Інститут бухгалтерського обліку Республіки ЛитваДата конвертації02.06.2016
Розмір531 b.


Інститут бухгалтерського обліку Республіки Литва

 • Роль розробника національних стандартів бухгалтерського обліку в Європейському Союзі


Всезагальна мета

 • Вдосконалення національної системи бухгалтерського обліку

  • від орієнтації на правила (на кшталт податкових), затверджуваних Міністерством фінансів
  • до незалежної системи встановлення стандартів
 • Повне виконання вимог

  • Директив Європейського Союзу (ЄС)
  • з огляду на сучасну ситуацію в Литви


активною співпрацею з

 • активною співпрацею з

  • уповноваженими установами ЄС, що здійснюють регулювання бухгалтерського обліку та
  • Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а також
  • іншими розробниками національних стандартів країн-членів ЄС


підвищенням обізнаності

 • підвищенням обізнаності

 • професійної спільноти

  • щодо міжнародної практики бухгалтерського обліку через
  • здійснення перекладу МСБО/МСФЗ та
  • надання роз’яснень щодо їхнього застосування через
  • публікацію статей в професійних виданнях та обговорення на конференціях із
  • залученням експертів РМСБО


Інституту бухгалтерського

 • Інституту бухгалтерського

 • обліку Республіки Литва (ІБО)

  • неприбуткової організації
  • створеної згідно положень Закону про бухгалтерський облік


розробку національних стандартів бухгалтерського обліку (Комерційні стандарти бухгалтерського обліку (КСБО));

 • розробку національних стандартів бухгалтерського обліку (Комерційні стандарти бухгалтерського обліку (КСБО));

 • навчання професіоналів бухгалтерського обліку;

 • участь в роботі РМСБО та установ ЄС в галузі бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів – 50 % голосів та

  • Міністерство фінансів – 50 % голосів та
  • приватні аудиторські компанії та автономні професійні організації – 50 % голосів


Цілі Ради зі стандартів бухгалтерського обліку

 • засадничі принципи КСБО:

  • принцип 1 – незалежне встановлення стандартів:
    • незалежні члени Ради
    • засідання Ради можуть відвідувати представники громадскості
    • дотримання встановлених процедур
    • відсутність політичного впливу


  • принцип 2 – стандарти на основі практики:
   • методичні рекомендації для
   • кожного КСБО
   • на основі реалістичних ситуацій з практики
   • розробляються разом з відповідним стандартом


високоякісні стандарти

  • високоякісні стандарти
   • зрозумілі
   • придатний до введення в дію
   • прозора та порівнювана інформація
  • … для допомоги користувачам у прийнятті економічних рішень.


 • розробка та/або зміна КСБО:

  • процедура:
   • робочий проект
   • проект до погодження
   • проект до обговорення
   • затверджений комерційний стандарт бухгалтерського обліку


практика

  • практика
   • КСБО затверджені та опубліковані до 1 січня 2005 р.
    • 25 КСБО, що встановлюють порядок складання фінансової звітності разом
    • з методичними рекомендаціями до кожного стандарту


КСБО 1 Фінансова звітність

 • КСБО 1 Фінансова звітність

 • КСБО 2 Баланс

 • КСБО 3 Звіт про прибутки та збитки

 • КСБО 4 Звіт про зміни у власному капіталі

 • КСБО 5 Звіт про рух грошових коштів

 • КСБО 6 Пояснювальні примітки

 • КСБО 7 Зміни в обліковій політиці, бухгалтерських оцінках та виправлення помилок

 • КСБО 8 Власний капітал

 • КСБО 9 Запаси

 • КСБО 10 Дохід від реалізаціїКСБО 11 Собівартість реалізованої продукції та операційні витрати

 • КСБО 11 Собівартість реалізованої продукції та операційні витрати

 • КСБО 12 Непоточні матеріальні активи

 • КСБО 12 Нематеріальні активи

 • КСБО 14 Об’єднання підприємств

 • КСБО 15 Інвестиції в асоційовані компанії

 • КСБО 16 Консолідована фінансова звітність та інвестиції в дочірні підприємства

 • КСБО 17 Біологічні активи

 • КСБО 18 Фінансові активи та фінансові зобов’язання

 • КСБО 19 Забезпечення, умовні зобов’язання та події після дати балансуКСБО 20 Операційна оренда, фінансова

 • КСБО 20 Операційна оренда, фінансова

 • оренда та надання активів у безоплатне

 • користування

 • КСБО 21 Гранти та субсидії

 • КСБО 22 Зміни в валютних курсах

 • КСБО 23 Зменшення корисності активів

 • КСБО 24 Податок на прибуток

 • КСБО 25 Будівельні та інші довгострокові контрактипроголошені одразу після затвердження

 • проголошені одразу після затвердження

  • в офіційному виданні ІБО
  • на вебсайті ІБО
   • всі стандарти та методичні рекомендації, а також проекти до обговорення литовською мовою
   • всі стандарти англійською мовою
   • www.apskaitosinstitutas.lt


Проекти на етапі розробки

   • Проекти на етапі розробки
    • на етапі проекту до обговорення
     • Зміни до КСБО 12 Основні засоби
     • КСБО 29 Проміжна фінансова звітність
     • КСБО 35 Реорганізація підприємств
     • КСБО 36 Бухгалтерський облік в юридичних особах з повною відповідальністю
    • на етапі документу для обговореня
     • КСБО 30 Пов’язані сторони
     • КСБО 34 Звітність за сегментами


прискорений розгляд

 • прискорений розгляд

 • термінових питань

  • стандарти – якщо
   • вони є поширеними та
   • мають безпосередній вплив на практику ведення обліку, а також
   • існує потреба в їхній якнайшвидшій підготовці
  • запити від різних сторін


Міжнародне

 • Міжнародне

 • співробітництво з

  • уповноваженими установами ЄС – ARC, EFRAG*,
  • РМСБО (IASB)
  • розробниками національних стандартів інших країн-членів – Латвії, Естонії тощо.


Активної участі в процесі розробки директив ЄС та запровадження/зміни МСБО/МСФЗ для

  • Активної участі в процесі розробки директив ЄС та запровадження/зміни МСБО/МСФЗ для
  • поширення міжнародної практики та роз’яснень щодо окремих питань та
  • обміну практичним досвідом


структура Ради зі стандартів

 • структура Ради зі стандартів

  • 4 постійні члени та 5 членів за сумісництвом
  • повна відповідальність за розробку програми дій та встановлення стандартів
  • члени Ради наразі представляють різні установи та підприємства


1 член − Міністерство фінансів

  • 1 член − Міністерство фінансів
  • 2 члени − представники бухгалтерської та аудиторської професій
  • 1 член − Комісія з цінних паперів
  • 1 член − Комісія з нагляду за діяльністю страхових компаній
  • 4 члени – постійні члени
  • та 2 представники Податкового департаменту в якості постійно відвідуючих учасників


Допоміжні функції в

 • Допоміжні функції в

 • роботі Ради зі стандартів виконують:

  • 4 технічних працівника, а саме
   • 2 експерти з бухгалтерського обліку
    • розробляють проекти стандартів, методичних рекомендацій
    • відповідають на запити
   • лінгвіст – надає роз’яснння щодо формулювання положень
   • юрист – надає роз’яснення щодо відповідності іншим нормативно-правовим актам


робота Ради зі стандартів фінансується:

 • робота Ради зі стандартів фінансується:

  • з держбюджету
  • за рахунок здійснення господарської діяльності ІБО
   • видання – збірок КСБО та методичних рекомендацій
   • семінари та курси – для професіоналів бухгалтерського обліку та аудиту


Сучасні зміни

 • Зміна засновників

  • виключення приватних аудиторських компаній
 • Відмова від здійснення господарської діяльності

  • щоб єдиним джерелом фінансування залишився держбюджет


Каталог: INTECAADVPRO -> Resources -> 1934132-1135022599854
Resources -> Інформація про єфб історія Методи роботи Програма роботи План дій в регіоні Східної І Центральної Європи (1992-2002 рр.) Роль для нових країн Довідкова інформація про єфб
Resources -> Джон Хегарті Група Світового банку
Resources -> Мсбо/мсфз в Естонії та мсбо/мсфз для малих та середніх підприємств Ріта Ілліссон
1934132-1135022599854 -> Роль розробника національних стандартів бухгалтерського обліку в єс зміст Співробітництво з Європою
Resources -> Доповідач: Джералдіна МакВини Управління політики бухгалтерського обліку та аудиту
1934132-1135022599854 -> Структура презентації Введення: модернізація Восьмої директиви Закону єс про господарські товариства
1934132-1135022599854 -> „План дій 2003 комюніке (2003) 284 остаточне Комісії – План подальших дій “


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка