К пед н., професора Крижка В. В. – “Аксіологічна парадигма управління освітою”; к пед н., професора Крижка В. В. – “Аксіологічна парадигма управління освітою”Дата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.к.пед.н., професора Крижка В.В. – “Аксіологічна парадигма управління освітою”;

 • к.пед.н., професора Крижка В.В. – “Аксіологічна парадигма управління освітою”;

 • д.пед.н., професора Баханова К.О. – “Трансформація сучасної шкільної історичної освіти”;

 • д.істор.н., професора Лимана І.І. - “Історія Півдня України другої половини ХVIII ст.”;

 • у 2009 р. присвоєно вчене звання доцента (5 ):

 • Захарова Н.М., Шиман О.І., Мартиненко О.В., Рогозіна О.В., Вєнцева Н.О.

 • у 2010 р. присвоєно вчене звання доцента (20) :

 • Буянов П.Г., Богданова М.М., Куделіна О.В., Вусик Г.Л., Голік О.Б., Глазова С.М., Греб М.М., Красножон О.Б., Мельникова Ю.О., Немченко С.Г., Олійник Е.В., Омеляненко А.В., Пелагейченко М.Л., Сидорченко Т.Ф., Співак І.Е., Халабузар О.А., Хоменко С.В., Школа Г.М., Вагіна Н.С., Бузова О.Д.

 • у 2011 р. присвоєно вчене звання професора (5) та доцента (11) :

 • Сосницька Н.Л., Коваль Л.В., Харлан О.Д.,

 • Богданов І.Т., Чулкова Л.О.,

 • Корнієнко С.І., Попова Л.П., Шиманович І.В., Александрова Г.О., Старинська О.В., Ліпич І.І., Нищета ВА., Лиходєєва Г.В., Лазаренко А.С., Ярощук Л.Г.,

 • Алєксєєва Л.О.

АСПІРАНТУРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

 • АСПІРАНТУРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

 • 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків;

 • 07.00.01 – історія України;

 • 10.01.01 – українська література;

 • 10.01.06 – теорія літератури;

 • 10.01.05 – порівняльне літературознавство;

 • 10.02.15 – загальне мовознавство;

 • 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (трудове навчання. креслення);

 • 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти;

 • 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;

 • 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

 • В аспірантурі навчається 78 аспірантів, із них – 46 з відривом від виробництва.

 • За останні три роки захищено 47 кандидатських

 • та 7 докторських дисертацій.У 2011 р. відкрито докторантуру зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освітиУ 2011 році в БДПУ створено спеціалізовану вчену раду К 18.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

 • Голова спеціалізованої вченої ради - Богданов Ігор Тимофійович, д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи.

 • Заступник спеціалізованої вченої ради – Коваль Людмила Вікторівна, д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв.

 • Учений секретар спеціалізованої вченої ради – Жигірь Вікторія Іванівна, к.пед.н., доц.

 • Персональний склад спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 • З 2010 року фінансується держбюджетна тема “Оптоелектронні прилади на основі нанопоруватих сполук А3В5”. Науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор В.В. Кідалов. Категорія роботи – фундаментальна.

 • Протягом 2011 року розроблено технологію отримання поруватих шарів А3В5, досліджено морфологію та хімічний склад поверхні.

 • За результатами науково-дослідної роботи створено інноваційний проект “Організація виробництва світлодіодів на основі поруватих сполук”.

 • У 2011 році пройшов конкурсний відбір науковий проект, що пропонується до виконання за рахунок видатків загального фонду державного бюджету в категорії фундаментальних досліджень “Компаративні студії в літературознавстві: імагологічний аспект”. Науковий керівник – д. філол. н., проф. О.Д. ХарланЗ 2009 року фінансується держбюджетна тема “Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук АІІІВV”, що пройшла конкурсний відбір у 2008 році. Науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор В.В. Кідалов. Категорія роботи: прикладна.

 • З 2009 року фінансується держбюджетна тема “Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук АІІІВV”, що пройшла конкурсний відбір у 2008 році. Науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор В.В. Кідалов. Категорія роботи: прикладна.

 • Інвестиційний проект “Організація виробництва потужних світлодіодів на основі нанопоруватих сполук А3В5” став переможцем серед інвестиційних проектів Запорізької області та був представлений на спеціалізованій виставці "Високі технології 2011".

 • У межах виконання держбюджетної теми “Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук АІІІВV” за пріоритетним напрямом: нові речовини і матеріали (науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор В.В. Кідалов) у м. Дніпропетровську створено науково-виробниче підприємство "Semilight", основним завданням якого на першому етапі є відпрацювання промислової технології отримання пористих напівпровідників та їх застосування для виробництва світлодіодів.

У 2011 році проведено такі наукові конференції:

 • У 2011 році проведено такі наукові конференції:

 • Міжнародна наукова конференція “Крихти буття: література і практики повсякдення”.

 • Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання “Навчання, виховання та розвиток”.

 • Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання фізичного виховання спорту та здоров’я студентської молоді ”.

 • Всеукраїнська наукова конференція “Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах варіативності змісту початкової освіти ”.

 • Всеукраїнська наукова конференція “Соціально-економічні дослідження в період ринкової трансформації ”.Монографії

 • Монографії

Методичні рекомендації

 • Методичні рекомендаціїВ університеті створено редакційно-видавничий відділ.

 • В університеті створено редакційно-видавничий відділ.

 • У БДПУ видаються фахові збірники:

 • “Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки)”;

 • Збірник “Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство”;

 • Міжвузівський збірник наукових статей “Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство”;

 • Збірник наукових праць учених університету Фрідріха-Александра та БДПУ “Німецько-українські педагогічні студії”;

 • Збірник наукових праць “Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін”.В університеті працюють 92 викладачі віком до 35 років, 36 із них уже здобули ступінь кандидата наук, 22 – закінчили аспірантуру при БДПУ та 3 – при інших вищих навчальних закладах України, 78 – навчаються в аспірантурі БДПУ, 12 – в аспірантурах інших вишів.

 • В університеті працюють 92 викладачі віком до 35 років, 36 із них уже здобули ступінь кандидата наук, 22 – закінчили аспірантуру при БДПУ та 3 – при інших вищих навчальних закладах України, 78 – навчаються в аспірантурі БДПУ, 12 – в аспірантурах інших вишів.

 • 56 молодих науковців мали змогу впродовж місяця працювати в бібліотеках м. Києва та оздоровлюватися в санаторії-профілакторії Київського політехнічного інституту на пільгових умовах.

 • Чотири молоді науковці нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України», десять – Почесними регіональними та відомчими грамотами .

 • У 2011 р. присуджено стипендію Кабінету Міністрів України молодим науковцям університету – Я.О. Сичіковій, В.В. Ачкану та В.М. Осіпову, а також продовжено виплату стипендії О.А. Сєнічевій.

 • Упродовж 2011 року молодими вченими було захищено 1 докторську (В.М. Константінова, тема «Урбанізаційні процеси на півдні України (друга половина XIX – початок XX ст.)» та 10 кандидатських дисертацій.У 2011 р. студенти БДПУ брали участь у:

 • У 2011 р. студенти БДПУ брали участь у:

 • Конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук;

 • Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка;

 • ХII Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика;

 • Міжнародній студентській олімпіаді ACM ICPC із спортивного командного програмування ;

 • Всеукраїнській студентській олімпіаді з інформатики;

 • II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Болгарська мова та література»;

 • ї

 • Всеукраїнських студентських олімпіадах;

 • Всеукраїнських і міжнародних конференціях.У 2011 БДПУ було створене Наукове товариство студентів та аспірантів з метою активного залучення студентської молоді до науково-дослідної діяльності, удосконалення форм цієї роботи, забезпечення умов для виявлення кожним студентом своїх науково-дослідницьких і пошукових здібностей та обдарувань.

 • У 2011 БДПУ було створене Наукове товариство студентів та аспірантів з метою активного залучення студентської молоді до науково-дослідної діяльності, удосконалення форм цієї роботи, забезпечення умов для виявлення кожним студентом своїх науково-дослідницьких і пошукових здібностей та обдарувань.

 • Активісти громадського життя та наукової діяльності університету, відмінники навчання отримують стипендії Президента України, інших установ і фондів:

 • - студент Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій Олександр Гаденко отримує стипендію Президента України;

 • - студентка 4 курсу Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти Валерія Хіора – стипендію Верховної Ради України;

 • - 19 студентів університету отримують стипендію від Фонду Катерини Ковшевич (США), заснованого в Сполучених Штатах Америки 1999 року.ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “БОЛГАРСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА” У БДПУІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ У ГАЛУЗІ “РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА” У БДПУУ 2011 році в університеті діяли 44 наукових гуртки, 65 проблемних груп, 3 науково-дослідні лабораторії, психологічна служба, соціально-педагогічна служба, консультпункт з актуальних проблем навчання та виховання дітей дошкільного віку (діагностика та розробка корекційних програм), консультпункт з логопедії (діагностика та розробка корекційних програм), методичний семінар, факультатив.

 • У 2011 році в університеті діяли 44 наукових гуртки, 65 проблемних груп, 3 науково-дослідні лабораторії, психологічна служба, соціально-педагогічна служба, консультпункт з актуальних проблем навчання та виховання дітей дошкільного віку (діагностика та розробка корекційних програм), консультпункт з логопедії (діагностика та розробка корекційних програм), методичний семінар, факультатив. • Упродовж 2011 р. було продовжено співпрацю з більш ніж 40 закордонними інституціями США, Мексики, Франції, Бельгії, Німеччини, Італії, Польщі, Болгарії, Туреччини, Литви, Білорусі, Росії, Грузії, Казахстану, з якими БДПУ має договори.

 • У 2011 р. підписано 10 нових міжнародних договорів про співпрацю.

 • Протягом звітного року викладачами та студентами було одержано 20 міжнародних грантів. БДПУ є членом Асоціації університетів Карпатського регіону, до якої входять університети Словаччини, Польщі, Угорщини, України, Румунії та Сербії.

 • Завдяки укладеним міжнародним угодам продовжується видання збірок під грифами БДПУ та його закордонних партнерів, зокрема видаються «Українсько-російські педагогічні студії», де друкуються наукові праці викладачів БДПУ та його російських вишів-партнерів.135 представників університету здійснили візити до закордонних навчальних і наукових установ 23 країн світу. У межах партнерських стосунків у 2011 році БДПУ з офіційним візитом відвідали 109 фахівців та студентів з 12 країн.

 • 135 представників університету здійснили візити до закордонних навчальних і наукових установ 23 країн світу. У межах партнерських стосунків у 2011 році БДПУ з офіційним візитом відвідали 109 фахівців та студентів з 12 країн.Каталог: images -> files -> nauka -> prezent -> 2011
2011 -> Основними завданнями лабораторії оцінки рівня креативності та інтелекту є
2011 -> 1. Тяньцзінський університет технології та навчання, кнр
2011 -> За 2011 р захищено дисертацій: За 2011 р захищено дисертацій
2011 -> Факультети 14, факультети 14
2011 -> Основні напрями наукової діяльності
2011 -> Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
2011 -> Науковий керівник – засл діяч науки і техніки України д-р техн наук, проф. Пилипенко Л. М


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка