Інтерактивні методи навчання в умовах креативної освіти КреативністьДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Інтерактивні методи навчання в умовах креативної освіти


Креативність

 • ознака творчої особистості, яка спроможна реалізувати свій творчий потенціал за власною ініціативою і з вибором відповідних засобівІнтерактив (з англ.)

 • inter – взаємний

 • act – діяти, тобто здатний до взаємодії, діалогуІнтерактивні технології навчання

 • організація навчального процесу, за якої участь учня в колективному, взаємодоповнювальному, заснованому на взаємодії всіх його учасників у процесі навчального пізнання є обов’язковою.Інтерактивне навчання

 • спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету - створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.Принцип інтерактивності

 • підхід до процесу навчання, побудованого переважно на завданнях, які моделюють інтерактивний характер спілкування.

 • Передбачає участь обов’язково 2-х типів комунікантів, а також наявність ознак їх порозуміння.Методи навчання, що активізують навчально-творчу діяльність учнів (Р.М. Грабовська)Методи навчання, що активізують навчально-творчу діяльність учнів (Р.М. Грабовська)Методи навчання, що активізують навчально-творчу діяльність учнів (Р.М. Грабовська)

Інтерактивні форми навчання:

 • дискусії з відкритою відповіддю;

 • групові форми навчання;

 • інтерв’ю;

 • мозковий штурм;

 • активні громадянські дії (листи, звернення, листівки, плакати, реклами);

 • вияв своїх думок і почуттів невербальними засобами (пантоміма, малюнки);

 • розробка власних проектів;

 • антистресові вправи.Інтерактивні методи навчання

 • Дебати

 • Дерево рішень

 • Робота в парах

 • Мікрофон

 • Мозковий штурм

 • Рольова гра

 • Метод прес

 • Метод дискусій

 • Тренажер

 • Карусель

 • Робота в малих групах

 • АкваріумВправи інтерактивного навчання

 • Коректор

 • Доповни

 • “Вилучи зайве.”

 • “Мої очікування”

 • “Уявіть!”

 • “Так, ні”

 • Ситуація

 • Розгадування кросворду

 • Читання з передбаченнямПереваги рольвих ігор

 • Отриманий досвід зберігається довгий час.

 • Задоволення.

 • Розуміння того, як поводять себе інші.

 • Безпечні умови.Недоліки рольвих ігор

 • Штучність.

 • Легковажне ставлення зі сторони учасників.

 • Елемент ризику.Структура корекційно-розвивального казкотерапевтичного заняттяСтруктура корекційно-розвивального казкотерапевтичного заняттяСтруктура корекційно-розвивального казкотерапевтичного заняттяЕтапи підготовки форум-театруПринципи форум-театру Августо Боаля

 • Ясність у викладенні сюжету.

 • Чітко визначений протагоніст (той, кого пригнічують).

 • В ЦЕ повинно віритися.

 • ЦЕ повинно мати можливість змінюватися.

 • Гарячі точки “СТОП”.

 • Форум-театр – це театр пригнічених, а не депресивних.Фази форум-театру

 • Розігрів (на цьому етапі може відбуватись знайомство з групою, прийняття групового контракту, актуалізація теми вистави тощо).

 • Перегляд вистави. Вистава повинна тривати 15-20 хвилин і складатися з 3-6 чітко структурованих мізансцен.

 • Форум. Це обговорення, у ході якого кожний із глядачів може запропонувати своє вирішення проблеми, змінюючи на сцені певного актора, що виконує дану роль (замінювати можна лише пригніченого - протагоніста).

 • Передача інформації.

 • Зворотній зв’язок (обговорення з акторами, аудиторією та залученими фахівцями).Інтерактивне навчання

 • діалогічне навчання, у ході якого здійснюється взаємодія вчителя й учня.Переваги інтерактивного навчання перед традиційним у початкових класах

 • у роботі задіяні всі учні класу;

 • учні навчаються працювати в команді;

 • формується доброзичливе ставлення до опонента;

 • кожна дитина має можливість пропонувати свою думку;

 • створюється “ситуація успіху ”;

 • за короткий час опановується велика кількість матеріалу;

 • формуються навички толерантного спілкування, вміння аргументувати свій погляд, знаходити альтернативне рішення проблеми.Пам’ятка для уникнення труднощів під час застосування інтерактивних технологій

 • елементи інтерактивних технологій варто вводити в практику роботи поступово, враховуючи вікові особливості молодших школярів, адже ці технології передбачають зміну звичайного ходу уроку;

 • Підготовка до уроків за інтерактивними технологіями потребує від учителя і учнів значної кількості часу;

 • Інтерактивні технології не повинні стати самоціллю – вони мають бути засобом для створення комфортної атмосфери, яка дасть змогу реалізувати особистісно орієнтований підхід у навчанні.Контроль одержаних знань та вміньВикористання інтерактивних технологій та вправ на різних етапах урокуІнтерактивні вправи та їх застосування на уроках читання

 • Літературний портрет.

 • Складання плану.

 • Гра “Автор”.

 • Карусель запитань.

 • Мозаїка.

 • Тонограма тексту, речення.Літературний портретСкладання плану

 • Розповідними реченнями

 • Питальними реченнями

 • Цитатний план

 • Малюнковий план

 • Стислий план

 • Поширений планГра “Автор” або читання тексту

 • Передбачення події:

 • Що на вашу думку, насправді відбувається? Які докази ви маєте?

 • Чи справдилися ваші передбачення?

 • Що сталося насправді?“Карусель запитань”

 • (Діти ставлять запитання один одному, пара-парі, група-групі).

 • Потім колективно з’ясовують, яке і чиє запитання було найцікавіщим).“Мозаїка”

 • (Друкований варіант твору розрізають на частини, і діти складають його, визначаючи послідовність подій).“Тонограма тексту”

 • (Тонограма відображає емоційний стан змісту твору в певних частинах).

 • Проводиться пряма горизонтальна лінія. Потім креслиться ламана лінія: лінія йде вгору – радість, піднесення; лінія вниз – горе, сум; лінія збігається із прямою, горизонтальною лінією – звичайний перебіг подій.Методи інтерактивного навчання

 • Дискусія

 • Мікрофон

 • Робота в парахМетоди інтерактивного навчання

 • Мозковий штурм

 • Урок-подорож

 • Урок-експедиція

 • Метод кубування

 • Друкарська машинка

 • Броунівський рухЕтапи роботи за допомогою методу «ажурна пилка»

 • Спочатку вони працювали в «домашній групі».

 • Потім в іншій групі учні виступають у ролі експертів з питання, над яким працювали в «домашній » групі, та отримують інформацію від представників інших груп.

 • Потім учні повертаються у свою «домашню » групу для того, щоб поділитися інформацією, яку їм надали учасники інших груп.Етапи організації роботи учнів

 • І етап. Весь матеріал, що потрібно розглянути на уроці, розбивається на частини і по кожній з частин підбирається роздатковий матеріал. Це можуть бути схеми, таблиці, рисунки або звичайний текст.

 • ІІ етап. При підготовці кабінету до уроку бажано розставити всі парти попарно для полегшення роботи учнів в домашніх та експертних групах. На парти для експертних груп потрібно покласти прикметні знаки, щоб кожен учень міг побачити, де буде знаходитись його експертна група.

 • ІІІ етап. Готуються таблички з кольоровими позначками, щоб учні змогли визначити завдання для їхньої групи. Кожен учень входитиме у дві групи – „домашню” й „експертну”. Спочатку учні об’єднуються у „домашні групи” (4-5 чол. В кожній групі), а потім створюються „експертні групи”, використовуючи наприклад кольорові позначки, що їх викладач попередньо роздає учням. У кожній „домашній групі” всі її учасники повинні мати позначки різних кольорів, а у кожній „експертній” – однакові.Етапи організації роботи учнів

 • IV етап. „Домашнім групам” дається порція інформації для засвоєння, кожній групі – свою. Завдання кожного учня „домашніх груп” – опрацювати надану інформацію та опанувати нею на рівні, достатньому для обміну цією інформацією з іншими.

 • V етап. Після завершення роботи „домашніх груп” учням пропонується розійтись по своїх „експетрних групах”, де вони стануть „експертами” з окремої теми (своєї частини інформації). В кожній „експертній групі” має бути представник із кожної „домашньої групи”.

 • VI етап. Кожна „експертна група” повинна вислухати всіх пред¬ставників домашніх груп і проаналізувати матеріал в цілому, провести його експертну оцінку за визначений час.

 • VII етап. Після завершення роботи учні повертаються «додому». Кожен учень має поділитися інформацією, отриманою в „експертній групі” з членами своєї „домашньої” групи. Завданням „домашніх груп” у цьому випадку є остаточне узагальнення та корекція всієї інформації.Діаграма Вена

 • 1. Об'єднайте учнів у пари, дайте завдання.

 • 2. Попросіть дітей проаналізувати отриману інформацію і заповнити діаграму Венна.

 • 3. Для цього діти будують два кола, які ніби частково накладаються одне на одне так, що посередині утворюється вільний простір.

 • 4. Діти заповнюють дві частини кола, відведені для протиставлення ідей.

 • 5. У центральному секторі записують спільні риси для обох елементів.Акваріум

 • Обрати керівників груп шляхом проведення бліцтурніру, решта учасників формується за вибором учнів.

 • Одна з груп займає місце в центрі класу, отримує завдання для обговорення, виконання (дискусія або «мозковий штурм», рольова гра, інсценізація).

 • Протягом 3-5-ти хвилин відбуваються розгляд ідеї, виконання завдання, після чого - коротке обговорення того, що почули всім класом.

 • Потім місце за центральним столом займає інша група.

 • Рефлексія: «Я робив це для того, щоб...», «Я відчував, що...».Орієнтовний розподіл часу між етапами інтерактивного уроку:

 • мотивація - 5 %;

 • оголошення теми - 5 %;

 • інформування учнів - 10-15 %;

 • інтерактивна вправа - 50-60 %;

 • рефлексія - 15-20 %.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка