Живі організмиДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.Живі організми

 • Живі організми

 • існують тому, що в

 • них постійно:

 • а) надходять поживні

 • речовини із навколиш-

 • нього середовища;

 • б) ці речовини перетво-

 • рюються в організмі;

 • в) виводяться з організму продукти життєдіяльності.

 • Сукупність всіх цих процесів називається обміном речовин(метаболізмом). Замкнений цикл

 • Замкнений цикл

 • хімічних спряже-

 • них реакцій, які

 • складають єдину

 • систему, частково

 • ізольовану від

 • оточуючого

 • середовища. Це здатність організму

 • приймати, переробляти і засвоювати їжу

 • .асиміляцію – засвоєння речовин, що надходять в організм з навколишнього середовища, синтез – побудову більш складних хімічних сполук з більш простих для створення живої матерії;

 • асиміляцію – засвоєння речовин, що надходять в організм з навколишнього середовища, синтез – побудову більш складних хімічних сполук з більш простих для створення живої матерії;

 • дисиміляцію – розщеплення речовин, що входять до складу живого організму.

- Травлення і процеси в травному каналі,.

 • - Травлення і процеси в травному каналі,.

 • - Резорбція

 • - Проміжний

 • обмін

 • - Виділення

І фаза - травлення (утворення низькомолекулярних речовин з макромолекул: гліколіз)

 • І фаза - травлення (утворення низькомолекулярних речовин з макромолекул: гліколіз)

 • ІІ фаза - утворення з різноманітних низькомолекулярних речовин важливих вузлових сполук: ферментів, мітохондрій

 • ІІІ фаза - тканинне окислення (реакції циклу трикарбонових кислот)

Полягає в повному окисленні речовин, що поступили в організм з їжею.

 • Полягає в повному окисленні речовин, що поступили в організм з їжею.

 • Кожен круг цього циклу закінчується утворенням молекули води і вуглекислого газу.

Це дегідрування (віднімання водню і електронів) від деяких метаболітів циклу трикарбонових кислот і перенос їх по дихальному ланцюгу.

 • Це дегідрування (віднімання водню і електронів) від деяких метаболітів циклу трикарбонових кислот і перенос їх по дихальному ланцюгу.

 • Енергія, що виділяється при цьому, фіксується у вигляді хімічних зв’язків макроергів (АТФ та ін.) і в такій формі зберігається для потреб організму.

Включає в себе 2 протилежні процеси: 1) синтез (анаболізм), що вимагає енергії; 2) розпад (катаболізм) - процес, пов’язаний із звільненням енергії.

 • Включає в себе 2 протилежні процеси: 1) синтез (анаболізм), що вимагає енергії; 2) розпад (катаболізм) - процес, пов’язаний із звільненням енергії.У дітей в період їх росту і розвитку анаболічні процеси переважають над катаболічними, причому ступінь переваги відповідає швидкості росту, яка відображає зміну маси тіла за певний проміжок часу.

 • У дітей в період їх росту і розвитку анаболічні процеси переважають над катаболічними, причому ступінь переваги відповідає швидкості росту, яка відображає зміну маси тіла за певний проміжок часу.

 • Константа росту характеризує його інтенсивність на кожний даний природний період розвитку, і її зміни в різні періоди онтогенезу свідчать про зміни умов росту, тобто про якісні зміни метаболізму.Енергетичні потреби організму, який росте забезпечується високим рівнем фосфорилювання та окислення;

 • Енергетичні потреби організму, який росте забезпечується високим рівнем фосфорилювання та окислення;

 • Високий рівень

 • гліколітичних

 • процесів , які

 • забезпечують

 • високу стійкість до

 • гіпоксії у плода,

 • поступово знижується.При неспокої дитини втрата енергії збільшується на 20%, а під час крику – в 2-3 рази. Збільшується основний обмін і при підвищенні температури тіла (на 10 C

 • При неспокої дитини втрата енергії збільшується на 20%, а під час крику – в 2-3 рази. Збільшується основний обмін і при підвищенні температури тіла (на 10 C

 • підвищення становить 14-16%).з певними структурами організму:

 • з певними структурами організму:

 • в мітохондріях відбувається більшість обмінних процесів, спеціальні окислювальні і енергетичні процеси (цикл Кребса, дихальний ланцюг, окислювальне фосфорилювання та ін.), тому мітохондрії клітин часто називають її «силовими» станціями, які постачають енергію решті частин клітини;

 • в рибосомах здійснюється синтез білків, а необхідна для цього енергія поступає з мітохондрій;

 • основна речовина протоплазми – гіалоплазма – бере активну участь в процесах гліколізу та інших ензимних реакціях.1) неспецифічна хімічна регуляція (перетворення хімічних процесів і маси клітин в єдину цілісну систему)

 • 1) неспецифічна хімічна регуляція (перетворення хімічних процесів і маси клітин в єдину цілісну систему)

 • 2) гуморальна регуляція (кініни, простагландіни)

 • 3) нейроендокринна регуляція (нервові та ендокринні компоненти)

Здатність організму

 • Здатність організму

 • як індивідуальної

 • біологічної

 • системи підтри

 • мувати постій

 • ність внутріш-

 • нього середовища

 • у відповідь на

 • різні негативні

 • впливи оточуючого світу1. Механізми фізичної терморегуляції;

 • 1. Механізми фізичної терморегуляції;

 • 2. Хімічна терморегуляція.

 • 3. Нескорочуваний термогенез.Забезпечується бурою жировою тканиною, яка має досконалий мітохондріальний апарат.

 • Забезпечується бурою жировою тканиною, яка має досконалий мітохондріальний апарат.

 • Бура жирова тканина – гормональна, ембріональна тканина.

 • Існує в плода і в новонародженого.

 • У новонародженого бура жирова тканина складає 2% від маси тіла (джерело НЕЖК, місце згоряння з утворенням теплової енергії).Поступово зменшується тепловіддача;

 • Поступово зменшується тепловіддача;

 • Зростає теплопродукція;

 • В подальшому інтенсивність теплопродукції на одиницю

 • маси тіла знижується.У недоношених дітей – 26,25 (101,5);

 • У недоношених дітей – 26,25 (101,5);

 • У доношених дітей – 29,16 (122,2);

 • У дорослих – 35-40 (146,5 – 167,4)

 • в розрахунку на 1 кг маси тіла:

 • у недоношених – 2,04 (8,54);

 • у доношених – 2,00 (8,37);

 • у дорослих – 1,00 (4,18).Вік;

 • Вік;

 • Стать (у хлоп-

 • чиків вищі);

 • Умови життя;

 • Кліматичні

 • фактори;

 • Сезони року;

 • Рухливість та ін.Вуглеводи і жири і в меншій мірі – білки.

 • Вуглеводи і жири і в меншій мірі – білки.

 • Покриття енергії в дитини раннього віку здійснюється за рахунок:

 • вуглеводів (39,5% ккал);

 • жирів (50,2% ккал);

 • В перші дні життя жири складають 80-90% енергетичної цінності раціону дитини.Білки або протеїни - високомолекулярні азотвмісні сполуки, побудовані з амінокислот.

 • Білки або протеїни - високомолекулярні азотвмісні сполуки, побудовані з амінокислот.

 • Білки - структурна основа всіх клітин і субклітинних структур; нуклеопротеїди, в склад яких входять РНК і ДНК, виконують роль передавачів спадкової інформації; білки-гормони здійснюють регуляцію процесів життєдіяльності

У плода - біля 10% маси тіла

 • У плода - біля 10% маси тіла

 • у новонародженого - 12 % маси тіла

 • у підлітків - 18% маси тіла

 • в 16-18 років і старші - біля 20% маси тіла.Для дітей

 • Для дітей

 • першого року –

 • треонін, валін,

 • лейцин, ізоле

 • йцин, лізин,

 • триптофан,

 • фенілаланін,

 • метіонін, гістидин

 • для дітей з низькою масою тіла при народженні - аргінін, цистин, тауринЗагальний білок: 2-6 міс 47-59 г/л 6-12 міс 54-68 г/л 1-4 роки 59-79 г/л

 • Загальний білок: 2-6 міс 47-59 г/л 6-12 міс 54-68 г/л 1-4 роки 59-79 г/л

 • альбумін: 1 міс - 1 рік 36-49 г/л 1-3 роки 40,7-50,3г/л 3-14 років 37,2-55г/л

 • глобуліни: 1 міс - 1 рік 16-29 г/л 1-2 роки 1,5-3,5 г/л (альфа-глобуліни)Відображають

 • Відображають

 • одного із видів

 • білкових утворень

 • - ферментів,

 • тобто дефект

 • білкового субстрату.Захворювання, обумовлене якісною білковою недостатністю життєво важливих амінокислот, що містяться в молоці (припинення годування груддю, відсутність в раціоні молока і молочних продуктів); характерна наявність пошарово-пігментованого дерматозу («червона дитина», «зміїна шкіра»), гепатомегалії; легко приєднуються сепсис, туберкульоз, менінгіт, завжди супутній гіповітаміноз.

 • Захворювання, обумовлене якісною білковою недостатністю життєво важливих амінокислот, що містяться в молоці (припинення годування груддю, відсутність в раціоні молока і молочних продуктів); характерна наявність пошарово-пігментованого дерматозу («червона дитина», «зміїна шкіра»), гепатомегалії; легко приєднуються сепсис, туберкульоз, менінгіт, завжди супутній гіповітаміноз.

Виникає внаслідок непереносимості гліадина (фракція білків клітковини пшениці, жита, ячменю), а також авеніна (компонент білків вівса).

 • Виникає внаслідок непереносимості гліадина (фракція білків клітковини пшениці, жита, ячменю), а також авеніна (компонент білків вівса).

 • Виражена клінічна картина виникає на 2-3 році життя, чому передує наростання в’ялості, анорексії, нестійкого стільця, поступового зниження маси тіла.

Об’ємний, пінистий, сіруватий зловонний стілець 2-3 рази в день, загальна кількість його значно перевищує нормальну; в калі - значна кількість жирних кислот, нейтрального жиру, кальційних мил; в нормі з стільцем виділяється 1-3 г жира, у хворих на целіакію - до 20 г.

 • Об’ємний, пінистий, сіруватий зловонний стілець 2-3 рази в день, загальна кількість його значно перевищує нормальну; в калі - значна кількість жирних кислот, нейтрального жиру, кальційних мил; в нормі з стільцем виділяється 1-3 г жира, у хворих на целіакію - до 20 г.

 • значно збільшений живіт за рахунок наповнення газами і рідиною розширених петель кишківника, явища псевдоасциту, шум плеска, порушення моторики.Спотворення обміну речовин, що веде до виснаження організму, зниження його опірності.

 • Спотворення обміну речовин, що веде до виснаження організму, зниження його опірності.

 • Виникає анемія, відставання в рості, ознаки полігіповітамінозу, прогресують явища рахіту, порушуються процеси окостеніння, прорізування зубів, карієс.

 • Безбілкові набряки.

 • Виражена м’язова слабість, гіпотонія.

 • Пошкодження ЦНС: хворі замкнені, пригнічені, емоційно нестійкі, відстають у психічному розвитку.Хвороба пов’язана із значним порушенням обміну амінокислоти фенілаланіну, яка у здорової дитини під впливом ферменту фенілаланінгідроксилази перетворюється в тирозин, а остання - в тироксин, меланін, адреналін

 • Хвороба пов’язана із значним порушенням обміну амінокислоти фенілаланіну, яка у здорової дитини під впливом ферменту фенілаланінгідроксилази перетворюється в тирозин, а остання - в тироксин, меланін, адреналін

Діти народжуються зовні здоровими, з нормальною масою і зростом, психомоторний та фізичний розвиток в перші місяці життя не порушений, однак згодом дитина за кожні 10 тижнів втрачає 5% свого розумового коефіцієнта. На початку другого півріччя діти стають сонливі, в’ялі, не фіксують погляд, увага послаблена, неадекватна поведінка, перестають ходити, сидіти. Волося світле, очі голубі, шкіра ніжна, характерний мишачий запах поту, без лікування до 4-х років виникає ідіотія (70%), імбецильність (30%).

 • Діти народжуються зовні здоровими, з нормальною масою і зростом, психомоторний та фізичний розвиток в перші місяці життя не порушений, однак згодом дитина за кожні 10 тижнів втрачає 5% свого розумового коефіцієнта. На початку другого півріччя діти стають сонливі, в’ялі, не фіксують погляд, увага послаблена, неадекватна поведінка, перестають ходити, сидіти. Волося світле, очі голубі, шкіра ніжна, характерний мишачий запах поту, без лікування до 4-х років виникає ідіотія (70%), імбецильність (30%).

Вікові зміни енергетичного обміну пов’язані з ростом дитини і диференціацією тканин, формуванням механізмів терморегуляції, розвитком скелетної мускулатури і рухової активності дитини, зрілістю нейроендокринної регуляції.

 • Вікові зміни енергетичного обміну пов’язані з ростом дитини і диференціацією тканин, формуванням механізмів терморегуляції, розвитком скелетної мускулатури і рухової активності дитини, зрілістю нейроендокринної регуляції.

 • Найбільші відмінності енергетичного обміну властиві новонародженим дітям.

 • Обмін, характерний для ембріонального періоду, змінюється протягом першого року життя дитини – знижується активність гліколізу, зростає інтенсивність процесів окислювального фосфорилювання.

 • Субстратне забезпечення енергетичного обміну у дитини раннього віку здійснюється головним чином за рахунок жирів і в меншій мірі вуглеводів, з віком воно змінюється протилежним чином.Каталог: data -> kafedra -> internal -> pedistrics -> presentations
presentations -> Знання ендокринології необхідні педіатрам, так як їм постійно доводиться мати справу з процесами росту і розвитку взагалі, статевої диференціації і дозрівання
presentations -> 1. Актуальність спадкової патології
presentations -> Віраж туберкулінових реакцій, гіперсенсибілізація організму до мбт
presentations -> Залізодефіцитна анемія (зда) – патологічний стан, який характеризується зниженням вмісту гемоглобіна та еритроцитів внаслідок дефіцита заліза в організмі при порушенні його надходження, засвоєння або патологічних втрат
presentations -> Приймає участь у прийомі дітей лікарем-педіатром у поліклініці
presentations -> Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»
presentations -> Значно переважають хворі над носіями
presentations -> Класифікація функціональних розладів жовчного міхура та сфінктера Одді
presentations -> Причиною розвитку запального процесу в легенях можуть бути п’ять видів агентів


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка