Кафедра КафедраДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.


Кафедра

 • Кафедра

 • управління освітою


 • Професійна підготовка

 • висококваліфікованих фахівців для державного управління в галузі освіти, спроможних розробляти, аналізувати й реалізовувати державну політику, ефективно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам в освіті з метою сталого розвитку громадян, держави, суспільства на основі світових та європейських стандартів.1. Створення та впровадження навчальних дисциплін у дистанційному форматі за програмами підготовки магістрів з державного управління.

 • 1. Створення та впровадження навчальних дисциплін у дистанційному форматі за програмами підготовки магістрів з державного управління.

 • 2. Розвиток програм підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти.

 • 3. Розроблення та впровадження короткотермінових семінарів з підвищення кваліфікації викладачів Академії за напрямами:

 • Технологія навчання дорослих.

 • Педагогічне оцінювання (механізми оцінювання навчальних результатів, проведення тестування).

 • Методика підготовки та проведення лекцій, семінарських, практичних занять; ділових рольових ігор; ситуаційних вправ; круглих столів і дискусій.

 • 4. Консультування з питань педагогічного оцінювання якості освіти державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування; запровадження системи управління якістю освіти в навчальному закладі; розроблення навчальних планів і програм підготовки фахівців у галузі державного управління; методології викладання в системі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування; розроблення стандартизованих тестів; створення методичного забезпечення навчальних дисциплін; технології організації та проведення моніторингових досліджень.

 • 5. Надання послуг: експертиза варіативної частини галузевого стандарту вищої освіти в галузі державного управління; експертиза тестів до навчальних дисциплін.

 • 6. Участь у міжнародних проектах і програмах.Діяльність кафедри спрямована на розв’язання широкого кола актуальних теоретичних і практичних проблем освіти.

 • Діяльність кафедри спрямована на розв’язання широкого кола актуальних теоретичних і практичних проблем освіти.

 • Кафедральна тематика з державного регулювання освітньої галузі, специфіки підготовки фахівців з державного управління в Україні та в світі, Болонського процесу, особливостей навчання дорослих відповідає вимогам часу.

 • Кафедрою започаткована та реалізується програма підготовки магістрів за спеціальністю “Державне управління у сфері освіти” .

 • Члени кафедри брали участь у розробленні галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей “Державне управління”, “Управління суспільним розвитком”, “Адміністративний менеджмент”, “Публічне адміністрування (МПА)”, “Державне управління у сфері освіти”.

 • Кафедра здійснює навчальний процес, проводить наукові дослідження, надає консультації, готує навчальні, методичні та наукові публікації.

 • Міжнародне співробітництво: Україно-Швейцарський проект

 • ” Сприяння розвитку освіти для демократії в Україні”

Завідувач кафедри управління освітоюПротасова Наталія Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, член Вченої ради Академії, член експертної ради з педагогічних наук ВАК України, член спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова, консультант міжнародного проекту Світового банку “Рівний доступ до якісної освіти”.

 • Завідувач кафедри управління освітоюПротасова Наталія Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, член Вченої ради Академії, член експертної ради з педагогічних наук ВАК України, член спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова, консультант міжнародного проекту Світового банку “Рівний доступ до якісної освіти”.

 • Професор кафедри – Лукіна Тетяна Олександрівна, доктор наук з державного управління, професор, заступник завідувача кафедри;

 • Доцент кафедри – Молчанова Юлія Олександрівна, кандидат наук з державного управління, заступник завідувача кафедри

 • Доцент кафедри – Синицина Наталія Георгіївна, кандидат наук з державного управління, доцент;Професор кафедри – Гаєвська Лариса Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доктор наук державного управління, заступник начальника відділу прийому та працевлаштування слухачів;

 • Професор кафедри – Гаєвська Лариса Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доктор наук державного управління, заступник начальника відділу прийому та працевлаштування слухачів;

 • Професор кафедри – Ващенко Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, проректор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України;

 • Професор кафедри – Таланова Жанна Василівна, кандидат наук з державного управління, доктор педагогічних наук, доцент кафедри;

 • Доцент кафедри – Паращенко Людмила Іванівна, доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри;

 • Доцент кафедри – Бондарчук Наталія Олександрівна, кандидат наук з державного управління.

 • Доцент кафедри – Слюсаренко Олена Миколаївна, кандидат наук з державного управління;

 • Старший викладач кафедри – Жабенко Лариса ВолодимирівнаПідготовка магістрів та науково-методичний супровід спеціальності “Державне управління у сфері освіти”,.

 • Підготовка магістрів та науково-методичний супровід спеціальності “Державне управління у сфері освіти”,.

 • Підготовка магістрів спеціальності “Управління суспільним розвитком”

 • Викладання дисциплін магістерських програм галузі знань“Державне управління”.     • Аспірантуру;
     • Докторантуру
     • за спеціальностями:
     • Теорія та історія державного управління (25.00.01)
     • Механізми державного управління (25.00.02)
     • Державна служба (25.00.03)


Программа спеціальності «Державне управління у сфері освіти» спрямована на підготовку

 • Программа спеціальності «Державне управління у сфері освіти» спрямована на підготовку

 • фахівців з освітньої політики держави для органів влади, державних установ і організацій, які займаються освітньою політикою та питаннями навчання персоналу,

 • керівників навчальних закладів різних форм власності

 • з метою модернізації загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення квалiфiкацiї державних службовців i посадових осіб місцевого самоврядування.Вища посадова особа громадської організації (у галузі культури, освіти, благодійності, прав людини та ін.)

 • Вища посадова особа громадської організації (у галузі культури, освіти, благодійності, прав людини та ін.)

 • Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу -технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.

 • Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу - професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.Побудова змісту навчання за запропонованою спеціальністю відбувається з урахуванням сучасних європейських вимог до навчання, визначених у рамках Болонського процесу, враховує кращий світовий та вітчизняний досвід та особливості навчання дорослих.

 • Побудова змісту навчання за запропонованою спеціальністю відбувається з урахуванням сучасних європейських вимог до навчання, визначених у рамках Болонського процесу, враховує кращий світовий та вітчизняний досвід та особливості навчання дорослих. • Використання досвіду тих, що навчаються

 • Орієнтація на конкретні проблеми у роботі

 • Орієнтація на практичні заняття

 • Орієнтація на вимірюваність та діагностику усталених форм навчальної діяльності

 • Проведення аналізу у групі виробничих проблем та пошук шляхів їх розв’язанняАдміністрації Президента України

   • Адміністрації Президента України
   • Секретаріаті Кабінету Міністрів України
   • Міністерстві освіти і науки України
   • Головному управлінні державної служби України
   • Обласних та районних державних адміністраціях
   • Національній академії державного управління при Президентові України
   • Вищих навчальних закладах України


Адміністрації Президента України

   • Адміністрації Президента України
   • Секретаріаті Кабінету Міністрів України
   • Міністерстві освіти і науки України
   • Головному управлінні державної служби України
   • Обласних та районних державних адміністраціях
   • Національній академії державного управління при Президентові України
   • Вищих навчальних закладах України
Гаєвська Л.А., професор кафедри, начальник відділу менеджменту освіти НАДУ.

 • Гаєвська Л.А., професор кафедри, начальник відділу менеджменту освіти НАДУ.

 • Лопушинський І.П., завідувач кафедри державного управління, педагогіки та психології Херсонського національного технічного університету;

 • Лукіна Т.О., професор кафедри управління освітою;

 • Паращенко Л.І., професор кафедри, директор Київського ліцею бізнесу «Крок», керівник “Асоціації керівників шкіл м. Києва”

 • Огаренко В.М., ректор Гуманітарного університету “Запорізький інститут державного та муніципального управління”;

 • Рудакевич М.І., завідувач кафедри державного управління Тернопільського державного технічного університету ім.І.Пулюя;Калашнікова С.А., проректор Київського муніципального університету;

 • Калашнікова С.А., проректор Київського муніципального університету;

 • Таланова Ж.В., менеджер з аналітичної та адміністративної роботи Національного Темпус-офісу в Україні ; • Бондарчук Н.О., доцент кафедри управління освітою;

 • Журавський В.Л., професор кафедри менеджменту Національного університету державної податкової служби України,

 • Загороднюк С.В., начальник управління координації наукових досліджень НАДУ;

 • Калашнікова С.А., заступник директора Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України;

 • Кухарчук П.М., проректор Житомирського університету ім.І.Франка;

 • Приходько О.Л., заступник начальника управління координації наукових досліджень;

 • Синицина Н.Г., доцент кафедри управління освітою;

 • Слюсаренко О.М., вчений секретар Інституту вищої освіти АПН України

 • Таланова Ж.В., менеджер з аналітичної та адміністративної роботи Національного Темпус-офісу в Україні ;

 • Чмига В.О., начальник управління підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів НАДУ та інші.Гаєвська Л.А., професор кафедри, начальник відділу менеджменту освіти НАДУ.

 • Гаєвська Л.А., професор кафедри, начальник відділу менеджменту освіти НАДУ.

 • Лопушинський І.П., завідувач кафедри державного управління, педагогіки та психології Херсонського національного технічного університету;

 • Лукіна Т.О., професор кафедри управління освітою;

 • Паращенко Л.І., професор кафедри, директор Київського ліцею бізнесу «Крок», керівник “Асоціації керівників шкіл м. Києва”

 • Огаренко В.М., ректор Гуманітарного університету “Запорізький інститут державного та муніципального управління”;

 • Рудакевич М.І., завідувач кафедри державного управління Тернопільського державного технічного університету ім.І.Пулюя;Калашнікова С.А., проректор Київського муніципального університету;

 • Калашнікова С.А., проректор Київського муніципального університету;

 • Таланова Ж.В., менеджер з аналітичної та адміністративної роботи Національного Темпус-офісу в Україні ; • Бондарчук Н.О., доцент кафедри управління освітою;

 • Журавський В.Л., професор кафедри менеджменту Національного університету державної податкової служби України,

 • Загороднюк С.В., начальник управління координації наукових досліджень НАДУ;

 • Калашнікова С.А., заступник директора Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України;

 • Кухарчук П.М., проректор Житомирського університету ім.І.Франка;

 • Приходько О.Л., заступник начальника управління координації наукових досліджень;

 • Синицина Н.Г., доцент кафедри управління освітою;

 • Слюсаренко О.М., вчений секретар Інституту вищої освіти АПН України

 • Таланова Ж.В., менеджер з аналітичної та адміністративної роботи Національного Темпус-офісу в Україні ;

 • Чмига В.О., начальник управління підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів НАДУ та інші.Професор Цюріхського педагогічного університету Рольф Голлоб проводить заняття для слухачів спеціальності

 • Професор Цюріхського педагогічного університету Рольф Голлоб проводить заняття для слухачів спеціальності

 • “Державне управління у сфері освіти”Візит експертів НАДУ до Цюріхського

 • Візит експертів НАДУ до Цюріхського

 • педагогічного університету в рамках наукового обміну (Швейцарія)

Каталог: nadu osvita -> Shared%20Documents


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка