • Цей напрям вказує на необхідність врахування інклюзивних аспектів у всіх навчальних планах. Принципи включення - це включення кожного учня та всіх членів колективу ПТНЗ у навчальний процес й у суспільне життя. Підтримкою вважаються будь-які дії, які сприяють тому, щоб навчальний заклад належним чином реагував на різноманіття потреб своїх учнів. Усі види підтримки розробляються і впроваджуються у відповідності до інклюзивних принципів та об'єднуються у загальну систему.Розділ В. 1. Управління процесом навчання

 • Розділ В. 1. Управління процесом навчання

 • Розділ В. 2. Мобілізація ресурсів.

 • Даний напрям вказує на шляхи розвитку навчально-виховного процесу ПТНЗ, що відображає інклюзивну спрямованість культури та політики навчального закладу з обов'язковим врахуванням різноманіття потреб усіх учнів.

 • Пошук ресурсів, які можуть бути задіяні для підтримки навчання та повноцінної участі кожного учня у житті ПТНЗ провадиться серед усіх членів колективу навчального закладу, батьків/опікунів, а також серед соціальних партнерів.

Такими інструментами є індикатори та запитання.

 • Такими інструментами є індикатори та запитання.

 • Індикатори є тими шляхами руху до інклюзії у кожному розділі напрямів, з якими порівнюється поточна ситуація у ПТНЗ з метою виявлення пріоритетних напрямів розвитку. Кожен з індикаторів відноситься до одного з важливих аспектів діяльності ПТНЗ.

 • Значення кожного з індикаторів роз'яснюється за допомогою відповідних запитань. Запитання, що включені до індикатора, підказують, яким чином можливо детально опрацювати його значення. Вони дозволяють точніше визначити поточну ситуацію щодо інклюзії та пропонують альтернативні шляхи вирішення проблем, а також можуть бути використанні в якості критеріїв оцінки створення та розвитку у ПТНЗ інклюзивного навчального середовища.Процес створення плану розвитку ПТНЗ на засадах впровадження інклюзивних підходів – це не оцінка компетентності його учасників, а пошук шляхів підтримки педагогічного та професійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу. Його основа – пошук зв'язків між цінностями, емоціями й діями при ретельному розгляді, аналізі та плануванні. ПТНЗ мають створювати сприятливе навчальне середовище для усіх учнів та педагогічних працівників.

 • Процес створення плану розвитку ПТНЗ на засадах впровадження інклюзивних підходів – це не оцінка компетентності його учасників, а пошук шляхів підтримки педагогічного та професійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу. Його основа – пошук зв'язків між цінностями, емоціями й діями при ретельному розгляді, аналізі та плануванні. ПТНЗ мають створювати сприятливе навчальне середовище для усіх учнів та педагогічних працівників.У процесі створення плану розвитку ПТНЗ на засадах впровадження інклюзивних підходів можливо виокремити такі етапи:

 • У процесі створення плану розвитку ПТНЗ на засадах впровадження інклюзивних підходів можливо виокремити такі етапи:

 • 1. Підготовчий

 • - формування координаційної групи;

 • - перегляд підходів до планування діяльності ПТНЗ;

 • - ознайомлення з основними концепціями за допомогою індикаторів і запитань.

 • 2. Вивчення ситуації щодо реалізації інклюзивних підходів у діяльності ПТНЗ

 • - вивчення думки персоналу та керівних органів;

 • - вивчення думки учнів;

 • - вивчення думки батьків та соціальних партнерів;

 • - визначення пріоритетів.

Дана група розробляє напрями розвитку інклюзивних підходів у навчально-виховному процесі навчального закладу і працює над їх інтегруванням у щоденну практику роботи та інформує членів педагогічного колективу.

 • Дана група розробляє напрями розвитку інклюзивних підходів у навчально-виховному процесі навчального закладу і працює над їх інтегруванням у щоденну практику роботи та інформує членів педагогічного колективу.

 • До складу координаційної групи бажано залучити керівника ПТНЗ, заступників, методистів, педагогічних працівників та інших членів трудового колективу. Група має відображати гендерну і етнічну ситуацію навчального закладу і може включати в себе представників батьків/опікунів учнів, співробітників, які не пов'язані безпосередньо з педагогічною діяльністю.

Робота координаційної має стати прикладом інклюзивного підходу до роботи. Вона повинна проводитися у дусі співробітництва, без монополізації процесу обговорення керівництвом ПТНЗ.

 • Робота координаційної має стати прикладом інклюзивного підходу до роботи. Вона повинна проводитися у дусі співробітництва, без монополізації процесу обговорення керівництвом ПТНЗ.

 • Відмінності у думках мають вітатися і сприйматися, як ресурс, що сприяє стимулюванню рефлексії всієї групи.

Каталог: images -> content -> institutes -> cipo -> kaf UPOP -> metod material
metod material -> Закон України „Про освіту"// Освіта. 1995. 5-12 березня. Закон України „Про освіту"
metod material -> На межі ХХІ століття розвиток світової цивілізації став визначатися трьома основними факторами
metod material -> Когнітивний або пізнавальний домен (сфера) – знання та вміння
cipo -> Поява нових інформаційно-комунікаційних технологій; поява нових інформаційно-комунікаційних технологій
metod material -> Професійна компетентністюь здатність керівника навчального закладу ефективно здійснювати свою професійну діяльність
cipo -> Керівники освітніх організацій мусять бути готовими до впровадження інновацій в освітній процес відповідно до вимог сьогодення, володіти механізмами регулювання в трансформаційні періоди, які б сприяли як розвитку освітньої організації


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка