Історична довідкаДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.
#3741

Історична довідка

 • Поняття "портфоліо" прийшло із Західної Європи в ХV-XVI ст. В епоху Відродження архітектори представляли замовникам готові роботи і нариси своїх будівельних проектів у особливій теці, яку і називали "портфоліо". Документи, представлені в цій теці, дозволяли скласти враження про професійні якості претендента.Що ж означає слово «портфоліо», вжите стосовно методики шкільного навчання?

 • Як методичний термін це слово вперше прозвучало в США у 80-х роках минулого століття. Пізніше технологія з такою назвою здобула популярність у Канаді, згодом її почали застосовувати в школах Японії та Європи. Відтак шкільне портфоліо охрестили одним з основних трендів сучасної шкільної освіти.Актуальність портфоліо

 • Такий феномен як розкручування портфоліо вчителів у США пояснюється ефективністю ідей портфоліо як візитної картки викладача. Сьогодні більше 1000 американських шкіл і ВНЗ активно використовують портфоліо як міру спроможності педагога незалежно від дисципліни. • Мета Європейського мовного портфоліо – стандартизація вимог до вивчення, викладання й оцінювання досягнень у галузі вивчення іноземних мов громадянами європейських країн. Дуже важливою в роботі над портфоліо є взаємодія між учнем і вчителем. У процесі спільної діяльності визначаються цілі навчальної роботи школяра й виробляються критерії її оцінювання.Вступ до структури портфоліо

 • У портфоліо вчителя повинні воєдино зливатися особисті педагогічні ідеї і переконливі засоби підтвердження їх ефективності. У жодному випадку портфоліо педагога не є безладним звалищем усіх будь-коли розроблених тестів, уроків, курсів. Принципи формування структури портфоліо

 • Інформація «від себе» – формулювання педагогічної філософії педагога, опис використовуваних методик, вказівка дисциплін, що розробляються, представлення освітніх цілей і завдань.

 • Інформація «від інших» – відгуки колег, учнів, батьків про курси, навчальні програми, тести, стиль проведення занять, позашкільну діяльність і так далі.

 • Приклади навчальних заходів – досягнення учнів, результати дослідницької роботи учнів, приклади есе і так далі.Принципи формування структури портфоліо (продовження)

 • Об'єм портфоліо вчителя не повинен перевищувати 8-10 сторінок + додаток (за деякими рекомендаціями загальний обсяг сягає 70 стор.).

 • Портфоліо вчителя – це не втілення успіху, а матеріал, що відображає всі боки його роботи. Експериментальна робота, навіть не зовсім вдала, може свідчити про дослідницьку натуру педагога.

 • Організація інформації в портфоліо педагога підкоряється двом основним правилам: послідовність і ясність.

 • Усі заявлені педагогічні вміння підтверджуються прикладами здійснених викладачем заходів. 

 • Грамотно складене портфоліо вчителя відповідає в першу чергу на питання «Як?» і тільки потім на питання «Що?».Класична структура портфоліо:

 • титульний аркуш,

 • зміст,

 • творча візитка автора,

 • стисла трудова біографія,

 • педагогічне кредо,

 • тема портфоліо,

 • мета ведення портфоліо,

 • мета й основні завдання професійної діяльності автора на конкретний період,

 • авторські документи та матеріали з досвіду роботи,

 • рефлексивні записки з аналізом процесу індивідуального або колективного розвитку, творчої активності і найраціональніших форм роботи, засобів досягнення поставленої мети.Загальні вимоги до оформлення

 • наявність змісту –переліку матеріалів

 • наявність пояснювальної записки - вступ або мета створення та педагогічне кредо (рекомендовано 3-6 сторінок)

 • загальний обсяг матеріалів портфоліо – еквівалент 30 -70 сторінок формату А4 (шрифт 12 пт, міжрядковий інтервал 1,5)

 • кожен окремий матеріал повинен датуватися • Максимально структурована та формалізована інформація - у вигляді таблиць, графіків, схем тощо - сприймається найбільш швидко та є найбільш зрозумілою для сприйняття, не вимагає додаткових пояснень від автора.Орієнтовні вимоги та рекомендації до оформлення презентації в MSPowerPоint

 • Загальна кількість слайдів 10-25 шт.

 • Наявність титульного слайду з указанням теми, автора, дати.

 • Наявність змісту презентації, бажано з відповідними гіперпосиланнями.

 • Наявність для кожного слайду: заголовків, дати, автора (розміщується у нижньому колонтитулі).

 • Чітка структура кожного слайду; зручність сприйняття інформації.

 • Оптимальність обсягу інформації на слайдах (уникати перевантаження слайдів інформацією).

 • Дотримання принципу "необхідно і достатньо" у відбору інформації для слайдів.

 • Єдиний стиль в оформленні.

 • Час на публічне представлення презентації (проговорення тексту всіх слайдів) - 10 хвилин.

 • У разі необхідності розміщення в презентації великої кількості грамот, фотографій тощо, винесіть їх до окремої презентації (тобто щоб можна було проглянути за бажанням)Приклад структури-плану портфоліо вчителя

 • Виконувані обов'язки 

 • Формулювання педагогічної філософії викладача 

 • Цілі, стратегії, методології 

 • Опис навчальних курсів 

 • Засоби вдосконалення педагогічної діяльності (конференції, курси підвищення кваліфікації, майстер-класи) 

 • Результати діагностики учнів по заявлених навчальних програмах 

 • Приклади досягнень учнів.

 • Намічені професійні перспективи 

 • Додатки, що підкріплюють заявлені раніше положення.На думку багатьох авторів, у більш спрощеному вигляді структура портфоліо може складатися з чотирьох розділів з приблизно такими назвами: (Варіант 1)

 • "Портрет" - призначений для надання інформації про автора портфоліо;

 • "Колектор" - у цьому розділі зібрані матеріали, автором яких не є власне автор портфоліо;

 • "Робочі матеріали" - містить всі ті матеріали, які створені й систематизовані автором портфоліо;

 • "Досягнення" - у ньому знаходяться ті матеріали, які, на думку автора, відображають його кращі результати і демонструють успіхи.Варіант 2

 • 1. «Інновації у професійній діяльності», 2. «Творчий саморозвиток», 3. «Участь у роботі педагогічних об’єднань», 4. «Пошуково -дослідницька робота», 5. «Публікації», 6. «Авторські програми», 7. «Творчі та навчальні досягнення учнів», 8. «Узагальнення досвіду», 9. «Навчально-методичне забезпечення

 • педпроцесу», 10. «Самоосвіта», 11. «Позакласна робота»Варіант 3

 • 1. Навчальні досягнення учнів. 2. Позаурочні предметні досягнення учнів. 3. Результати діяльності як класного керівника. 4. Результати внутрішньошкільного контролю. 5. Методична робота. 6. Узагальнення і розповсюдження власного

 • педагогічного досвіду. 7. Участь у професійних конкурсах. 8. Підвищення кваліфікації і професійна підготовка. 9. Самоосвіта. 10. Ступені професійної кар’єри внутріосвітнього

 • закладу. 11. Оцінка професійної діяльності педагога (шкільний,

 • районний, міський, обласний рівні та державні

 • нагороди).Варіант 4

 • 1. Титульна сторінка (прізвище, ім'я, по батькові вчителя, посада)  2. Загальні відомості : дата народження, освіта, кваліфікація,

 • спеціальність, стаж роботи

 • відомості про підвищення кваліфікації, винагороди

 • 3. Творче досьє : тема самоосвіти і її реалізація

 • авторські програми й методики; методичні доробки

 • (доповіді, сценарії відкритих уроків і позакласних заходів)

 • участь в семінарах, конкурсах; публікації

 • 3. Робота з учнями: опис творчих робіт учнів

 • науково-дослідні роботи учнів; результати участі в конкурсах

 • 4. Діагностика якості освітнього процесу 

 • зрізи знань; підсумки успішності; результати олімпіад;

 • використання сучасних технологій

 • 5. Відгуки :

 • відгук про творчу роботу, виступи на серпневій конференції, педраді;

 • рецензія на статтю;

 • відгук про відкритий урок, позакласний захід;

 • висновок про якість виконаної роботи. • Матеріали, що підкріплюють педагогічні принципи вчителя, є такими: 

 • Свідоцтво співпраці з колегами, яка призвела до підвищення ефективності їхньої роботи.

 • Відеозапис типового заняття викладача

 • Матеріали, що підтверджують ефективне використання технічних засобів навчання, наприклад, комп'ютера, аудіо- і відеоапаратури та ін.Загальні принципи оцінювання портфоліо

 • Творчий підхід до створення портфоліо.

 • Міра обгрунтованості матеріалів.

 • Глибина і практична значущість матеріалів.

 • Наявність вираженої авторської позиції при розробці матеріалів.

 • Спосіб подачі матеріалів.

 • Оформлення портфоліо й ін.Ознаки ефективного портфоліо:

 • ясно відображає прогнозовані результати, що вказані вчителем у програми самоосвіти, яких він, як очікується, досягне;

 • містить зразки робіт, виконаних протягом певного періоду і в окремі відрізки часу;

 • містить роботи, що демонструють технологічну компетентність учителя;

 • містить матеріали, що оцінюють роботу вчителя з адміністрацією, учнями, батьками, громадськістю.Орієнтовні критерії оцінювання портфоліо

 • Варіант 1

 • Повнота інформації про педагогічну діяльність

 • Логічність відбору вмісту

 • Логічність структуризації досягнень

 • Можливість шкалювання

 • Правильність оформлення матеріалів

 • Авторські знахідкиОрієнтовні критерії оцінювання

 • Варіант 2

 • Повнота і системність представлення професійних досягнень

 • Адекватність вмісту портфоліо специфіці професійної діяльності; авторський характер документа

 • Інформативність портфоліо

 • Результативність професійної педагогічної діяльності

 • Ефективність професійної педагогічної діяльності

 • Сформованість здібностей до професійної самоорганізації

 • Наявність динаміки позитивних змін у професійній діяльності педагога

 • Інноваційність професійної діяльності педагога (інноваційність освітніх результатів, засобів педагогічної діяльності, вклад у просування інновацій)

 • Культура оформлення портфоліо

 • Бачення перспектив розвитку професійної діяльності

Основні помилки при створенні портфоліо

 • Порушення принципу добровільності при зборі документів і формуванні портфоліо.

 • Копіювання змісту та структури портфоліо в колег.

 • Формалізація і змагання при зборі портфоліо.

 • Збір в портфоліо лише офіційних документів.

 • Включення в портфоліо всіх без виключення зібраних документів і матеріалів.

 • Підміна портфоліо обов’язковою атестаційною характеристикою.

 • Підміна систематичної роботи над портфоліо разовою акцією.

 • Завищені вимоги до зовнішнього оформлення портфоліо.

 • Прагнення оцінити балами всі матеріали портфоліо.

 • Відсутність єдності оцінки матеріалів портфоліо.

Каталог: attachments -> article
article -> Поглибити і узагальнити знання учнів про додаток; формувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати способи вираження додатку
article -> Поглибити знання учнів про другорядні члени речення; формувати навички розпізнавання їх у реченні, дати поняття про поширені і непоширені речення
article -> Рід невідмінюваних іменників визначається так
article -> 1. Роль козацтва в захисті південних кордонів українських земель
article -> Стій, друже, зупинись, Стій, друже, зупинись


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка