Кафедра педіатрії з медичною генетикою тема лекціїДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.


КАФЕДРА ПЕДІАТРІЇ З МЕДИЧНОЮ ГЕНЕТИКОЮ

 • ТЕМА ЛЕКЦІЇ:

 • “Гемолітична хвороба новонароджених”


Визначення

 • Гемолітична хвороба новонароджених (ГХН) – захворювання, обумовлене імунологічним конфліктом через несумісність крові матері й плода за еритроцитарними антигенами.Етіологія

 • Відомо 14 основних еритроцитарних групових систем, які об’єднують більше 100 антигенів. ГХН за резусом розвивається при несумісності крові плода і матері по Rh-антигену (3-6% випадків). Несумісність за АВО- системою зазвичай буває при групі крові матері О (І) і групи крові дитини А(ІІ) і В(ІІІ) – 2-3% випадків. Подвійна несумісність (мати О(І) Rh- та дитина А(ІІ) Rh+ чи В(ІІІ) Rh+) обумовлено А- чи В-антигенами.Патогенез

 • Кількість антитіл матері, що проникають у плід під час вагітності і пологів, ступінь гемолізу еритроцитів, тяжкість захворювання знаходяться в прямій залежності від попередньої сенсибілізації жінки (збільшення потенційної можливості продукції антитіл на антигени еритроцитів плода):

 • переливання несумісної крові;

 • попередні вагітності та пологи;

 • штучно або самовільно перервана вагітність;

 • травматичний амніоцентез;

 • патологія перебігу вагітності (стан плаценти).Патогенез

 • При первинному контакті імунна система “впізнає” антиген. Повторний контакт індукує відповідь по “пам’яті” з утворенням специфічних Rh-антитіл. Еритроцити плода, які мають D-антиген і відсутні у матері, приводять під час першої вагітності до індукції синтезу Rh-антитіл, які відносяться до імуноглобулінів М та через плаценту не приникають. Під час ІІ-ї вагітності або сенсибілізації утворюються антитіла класу IgG, які проникають навіть через неушкоджену плаценту.

 • В основі захворювання лежить посилений гемоліз еритроцитів дитини під впливом антитіл, що виробляються в організмі матері, відносно до різних антигенів системи резус і групових антигенів. В результаті гемоліза у плода виникає хронічна анемія, яка приводить до гіпоксії та глибоким порушенням обміну речовин. Гіпербілірубінемія в антенатальному періоді значення не має, так як непрямий білірубін метаболізується в печінці матері. Постнатально в генезі білірубінемії важливе значення має не тільки активний гемоліз, але й дефект функцій печінки, особливо кон’югаційних систем.Класифікація

 • Вид конфлікту:

 • Rh-несумісність

 • АВО-несумісність

 • несумісність за рідкісними антигенами

 • 2. Клінічні форми:

 • внутрішньоутробна смерть плода з мацерацією

 • набрякова

 • жовтянична

 • анемічна

 • жовтушно-анемічна

 • 3. Ступінь тяжкості:

 • легка

 • середньої тяжкості

 • тяжкаКласифікація

 • 4. Ускладнення:

 • білірубінова інтоксикація

 • “ядерна” жовтяниця

 • парези, паралічі та інші неврологічні розлади

 • геморагічний синдром

 • поліорганні ураження

 • синдром згущення жовчі

 • порушення обміну речовин

 • Приклад діагнозу: гемолітична хвороба новонароджених за резус-несумісністю, жовтянична форма, тяжкий перебіг, білірубінова інтоксикація.Клінічні форми ГХН

 • Клінічна форма ГХН залежить від ступеня проникності плаценти, сенсибілізації, супутніх вірусних інфекцій, кількості попередніх вагітностей та абортів. Розрізняють 3 прижиттєві варіанти:

 • жовтяничний;

 • анемічний;

 • набряковий.Клінічні форми ГХН

 • Жовтянична форма. Найбільш часта форма ГХН новонароджених. Дитина народжується з нормальною масою тіла, частіше – з незміненою шкірою. Жовтяниця з’являється у більшості дітей у 1-у добу після народження. Характерна гепатоспленомегалія. Лабораторні дані – анемія (Hb 100 г/л), еритробластоз, ретикулоцитоз, нейтрофільоз зі зсувом вліво, збільшення ШОЕ.

 • Легкий перебіг: жовтяниця з’являється наприкінці 1-ї доби, або на початку 2-ї доби життя, в подальшому посилюється, потребує лише консервативного лікування. Рівень Hb в пуповинній крові >140 г/л, непрямого білірубіну <60 мкмоль/л.

 • Середньо-тяжкий перебіг: жовтяниця з’являється в перші 5-10 годин життя. Характерна гепатоспленомегалія. Рівень Hb в пуповинній крові <140 г/л, непрямого білірубіну 60-85 мкмоль/л. Є фактори ризику розвитку білірубінової інтоксикації. Може виникнути потреба в проведенні ОЗПК.

 • Тяжкий перебіг: дитина народжується з жовтяницею, амніотична рідина, першорідна змазка і плодові оболонки мають жовтий колір. Завжди спостерігається гепатоспленомегалія. Рівень Hb в пуповинній крові 80-60 г/л, рівень білірубіну потребує проведення ОЗПК. Високий ризик виникнення білірубінової інтоксикації.Клінічні форми ГХН (характеристика білірубінової інтоксикації)

 • 1. Асфіктична фаза (виражені ознаки інтоксикації: в’ялість, гіпотонія, різке пригнічення фізіологічних рефлексів, летаргія, брадипное, тривале апное, напади цианозу).

 • 2. Спастична фаза (виражена проводникова гіпертонія: розгинальний гіпертонус, регідність потилиці, судоми, пронизливий “мозковий крик”).

 • 3. Фаза уявного благополуччя (зменшення спастичності, транзиторна гіпотонія, покрещення неврологічної симптоматики).

 • 4. Фаза залишкових неврологічних порушень (гіперкінетична форма ДЦП, відставання психомоторного розвитку, паралічі, парези, дефекти слуху, дизартрія, атетоз).

 • Фактори ризику: недоношеність, інфекції, гіпоксія, гіпотермія, артеріальна гіпертензія, пологова травма ЦНС, судоми, ацидоз, гіперосмолярність, гіпер- або гіпоглікемія, гіпоальбумінемія.Клінічні форми ГХН

 • Анемічна форма. Характеризується легким перебігом, зустрічається у 20% новонароджених з ГХН. Ознаки: блідість шкіряних покривів і видимих слизових, в’ялість, повільна прибавка маси тіла, незначна гепатоспленомегалія. Нормо- і гіпохромна анемія з ретикулоцитозом і нормобластозом.

 • Набрякова форма. Дуже важка, практично зі 100% летальністю. Найчастіше трапляється у дітей від 4-5 вагітності з обтяженим акушерським і.трансфузійним анамнезом. При проведенні УЗД плода характерна поза Будди, збільшення маси плаценти та співвідношення маси плаценти до маси плода. Характерні симптоми: генералізованний набряк, наявність вільної рідини в серозних порожнинах (до 30% маси тіла), тяжка хронічна анемія з вторинною гіпоксемією, тромбоцитопенія, кардіореспіраторний дистрес-синдром. Основна причина смерті – серцева недостатність. Лікування малоефективне.Діагностика

 • Визначення групи крові та резус-фактора всім вагітним жінкам.

 • Усім дітям від матерів із резус-негативною кров’ю терміново після народження визначити групу крові та резус-фактор у пуповинній крові.

 • Новонародженому із резус-позитивною кров’ю провести пряму пробу Кумбса та визначити рівень білірубіну у пуповинній крові (норма=50 мкмоль/л).Діагностика

 • Обов’язкові дослідження:

 • -визначення групи крові та резус-належності дитини;

 • -визначення загального білірубіну сироватки крові;

 • -визначення погодинного приросту білірубіну;

 • -проведення прямої проби Кумбса;

 • -аналіз крові із підрахунком еритроцитів, гемоглобіну, гематокриту та ретикулоцитів.Діагностика

 • Критерії діагнозу:

 • -народження дитини із генералізованими набряками та анемією (гемоглобін менше 120 г/л, гематокрит менше 40 %);

 • -жовтяничне забарвлення шкіри на першу добу народження та позитивна проба Кумбса; рівень загального білірубіну сироватки потребує проведення ОЗПК;

 • -блідість шкіри на першу добу народження та лабораторне підтвердження анемії, ретикулоцитоз.Лікування

 • Основна мета терапії:

 •  

 • -попередження розвитку ураження ЦНС внаслідок токсичної дії білірубіну;

 •  

 • -попередження розвитку тяжкої гемолітичної анемії.Лікування

 • Консервативне:

 • 1. Фототерапія світлом з довжиною хвилі 450-460 нм, тривалість 72-96 год. по 8 год.з перервою 2-3 години. Обов’язкова умова – захист очей та статевих органів, забезпечення додаткового об’єму рідини (10-15 мл/кг/доба). Показання до проведення фототерапії наведені на малюнку. Тривалість фототерапії визначається її ефективністю та рівнем білірубіну в сироватці крові. Ступінь забарвлення шкіри не відповідає рівню білірубіну в сироватці крові під час проведення фототерапії та 24 г. після її завершення.

 • Моніторинг під час фототерапії:

 • оцінка клінічного стану дитини 3 рази/добу (вимірювання температури тіла кожні 3 год., контроль ваги тіла);

 • повторне визначення загального білірубіну сироватки крові через 4-6 год. після початку фототерапії.Лікування

 • Консервативне:

 • 2. Інфузійна терапія: перша доба - 5% розчин глюкози 50 мл/кг з введенням діуретиків (еуфілін – 0,1 мл/кг), потім додають по 20 мл/кг щоденно до 150 мл/кг/добу.

 • 3. Адсорбенти білірубіну з кишечника та холекінетики (очисна клізма в перші 2 год. після народження, 5% розчин сульфата магнія, холестирамін);

 • 4. Активатори функції глюкоранілтрансферази (фенобарбітал, клофібрат).Лікування

 • Оперативне (ОЗПК):

 • Показання:

 • -поява симптомів білірубінової енцефалопатії незалежно від рівня загального білірубіну сироватки крові;

 • -неефективність фототерапії, якщо рівень білірубіну є вищим від зазначеного на попередньому малюнку;

 • -анемія на першу добу життя (незалежно від рівня білірубіну): Hb <100 г/л, гематокрит менше 35 %;

 • -рівень гіпербілірубінемії 350 мкмоль/л в будь-яку добу життя протягом 1-го тижня;

 • -загальний білірубін у пуповинній крові >80 мкмоль/л;

 • -погодинний приріст білірубіну (при умові проведення фототерапії) при несумісності за резус-фактором ≥7 мкмоль/л, при несумісності за АВО системою ≥ 10 мкмоль/л (використовують значення загального білірубіну);

 • -Співвідношення рівня загального білірубіну сироватки крові (мкмоль/л) та альбуміну (г/л) в залежності від маси дитини: менше 1250 г – 6,8; 1250-1499 г – 8,8; 1500-1999 г – 10,2; 2000-2500 г – 11,6; більше 2500 г – 12,2.Лікування

 • Оперативне (ОЗПК)

 • При конфлікті по резус-фактору використовують резус-негативну кров 0(І) групи, при несумісності крові за системою АВ0 використовують резус-позитивну кров 0(І) групи або еритромасу 0(І) групи та плазму АВ(ІV) у співвідношенні 2:1. ОЗПК проводиться в об’ємі 2 ОЦК.

 • Види ЗПК:

 • просте. Об’єм 2 ОЦК, проводиться при неускладненій гіпербілірубінемії;

 • ізоволемічне. Об’єм 2 ОЦК, але кров вводиться через пупкову вену, а виводиться через пупкову артерію. Показано при серцевій недостатності;

 • часткове. Об’єм <2 ОЦК. Показано при набряковій формі.

 • До і після ОЗПК у крові визначають рівень загального кальцію, натрію, хлору, рН, рСО2, проводять клінічний аналіз крові з визначенням лейкоцитарної формули, гематокриту та тромбоцитів. Рівень білірубіну контролюють через 2, 4 та 6 год. після операції, а потім кожні 6 год. Після вливання кожних 100 мл крові вводять 1 мл 10% розчину глюканату кальцію та 10 мл 20% розчину глюкози. Всередині та в кінці операції вводиться 4% розчин гідрокарбонату натрію 5 мл /кг/доба. Після ОЗПК – обов’язково антибактеріальна терапія.Ускладнення ОЗПК

 • Серцеві (гостра серцева недостатність, аритмія, зупинка серця).

 • Судинні (повітряна емболія, тромбоз та спазм судин нижніх кінцівок, інфаркти життєво важливих органів).

 • Інфекційні (сепсис, гепатит, ЦМВ-інфекція).

 • Коагулопатії.

 • Анемії (механічна або термічна травма тромбоцитів, гемоліз алоантитілами).

 • Електролітні порушення (гіпоглікемія, метаболічний ацидоз або алкалоз, гіперкаліємія, гіпокальціємія).

 • ЯНЕК.

 • Гіпотермія.

 • Геморагічний синдром (тромбоцитопенія, дефіцит прокоагулянтів, надлишкова гепаринізація).

 • Реакція “трансплантант проти господаря”.

 • Ускладнення трансфузії (внутрішньосудинний гемоліз з гематурією, гостра ниркова недостатність, трансфузійний шок).Алгоритм лікування жовтяничної форми ГХН

 • Легкий перебіг:

 • очисна клізма в перші 2 год. після народження;

 • фототерапія;

 • консервативна терапія (5% розчин MgSO4, холестирамін, фенобарбітал).

 • Середньотяжкий перебіг:

 • очисна клізма в перші 2 год. після народження;

 • фототерапія;

 • гіпербарична оксигенація;

 • інфузійна терапія;

 • консервативна терапія (5% розчин MgSO4, холестирамін, фенобарбітал, карболен, алахол).

 • ОЗПК.

 • Тяжкий перебіг:

 • очисна клізма в перші 2 год. після народження;

 • холестирамін, фенобарбітал, карболен, алахол).

 • ОЗПК (за необхідністю повторити);

 • гемосрбція або плазмаферез (за показами);

 • до та після ОЗПК фототерапія, інфузійна терапія, консервативна терапія, гіпербарична оксигенація, імуноглобулін.Алгоритм лікування набрякової форми ГХН

 • Антенатальні заходи:

 • -трансфузія еритроцитарної маси в пупкову вену плода шляхом амніоцентеза;

 • -внутрішньоутробне ЗПК.

 • Постнатальні заходи:

 • -раннє пережимання пуповини (в перші 5-10 с);

 • -температурний захист;

 • -реанімація;

 • -корекція метаболічних порушень в залежності від КОС;

 • -корекція серцевої діяльності;

 • -ізоволемічне ЗПК в обсязі 2 ОЦК в першу годину життя дитини;

 • -підтримання центрального венозного тиску на рівні 3-5 см вод.ст.;

 • -моніторинг серцевої діяльності, гемодинаміки, діуреза;

 • -корекція гематологічних розладів, порушень серцевої діяльності та нормалізація діуреза;

 • -повторне ЗПК.Профілактика

 • Максимальне обмеження гемотрансфузій резус-негативним дівчатам та жінкам.

 • Запобігання абортів.

 • Введення в перший день після пологів або аборту жінкам з резус-негативною кров’ю анти-D-глобуліну.

 • Трансплантація ділянки шкіри чоловіка в пахву вагітної.

 • Плазмаферез в 16 та 32 тижні вагітності.

 • Госпіталізація в 8, 16, 24, 28 та 32 тижні вагітності для проведення неспецифічної терапії (антигіпоксична, антианемічна, фотопротекція).

 • Призначення фенобарбіталу за 7-10 днів до пологів.

 • Внутрішньоутробна ЗПК при набряковій формі.Дякую за увагу!
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка