Інновації в освітіДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.Інновації в освіті – це нововведення, що реалізуються у змісті, методах, прийомах і формах навчальної та наукової діяльності, організації управління освітньою системою.

 • Інновації в освіті – це нововведення, що реалізуються у змісті, методах, прийомах і формах навчальної та наукової діяльності, організації управління освітньою системою.

«Модернізація навчально-виховного процесу

 • «Модернізація навчально-виховного процесу

 • шляхом впровадження методів

 • інноваційної освіти у професійній

 • підготовці фахівців соціо-економіко-географів»Перехід на 100 % мультимедійне супроводження всіх курсів навчального плану, які викладаються викладачами кафедри.

 • Перехід на 100 % мультимедійне супроводження всіх курсів навчального плану, які викладаються викладачами кафедри.Проведення лекцій провідних науковців з інших ВНЗ та науково-дослідних установ України та країн близького і далекого зарубіжжя в режимі on-linе.

 • Проведення лекцій провідних науковців з інших ВНЗ та науково-дослідних установ України та країн близького і далекого зарубіжжя в режимі on-linе.

Науковий дискусійний клуб студентів, аспірантів та молодих науковців;

 • Науковий дискусійний клуб студентів, аспірантів та молодих науковців;

 • Клуб ділового мовного спілкування;

 • Проведення тренінгів та наукових семінарів;

 • Участь у конкурсах науково-дослідних робіт, стипендіальних програмах, грантах, стажуваннях.розробка комп'ютерних методів контролю рівня та якості знань фахової підготовки студентів;

 • розробка комп'ютерних методів контролю рівня та якості знань фахової підготовки студентів;

 • забезпечення доступу до електронних бібліотек та електронних баз даних;

 • розробка нових спеціалізацій, що відповідають сучасним соціальним вимогам («Управління розвитком території»);

 • модернізація матеріально-технічної бази кафедри;

 • забезпечення інноваційними навчальними технологіями іноземних студентів;

 • підготовка наукових кадрів (кандидатів та докторів наук).Соціально-географічні основи стійкого розвитку регіональної соціогеосистеми.

 • Соціально-географічні основи стійкого розвитку регіональної соціогеосистеми.

 • Комплексні суспільно-географічні дослідження регіональних проблем.

 • Розробка основ соціально-географічного моніторингу.Мета роботи – виявлення соціально-географічних особливостей розвитку Харківського регіону та визначення шляхів переходу регіональної соціогеосистеми на модель стійкого розвитку.

 • Мета роботи – виявлення соціально-географічних особливостей розвитку Харківського регіону та визначення шляхів переходу регіональної соціогеосистеми на модель стійкого розвитку.

У результаті дослідження визначено техногенне навантаження на територію області, за величиною якого були ранжовані райони з різним рівнем техногенного навантаження.

 • У результаті дослідження визначено техногенне навантаження на територію області, за величиною якого були ранжовані райони з різним рівнем техногенного навантаження.1. Височин М.Ю. Суспільно-географічні особливості міграції в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) (2007 р.).

 • 1. Височин М.Ю. Суспільно-географічні особливості міграції в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) (2007 р.).

 • 2. Заволока Ю.Ю. Суспільно-географічні аспекти використання тру­дового потенціалу Харківської області (2008 р.).

 • 3. Кандиба Ю.І. Розвиток суспільно-географічної думки в Харківському регіоні (2009 р.).

 • 4. Вірченко П.А. Просторова організація системи освіти регіону (на прикладі Харківської області) (2010 р.).

 • 5. Ключко Л.В. Територіальна організація релігійної сфери Харківського регіону (2010 р.).

 • 6. Кулєшова Г.О. Суспільно-географічні особливості прикордонних соціогеосистем (на прикладі Харківського регіону) (2010 р.).

 • 7. Скриль І.А. Суспільно-географічні особливості туристично-рекреаційної діяльності в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) (2011 р.).

 • 8. Сегіда К.Ю. Суспільно-географічні особливості демографічного процесу у регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) (2011 р.).

 • 9. Носирєв О.С. Торговельно-економічна діяльність України в аспекті євроінтеграції (2012 р.).1. Корнус О.Г. Територіальна організація сфери обслуговування Сумської області» (2009).

 • 1. Корнус О.Г. Територіальна організація сфери обслуговування Сумської області» (2009).

 • 2. Вірченко П.А. Просторова організація системи освіти регіону (на прикладі Харківської області) (2010).

 • 3. Ключко Л.В. Територіальна організація релігійної сфери Харківського регіону (2010).

 • 4. Кулєшова Г.О. Суспільно-географічні особливості прикордонних соціогеосистем (на прикладі Харківського регіону) (2010).

 • 5. Скриль І.А. Суспільно-географічні особливості туристично-рекреаційної діяльності в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) (2011).

 • 6. Сегіда К.Ю. Суспільно-географічні особливості демографічного процесу у регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області) (2011).

 • 7. Моштакова Н.В. Територіальна організація сфери культури регіональної соціогеосистеми (на прикладі Луганської області) (2011).

 • 8. Горожанкіна Н.А. Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої системи (на прикладі Дніпропетровської області) (2011)

 • 9. Носирєв О.С. Торговельно-економічна діяльність України в аспекті євроінтеграції (2012).

 • 10. Самойлов О.М. Соціальна безпека регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області) (2012).

 • 11. Дудкіна Г.Є. Суспільно-географічні особливості інвестиційної діяльності Луганської області (2012).

 • 12. Шиян Д.В. Територіальні особливості захворюваності населення м. Кривий Ріг як центру старопромислового регіону (2012).

 • 13. Бойко З.В. Суспільно-географічні особливості трудових ресурсів Дніпропетровської області (2012).Мета експедиції – дослідження соціогеосистеми локального рівня (адміністративний район).

 • Мета експедиції – дослідження соціогеосистеми локального рівня (адміністративний район).Матеріали експедиційних суспільно-географічних досліджень можуть бути використані при складанні програм соціально-економічного розвитку районів Харківської області, зокрема для:

 • Матеріали експедиційних суспільно-географічних досліджень можуть бути використані при складанні програм соціально-економічного розвитку районів Харківської області, зокрема для:

 • оцінки природних умов і ресурсів;

 • характеристики демографічної ситуації;

 • визначення господарської спеціалізації району;

 • визначення економічної ефективності промислового та сільськогосподарського виробництва;

 • оцінки стану та рівня розвитку транспортної системи;

 • оптимізації розміщення об'єктів соціальної сфери;

 • виявлення об’єктів, що мають туристично-рекреаційну привабливість;

 • обґрунтування перспективних напрямів соціально-економічного розвитку району.На кафедрі працюють 3 докторанти і 9 аспірантів,

 • На кафедрі працюють 3 докторанти і 9 аспірантів,

 • зокрема у 2012 – 2013 навчальному році колектив кафедри поповнився 1 докторантом і 4 аспірантами.

 • Регіони України, з яких кафедра залучає для підготовки докторантів, аспірантів та здобувачів

 • Полтавська область;

 • Сумська область;

 • Луганська область;

 • Херсонська область;

 • Дніпропетровська область;

 • Донецька область;

 • Волинська область.З 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р., на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства виконується НДР за темою «Суспільно-географічні особливості соціальної безпеки регіону як чинника його стійкого розвитку в аспекті раціонального природокористування» (керівник – д. геогр.н., проф. Л. М. Нємець).

 • З 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р., на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства виконується НДР за темою «Суспільно-географічні особливості соціальної безпеки регіону як чинника його стійкого розвитку в аспекті раціонального природокористування» (керівник – д. геогр.н., проф. Л. М. Нємець).З 01.01.2011 р. по 31.12.2014 р., на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства виконується НДР за темою «Розробка методів геоінформаційного моделювання максимальних руслових витрат під час весняних повеней та літніх дощових паводків у водозбірних басейнах» (керівник – д. геогр.н., проф. С.В. Костріков).

 • З 01.01.2011 р. по 31.12.2014 р., на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства виконується НДР за темою «Розробка методів геоінформаційного моделювання максимальних руслових витрат під час весняних повеней та літніх дощових паводків у водозбірних басейнах» (керівник – д. геогр.н., проф. С.В. Костріков).

Метою НДР є вивчення особливостей сучасної соціальної інфраструктури сільської місцевості Донецького регіону, виявлення її територіальної диференціації та побудова оптимізаційної моделі сучасної сільської забудови для забезпечення потреб населення регіону.

 • Метою НДР є вивчення особливостей сучасної соціальної інфраструктури сільської місцевості Донецького регіону, виявлення її територіальної диференціації та побудова оптимізаційної моделі сучасної сільської забудови для забезпечення потреб населення регіону.Мета та напрями роботи:

 • Мета та напрями роботи:

 • Створення системи моніторингу соціально-економічного розвитку міста Харкова.Мета та напрями роботи:

 • Мета та напрями роботи:

Мета проекту – розроблення теоретико-методичних основ вивчення дисципліни «Основи геоекономіки та проблеми глобалізації», створення електронного варіанту навчального посібника «Основи геоекономіки» для забезпечення відповідної навчальної дисципліни.

 • Мета проекту – розроблення теоретико-методичних основ вивчення дисципліни «Основи геоекономіки та проблеми глобалізації», створення електронного варіанту навчального посібника «Основи геоекономіки» для забезпечення відповідної навчальної дисципліни.На кафедрі є науково-практичні розробки для вирішення наступних проблем:

 • На кафедрі є науково-практичні розробки для вирішення наступних проблем:

 • Оцінка природно-ресурсного потенціалу та раціональне природокористування.

 • Демографічні дослідження.

 • Вивчення трудового потенціалу.

 • Аналіз соціальної сфери, соціального розвитку, соціальної безпеки території.

 • Дослідження бізнес-середовища, малого та середнього підприємництва.

 • Дослідження зовнішньоекономічних зв'язків прикордонних та транскордонних територій.

 • Територіальна організація агропромислового комплексу.

 • Необхідні умови для їх впровадження:

 • Розширення зв'язків з обласними адміністраціями та потенційними замовниками науково-технічної продукції;

 • Удосконалення матеріально-технічної та інформаційної баз дослідженьПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка